Úřední deska
Úhrada poplatků (za odpady, za psy a jiné)
Svazek obcí regionu Písecko - Schválený závěrečný účet za rok 2023
Svazek obcí regionu Písecko - rozpočtové opatření č.5/2024
Městys Bernartice oznamuje záměr prodeje pozemku parc.č. 1085/2 v k.ú. Bojenice
Městys Bernartice oznamuje záměr prodeje pozemku parc.č. 16/2 v k.ú. Svatkovice
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Na silnici: II/105 – na území ORP Milevsko, v místě: městys Bernartice, místní část Bilinka - dle situace dopravního značení, z důvodu: provádění stavebních prací - vodovod, termín: od 17.06.2024 do 16.07.2024.


Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí v k.ú. Jestřebice

která potrvá od 1.9.2024 přibližně do 30.9.2025.


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Na silnici: křižovatka místní komunikace 19c (na pozemku parc. č. 1596/14 v k.ú. Jestřebice)
v Bernarticích, místní části Jestřebice, se silnicí III. třídy č. 10553 – zjednosměrnění levé
větve křižovatky – dle přiložené situace dopravního značení. V místě: Městys Bernartice, místní část Jestřebice. Z důvodu: úprava dopravního značení na místní komunikaci 19c (na pozemku parc. č. 1596/14 v k.ú.
Jestřebice) - zjednosměrnění levé větve křižovatky pro zajištění bezpečnosti a plynulosti
provozu na pozemních komunikacích.


Pozvánka na 34. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Čtvrtek 20. června 2024 od 10:00 hodin, zasedání se koná v sídle Krajského úřadu Jihočeského kraje, ul. U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, velký zasedací sál, 2. podlaží.


Výzva k podání cenové nabídky na „Instalace FVE na budově jídelny ZŠ Bernartice“

Cenové nabídky je možné podávat do 26.6.2024 do 15:00 hodin.


Svazek obcí Milevska - Schválený závěrečný účet za rok 2023
Rozpočtové opatření č. 6/2024
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce
Svazek obcí regionu Písecko - rozpočtové opatření č.4/2024
Volby do Evropského parlamentu - svolání první zasedání okrskových volebních komisí
Rozpočtové opatření č. 5/2024
Svazek obcí Milevska - rozpočtové opatření č.4/2024
Svazek obcí regionu Písecko - rozpočtové opatření č.3/2024
Volby do Evropského parlamentu - určení volebních okrsků a počtů členů volebních okrsků
Návrh závěrečného účtu 2023
Svazek obcí Milevska - rozpočtové opatření č.3/2024
Svazek obcí Milevska - rozpočtové opatření č.1/2024 a č.2/2024
Svazek obcí regionu Písecko - rozpočtové opatření č.2/2024
Svazek obcí regionu Písecko - rozpočtové opatření č.1/2024
Městys Bernartice oznamuje záměr pronájmu prostor v objektu bývalé hospodářské budovy na parc.č.st. 341 v k.ú. Bernartice u Milevska.

Pronajímaná provozovna č. 2 (krejčovská dílna) o půdorysné ploše 13,58m2.
Pronajímaná provozovna č. 3 (masáže) o půdorysné ploše 13,43m2.
Společné prostory k užívání o půdorysné ploše 3,36m2.


Rozpočet Sociálního fondu 2024
Rozpočet Fondu rozvoje bydlení 2024
Schválený rozpočet roku 2024
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 - 2026
Svazek obcí regionu Písecko - Schválený střednědobý výhled 2025-2026
Svazek obcí regionu Písecko - Schválený rozpočet na rok 2024
Schválený střed. výhled rozpočtu na období 2025-2027 a Schválený rozpočet na rok 2024 - Svazek obcí Milevska
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 - 2025 - aktualizace
Rozpočet Sociálního fondu 2023 - aktualizace
Svazek obcí Milevska - Schválený závěrečný účet za rok 2022
Svazek obcí regionu Písecko - Schválený závěrečný účet za rok 2022
Strategie rozvoje městyse Bernartice v letech 2022-2027
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Svazku obcí regionu Písecko
Návrh střednědobého výhledu plánu výnosů a nákladů (rozpočet) Bernartice s.r.o. na rok 2023-2024
Návrh plánu výnosů a nákladů (rozpočet) Bernartice s.r.o. na rok 2022
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023-2024 - Svazek Písecko
Vyhláška o místním poplatku
Veřejná vyhláška
Schválený závěrečný účet městyse Bernartice za rok 2020
Nouzový stav a krizová opatření od 1. 3. 2021 vzory formulářů, opatření vlády z 18.3.2021, testovací místo je i v Milevsku
2021 Darovací smlouva Římskokatolické církvi Bernartice v r 2021
2021 Darovací smlouva s TJ Sokol Bernartice z.s. na rok 2021
2021 Dohoda o neinvestičním příspěvku pro ZŠ a MŠ Bernartice na rok 2021
2021 Faktura 0036 2020 CHodníky Bechyňská ulice PROMO REAL GROUP
2021 Faktura 0030 2020 CHodníky Bechyňská ulice PROMO REAL GROUP
2021 Veřejná zakázka Bernartice - chodníky Bechyňská ulice - skutečně uhrazená cena
2020 Faktura Intesta Udržovací práce na ZŠ Bernartice
2020 Dodatek č.1 smlouvy o dílo Udržovací práce na ZŠ Bernartice
2020 Dodatek č.1 smlouvy o dílo Bernartice chodníky Bechyňská ulice
2020 FA č 620200195 Udržovací práce na ZŠ - Intesta
2020 Faktura 620200194 Reko úřadu městyse - Intesta
2020 Faktura 620200175 Reko úřadu městyse - Intesta
2020 Faktura 620200146 Reko úřadu městyse - Intesta
2020 Faktura Oprava MK IIItř 40c Rakov Kosí Hora - VIALIT vč rozpočtu
2020 Dodatek č.1 smlouvy o dílo Oprava MK III.tř. 40c Rakov-Kosí Hora
2020 Faktura Oprava komunikace a části CH v ulici K Posvátnému
Schválený Závěrečný účet městyse Bernartice za rok 2019
2020 04 Smlouva o dílo Bernartice chodníky Bechyňská ulice PROMO REAL GROUP
2020 Smlouva o dílo - Udržovací práce na ZŠ Bernartice - INTESTA CZ Písek
2020 Smlouva o dílo Oprava komunikace a části CH v ulici K Posvátnému - PROMO REAL GROUP
Katalog sociálních a doprovodných služeb na území správního obvodu ORP Milevsko
2020 smlouva o dílo Oprava MK III tř 40c Rakov Kosí Hora VIALIT
2020 Darovací smlouva Římskokatolická farnost na opravu kostela
2020 Darovací smlouva TJ Sokol Bernartice z.s. na rok 2020
2020 Darovací smlouva Hospic sv.Jana N. Neumanna Prachatice
2020 Dohoda o poskytnutí neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Bernartice na dofinancování podlimitního stavu
2020 Dohoda o poskytnutí neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Bernartice
Veřejná vyhláška oznámení o vydání územního plánu
SOM Roč11 schválený rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled
Rozpočet městyse Bernartice na rok 2020, rozpočet FRB městyse na rok 2020, rozpočet sociálního fondu městyse Bernartice na rok 2020
Obecně závazné vyhlášky městyse Bernartice platné k 1. 1. 2020
Nedostatečně identifikovaní vlastníci - ÚZSVM
Odpověď dle zákona 106/1999 Sb Spolku pro odhalování a medializaci korupce UPLACENÍ.CZ
Dodatek č.1 smlouvy o dílo Oprava MK Náměstí - Na Kopečku - VIALIT Soběslav spol. s r.o.
Dodatek č.1 veřejnoprávní smlouvy s městem Milevsko - radar
Závěrečný účet městyse Bernartice za rok 2018
Úřední deska - archiv změn