Úřední deska
Úhrada poplatků (za odpady, za psy a jiné)
Pozvánka na 19. zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje

na pondělí 15.srpna 2022 od 9:00 hodin, v sídle Krajského úřadu Jihočeského kraje.


Svazek obcí Milevska - rozpočtové opatření č.8/2022
Strategie rozvoje městyse Bernartice v letech 2022-2027
Oznámení záměru prodeje pozemku parc.č. 1085/6, k.ú. Bojenice
Oznámení záměru prodeje pozemku parc.č. 1085/11, k.ú. Bojenice
Zápis zastupitelstva č.24 z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Bernartice, konaného dne 2. sprna 2022
Smlouva k dotačnímu programu na podporu narozeních dětí z Jihočeského kraje
Včasné vyřízení osobních dokladů před letní sezónou
Oznámení o zrušení výběrového řízení na akci "Odbahnění a oprava hráze břehů vodních nádrží Jestřebice a Bilinka"
Výzva k podání nabídky na akci "Odbahnění a oprava hráze a břehu vodních nádrží Jestřebice a Bilinka"
Informace Lex Ukrajina II - osvobození od správních poplatků na úseku matrik
Rozhodnutí - změna rozhodnutí o povolení uzavírky

"Modernizace silnice II/105 - Milevsko, Veselíčko" vč. stavby "Modernizace silnice II/105 - Veselíčko - opěrná zeď"


Schválený závěrečný účet za rok 2021
Výzva k podání nabídky - "Dodání vozidla pro úklid a zimní údržbu" - výběrové řízení
Oznámení o záměru pronájmu prostor v objektu bývalé hospodářské budovy na adrese Táborská čp.5, 398 43 Bernartice
Rozhodnutí - povolení uzavírky

v km cca 72,520 – 73,300 provozního staničení v době od 04.04.2022 do 28.05.2022 – úsek Milevsko
v km cca 78,750 – 79,850 provozního staničení v době od 19.04.2022 do 28.05.2022 – úsek Veselíčko
v km cca 79,000 – 79,250 provozního staničení v době od 19.04.2022 do 07.10.2022 – úsek Veselíčko - opěrná zeď


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

Přechodná úpravu provozu silnice I/19 a I/29 okr. Písek a Tábor.
Při úplné uzavírce silnice II/105 pro stavbu “Modernizace stavby II/105 – Milevsko, Veselíčko, vč. stavby „Modernizace silnice II/105 – Veselíčko – opěrná zeď“, dle etap:
v km cca 72,520 – 73,300 provozního staničení v době od 04.04.2022 do 28.05.2022 – úsek Milevsko
v km cca 78,750 – 79,850 provozního staničení v době od 19.04.2022 do 28.05.2022 – úsek Veselíčko
v km cca 79,000 – 79,250 provozního staničení v době od 19.04.2022 do 07.10.2022 – úsek Veselíčko - opěrná zeď


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

Provedení stavby „Modernizace silnice II/105 - Milevsko, Veselíčko“ vč. stavby „Modernizace silnice II/105 – Veselíčko – opěrná zeď“ V termínu 04.04.2022 – 07.10.2022


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Provedení stavby „Modernizace silnice II/105 - Milevsko, Veselíčko“ vč. stavby
„Modernizace silnice II/105 – Veselíčko – opěrná zeď“
V termínu 04.04.2022 – 07.10.2022


Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Svazku obcí regionu Písecko
Dodatek č.2 k Nájemní smlouvě uzavřené dne 27.3.2012
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Svazku obcí regionu Písecko
Mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy "ptačí chřipky" na území České republiky
Návrh střednědobého výhledu plánu výnosů a nákladů (rozpočet) Bernartice s.r.o. na rok 2023-2024
Návrh plánu výnosů a nákladů (rozpočet) Bernartice s.r.o. na rok 2022
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023-2024 - Svazek Písecko
Záměr prodeje části pozemků
Vyhláška o místním poplatku
Veřejná vyhláška
Výzva k podání nabídky na zakázku Víceúčelové hřište ZŠ Bernartice
Schválený závěrečný účet městyse Bernartice za rok 2020
Nouzový stav a krizová opatření od 1. 3. 2021 vzory formulářů, opatření vlády z 18.3.2021, testovací místo je i v Milevsku
2021 Darovací smlouva Římskokatolické církvi Bernartice v r 2021
2021 Darovací smlouva s TJ Sokol Bernartice z.s. na rok 2021
2021 Dohoda o neinvestičním příspěvku pro ZŠ a MŠ Bernartice na rok 2021
2021 Faktura 0036 2020 CHodníky Bechyňská ulice PROMO REAL GROUP
2021 Faktura 0030 2020 CHodníky Bechyňská ulice PROMO REAL GROUP
2021 Veřejná zakázka Bernartice - chodníky Bechyňská ulice - skutečně uhrazená cena
2020 Faktura Intesta Udržovací práce na ZŠ Bernartice
2020 Dodatek č.1 smlouvy o dílo Udržovací práce na ZŠ Bernartice
2020 Dodatek č.1 smlouvy o dílo Bernartice chodníky Bechyňská ulice
2020 FA č 620200195 Udržovací práce na ZŠ - Intesta
2020 Faktura 620200194 Reko úřadu městyse - Intesta
2020 Faktura 620200175 Reko úřadu městyse - Intesta
2020 Faktura 620200146 Reko úřadu městyse - Intesta
2020 Faktura Oprava MK IIItř 40c Rakov Kosí Hora - VIALIT vč rozpočtu
2020 Dodatek č.1 smlouvy o dílo Oprava MK III.tř. 40c Rakov-Kosí Hora
2020 Faktura Oprava komunikace a části CH v ulici K Posvátnému
Schválený Závěrečný účet městyse Bernartice za rok 2019
2020 04 Smlouva o dílo Bernartice chodníky Bechyňská ulice PROMO REAL GROUP
2020 Smlouva o dílo - Udržovací práce na ZŠ Bernartice - INTESTA CZ Písek
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství - opatření v lesích
2020 Smlouva o dílo Oprava komunikace a části CH v ulici K Posvátnému - PROMO REAL GROUP
Katalog sociálních a doprovodných služeb na území správního obvodu ORP Milevsko
2020 smlouva o dílo Oprava MK III tř 40c Rakov Kosí Hora VIALIT
2020 Darovací smlouva Římskokatolická farnost na opravu kostela
2020 Darovací smlouva TJ Sokol Bernartice z.s. na rok 2020
2020 Darovací smlouva Hospic sv.Jana N. Neumanna Prachatice
2020 Dohoda o poskytnutí neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Bernartice na dofinancování podlimitního stavu
2020 Dohoda o poskytnutí neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Bernartice
Veřejná vyhláška oznámení o vydání územního plánu
SOM Roč11 schválený rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled
Rozpočet městyse Bernartice na rok 2020, rozpočet FRB městyse na rok 2020, rozpočet sociálního fondu městyse Bernartice na rok 2020
Obecně závazné vyhlášky městyse Bernartice platné k 1. 1. 2020
Nedostatečně identifikovaní vlastníci - ÚZSVM
MZ ČR Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - k ochraně lesů
Odpověď dle zákona 106/1999 Sb Spolku pro odhalování a medializaci korupce UPLACENÍ.CZ
Dodatek č.1 smlouvy o dílo Oprava MK Náměstí - Na Kopečku - VIALIT Soběslav spol. s r.o.
Dodatek č.1 veřejnoprávní smlouvy s městem Milevsko - radar
Závěrečný účet městyse Bernartice za rok 2018
Darovací slouva s TJ Sokol Bernartice 2019
Výzva - nabídka nepotřebného vybavení k prodeji
Kupní smlouva na nemovitost
2019 Smlouva o dílo - Bernartice obnova vodovodu - HES stavební s.r.o.
Smlouva o dílo Oprava MK Svatkovice pč 704 a 970 kú Svatkovice
Smlouva o dílo Oprava MK náměstí Na Kopečku - VIALIT Soběslav
Smlouva o dílo - Bernartice - místní komunikace ul. Zámecká - VIALIT Soběslav
Návrh územního plánu Bernartice 2019
Schválený střednědobý výhled rozpočtu městyse Bernartice na roky 2020 2021
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo Opravy CH a reko VO Bernartice - Služby města Milevsko
Dopravní automobil pro jsdh bernartice - uhrazená cena
2018 Smlouva o dílo - Opravy CH Bernartice + reko V.O. Bernartice náměstí , park
Dodatek č.1 smlouvy o dílo Stavební úpravy ZŠ Bernartice s firmou Kočí a.s.
Plán rozvoje sportu městyse Bernartice na rok 2018 - 2025
2018 07 Smlouva s Římskokatolickou farností na poskytnutí daru na opravu věže kostela v Bernarticích
2018 Kupní smlouva na pořízení auta pro JSDH městyse Bernartice
2018 Smlouva o dílo "Oprava CH a VO III. etapa - Za Humny Bernartice" Služby městy Milevsko
2018 Smlouva o dílo Oprava MK Zběšice - Vialit Soběslav
2018 smlouva o dílo: Oprava chodníků a komunikace u zdravotního střediska Bernartice - HES stavební sro
Dodatek č.14 ke smlouvě o umístění zařízení BR2001
Darovací smlouva TJ Sokol Bernartice z.s. 2018
Smlouva 2018 o poskytnutí neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Bernartice
Bernartice sro plán výnosů a nákladů a střednědobý výhled plánu výnosů a nákladů na r.2019 - 2020
Oprava chodníků v ulici Za Humny Bernartice, oprava VO v ulici V Zahrádce Bernartice Konečná faktura Městské služby Milevsko
HES Dodatek smlouvy o dílo č1 Bernartice oprava komunikace
Dodatek č.3 smlouvy o dílo Oprava části chodníkového tělesa Písecká ulice Bernartice
Úřední deska - archiv změn