Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 20/2021
Oznámení o otevření knihovny v průběhu nemoci knihovnice.
SOM Oznámení zveřejnění RO 8
Veřejná vyhláška zahájení územního plánu Podolí I
Oznámení konání zasedání zastupitelů Jihočeského kraje dne 20.10.2021
Rozpočtové opatření č. 19
SORP RO9
Elektronická dražba dne 4.11.2021 usnesení
Zimní svoz popelnic začíná 1.listopadu 2021
Zápis č. 18 ze zasedání zastupitelstva městyse dne 16.9.2021
Smlouva o dílo na Víceúčelové hřiště ZŠ Bernartice s VYSSPA Technology sro z Plzně
Rozpočtové opatření č. 18 ze zastupitelstva městyse
Rozpočtové opatření č. 17
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy vydané MZČR - k lesům
odpověď dle §106 na dotazy k výstavbě u Svatkovic
Dodatek č.1 ke smlouvě se SMM Bernartice chodníky ul Pod Stadionem
Rozpočtové opatření č. 16
Rozpočtové opatření č.15
Záměr prodeje části pozemku 1085 1 v Bojenicích
SORP oznámení o zveřejnění RO č 8
SORP oznámení o rozpočtových dokumentech. RO 7
Rozpočtové opatření č.14/2021
SOM rozpočtové opatření č.7
Rozpočtové opatření č 13
EGD - EON - informovanost občanů o odstávkách
SOM oznámení o zveřejnění RO6 a závěrečný účet
SORP oznámení o zveřejnění závěrečného účtu svazku za rok 2020
Schválený závěrečný účet městyse Bernartice za rok 2020
Rozpočtové opatření č.10
SORP oznámení o zveřejnění RO 4
SOM oznámení zveřejnění závěrečného účtu za rok 2020
SORP oznámení zveřejnění RO č 3
Úhrn srážek za rok 2020 v Bernarticích
SOM oznámení o zveřejnění RO č 4
SOM oznámení o zveřejnění RO č 3
SORP Oznámení o zveřejnění RO č 2
SOM oznámení o zveřejnění RO č 2

Oznámení o zveřejnění SOM RO č2


Odběrné místo na PCR testy a AG testy nově v Milevsku

Odběrné místo v Milevsku v prostoru vedle fotbalového stadionu.


Záměr prodeje pozemků v lokalitě Pod Stadionem
SOM Oznámení o zveřejnění RO č 1
Nouzový stav a krizová opatření od 1. 3. 2021 vzory formulářů, opatření vlády z 18.3.2021, testovací místo je i v Milevsku
Výroční zpráva za rok 2020 dle zák 106
Rozpočtové opatření č.1/2021
2021 Darovací smlouva Římskokatolické církvi Bernartice v r 2021
2021 Darovací smlouva s TJ Sokol Bernartice z.s. na rok 2021
2021 Dohoda o neinvestičním příspěvku pro ZŠ a MŠ Bernartice na rok 2021
Schválený rozpočet Sociálního fondu a FRB městyse Bernartice na rok 2021
Schválený střednědobý výhled rozpočtu aktualizace 2021
Schválený rozpočet městyse Bernartice na rok 2021 včetně plnění za předcházející rok
Schválený rozpočet městyse Bernartice na rok 2021
2021 Faktura 0036 2020 CHodníky Bechyňská ulice PROMO REAL GROUP
2021 Faktura 0030 2020 CHodníky Bechyňská ulice PROMO REAL GROUP
SORP schválený rozpočet 2021 a střednědobý výhled 2022 2023 - oznámení
2021 Veřejná zakázka Bernartice - chodníky Bechyňská ulice - skutečně uhrazená cena
SOM oznámení o zveřejnění 2020 Schválený rozpočet SOM na rok 2021
2020 Faktura Intesta Udržovací práce na ZŠ Bernartice
Zápis č. 13 ze zasedání zastupitelstva městyse dne 19.11.2020 v jídelně ZŠ
Druhý záměr prodeje pozemků za účelem stavby RD v lokalitě Pod Stadionem
2020 Dodatek č.1 smlouvy o dílo Udržovací práce na ZŠ Bernartice
2020 Dodatek č.1 smlouvy o dílo Bernartice chodníky Bechyňská ulice
2020 FA č 620200195 Udržovací práce na ZŠ - Intesta
2020 Faktura 620200194 Reko úřadu městyse - Intesta
2020 Faktura 620200175 Reko úřadu městyse - Intesta
2020 Faktura 620200146 Reko úřadu městyse - Intesta
2020 Faktura Oprava MK IIItř 40c Rakov Kosí Hora - VIALIT vč rozpočtu
2020 Dodatek č.1 smlouvy o dílo Oprava MK III.tř. 40c Rakov-Kosí Hora
SORP - oznámení o zveřejnění RO 4 a závěrečný účet 2019
2020 Faktura Oprava komunikace a části CH v ulici K Posvátnému
Schválený Závěrečný účet městyse Bernartice za rok 2019
2020 04 Smlouva o dílo Bernartice chodníky Bechyňská ulice PROMO REAL GROUP
2020 Smlouva o dílo - Udržovací práce na ZŠ Bernartice - INTESTA CZ Písek
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství - opatření v lesích
2020 Smlouva o dílo Oprava komunikace a části CH v ulici K Posvátnému - PROMO REAL GROUP
Katalog sociálních a doprovodných služeb na území správního obvodu ORP Milevsko
2020 smlouva o dílo Oprava MK III tř 40c Rakov Kosí Hora VIALIT
2020 Darovací smlouva Římskokatolická farnost na opravu kostela
2020 Darovací smlouva TJ Sokol Bernartice z.s. na rok 2020
2020 Darovací smlouva Hospic sv.Jana N. Neumanna Prachatice
2020 Dohoda o poskytnutí neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Bernartice na dofinancování podlimitního stavu
2020 Dohoda o poskytnutí neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Bernartice
Veřejná vyhláška oznámení o vydání územního plánu
SOM Roč11 schválený rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled
Rozpočet městyse Bernartice na rok 2020, rozpočet FRB městyse na rok 2020, rozpočet sociálního fondu městyse Bernartice na rok 2020
Obecně závazné vyhlášky městyse Bernartice platné k 1. 1. 2020
Nedostatečně identifikovaní vlastníci - ÚZSVM
MZ ČR Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - k ochraně lesů
Odpověď dle zákona 106/1999 Sb Spolku pro odhalování a medializaci korupce UPLACENÍ.CZ
Dodatek č.1 smlouvy o dílo Oprava MK Náměstí - Na Kopečku - VIALIT Soběslav spol. s r.o.
Dodatek č.1 veřejnoprávní smlouvy s městem Milevsko - radar
Závěrečný účet městyse Bernartice za rok 2018
Darovací slouva s TJ Sokol Bernartice 2019
Výzva - nabídka nepotřebného vybavení k prodeji
Kupní smlouva na nemovitost
2019 Smlouva o dílo - Bernartice obnova vodovodu - HES stavební s.r.o.
Smlouva o dílo Oprava MK Svatkovice pč 704 a 970 kú Svatkovice
Smlouva o dílo Oprava MK náměstí Na Kopečku - VIALIT Soběslav
Smlouva o dílo - Bernartice - místní komunikace ul. Zámecká - VIALIT Soběslav
Návrh územního plánu Bernartice 2019
Schválený střednědobý výhled rozpočtu městyse Bernartice na roky 2020 2021
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo Opravy CH a reko VO Bernartice - Služby města Milevsko
Dopravní automobil pro jsdh bernartice - uhrazená cena
2018 Smlouva o dílo - Opravy CH Bernartice + reko V.O. Bernartice náměstí , park
Dodatek č.1 smlouvy o dílo Stavební úpravy ZŠ Bernartice s firmou Kočí a.s.
Plán rozvoje sportu městyse Bernartice na rok 2018 - 2025
2018 07 Smlouva s Římskokatolickou farností na poskytnutí daru na opravu věže kostela v Bernarticích
2018 Kupní smlouva na pořízení auta pro JSDH městyse Bernartice
2018 Smlouva o dílo "Oprava CH a VO III. etapa - Za Humny Bernartice" Služby městy Milevsko
2018 Smlouva o dílo Oprava MK Zběšice - Vialit Soběslav
2018 smlouva o dílo: Oprava chodníků a komunikace u zdravotního střediska Bernartice - HES stavební sro
Dodatek č.14 ke smlouvě o umístění zařízení BR2001
Darovací smlouva TJ Sokol Bernartice z.s. 2018
Smlouva 2018 o poskytnutí neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Bernartice
Bernartice sro plán výnosů a nákladů a střednědobý výhled plánu výnosů a nákladů na r.2019 - 2020
Oprava chodníků v ulici Za Humny Bernartice, oprava VO v ulici V Zahrádce Bernartice Konečná faktura Městské služby Milevsko
HES Dodatek smlouvy o dílo č1 Bernartice oprava komunikace
Dodatek č.3 smlouvy o dílo Oprava části chodníkového tělesa Písecká ulice Bernartice
Smlouva o dílo "Bernartice - oprava komunikace" HES stavební sro
Smlouva o dílo Stavební úpravy ZŠ Bernartice s firmou KOČÍ
Smlouva o dílo Oprava chodníků v ulici Za Humny a oprava VO v ulici V Zahrádce Bernartice - Služby města Milevsko
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku TJ Sokol pro rok 2017
Dodatek smlouvy č1 o příspěvku TJ Sokol pro rok 2016
Smlouva o poskytnutí neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Bernartice v roce 2017
Dodatek č1 smlouvy o dílo - Oprava chodníků a VO v ulici Za Humny Bernartice - Jan Kakaščík
Příkazní smlouva výkon TDI na Opravu chodníků a VO Bernartice - ulice Za Humny - INVEST PK sro
Příkazní smlouva výkon TDI na Opravu MK Bernartice - ulice Za Humny - INVEST PK sro
Kupní smlouva na nákup osobního auta
Smlouva o dílo - Oprava chodníků a VO v ulici Za Humny Bernartice - Kakaščík
Smlouva o dílo - Oprava komunikací Bernartice Za Humny - HES sro
Smlouva o dílo - Stavba inž sítí v lokalitě Za Humny - Robstav
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu městyse pro TJ Sokol Bernartice 200 000,-
Smlouva o poskytnutí neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ
Pokyny pro možnost placení poplatků na účet - poplatky za odpady pro rok 2021 jsou stejné
Úřední deska - archiv změn