Úřední deska
Úhrada poplatků (za odpady, za psy a jiné)
Zápis zastupitelstva č.8 z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Bernartice, konaného dne 28. listopadu 2023
Územní rozhodnutí a veřejná vyhláška

umístění stavby 1030080752 Křenovice, p.Kulhavá pč. 4446/4 přip.kab. na pozemku pozemková parcela č. 4443, 4944, 4446/1, 4446/4 k.ú. Křenovice, obec Křenovice.


Pozvánka na 31. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

na čtvrtek 14. prosince 2023 od 10:00 hodin. Zasedání se koná v sídle Krajského úřadu Jihočeského kraje,
ul. U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice,
velký zasedací sál, 2. podlaží.


Územní rozhodnutí a veřejná vyhláška

územní rozhodnutí o umístění stavby
1040021891 Borovany čp.79: NN úprava vedení na pozemku pozemková parcela č. 776, 802, 813, 818, 47/7 a stavební parcela č. 140, 63, 90 k.ú. Borovany u Milevska, obec Borovany.


Územní rozhodnutí a veřejná vyhláška

podle § 79 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, územní rozhodnutí o umístění stavby Slabčice – Nemějice VO na pozemku pozemková parcela č. 6023 a 5876 k.ú. Slabčice, obec Slabčice.


Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení

ve věci vydání územního rozhodnutí o umístění dle § 92 stavebního zákona, stavby Nemějice: kabelové vedení NN, parc.č. 5756 na pozemku pozemková parcela č. 5756, 5729/1, 5743, 5867 k.ú. Nemějice, obec Slabčice.


Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení

ve věci vydání územního rozhodnutí o umístění dle § 92 stavebního zákona, stavby 1040020692 Bojenice, obnova NN na pozemku pozemková parcela č. 2/3, 35/2, 65, 970/16, 1085/1, 1085/6, 1085/11, 1085/14, 1085/18, 1090, 1091/1, 1104/1, 1111/4, 1131, 1138, 71, 1088/1, 619/3, 1085/15, 60/1, 1085/16, 1119, 53, 18/1, 1085/19, 36, 35/1, 1134, 1085/23, 44, 1117, 1106/2, 1085/5, 87/3, 105/3, 84, 77, 45/2 a stavební parcela č. 43/1, 30, 3/1, 10, 13, 47, 16, 23, 24, 37/1, 79, 11/1, 42, 41/1, 26, 27/1, 40, 28/4, 28/1, 33/1, 4, 9, 2/1, 5, 6, 2/2, 14, 46, 15, 21, 22, 45/1, 20, 39, 48, 38, 37/2, 77, 18 k.ú. Bojenice, obec Bernartice.


Městys Bernartice oznamuje záměr prodej STL plynovodu LPE D63 a STL plynovodních přípojek LPE D32 na pozemku parc.č. 742/4 v k.ú. Bernartice u Milevska (nová zástavba „Pod stadionem“).
Městys Bernartice oznamuje záměr prodeje pozemku parč. č. 1229/2, k.ú. Bernartice u Milevska.
Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 - 2026
Návrh rozpočtu Sociálního fondu 2024
Návrh rozpočtu Fondu rozvoje bydlení 2024
Svazek obcí regionu Písecko - rozpočtové opatření č.10/2023
Svazek obcí Milevska - Návrh rozpočtu na rok 2024
Svazek obcí Milevska - Návrh - střednědobý výhled rozpočtu SOM na roky 2025 - 2027
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2025 – 2026 - návrh - Svazek obcí regionu Písecko
Návrh rozpočtu na rok 2024 - Svazek obcí regionu Písecko
Svazek obcí regionu Písecko - rozpočtové opatření č.09/2023
Rozpočtové opatření č.12/23
Svazek obcí Milevska - rozpočtové opatření č.8/2023
Svazek obcí regionu Písecko - rozpočtové opatření č.07/2023 a č.08/2023
Rozpočtové opatření č.11/23
Svazek obcí Milevska - rozpočtové opatření č.7/2023
Rozpočtové opatření č.10/23
Svazek obcí Milevska - rozpočtové opatření č.6/2023
Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků
Svazek obcí regionu Písecko - rozpočtové opatření č.06/2023
Rozpočtové opatření č.9/23
Svazek obcí Milevska - rozpočtové opatření č.5/2023
Svazek obcí Milevska - rozpočtové opatření č.4/2023
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 - 2025 - aktualizace
Rozpočet Sociálního fondu 2023 - aktualizace
Svazek obcí Milevska - Schválený závěrečný účet za rok 2022
Svazek obcí regionu Písecko - rozpočtové opatření č.05/2023 a Schválený závěrečný účet za rok 2022
Rozpočtové opatření č.7/23
Svazek obcí regionu Písecko - rozpočtové opatření č.04/2023
Svazek obcí Milevska - rozpočtové opatření č.3/2023
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu, závěrečného účtu a rozpočtových opatření dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném z
Svazek obcí Milevska - rozpočtové opatření č.2/2023
Závěrečný účet městyse Bernartice za rok 2022
Svazek obcí regionu Písecko - rozpočtové opatření č.03/2023
Svazek obcí Milevska - rozpočtové opatření č.1/2023
Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků
Svazek obcí regionu Písecko - rozpočtové opatření č.01/2023 a č.02/2023
Svazek obcí regionu Písecko - Schválený rozpočet na rok 2023, Schválený střednědobý výhled 2024-2025
Schválený střed. výhled rozpočtu na období 2024-2026, Schválený rozpočet na rok 2023 - Svazek obcí Milevska
Plánovaná kalkulace ceny vody (pitné, odpadní) pro kalendářní rok 2023
Strategie rozvoje městyse Bernartice v letech 2022-2027
Výzva k podání nabídky - "Dodání vozidla pro úklid a zimní údržbu" - výběrové řízení
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Svazku obcí regionu Písecko
Návrh střednědobého výhledu plánu výnosů a nákladů (rozpočet) Bernartice s.r.o. na rok 2023-2024
Návrh plánu výnosů a nákladů (rozpočet) Bernartice s.r.o. na rok 2022
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023-2024 - Svazek Písecko
Vyhláška o místním poplatku
Veřejná vyhláška
Výzva k podání nabídky na zakázku Víceúčelové hřište ZŠ Bernartice
Schválený závěrečný účet městyse Bernartice za rok 2020
Nouzový stav a krizová opatření od 1. 3. 2021 vzory formulářů, opatření vlády z 18.3.2021, testovací místo je i v Milevsku
2021 Darovací smlouva Římskokatolické církvi Bernartice v r 2021
2021 Darovací smlouva s TJ Sokol Bernartice z.s. na rok 2021
2021 Dohoda o neinvestičním příspěvku pro ZŠ a MŠ Bernartice na rok 2021
2021 Faktura 0036 2020 CHodníky Bechyňská ulice PROMO REAL GROUP
2021 Faktura 0030 2020 CHodníky Bechyňská ulice PROMO REAL GROUP
2021 Veřejná zakázka Bernartice - chodníky Bechyňská ulice - skutečně uhrazená cena
2020 Faktura Intesta Udržovací práce na ZŠ Bernartice
2020 Dodatek č.1 smlouvy o dílo Udržovací práce na ZŠ Bernartice
2020 Dodatek č.1 smlouvy o dílo Bernartice chodníky Bechyňská ulice
2020 FA č 620200195 Udržovací práce na ZŠ - Intesta
2020 Faktura 620200194 Reko úřadu městyse - Intesta
2020 Faktura 620200175 Reko úřadu městyse - Intesta
2020 Faktura 620200146 Reko úřadu městyse - Intesta
2020 Faktura Oprava MK IIItř 40c Rakov Kosí Hora - VIALIT vč rozpočtu
2020 Dodatek č.1 smlouvy o dílo Oprava MK III.tř. 40c Rakov-Kosí Hora
2020 Faktura Oprava komunikace a části CH v ulici K Posvátnému
Schválený Závěrečný účet městyse Bernartice za rok 2019
2020 04 Smlouva o dílo Bernartice chodníky Bechyňská ulice PROMO REAL GROUP
2020 Smlouva o dílo - Udržovací práce na ZŠ Bernartice - INTESTA CZ Písek
2020 Smlouva o dílo Oprava komunikace a části CH v ulici K Posvátnému - PROMO REAL GROUP
Katalog sociálních a doprovodných služeb na území správního obvodu ORP Milevsko
2020 smlouva o dílo Oprava MK III tř 40c Rakov Kosí Hora VIALIT
2020 Darovací smlouva Římskokatolická farnost na opravu kostela
2020 Darovací smlouva TJ Sokol Bernartice z.s. na rok 2020
2020 Darovací smlouva Hospic sv.Jana N. Neumanna Prachatice
2020 Dohoda o poskytnutí neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Bernartice na dofinancování podlimitního stavu
2020 Dohoda o poskytnutí neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Bernartice
Veřejná vyhláška oznámení o vydání územního plánu
SOM Roč11 schválený rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled
Rozpočet městyse Bernartice na rok 2020, rozpočet FRB městyse na rok 2020, rozpočet sociálního fondu městyse Bernartice na rok 2020
Obecně závazné vyhlášky městyse Bernartice platné k 1. 1. 2020
Nedostatečně identifikovaní vlastníci - ÚZSVM
Odpověď dle zákona 106/1999 Sb Spolku pro odhalování a medializaci korupce UPLACENÍ.CZ
Dodatek č.1 smlouvy o dílo Oprava MK Náměstí - Na Kopečku - VIALIT Soběslav spol. s r.o.
Dodatek č.1 veřejnoprávní smlouvy s městem Milevsko - radar
Závěrečný účet městyse Bernartice za rok 2018
Darovací slouva s TJ Sokol Bernartice 2019
Výzva - nabídka nepotřebného vybavení k prodeji
Kupní smlouva na nemovitost
2019 Smlouva o dílo - Bernartice obnova vodovodu - HES stavební s.r.o.
Smlouva o dílo Oprava MK Svatkovice pč 704 a 970 kú Svatkovice
Smlouva o dílo Oprava MK náměstí Na Kopečku - VIALIT Soběslav
Smlouva o dílo - Bernartice - místní komunikace ul. Zámecká - VIALIT Soběslav
Návrh územního plánu Bernartice 2019
Schválený střednědobý výhled rozpočtu městyse Bernartice na roky 2020 2021
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo Opravy CH a reko VO Bernartice - Služby města Milevsko
Dopravní automobil pro jsdh bernartice - uhrazená cena
2018 Smlouva o dílo - Opravy CH Bernartice + reko V.O. Bernartice náměstí , park
Dodatek č.1 smlouvy o dílo Stavební úpravy ZŠ Bernartice s firmou Kočí a.s.
Plán rozvoje sportu městyse Bernartice na rok 2018 - 2025
2018 07 Smlouva s Římskokatolickou farností na poskytnutí daru na opravu věže kostela v Bernarticích
2018 Kupní smlouva na pořízení auta pro JSDH městyse Bernartice
2018 Smlouva o dílo "Oprava CH a VO III. etapa - Za Humny Bernartice" Služby městy Milevsko
2018 Smlouva o dílo Oprava MK Zběšice - Vialit Soběslav
Úřední deska - archiv změn