Úřední deska
Svoz popelnic na konci roku 2019 - upozornění
Oznámení záměru pronajmout část hosp budovy MŠ 13 m2
Pokyny pro možnost placení poplatků na účet
Rozpočtové opatření č.20/2019
Bernartice s.r.o. plán výnosů a nákladů 2020 a střednědobý výhled
Návrh rozpočtu na rok 2020, návrh sociálního fondu a návrh FRB městyse Bernartice na rok 2020
SOM Oznámení o zveřejnění 1019 - RO č 10
Opatření obecné povahy č.1/2015 - změna - udělení výjimky k lovu bobra evropského
Rozpočtové opatření č.19/2019 zveřejněno 21.11.2019
SORP Oznámení o zveřejnění 2019 RO č.9 a 10
SOM návrh rozpočtu 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu SOM 2021-2023
Dopis České televize ke změně vysílání - DVB-T2
SOM oznámení o zveřejnění RO č.9
Rozpočtové opatření č. 18/2019 - zveřejněno 8.11.2019
Rozpočtové opatření č. 17 2019 - zveřejněno 30. 10. 2019
Rozpočtové opatření č. 16 2019 - zveřejněno 3. 10. 2019
Zápis č.6 ze zasedání ZM dne 24. 9. 2019
EON - žádost na vlastníky pozemků o provedení ořezu kolem vedení NN
Dopis - nabídka pomoci Jč. kraje při obnově lesa po kůrovci
Rozpočtové opatření č. 15/2019 - zveřejněno 16. 9. 2019
Rozpočtové opatření č. 14/2019 zveřejněno 5. 9. 2019
Nedostatečně identifikovaní vlastníci - ÚZSVM
MZ ČR Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - k ochraně lesů
Povinné čipování psů od 1.1.2020
Rozpočtové opatření č.13 zveřejněno 21.8.
Odpověď dle zákona 106/1999 Sb Spolku pro odhalování a medializaci korupce UPLACENÍ.CZ
Rozpočtové opatření č 12 zveřejněno 8.8.
Rozpočtové opatření č. 11/2019 - zveřejněno 4. 7. 2019
Rozpočtové opatření č.10/2019 - zveřejněno 3.7.2019
Rozpočtové opatření č.9/2019 - zveřejněno 3.7.2019
Rozpočtové opatření č. 8/2019 - zveřejněno 17. 6.2019
Závěrečný účet městyse Bernartice za rok 2018
Rozpočtové opatření č6 2019 - zveřejněno 6.5.2019
Rozpočtové opatření č.5/2019 - zveřejněno 26.4. 2019
SORP návrh dodatku střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020
SOM oznámení o zveřejnění 2019 rozp opatř 2/2019
Oznámení o zveřenění dokumentů k rozpočtovému procesu zveřejněno 5.4.2019.
Výzva - nabídka nepotřebného vybavení k prodeji
Kupní smlouva na nemovitost
Zápis č.3 ze zasedání zastupitelstva městyse dne 14.3. 2019
Rozpočtové opatření č. 2/2019 - zveřejněno 15.3. 2019
Rozpočtové opatření č.1/2019 - zveřejněno 11. 2. 2019
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu městyse rozpočtu soc fondu rozpočtu FRB střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 2021 příloha rozpočtu městyse na rok 2019 a ROč22 zveřejněno 28. 12. 2018
Schválený střednědobý výhled rozpočtu městyse Bernartice na roky 2020 2021
Schválený rozpočet Fondu rozvoje bydlení městyse Bernartice na rok 2019
Schválený rozpočet sociálního fondu městyse Bernartice na rok 2019
Schválený rozpočet městyse na rok 2019 s přílohou
Dopravní automobil pro jsdh bernartice - uhrazená cena
Plán rozvoje sportu městyse Bernartice na rok 2018 - 2025
Zápis č. 24 zastupitelstva městyse ze dne 10.5.
2018 Schválený rozpočet městyse Bernartice, rozpočet FRB a rozpočet sociálního fondu na rok 2018
2018 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 až 2020
Rozpočet 2018 oznámení zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu (2018 - 2020) a návrh ročního rozpočtu 2018
Dražební jednání Exekutorský úřad Litoměřice - Ekyáda a s - Cvach
SORP Oznámení o zveřejnění 2019 - RO č.8/2019
SOM oznámení o zveřejnění RO č 8
Zápis č.6 ze zasedání ZM dne 24. 9. 2019
SOM Oznámení o zveřejnění 2019 RO č 7
SORP oznámení o zveřejnění 2019 RO č7
SOM oznámení o zveřejnění 2019 ROč 6
SORP oznámení o zveřejnění 2019 závěrečný účet 2018
SOM oznámení o zveřejnění 2019 RO č4
Dodatek č.1 smlouvy o dílo Oprava MK Náměstí - Na Kopečku - VIALIT Soběslav spol. s r.o.
Dodatek č.1 veřejnosprávní smlouvy s městem Milevsko - radar
SORP Oznámení o zveřejnění 2019 - závěrečný účet SORP za rok 2018 a střednědobý výhled
Rozpočtové opatření č. 7/2019 - zveřejněno 3. 6. 2019
SOM oznámení o zveřejnění 2019 rozp opatř 3/2019
Darovací slouva s TJ Sokol Bernartice 2019
SORP Oznámení o zveřejnění 2019 - Ro č5
SORP oznámení o zveřejnění 2019 RO 3
Rozpočtové opatření č. 4/2019 - zveřejněno 26. 3. 2019
Rozpočtové opatření č.3/2019 - zveřejněno 26. 3. 2019
SORP Oznámení o zveřejnění 2019 ROč2
2019 Smlouva o dílo - Bernartice obnova vodovodu - HES stavební s.r.o.
Výroční zpráva městyse Bernartice - poskytování info.
Smlouva o dílo Oprava MK Svatkovice pč 704 a 970 kú Svatkovice
Smlouva o dílo Oprava MK náměstí Na Kopečku - VIALIT Soběslav
Smlouva o dílo - Bernartice - místní komunikace ul. Zámecká - VIALIT Soběslav
Návrh územního plánu Bernartice 2019
SORP oznámení o zveřejnění 2019 ROč 1
SOM oznámení o zveřejnění 2019 ROč1 2019
SORP oznámení o zveřejnění rozpočet 2019 a výhled
2019 Dohoda o poskytnutí neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Bernartice v roce 2019
SOM oznámení o zveřejnění schválený rozpočet 2019 a ROč22
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo Opravy CH a reko VO Bernartice - Služby města Milevsko
SOM oznámení o zveřejnění RO č 21 rozpočet 2019 a střednědobý výhled rozpočtu
2018 Smlouva o dílo - Opravy CH Bernartice + reko V.O. Bernartice náměstí , park
Dodatek č.1 smlouvy o dílo Stavební úpravy ZŠ Bernartice s firmou Kočí a.s.
2018 07 Smlouva s Římskokatolickou farností na poskytnutí daru na opravu věže kostela v Bernarticích
Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním k.ú. Bernartice
2018 Kupní smlouva na pořízení auta pro JSDH městyse Bernartice
2018 Smlouva o dílo "Oprava CH a VO III. etapa - Za Humny Bernartice" Služby městy Milevsko
2018 Smlouva o dílo Oprava MK Zběšice - Vialit Soběslav
2018 smlouva o dílo: Oprava chodníků a komunikace u zdravotního střediska Bernartice - HES stavební sro
Dodatek č.14 ke smlouvě o umístění zařízení BR2001
Darovací smlouva TJ Sokol Bernartice z.s. 2018
Smlouva 2018 o poskytnutí neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Bernartice
Bernartice sro plán výnosů a nákladů a střednědobý výhled plánu výnosů a nákladů na r.2019 - 2020
Oprava chodníků v ulici Za Humny Bernartice, oprava VO v ulici V Zahrádce Bernartice Konečná faktura Městské služby Milevsko
HES Dodatek smlouvy o dílo č1 Bernartice oprava komunikace
Dodatek č.3 smlouvy o dílo Oprava části chodníkového tělesa Písecká ulice Bernartice
Smlouva o dílo "Bernartice - oprava komunikace" HES stavební sro
Smlouva o dílo Stavební úpravy ZŠ Bernartice s firmou KOČÍ
Smlouva o dílo Oprava chodníků v ulici Za Humny a oprava VO v ulici V Zahrádce Bernartice - Služby města Milevsko
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku TJ Sokol pro rok 2017
Dodatek smlouvy č1 o příspěvku TJ Sokol pro rok 2016
Smlouva o poskytnutí neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Bernartice v roce 2017
Dodatek č1 smlouvy o dílo - Oprava chodníků a VO v ulici Za Humny Bernartice - Jan Kakaščík
Příkazní smlouva výkon TDI na Opravu chodníků a VO Bernartice - ulice Za Humny - INVEST PK sro
Příkazní smlouva výkon TDI na Opravu MK Bernartice - ulice Za Humny - INVEST PK sro
Kupní smlouva na nákup osobního auta
Smlouva o dílo - Oprava chodníků a VO v ulici Za Humny Bernartice - Kakaščík
Smlouva o dílo - Oprava komunikací Bernartice Za Humny - HES sro
Smlouva o dílo - Stavba inž sítí v lokalitě Za Humny - Robstav
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu městyse pro TJ Sokol Bernartice 200 000,-
Smlouva o poskytnutí neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ
Úřední deska - archiv změn