Úřední deska
Bernartice - chodníky Bechyňská ulice
Vláda vyhlásila od čtvrtečních (12.3.2020) 14 hodin v České republice nouzový stav z důvodu ohrožení na zdraví
Mimořádné opatření MZ ČR - od 10.3. 2020 od 18,00 hodin - zákaz společenských akcí
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - zákaz od 11. 3. 2020 - školy
Veřejná vyhláška oznámení o vydání územního plánu
Pokyny pro možnost placení poplatků na účet
Bernartice - chodníky Bechyňská ulice
Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva městyse dne 10. 3. 2020
Oznámení záměru prodat a směnit části pozemků k.ú. Srlín, Bojenice, Bernartice
Katalog sociálních a doprovodných služeb na území správního obvodu ORP Milevsko
Rozpočtové opatření č. 2/2020
Nedostatečně identifikovaní vlastníci seznam pozemků k 1.2.2020
Zrušeno výběrové řízení na akci: Bernartice chodníky Bechyňská ulice
Veřejná vyhláška Obecní úřad Veselíčko návrh územního plánu Veselíčko
Zápis č. 8 ze zasedání zastupitelstva městyse dne 13.2. 2020.
Rozpočtové opatření č. 1 2020 - zveřejněno 3. 2. 2020
Centrum pro výzkum veřejného mínění - nabídka spolupráce
Zápis č.7 ze zasedání zastupitelstva městyse dne 16.12.2019
Rozpočet městyse Bernartice na rok 2020, rozpočet FRB městyse na rok 2020, rozpočet sociálního fondu městyse Bernartice na rok 2020
Obecně závazné vyhlášky městyse Bernartice platné k 1. 1. 2020
Dopis - nabídka pomoci Jč. kraje při obnově lesa po kůrovci
Nedostatečně identifikovaní vlastníci - ÚZSVM
MZ ČR Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - k ochraně lesů
Povinné čipování psů od 1.1.2020
Odpověď dle zákona 106/1999 Sb Spolku pro odhalování a medializaci korupce UPLACENÍ.CZ
Závěrečný účet městyse Bernartice za rok 2018
Výzva - nabídka nepotřebného vybavení k prodeji
Kupní smlouva na nemovitost
Schválený střednědobý výhled rozpočtu městyse Bernartice na roky 2020 2021
Dopravní automobil pro jsdh bernartice - uhrazená cena
Plán rozvoje sportu městyse Bernartice na rok 2018 - 2025
Zápis č. 24 zastupitelstva městyse ze dne 10.5.
2018 Schválený rozpočet městyse Bernartice, rozpočet FRB a rozpočet sociálního fondu na rok 2018
2018 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 až 2020
Rozpočet 2018 oznámení zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu (2018 - 2020) a návrh ročního rozpočtu 2018
2020 Smlouva o dílo Oprava komunikace a části CH v ulici K Posvátnému - PROMO REAL GROUP
2020 smlouva o dílo Oprava MK III tř 40c Rakov Kosí Hora VIALIT
2020 Darovací smlouva Římskokatolická farnost na opravu kostela
2020 Darovací smlouva TJ Sokol Bernartice z.s. na rok 2020
2020 Darovací smlouva Hospic sv.Jana N. Neumanna Prachatice
2020 Dohoda o poskytnutí neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Bernartice na dofinancování podlimitního stavu
2020 Dohoda o poskytnutí neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Bernartice
SOM Oznámení o zveřejnění 2020 ROč.1
SOM oznámení o zveřejnění rozpočtu 2020 střednědobého výhledu a ROč12 2019
SORP oznámení o zveřejnění rozpočet 2020 a střednědobý výhled
SOM Roč11 schválený rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled
Dodatek č.1 smlouvy o dílo Oprava MK Náměstí - Na Kopečku - VIALIT Soběslav spol. s r.o.
Dodatek č.1 veřejnosprávní smlouvy s městem Milevsko - radar
Rozpočtové opatření č. 7/2019 - zveřejněno 3. 6. 2019
Darovací slouva s TJ Sokol Bernartice 2019
Rozpočtové opatření č. 4/2019 - zveřejněno 26. 3. 2019
2019 Smlouva o dílo - Bernartice obnova vodovodu - HES stavební s.r.o.
Smlouva o dílo Oprava MK Svatkovice pč 704 a 970 kú Svatkovice
Smlouva o dílo Oprava MK náměstí Na Kopečku - VIALIT Soběslav
Smlouva o dílo - Bernartice - místní komunikace ul. Zámecká - VIALIT Soběslav
Návrh územního plánu Bernartice 2019
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo Opravy CH a reko VO Bernartice - Služby města Milevsko
2018 Smlouva o dílo - Opravy CH Bernartice + reko V.O. Bernartice náměstí , park
Dodatek č.1 smlouvy o dílo Stavební úpravy ZŠ Bernartice s firmou Kočí a.s.
2018 07 Smlouva s Římskokatolickou farností na poskytnutí daru na opravu věže kostela v Bernarticích
2018 Kupní smlouva na pořízení auta pro JSDH městyse Bernartice
2018 Smlouva o dílo "Oprava CH a VO III. etapa - Za Humny Bernartice" Služby městy Milevsko
2018 Smlouva o dílo Oprava MK Zběšice - Vialit Soběslav
2018 smlouva o dílo: Oprava chodníků a komunikace u zdravotního střediska Bernartice - HES stavební sro
Dodatek č.14 ke smlouvě o umístění zařízení BR2001
Darovací smlouva TJ Sokol Bernartice z.s. 2018
Smlouva 2018 o poskytnutí neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Bernartice
Bernartice sro plán výnosů a nákladů a střednědobý výhled plánu výnosů a nákladů na r.2019 - 2020
Oprava chodníků v ulici Za Humny Bernartice, oprava VO v ulici V Zahrádce Bernartice Konečná faktura Městské služby Milevsko
HES Dodatek smlouvy o dílo č1 Bernartice oprava komunikace
Dodatek č.3 smlouvy o dílo Oprava části chodníkového tělesa Písecká ulice Bernartice
Smlouva o dílo "Bernartice - oprava komunikace" HES stavební sro
Smlouva o dílo Stavební úpravy ZŠ Bernartice s firmou KOČÍ
Smlouva o dílo Oprava chodníků v ulici Za Humny a oprava VO v ulici V Zahrádce Bernartice - Služby města Milevsko
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku TJ Sokol pro rok 2017
Dodatek smlouvy č1 o příspěvku TJ Sokol pro rok 2016
Smlouva o poskytnutí neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Bernartice v roce 2017
Dodatek č1 smlouvy o dílo - Oprava chodníků a VO v ulici Za Humny Bernartice - Jan Kakaščík
Příkazní smlouva výkon TDI na Opravu chodníků a VO Bernartice - ulice Za Humny - INVEST PK sro
Příkazní smlouva výkon TDI na Opravu MK Bernartice - ulice Za Humny - INVEST PK sro
Kupní smlouva na nákup osobního auta
Smlouva o dílo - Oprava chodníků a VO v ulici Za Humny Bernartice - Kakaščík
Smlouva o dílo - Oprava komunikací Bernartice Za Humny - HES sro
Smlouva o dílo - Stavba inž sítí v lokalitě Za Humny - Robstav
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu městyse pro TJ Sokol Bernartice 200 000,-
Smlouva o poskytnutí neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ
Úřední deska - archiv změn