Úřední deska
Vyhlášení nouzového stavu od 5. 10 2020
Záměr prodeje pozemků za účelem stavby RD - lokalita pod stadionem
Veřejná vyhláška oznámení o vydání územního plánu
Pokyny pro možnost placení poplatků na účet
Oznámení konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva Jč kraje 3.11.2020
Rozpočtové opatření č. 17/2020 - zveřejněno 20. 10. 2020
Rozpočtové opatření č. 16/2020 - zveřejněno 7.10.2020
Rozpočtové opatření č.15/2020 - zveřejněno 7.10.2020
Výsledky voleb do Zastupitelstva kraje v Bernarticích
EON žádost o ořezání větví kolem vedení
Rozpočtové opatření č. 14/2020 - zveřejněno 14. 9. 2020
Zápis č. 12 zastupitelstva městyse ze dne 3.9. 2020
Uzavírka na silnici I/19 Milevsko - Sepekov plánovaná objížďka asi od října
Nedostatečně identifikovaní vlastníci - seznam od ÚZSVM
Rozpočtové opatření č. 13
Vyhlášení obnovy katastrálního operátu Bernartice u milevska
Rozpočtové opatření č. 12 - zveřejněno 6.8.2020
Veřejná vyhláška Úprava průtahu obce Senožaty od 1 září
Rozpočtové opatření č.11 - vyvěšeno 14. 7. 2020
Zápis č. 11 ze zasedání zastupitelstva městyse dne 25. 6. 2020 v Jestřebicích
Rozpočtové opatření č. 10/2020 - zveřejněno 30. 6. 2020
Rozpočtové opatření č. 9 - zveřejněno 30.6.
Rozpočtové opatření č.8 2020 - zveřejněno 10.6.2020
Rozpočtové opatření č. 7/2020
Schválený Závěrečný účet městyse Bernartice za rok 2019
Rozpočtové opatření č. 6/2020 - zveřejněno 12. 5. 2020
Rozpočtové opatření č. 5/2020 - zveřejněno 12. 5. 2020
ČEVAK kalkulace cen pro vodné a stočné za hospodářský rok 2019
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství - opatření v lesích
Katalog sociálních a doprovodných služeb na území správního obvodu ORP Milevsko
Rozpočtové opatření č. 2/2020
Nedostatečně identifikovaní vlastníci seznam pozemků k 1.2.2020
Rozpočtové opatření č. 1 2020 - zveřejněno 3. 2. 2020
Rozpočet městyse Bernartice na rok 2020, rozpočet FRB městyse na rok 2020, rozpočet sociálního fondu městyse Bernartice na rok 2020
Obecně závazné vyhlášky městyse Bernartice platné k 1. 1. 2020
Nedostatečně identifikovaní vlastníci - ÚZSVM
MZ ČR Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - k ochraně lesů
Odpověď dle zákona 106/1999 Sb Spolku pro odhalování a medializaci korupce UPLACENÍ.CZ
Závěrečný účet městyse Bernartice za rok 2018
Výzva - nabídka nepotřebného vybavení k prodeji
Kupní smlouva na nemovitost
Schválený střednědobý výhled rozpočtu městyse Bernartice na roky 2020 2021
Dopravní automobil pro jsdh bernartice - uhrazená cena
Plán rozvoje sportu městyse Bernartice na rok 2018 - 2025
Zápis č. 24 zastupitelstva městyse ze dne 10.5.
2018 Schválený rozpočet městyse Bernartice, rozpočet FRB a rozpočet sociálního fondu na rok 2018
2018 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 až 2020
Rozpočet 2018 oznámení zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu (2018 - 2020) a návrh ročního rozpočtu 2018
SORP oznámení o zveřejnění ROč 8
2020 FA č 620200195 Udržovací práce na ZŠ - Intesta
2020 Faktura 620200194 Reko úřadu městyse - Intesta
2020 Faktura 620200175 Reko úřadu městyse - Intesta
2020 Faktura 620200146 Reko úřadu městyse - Intesta
SOM oznámení o zveřejnění 2020 RO č 6
SORP 2020 Oznámení o zveřejnění RO 7
2020 Faktura Oprava MK IIItř 40c Rakov Kosí Hora - VIALIT vč rozpočtu
SORP - oznámení o zveřejnění 2020 RO č 5
SOM Oznámení o zveřejnění RO č5
2020 Dodatek č.1 smlouvy o dílo Oprava MK III.tř. 40c Rakov-Kosí Hora
SOM oznámení o zveřejnění 2020 schválený závěrečný účet
SORP - oznámení o zveřejnění RO 4 a závěrečný účet 2019
2020 Faktura Oprava komunikace a části CH v ulici K Posvátnému
SOM oznámení o zveřejnění 2020 Ro č 4
SORP 2020 Oznámení o zveřejnění RO č 3
SOM 2020 Oznámení o zveřejnění RO č.3/2020
2020 04 Smlouva o dílo Bernartice chodníky Bechyňská ulice PROMO REAL GROUP
SORP 2020 Oznámení o zveřejnění RO č 2
SOM 2020 Oznámení o zveřejnění RO č.2
2020 Smlouva o dílo - Udržovací práce na ZŠ Bernartice - INTESTA CZ Písek
2020 Smlouva o dílo Oprava komunikace a části CH v ulici K Posvátnému - PROMO REAL GROUP
2020 smlouva o dílo Oprava MK III tř 40c Rakov Kosí Hora VIALIT
2020 Darovací smlouva Římskokatolická farnost na opravu kostela
2020 Darovací smlouva TJ Sokol Bernartice z.s. na rok 2020
2020 Darovací smlouva Hospic sv.Jana N. Neumanna Prachatice
2020 Dohoda o poskytnutí neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Bernartice na dofinancování podlimitního stavu
2020 Dohoda o poskytnutí neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Bernartice
SOM Oznámení o zveřejnění 2020 ROč.1
SOM oznámení o zveřejnění rozpočtu 2020 střednědobého výhledu a ROč12 2019
SORP oznámení o zveřejnění rozpočet 2020 a střednědobý výhled
SOM Roč11 schválený rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled
Dodatek č.1 smlouvy o dílo Oprava MK Náměstí - Na Kopečku - VIALIT Soběslav spol. s r.o.
Dodatek č.1 veřejnoprávní smlouvy s městem Milevsko - radar
Darovací slouva s TJ Sokol Bernartice 2019
2019 Smlouva o dílo - Bernartice obnova vodovodu - HES stavební s.r.o.
Smlouva o dílo Oprava MK Svatkovice pč 704 a 970 kú Svatkovice
Smlouva o dílo Oprava MK náměstí Na Kopečku - VIALIT Soběslav
Smlouva o dílo - Bernartice - místní komunikace ul. Zámecká - VIALIT Soběslav
Návrh územního plánu Bernartice 2019
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo Opravy CH a reko VO Bernartice - Služby města Milevsko
2018 Smlouva o dílo - Opravy CH Bernartice + reko V.O. Bernartice náměstí , park
Dodatek č.1 smlouvy o dílo Stavební úpravy ZŠ Bernartice s firmou Kočí a.s.
2018 07 Smlouva s Římskokatolickou farností na poskytnutí daru na opravu věže kostela v Bernarticích
2018 Kupní smlouva na pořízení auta pro JSDH městyse Bernartice
2018 Smlouva o dílo "Oprava CH a VO III. etapa - Za Humny Bernartice" Služby městy Milevsko
2018 Smlouva o dílo Oprava MK Zběšice - Vialit Soběslav
2018 smlouva o dílo: Oprava chodníků a komunikace u zdravotního střediska Bernartice - HES stavební sro
Dodatek č.14 ke smlouvě o umístění zařízení BR2001
Darovací smlouva TJ Sokol Bernartice z.s. 2018
Smlouva 2018 o poskytnutí neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Bernartice
Bernartice sro plán výnosů a nákladů a střednědobý výhled plánu výnosů a nákladů na r.2019 - 2020
Oprava chodníků v ulici Za Humny Bernartice, oprava VO v ulici V Zahrádce Bernartice Konečná faktura Městské služby Milevsko
HES Dodatek smlouvy o dílo č1 Bernartice oprava komunikace
Dodatek č.3 smlouvy o dílo Oprava části chodníkového tělesa Písecká ulice Bernartice
Smlouva o dílo "Bernartice - oprava komunikace" HES stavební sro
Smlouva o dílo Stavební úpravy ZŠ Bernartice s firmou KOČÍ
Smlouva o dílo Oprava chodníků v ulici Za Humny a oprava VO v ulici V Zahrádce Bernartice - Služby města Milevsko
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku TJ Sokol pro rok 2017
Dodatek smlouvy č1 o příspěvku TJ Sokol pro rok 2016
Smlouva o poskytnutí neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Bernartice v roce 2017
Dodatek č1 smlouvy o dílo - Oprava chodníků a VO v ulici Za Humny Bernartice - Jan Kakaščík
Příkazní smlouva výkon TDI na Opravu chodníků a VO Bernartice - ulice Za Humny - INVEST PK sro
Příkazní smlouva výkon TDI na Opravu MK Bernartice - ulice Za Humny - INVEST PK sro
Kupní smlouva na nákup osobního auta
Smlouva o dílo - Oprava chodníků a VO v ulici Za Humny Bernartice - Kakaščík
Smlouva o dílo - Oprava komunikací Bernartice Za Humny - HES sro
Smlouva o dílo - Stavba inž sítí v lokalitě Za Humny - Robstav
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu městyse pro TJ Sokol Bernartice 200 000,-
Smlouva o poskytnutí neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ
Úřední deska - archiv změn