Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Období

  • Volební období: 14.10.2022 - dosud / Složení zastupitelstva: 14.10.2022 dosud

Členové zastupitelstva

Volební období: 14.10.2022 - dosud
Složení platné v období: 14.10.2022 - dosud

Pozice: starosta
Jméno: Pavel Souhrada
Politická příslušnost: ODS

Pozice: místostarosta
Jméno: Miloslav Kolář
Politická příslušnost: ČSSD

Pozice: člen rady
Jméno: Jaromír Fuka
Politická příslušnost: ODS

Pozice: člen rady
Jméno: JUDr. Vladimír Souhrada
Politická příslušnost: BEZPP

Pozice: člen rady
Jméno: Ing. Václav Tupý
Politická příslušnost: BEZPP

Jméno: Mgr. Milan Bečvář
Politická příslušnost: BEZPP
Komise: Kontrolní výbor

Jméno: Zdeněk Čeněk
Politická příslušnost: BEZPP

Jméno: Pavla Čížková
Politická příslušnost: ODS
Funkce: předsedkyně
Komise: Kontrolní výbor

Jméno: Zdeňka Fuková
Politická příslušnost: BEZPP
Funkce: předsedkyně
Komise: Finanční výbor

Jméno: Bc. Josef Hrádek
Politická příslušnost: BEZPP

Jméno: Aleš Kroupa
Politická příslušnost: BEZPP

Jméno: František Malý
Politická příslušnost: BEZPP

Jméno: Radek Pileček RNDr.
Politická příslušnost: JIHOČEŠI 2012

Jméno: Jaroslava Sušerová
Politická příslušnost: BEZPP

Jméno: Ing. Jana Trávníčková
Politická příslušnost: BEZPP


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.


Tisk článku

Zastupitelstvo městyse

Zastupitelstvo městyse Bernartice pro volební období 2022 - 2026:


Zastupitelstvo městyse

Starosta: Souhrada Pavel

Místostarosta: Kolář Miloslav

Rada městyse: Souhrada Pavel, Kolář Miloslav, Fuka Jaromír, JUDr. Souhrada Vladimír, Ing. Tupý Václav

Složení zastupitelstva v období 2022 - 2026:

Jméno Věk Volební strana Politická příslušnost
Pavel Souhrada 62 ODS ODS
Judr. Vladimír Souhrada    64 ODS BEZPP
Ing. Jana Trávníčková  47 ODS BEZPP
Zdeňka Fuková      49 ODS BEZPP
Jaromír Fuka        85 ODS ODS
Pavla Čížková 72 ODS ODS
Aleš Kroupa    43 JIHOČEŠI 2012  BEZPP
Bc. Josef Hrádek      34 JIHOČEŠI 2012  BEZPP
Zdeněk Čeněk    65 JIHOČEŠI 2012  BEZPP
Radek Pileček RNDr. 26 JIHOČEŠI 2012  JIHOČEŠI 2012 
Jaroslava Sušerová  60 JIHOČEŠI 2012  BEZPP
Miloslav Kolář    58 ČSSD  ČSSD 
Ing. Václav Tupý    58 ČSSD  BEZPP
Mgr. Milan Bečvář  52 ČSSD  BEZPP
František Malý    68 VPM BEZPP

 

 


 

 

Tisk článku

Tisk článku

Historie samosprávy

 Obecní zastupitelstvo v 90. letech 19. stol. 
Historie samosprávy


sedící vpředu zleva: uč. Prokop, uč. J. V. Kálal
sedící zleva: hostinský F. herink, poštmistr M. Vojta, říd. uč. A. Kolář, administrátor P. F. Nechvátal, obvod. lékař MUDr. A. Svoboda, kaplan P. J. Holub
stojící zleva: izrael. uč. Hirsch, čet. stráž. Valian, starosta P. Fuka, uč. E. Průcha, vrch. stráž. F. Roštík, uč. V. Vondrys. Odkaz na kroniku odevzdanou do Třeboně: https://digi.ceskearchivy.cz/90214/54/1272/837/50/0


Poslední obecní zastupitelstvo před. 1. svět. válkou 
Historie samosprávy


sedící zleva: F. Kořánek (ředitel škol), F. Mácha (soustružník), F. Koudelka (obchodník s obilím), P. Fuka (starosta obce), J. Jírovec (hostinský), A. Mikolášek (soustružník), P. J. Topinka (farář)
stojící zleva: E. Studnička (obuvník), V. Hrubec (správce stravovny), K. Famfule (punčochář), E. Stejskal (rolník), A. Zelenka (kolář), K. Mautner (obchodník) Fotka je v kronice odeslané do archivu v Třeboni. https://digi.ceskearchivy.cz/90214/68/1059/2377/56/0

Obecní zastupitelstvo v r. 1927 
Historie samosprávysedící zleva: F. Koudelka, J. Doubek (1942), S. Kálal, F. Švec (1942), S. Krzák (1942), V. Kolář, J. Jírovec
stojící zleva: V. Hrubec, J. Žižka, F. Tupý, J. Houska, F. Soukup, A. Fučík, MUDr. J. Kořenský, J. Mikolášek, F. Lukeš (1942)
poznámka: 1942 - popraven ve stanném právu. Odkaz na kroniku odevzdanou do Třeboně: https://digi.ceskearchivy.cz/90214/129/1000/1370/51/0

 

Zastupitelstvo obce:stojící zleva: Trávníček Martin, Hrubec Jiří, Malý František, Novák Jaroslav, Pinc Jiří, Kunt Stanislav Ing., Zeman Jan, Čeněk Zdeněk, Kolář Miloslav, Souhrada Vladimír JUDr., sedící zleva: Fučíková Jana, Fuka Jaromír, Souhrada Pavel, Drástalová Jitka Ing., Čížková Pavla.    Zastupitelstvo obce pro volební období 2006 - 2010.

   Starosta obce: Souhrada Pavel

   Místostarosta obce: Fuka Jaromír

   Rada obce: Souhrada Pavel, Fuka Jaromír, Čeněk Zdeněk, Pinc Jiří, Zeman Jan.

 

Složení zastupitelů v tomto období:

Volba pro město, Malý František,  BEZPP
Volba pro město, Trávníček Martin Ing.,  BEZPP
Občanská demokratická strana, Souhrada Pavel, ODS
Občanská demokratická strana, Souhrada Vladimír JUDr., BEZPP
Občanská demokratická strana, Zeman Jan, BEZPP
Občanská demokratická strana, Novák Jaroslav, BEZPP
Občanská demokratická strana, Fuka Jaromír, ODS
Občanská demokratická strana, Pinc Jiří, BEZPP
Občanská demokratická strana, Čížková Pavla, BEZPP
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid., Hrubec Jiří, BEZPP
SNK BERNARTIC A PŘIDRUŽ. OBCÍ, Čeněk Zdeněk, BEZPP
SNK BERNARTIC A PŘIDRUŽ. OBCÍ, Fučíková Jana Mgr., BEZPP
SNK BERNARTIC A PŘIDRUŽ. OBCÍ, Drástalová Jitka Ing., BEZPP
SNK, Kunt Stanislav Ing., BEZPP
SNK, Kolář Miloslav, BEZPP

Dne 20.8.2009 nahradil v zastupitelstvu pana Ing. Trávníčka pan Jiří Kotrba, který byl jako náhradní člen ze strany "Volba pro město". Složením slibu se ujal své funkce zastupitele obce.

   Zastupitelstvo obceZastupitelstvo obce Bernartice pro volební období 2010 - 2014:

   Starosta: Souhrada Pavel

   Místostarosta: Fuka Jaromír

   Rada obce: Souhrada Pavel, Fuka Jaromír, Čeněk Zdeněk, JUDr. Souhrada Vladimír, Zeman Jan.

Složení zastupitelstva v období 2010 - 2014:

Jméno Věk Politická strana Politická příslušnost
František Malý 56 VPM BEZPP
Jiří Hrubec 57 VPM BEZPP
Ing. Václav Tupý 46 VPM BEZPP
Pavel Souhrada 50 ODS ODS
JUDr. Vladimír Souhrada 52 ODS BEZPP
Jan Zeman 61 ODS BEZPP
Jaroslav Novák 53 ODS BEZPP
Jaromír Fuka 73 ODS ODS
Pavla Čížková 60 ODS BEZPP
Zdeněk Čeněk 53 SNKBaPO BEZPP
Jaroslava Sušerová 48 SNKBaPO BEZPP
Josef Hrádek 49 SNKBaPO BEZPP
Ing. Jitka Drástalová 46 SNKBaPO BEZPP
Zdeňka Fuková 37 TOP 09 BEZPP
Václav Kofroň 37 TOP 09 BEZPP

 

Zastupitelstvo   Zastupitelstvo městyse Bernartice pro volební období 2014 - 2018:

   Starosta: Souhrada Pavel

   Místostarosta: Fuka Jaromír

   Rada městyse: Souhrada Pavel, Fuka Jaromír, Čeněk Zdeněk, JUDr. Souhrada Vladimír, Ing. Tupý Václav.


Složení zastupitelstva v období 2014 - 2018:
 
Jméno Věk Politická strana Politická příslušnost
František Malý 60 VPM BEZPP
Jiří Kotrba 41 VPM BEZPP
Ing. Václav Tupý 50 ČSSD BEZPP
Miloslav Kolář 50 ČSSD BEZPP
Jaroslava Sušerová 52 ČSSD BEZPP
Pavel Souhrada 54 ODS ODS
JUDr. Vladimír Souhrada 56 ODS BEZPP
Jaromír Fuka 77 ODS ODS
Pavla Čížková 64 ODS ODS
Ing. Jana Trávníčková 39 ODS BEZPP
Zdeňka Fuková 41 ODS BEZPP
Josef Hrádek 53 SNKBaPO BEZPP
Ing. Stanislav Kunt 49 SNKBaPO BEZPP
Zdeněk Čeněk 57 SNKBaPO BEZPP
Aleš Kroupa 35 SNKBaPO BEZPP

 

Historie samosprávy 
 
Zastupitelstvo městyse Bernartice pro volební období 2018 - 2022:

Starosta: Souhrada Pavel

Místostarosta: Fuka Jaromír

Rada městyse: Souhrada Pavel, Fuka Jaromír, Čeněk Zdeněk, JUDr. Souhrada Vladimír, Ing. Tupý Václav.

Složení zastupitelstva v období 2018 - 2022:
 

Jméno Věk Politická strana Politická příslušnost
František Malý 64 VPM BEZPP
Jiří Kotrba 45 VPM BEZPP
Ing. Václav Tupý 55 ČSSD BEZPP
Miloslav Kolář 55 ČSSD BEZPP
Jaroslava Sušerová 57 ČSSD BEZPP
Pavel Souhrada 58 ODS ODS
JUDr. Vladimír Souhrada 60 ODS BEZPP
Jaromír Fuka 81 ODS ODS
Pavla Čížková 68 ODS ODS
Ing. Jana Trávníčková 43 ODS BEZPP
Zdeňka Fuková 45 ODS BEZPP
Josef Hrádek 57 JIHOČEŠI 2012 BEZPP
Ing. Stanislav Kunt 53 JIHOČEŠI 2012 BEZPP
Zdeněk Čeněk 61 JIHOČEŠI 2012 BEZPP
Aleš Kroupa 39 JIHOČEŠI 2012 BEZPP

Dne 16. 5. 2019 bylo složení zastupitelů doplněno o Jiřího Pince, který nahradil Jiřího Kotrbu. Jiří Kotrba zemřel dne 13. 3. 2019. 

 

Tisk článku