Úřední deska

Obecně závazné vyhlášky městyse Bernartice platné k 1. 1. 2020

Zastupitelstvo městyse Bernartice na svém zasedání dne 16. 12. 2019 usnesením č. 7 se usneslo vydat Obecně závazné vyhlášky s platností od 1. 1. 2020:

Č.1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Č. 2/2020 o místním poplatku ze psů.

Č. 3/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
2019-12-16-vyhlaska-1-2020.pdf 1564.6 Kb
2019-12-16-vyhlaska-2-2020.pdf 1102.7 Kb
2019-12-16-vyhlaska-3-2020.pdf 2196.8 Kb