Veřejnoprávní smlouvy

Dodatek č.2 veřejnoprávní smlouvy s městem Milevsko

Dodatek č.2 veřejnoprávní smlouvy s městem Milevsko včetně příloh.


2020 06 Rozhodnutí JčK souhlas s dodatkem č.2 VPS s městem Milevsko

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor legislativy a vnitřních věcí vydal rozhodnutí -  souhlas s uzavřením dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě týkající se plnění úkolů městské policie mezi městem Milevsko a městysem Bernartice https://www.bernartice.cz/www/obecbernartice/fs/2020-06-08-rozhodnuti-souhlas-s-dodatkem-c2-vps-milevsko-bernartice.pdf


2018 Veřejnoprávní smlouva s městem Milevsko - radar

Veřejnoprávní smlouva s městem Milevsko - radar.


2019 Dodatek č.1 veřejnoprávní smlouvy s městem Milevsko - radar

Dodatek č. 1 k veřejnosprávní smlouvě s městem Milevsko.