Úřední deska

2020 Smlouva o dílo - Udržovací práce na ZŠ Bernartice - INTESTA CZ Písek

Smlouva o dílo na akci: Udržovací práce na Základní škole Bernartice s firmou INTESTA CZ s.r.o. Písek.