Územní plány
Program obnovy vesnice - aktualizace 2014 - 2018
Územní plán Bernartice