Úřední deska

Schválený Závěrečný účet městyse Bernartice za rok 2019

Závěrečný účet městyse Bernartice za rok 2019 byl projednán a schválen 26. 5. 2020 zastupitelstvem městyse Bernartice usnesením č. 10.