Vyvěšené dohody, smlouvy, faktury a spolky
2024 Smlouva o dílo "Instalace FVE na budovávách v Bernarticích"
2024 Kupní smlouva Janoušková - městys Bernartice
Smlouva o dílo na projekt: Přístavba a stavební úpravy objektu čp. 126 Bernartice
2021 fa Intesta 620210233 reko úřadu a st úpravy na parc 35
2021 faktura Intesta č 620210232 reko úřadu II et
2021 Fa od INTESTA CZ č620210211 Reko úřadu II et
2021 Fa od INTESTA CZ č620210212 Reko úřadu a SÚ objektu č.parc 35
2021 Fa od SMM čFV9742021 Bernartice CH ul Pod Stadionem
2021 Fa VIALIT Soběslav na Reko MK ul K Posvátnému č 21200645
Smlouva o dílo na Víceúčelové hřiště ZŠ Bernartice s VYSSPA Technology sro z Plzně
Dodatek č.1 ke smlouvě se SMM Bernartice chodníky ul Pod Stadionem
2021 Fa Intesta 620210134 Reko úřadu
2021 Fa od firmy Intesta č. 620210135 za rekonstrukci úřadu
2021 Fa od Intsta za rekonstrukci úřadu č. 620210151
2021 Fa za rekonstrukci úřadu Intesta č.620210152
2021 Kupní smlouva na pozemek Pod Stadionem Kotrbovi
2021 Kupní smlouva na pozemek Kodadovi
2021 Kupní smlouva na pozemek Eliášová
2021 Kupní smlouva na pozemek Rutrlovi
2021 Faktura ING FOREST za LHP pro Bernartice
2021 Faktura č.620210099 INTESTA CZ za reko radnice
2021 Kupní smlouva na pozemek Fara Farová
2021 Kupní smlouva na pozemek Fejtová Zděnek
Faktura za REKO Radnice od Intesta Písek 620210058
Faktura za REKO radnice od Intesta Písek 620210059
Kupní smlouva Modernizace osvětlení a zastínění oken ZŠ Bernartice
Smlouva na zakázku ZTV pro 9 RD Bernartice Pod Stadionem
2021 04 Kupní smlouva na pozemek Hladík Sedláčková
2021 smlouva o dílo Bernartice MK ul K Posvátnému - VIALIT Soběslav
2021 Smlouva o dílo Bernartice náměstí - VIALIT Soběslav
Smlouva o dílo na Bernartice - chodník ul. Pod Stadionem
2021 Faktura 620210025 od INTESTA CZ na akci Reko radnice městyse

faktura


Smlouva o dílo - dodatek č.1 - REKO úřadu městyse Bernartice a stavební úpravy objektu č.parc 35 Bernartice INTESTA CZ
Vyvěšené dohody, smlouvy, faktury a spolky - archiv změn