Matrika, ověřování, evidence obyvatel
ikona článku

Správní poplatky platné od 01.01.2024

Vydání opisu, stejnopisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů:      30,- Kč/1 str. + 10,- Kč za každou další str.
Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu nebo dokladu o reg. partnerství:      300,- Kč
Vydání výcejazyčného standardního formuláře:          100,- Kč
Ověření podpisu (legalizace, e-legalizace)    50,- Kč/podpis
Ověření dokumentu (vidimace)      30,- Kč/str.
Vydání povolení změny příjmení hanlivého nebo směšného:        200,- Kč
Vydání povolení změny příjmení cizojazyčného nebo na dřívější příjmení:  300,- Kč
Vydání povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech:    3 000,- Kč


Manželství / partnerství

Uzavření manželství nebo vstup do registrovaného partnerství u osob, které nemají trvalý pobyt na území ČR    5.000,-Kč      
Uzavření manželství nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž jedna má trvalý pobyt na území ČR 3.000,- Kč
Vydání povolení uzavřít manželství nebo vstoupit do registrovaného partnerství mimo určené místo nebo dobu  3.000,- Kč
Vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku    500,- Kč  

Přítomnost matrikáře u prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství např. před starostou nematriční obce, není-li ani jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu ve správním obvodu této obce       

1.000,- Kč

                                           

 

 


Určení místa a času konání vstupu do registrovaného partnerství

Matriční úřad Bernartice – matrikářka Irena Třísková určuje místnost pro konání vstupu do registrovaného partnerství:

Obřadní síň v prvním patře Úřadu městyse Bernartice čp. 33 a kancelář matriky v přízemí Úřadu městyse Bernartice čp. 33.

Stanovuje dny pro konání vstupu do registrovaného partnerství na: úterý, čtvrtek a sobotu od 9:00 do 16:00 hodin.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
urceni-mista-a-casu-vstupu-do-rp.pdf 202.4 Kb