CZECH POINT
Tisk článku

Správní poplatky

Výpis z Obchodního rejstříku  100,-Kč/1. strana + 50,-Kč za každou další i započatou stranu
Výpis z Živnostenského rejstříku 100,-Kč/1. strana + 50,-Kč za každou další i započatou stranu
Výpis z Katastru nemovitostí  100,-Kč/1. strana + 50,-Kč za každou další i započatou stranu
Výpis z Restříku trestů 100,-Kč/výpis
Výpis bodového hodnocení řidiče 100,-Kč/výpis
Výpis z insolvenčního rejstříku      100,-Kč/1. strana + 50,-Kč za každou další i započatou stranu
Autorizované konverze dokumentů 30,-Kč za každou stránku
Zprostředkovaná identifikace     200,- Kč
Podání žádosti o zřízení datové schránky bezplatně
Zneplatnění přístupových údajů do datové schránky bezplatně
Opětovné vydání přístupových údajů do datové schránky  bezplatně
Výpis údajů z registru obyvatel        100,-Kč/1. strana + 50,-Kč za každou další i započatou stranu

 

 

 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zadost-o-vypis-z-czech-point.pdf 119.3 Kb
zprostredkovani-kontaktu-inerakt.formular-czech-point.pdf 213.3 Kb
Tisk článku

Tisk článku

Co je to CZECH POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech Point je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech Point poskytují tyto služby:
Výpisy z:

 • Obchodní rejstřík
 • Živnostenský rejstřík
 • Katastr nemovitostí
 • Rejstřík trestů
 • Insolventní rejstřík
 • Seznam kvalifikovaných dodavatelů
 • Bodové hodnocení řidiče

Konverze dokumentů:

 • Autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby dokumentu
 • Autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu
 • Ověření provedení autorizované konverze

Ostatní podání:

 • Do registru živnostenského podnikání pro fyzickou osobu
 • Do registru živnostenského podnikání pro právnickou osobu
 • Do registru účastníků provozu modulu autogramů ISOH.

Agendy ISDS:

 • Žádost, aby datová schránka plnila funkci OVM
 • Žádost, aby datová schránka neplnila funkci OVM
 • Žádost o zřízení datové schránky
 • Oznámení o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
 • Žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • Oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
 • Oznámení o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
 • Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • Zprostředkovaná identifikaceJaké doklady mají žadatelé o výpis doložit?
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledávání svého požadavku (IČ subjektu, IČ podnikatele/fyzické osoby, název katastrálního území a číslo listu vlastnictví).
Pro vydání ověřeného výpisu z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou mocú a svoji totožnost.

Na Úřadu městyse Bernartice je tyto výstupy možné získat v úředních hodinách u těchto pracovníků:
matrikářka paní Irena Třísková a účetní paní Ing. Irena Kopačková
 

Tisk článku