CZECH POINT
Tisk článku

Co je to CZECH POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech Point je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech Point poskytují tyto služby:
Výpisy z:

 • Obchodní rejstřík
 • Živnostenský rejstřík
 • Katastr nemovitostí
 • Rejstřík trestů
 • Insolventní rejstřík
 • Seznam kvalifikovaných dodavatelů
 • Bodové hodnocení řidiče

Konverze dokumentů:

 • Autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby dokumentu
 • Autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu
 • Ověření provedení autorizované konverze

Ostatní podání:

 • Do registru živnostenského podnikání pro fyzickou osobu
 • Do registru živnostenského podnikání pro právnickou osobu
 • Do registru účastníků provozu modulu autogramů ISOH.

Agendy ISDS:

 • Žádost, aby datová schránka plnila funkci OVM
 • Žádost, aby datová schránka neplnila funkci OVM
 • Žádost o zřízení datové schránky
 • Oznámení o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
 • Žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • Oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
 • Oznámení o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
 • Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • Zprostředkovaná identifikaceJaké doklady mají žadatelé o výpis doložit?
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledávání svého požadavku (IČ subjektu, IČ podnikatele/fyzické osoby, název katastrálního území a číslo listu vlastnictví).
Pro vydání ověřeného výpisu z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou mocú a svoji totožnost.

Na Úřadu městyse Bernartice je tyto výstupy možné získat v úředních hodinách u těchto pracovníků:
matrikářka paní Irena Třísková a účetní paní Ing. Irena Kopačková
 

Tisk článku

Tisk článku

Ceník

Obchodní rejstřík:                            100,-Kč/1. stranu + 50,-Kč za každou další i započatou stránku

Živnostenský rejstřík:                      100,-Kč/1. str. + 50,-Kč za každou další i započatou str.

Katastr nemovitostí:                         100,-Kč/1. str. + 50,-Kč za každou další i započatou str.

Restřík trestů :                                 100,-Kč

Výpis bodového hodnocení řidiče:  100,-Kč

Výpis z insolvenčního rejstříku:       100,-Kč/1str. + 50,- Kč za každou další i započatou str.

Autorizované konverze dokumentů: 30,-Kč za stránku

Zprostředkovaná identifikace:          200,- Kč

Tisk článku