Úřední deska

2020 Dodatek č.1 smlouvy o dílo Oprava MK III.tř. 40c Rakov-Kosí Hora

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 8/2020 na :Opravu místní komunikace III. třídy 40c Rakov - Kosí Hora se zhotovitelem Vialit Soběslav, spol. s r.o.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
2020-07-16-dodatek-c1-smlouvy-na-oprava-mk-iii-tr-40c-rakov-kosi-hora-vialit-sobeslav.pdf 1115.2 Kb