Úřední deska

Městys Bernartice oznamuje záměr pronájmu prostor v objektu bývalé hospodářské budovy na parc.č.st. 341 v k.ú. Bernartice u Milevska.

Pronajímaná provozovna č. 2 (krejčovská dílna) o půdorysné ploše 13,58m2.
Pronajímaná provozovna č. 3 (masáže) o půdorysné ploše 13,43m2.
Společné prostory k užívání o půdorysné ploše 3,36m2.

Výše pronájmu za prostory je 200 Kč/m2/rok. Provozovny mají vlastní měření spotřeby elektrické energie. Spotřeba vody a plynu se rozpočítává dle velikosti pronajatých prostor. Pronajímatel si zajistí úklid společných prostor. Předpokládané zahájení pronájmu 01. 02. 2024. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou. Dobou určitou se rozumí okamžik, kdy pronajímatel zahájí přestavbu objektu. Pronajímatel bude povinen vyklidit prostory a to bez náhrady. Předpokládaná doba zahájení přestavby je rok 2026.

Městys Bernartice oznamuje záměr pronájmu prostor v objektu bývalé hospodářské budovy na parc.č.st. 341 v k.ú. Bernartice u Milevska.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pudorys-001195895941.jpg 662.8 Kb
zamer-pronajmu.pdf 51.8 Kb