Úřední deska - archiv změn

název dokumentuvyvěšenosejmuto
Zápis zastupitelstva č.12 z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Bernartice, konaného dne 13. června 2024 21. 06. 202407. 07. 2024
Městys Bernartice oznamuje záměr prodeje pozemku parc.č. 16/2 v k.ú. Svatkovice 19. 06. 202405. 07. 2024
Městys Bernartice oznamuje záměr prodeje pozemku parc.č. 1085/2 v k.ú. Bojenice 19. 06. 202405. 07. 2024
Výzva k podání cenové nabídky na ?Instalace FVE na budově jídelny ZŠ Bernartice? 10. 06. 202426. 06. 2024
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci 10. 06. 202426. 06. 2024
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci 10. 06. 202426. 06. 2024
Pozvánka na 34. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 10. 06. 202420. 06. 2024
Telefonní čísla do volebních místností v územní obvodu městyse Bernartice 06. 06. 202409. 06. 2024
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva městyse Bernartice 04. 06. 202413. 06. 2024
Výzva k podání cenové nabídky - "Hřbitov Bernartice, oprava cest ? mlatový povrch" - opětovné vyhlášení výzvy 29. 05. 202412. 06. 2024
Opatření obecné povahy č. 1/2024/OZZL 27. 05. 202412. 06. 2024
Svazek obcí Milevska - Návrh závěrečného účtu za rok 2023 20. 05. 202410. 06. 2024
Svazek obcí regionu Písecko - Návrh závěrečného účtu za rok 2023 17. 05. 202418. 06. 2024
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 13. 05. 202408. 06. 2024
Volby do Evropského parlamentu - svolání první zasedání okrskových volebních komisí 10. 05. 202408. 07. 2024
Výzva k podání nabídek na akci: ?Komplexní zajištění technického dozoru investora a odborné technické pomoci při realizaci investiční akce v průběhu realizace projektu ?Vodovod Jestřebice...." 10. 05. 202422. 05. 2024
Bernartice s.r.o. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení bytu č.11 v bytovém domě čp.349, Bernartice 09. 05. 202415. 05. 2024
Veřejná vyhláška - Finanční úřad - Daň z nemovitých věcí na rok 2024 26. 04. 202431. 05. 2024
Exekutorský úřad Plzeň - město vyhlašuje dražební vyhlášku 26. 04. 202428. 05. 2024
Zápis zastupitelstva č.11 z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Bernartice, konaného dne 18. dubna 2024 25. 04. 202411. 05. 2024
Územní rozhodnutí a veřejná vyhláška 22. 04. 202408. 05. 2024
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 17. 04. 202403. 05. 2024
Pozvánka na 33. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 15. 04. 202401. 05. 2024
Rada městyse Bernartice oznamuje vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky ZŠ a MŠ Bernartice 12. 04. 202428. 05. 2024
Veřejná vyhláška - Finanční úřad Jihočeského kraje 12. 04. 202415. 05. 2024
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva městyse Bernartice 11. 04. 202418. 04. 2024
Územní rozhodnutí a veřejná vyhláška "1040024456 ? Podolský most, p.č. 846/40 úprava kab.NN na pozemku pozemková parcela č. 930/2, 930/20, 846/40 k.ú. Podolí I., obec Podolí I." 10. 04. 202426. 04. 2024
Rozpočtové opatření č. 4/2024 10. 04. 202426. 04. 2024
Volby do Evropského parlamentu - určení volebních okrsků a počtů členů volebních okrsků 08. 04. 202408. 07. 2024
Městys Bernartice - zastupitelstvo městyse vyhlašuje výzvu na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení 08. 04. 202410. 05. 2024
Návrh závěrečného účtu 2023 05. 04. 202421. 06. 2024
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikací 26. 03. 202411. 04. 2024
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodní úpravy provozu na silnici I. třídy 20. 03. 202405. 04. 2024
Zápis zastupitelstva č.10 z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Bernartice, konaného dne 7. března 2024 18. 03. 202403. 04. 2024
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodní úpravy provozu na komunikaci 14. 03. 202430. 03. 2024
Rozpočtové opatření č. 3/2024 12. 03. 202428. 03. 2024
Rozpočtové opatření č. 2/2024 12. 03. 202428. 03. 2024
Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení 11. 03. 202427. 03. 2024
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení 07. 03. 202423. 03. 2024
Výzva k podání cenové nabídky na akci: "Vodovod Bilinka" 07. 03. 2024
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 29. 02. 202416. 03. 2024
Veřejná zakázka - zhotovení přívěsného vozíku pro JPO V. Svatkovice 29. 02. 202413. 03. 2024
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva městyse Bernartice 28. 02. 202407. 03. 2024
Veřejná vyhláška - rozhodnutí - společné povolení stavby 21. 02. 202408. 03. 2024
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovené přechodné úpravy provozu na komunikaci 21. 02. 202408. 03. 2024
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2024/OZZL (návrh) 20. 02. 202407. 03. 2024
Rozpočtové opatření č. 1/2024 16. 02. 202403. 03. 2024
Pozvánka na 32. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 12. 02. 202428. 02. 2024
Výzva k podání cenové nabídky - Hřbitov Bernartice, oprava cest ? mlatový povrch 08. 02. 202422. 02. 2024
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA DORUČENÍ NÁVRHU 13. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE A OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU 13. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE ZKRÁCENÝM POS 07. 02. 202415. 03. 2024
Městys Bernartice - zastupitelstvo městyse vyhlašuje výzvu na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení 19. 01. 202428. 02. 2024
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 2/2023/OZZL 16. 01. 202401. 02. 2024
Veřejná vyhláška 11. 01. 202427. 01. 2024
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání 4a. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, informace o jejím obsahu a místě zveřejnění dokumentace 08. 01. 202424. 01. 2024
Oznámení záměru směny a prodeje části pozemku parc.č. 1436/55, dílů ?b? ?c? ?d? za část pozemku parc.č.st. 86 díl ?f?, k.ú. Bernartice u Milevska. 04. 01. 202420. 01. 2024
Výzva k podání nabídky "Obnova kaple sv. Floriána" 04. 01. 202416. 01. 2024
Územní rozhodnutí a veřejná vyhláška 03. 01. 202419. 01. 2024
Územní rozhodnutí a veřejná vyhláška 03. 01. 202419. 01. 2024
Zápis zastupitelstva č.9 z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Bernartice, konaného dne 28. prosince 2023 03. 01. 202419. 01. 2024
Rozpočtové opatření č.15/23 29. 12. 202314. 01. 2024
Svazek obcí Milevska - rozpočtové opatření č.9/2023 21. 12. 202331. 12. 2023
Svazek obcí regionu Písecko - rozpočtové opatření č.11/2023 19. 12. 202331. 12. 2023
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva městyse Bernartice 18. 12. 202328. 12. 2023
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č.2/2023/OZZL 11. 12. 202327. 12. 2023
Rozpočtové opatření č.14/23 07. 12. 202331. 12. 2023
Územní rozhodnutí a veřejná vyhláška 05. 12. 202321. 12. 2023
Zápis zastupitelstva č.8 z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Bernartice, konaného dne 28. listopadu 2023 05. 12. 202321. 12. 2023
Pozvánka na 31. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 04. 12. 202314. 12. 2023
Rozpočtové opatření č.13/23 01. 12. 202331. 12. 2023
Územní rozhodnutí a veřejná vyhláška 30. 11. 202316. 12. 2023
Územní rozhodnutí a veřejná vyhláška 30. 11. 202316. 12. 2023
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení 30. 11. 202316. 12. 2023
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení 30. 11. 202316. 12. 2023
Městys Bernartice oznamuje záměr prodeje pozemku parč. č. 1229/2, k.ú. Bernartice u Milevska. 29. 11. 202328. 12. 2023
Městys Bernartice oznamuje záměr prodej STL plynovodu LPE D63 a STL plynovodních přípojek LPE D32 na pozemku parc.č. 742/4 v k.ú. Bernartice u Milevska (nová zástavba ?Pod stadionem?). 29. 11. 202328. 12. 2023
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 - 2026 28. 11. 202303. 01. 2024
Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok 28. 11. 202303. 01. 2024
Návrh rozpočtu Sociálního fondu 2024 28. 11. 202303. 01. 2024
Návrh rozpočtu Fondu rozvoje bydlení 2024 28. 11. 202303. 01. 2024
Svazek obcí regionu Písecko - rozpočtové opatření č.10/2023 27. 11. 202331. 12. 2023
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva městyse Bernartice 21. 11. 202328. 11. 2023
Svazek obcí Milevska - Návrh rozpočtu na rok 2024 15. 11. 202308. 12. 2023
Svazek obcí Milevska - Návrh - střednědobý výhled rozpočtu SOM na roky 2025 - 2027 15. 11. 202308. 12. 2023
Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou - 1030076400 Podolí I. kabel NN, p.č. 1489 p.Kovář 13. 11. 202329. 11. 2023
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2025 ? 2026 - návrh - Svazek obcí regionu Písecko 06. 11. 202318. 12. 2023
Návrh rozpočtu na rok 2024 - Svazek obcí regionu Písecko 06. 11. 202318. 12. 2023
Svazek obcí regionu Písecko - rozpočtové opatření č.09/2023 03. 11. 202331. 12. 2023
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O DOPLNĚNÍ NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ A SHROMÁŽDĚNÍ PODKLADŮ PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ 03. 11. 202319. 11. 2023
Rozpočtové opatření č.12/23 01. 11. 202331. 12. 2023
Pozvánka na 30. zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje 30. 10. 202315. 11. 2023
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA SILNICI I. TŘÍDY 27. 10. 202312. 11. 2023
Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou - 25. 10. 202310. 11. 2023
Svazek obcí Milevska - rozpočtové opatření č.8/2023 24. 10. 202331. 12. 2023
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA SILNICI I. TŘÍDY 17. 10. 202302. 11. 2023
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI 17. 10. 202302. 11. 2023
Rozhodnutí - povolení uzavírky ?Oprava silnice III/10555 Veselíčko? 17. 10. 202302. 11. 2023
Oznámení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 742/4 v k.ú. Bernartice u Milevska o výměře cca. 210 m2. 17. 10. 202302. 11. 2023
Oprava silnice III10555 Veselíčko - DIO 09. 10. 202328. 10. 2023
Veřejná vyhláška - oznámení - zahájení stavebního řízení 09. 10. 202325. 10. 2023
Pozvánka na 29. zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje 09. 10. 202325. 10. 2023
Svazek obcí regionu Písecko - rozpočtové opatření č.07/2023 a č.08/2023 04. 10. 202331. 12. 2023
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I.třídy 03. 10. 202319. 10. 2023
Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou 03. 10. 202319. 10. 2023
Rozpočtové opatření č.11/23 02. 10. 202331. 12. 2023
Oznámení - Omexom GA Energo s.r.o. 02. 10. 202330. 10. 2023
Zápis zastupitelstva č.7 z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Bernartice, konaného dne 21. září 2023 26. 09. 202312. 10. 2023
Oznámení záměru směny části pozemku parc.č. 452/4 v k.ú. Bernartice u Milevska za část pozemku parc.č. 495 v k.ú. Bernartice u Milevska 25. 09. 202311. 10. 2023
Oznámení záměru prodeje pozemku parc.č. 158/3 v k.ú. Bernartice u Milevska 25. 09. 202311. 10. 2023
Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou "Slabčice ? Nemějice VO " 25. 09. 202311. 10. 2023
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ - ROZHODNUTÍ 20. 09. 202306. 10. 2023
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTÍ - ?Kanalizace a ČOV pro obec Slabčice a místní části Nemějice a Písecká Smoleč? 18. 09. 202304. 10. 2023
Svazek obcí Milevska - rozpočtové opatření č.7/2023 14. 09. 202331. 12. 2023
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva městyse Bernartice 13. 09. 202321. 09. 2023
Rozpočtové opatření č.10/23 11. 09. 202331. 12. 2023
Pozvánka na 28. zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje 11. 09. 202321. 09. 2023
Svazek obcí Milevska - rozpočtové opatření č.6/2023 08. 09. 202331. 12. 2023
Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků 31. 08. 202331. 12. 2023
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích I. třídy v okr. Jindř. Hradec, Písek a Prachatice 31. 08. 202316. 09. 2023
Svazek obcí regionu Písecko - rozpočtové opatření č.06/2023 30. 08. 202331. 12. 2023
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI 30. 08. 202315. 09. 2023
Rozpočtové opatření č.9/23 18. 08. 202331. 12. 2023
Svazek obcí Milevska - rozpočtové opatření č.5/2023 09. 08. 202331. 12. 2023
Výzva k podání nabídky na zakázku: ?Přístavba hasičské zbrojnice Bernartice - objektu občanské vybavenosti - 8.května čp.295, Bernartice a dešťová kanalizace, zpevněná plocha? 08. 08. 2023
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení zahájení řízení 03. 08. 202319. 08. 2023
Územní rozhodnutí a veřejná vyhláška 31. 07. 202316. 08. 2023
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU 30. 06. 202316. 07. 2023
Rozpočtové opatření č.8/23 30. 06. 202316. 07. 2023
Opatření obecné povahy 30. 06. 202316. 07. 2023
Svazek obcí Milevska - rozpočtové opatření č.4/2023 29. 06. 202331. 12. 2023
Výzva k podání nabídky na zakázku: "ZTV 8. května Bernartice" - opakované vyhlášení výzvy 29. 06. 202319. 07. 2023
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu 28. 06. 202329. 07. 2023
Zápis zastupitelstva č.6 z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Bernartice, konaného dne 22. června 2023 28. 06. 202314. 07. 2023
Městys Bernartice oznamuje záměr prodeje pozemku parc.č. 28/3 a směnu částí pozemků parc.č. 1085/1 a 2/3 za část pozemků parc.č. 1085/5 a 2/2, k.ú. Bojenice. 26. 06. 202321. 09. 2023
Svazek obcí Milevska - Schválený závěrečný účet za rok 2022 23. 06. 202330. 06. 2024
Svazek obcí regionu Písecko - Schválený závěrečný účet za rok 2022 21. 06. 202330. 06. 2024
Svazek obcí regionu Písecko - rozpočtové opatření č.05/2023 a Schválený závěrečný účet za rok 2022 21. 06. 202331. 12. 2023
Územní rozhodnutí a veřejná vyhláška - 1040019940 Bernartice Týnská: NN rekonstrukce vedení 21. 06. 202307. 07. 2023
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva městyse Bernartice 13. 06. 202322. 06. 2023
Pozvánka na 27. zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje 12. 06. 202328. 06. 2023
Rozpočtové opatření č.7/23 09. 06. 202331. 12. 2023
Výzva k podání nabídky na zakázku mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, jako VZMR, dle směrnice o veřejných zakázkách obce "ZTV 8. května Bernartice" 09. 06. 202327. 06. 2023
Svazek obcí regionu Písecko - rozpočtové opatření č.04/2023 08. 06. 202331. 12. 2023
Svazek obcí Milevska - rozpočtové opatření č.3/2023 08. 06. 202331. 12. 2023
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 08. 06. 202331. 08. 2023
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024-2025 - aktualizace 06. 06. 202322. 06. 2023
Návrh rozpočtu Sociálního fondu 2023 - aktualizace 06. 06. 202322. 06. 2023
Veřejná zakázka - zhotovení přívěsného vozíku pro JPO V. Srlín 05. 06. 202314. 06. 2023
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTÍ ?ZTV Bernartice ? ulice 8. května? 01. 06. 202317. 06. 2023
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu, závěrečného účtu a rozpočtových opatření dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném z 31. 05. 202331. 12. 2023
Rozhodnutí povolení uzavírky - Instalace lávky přes Bilinský potok - uzavírku silnice II/105 v městysi Bernartice v místě mostu přes Bilinský potok 30. 05. 202320. 06. 2023
Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou na akci: "1030074807 Křenovice Němečková? NN přip. kabelem" 30. 05. 202315. 06. 2023
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území drobného vodního toku Bilinský potok 25. 05. 202310. 06. 2023
Návrh závěrečného účtu za rok 2022 - Svazek obcí Milevska 24. 05. 202323. 06. 2023
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí regionu Písecko za rok 2022 24. 05. 202321. 06. 2023
Městys Bernartice - zastupitelstvo městyse vyhlašuje výzvu na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení 22. 05. 202328. 06. 2023
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: "Srlín ? oprava MK kolem čp.68" 22. 05. 202329. 05. 2023
Rozpočtové opatření č.6/23 19. 05. 202304. 06. 2023
Svazek obcí Milevska - rozpočtové opatření č.2/2023 16. 05. 202331. 12. 2023
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce 11. 05. 202327. 06. 2023
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ ?ZTV Bernartice ? ulice 8. května? 11. 05. 202327. 05. 2023
Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou "1040019940 Bernartice Týnská: NN rekonstrukce vedení" 11. 05. 202327. 05. 2023
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 10. 05. 202311. 06. 2023
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY 10. 05. 202326. 05. 2023
Zápis zastupitelstva č.5 z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Bernartice, konaného dne 27. dubna 2023 04. 05. 202320. 05. 2023
Rozpočtové opatření č.5/23 04. 05. 202320. 05. 2023
Závěrečný účet městyse Bernartice za rok 2022 03. 05. 202331. 12. 2023
Pozvánka na 26. zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje 02. 05. 202318. 05. 2023
Svazek obcí regionu Písecko - rozpočtové opatření č.03/2023 28. 04. 202331. 12. 2023
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ UŽÍVÁNÍ, UZAVÍRKY A OBJÍŽĎKY 26. 04. 202312. 05. 2023
Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí 25. 04. 202309. 06. 2023
Veřejná vyhláška - Informace ohledně platby daně z nemovitých věcí na rok 2023 24. 04. 202325. 05. 2023
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I.třídy 20. 04. 202306. 05. 2023
Rozpočtové opatření č.4/23 20. 04. 202306. 05. 2023
Pozvánka na zastupitelstvo městyse Bernartice konaného dne 27.4.2023 od 19:00 v hospůdce v Jestřebicích 19. 04. 202327. 04. 2023
Městys Bernartice - vyhlašuje výzvu na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení 17. 04. 202319. 05. 2023
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 14. 04. 202323. 06. 2023
Svazek obcí Milevska - rozpočtové opatření č.1/2023 13. 04. 202331. 12. 2023
Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy 06. 04. 202322. 04. 2023
Výzva k podání nabídky "Stavební úpravy spojovacího krčku na prádelnu a skladovací prostory pro MŠ" 27. 03. 202318. 04. 2023
Návrh závěrečného účtu za rok 2022 24. 03. 202303. 05. 2023
Rozpočtové opatření č.3/23 22. 03. 202307. 04. 2023
Pozvánka na 25. zasedání zastupitelstva Jihočeského krajce 14. 03. 202323. 03. 2023
Zápis zastupitelstva č.4 z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Bernartice, konaného dne 28. února 2023 07. 03. 202323. 03. 2023
Městys Bernartice oznamuje záměr prodeje pozemku parc.č. 1131, části pozemku parc.č.1085/1 nově označeného jako díl "a", k.ú. Bojenice 01. 03. 202327. 04. 2023
Městys Bernartice oznamuje záměr prodeje pozemku parc.č. 2/3, st. 28/3 a části pozemku parc.č. 1085/1, k.ú. Bojenice 01. 03. 202317. 03. 2023
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání změny č.1 územního plánu BERNARTICE 01. 03. 202316. 03. 2023
Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků 24. 02. 202301. 01. 2024
Pozvánka na Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Bernartice 20. 02. 202328. 02. 2023
Městys Bernartice - vyhlašuje výzvu na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení 17. 02. 202327. 03. 2023
Výroční zpráva za rok 2022 13. 02. 202301. 03. 2023
Rozpočtové opatření č.2/23 13. 02. 202301. 03. 2023
Výzva k podání cenové nabídky na akci "Sestava kuchyňských skříněk ZŠ Bernartice" 10. 02. 202317. 02. 2023
Výzva k podání cenové nabídky na akci "Modernizace vytápění ZŠ Bernartice" 10. 02. 202317. 02. 2023
Výzva k podání cenové nabídky na akci "Modernizace osvětlení a zastínění oken ZŠ Bernartice" 10. 02. 202317. 02. 2023
Výzva k podání cenové nabídky na akci "Interaktivní tabule pro ZŠ Bernartice" 10. 02. 202317. 02. 2023
Svazek obcí regionu Písecko - rozpočtové opatření č.01/2023 a č.02/2023 09. 02. 202331. 12. 2023
Pozvánka na valnou hromadu honebního společenstva Zběšičky 02. 02. 202311. 03. 2023
Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátoru a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí 01. 02. 202310. 03. 2023
Pozvánka na 24. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 30. 01. 202309. 02. 2023
Jednání valné hromady Honebního společenstva Zběšičky ZRUŠENO 24. 01. 202309. 02. 2023
Rozpočtové opatření č.1/23 20. 01. 202320. 02. 2023
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY - 2.KOLO 16. 01. 202301. 02. 2023
Výzva k podání nabídky na zakázku: "Bernartice ? chodník a lávka Týnská ulice" 13. 01. 202331. 01. 2023
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení - zahájení společného územního a stavebního řízení ke stavbě "Vodovod Jestřebice, Kolišov, Bojenice a Bilinka" 12. 01. 202328. 01. 2023
Rozpočtové opatření č.17/2022 10. 01. 202326. 01. 2023
Informace k vydávání OP v době voleb 10. 01. 202314. 01. 2023
Výzva na přihlášení uchazeče o místo - Řidič traktoru - lesník 09. 01. 202331. 01. 2023
Svazek obcí Milevska - rozpočtové opatření č.14/2022 09. 01. 202331. 01. 2023
Pozvánka na jednání valné hromady honebního společenstva Zběšičky 28. 12. 202228. 01. 2023
Svazek obcí regionu Písecko - Schválený rozpočet na rok 2023, Schválený střednědobý výhled 2024-2025 22. 12. 202231. 12. 2023
Svazek obcí Milevska - rozpočtové opatření č.13/2022 20. 12. 202231. 12. 2022
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Bernartice 20. 12. 202229. 12. 2022
VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY - první zasedání okrskových volebních komisí 16. 12. 202221. 12. 2022
Rozpočtové opatření č.16/2022 15. 12. 202231. 12. 2022
Schválený střed. výhled rozpočtu na období 2024-2026, Schválený rozpočet na rok 2023 - Svazek obcí Milevska 13. 12. 202231. 12. 2023
Pozvánka na jednání valné hromady honebního společenstva Bernartice 13. 12. 202228. 01. 2023
Územní rozhodnutí o umístění stavby veřejná vyhláška "1030071663 Křenovice Brčák: NN připojení kabelem" 12. 12. 202228. 12. 2022
Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a jiného vodohospodářského majetku v obci Bernartice ze dne 2.10.2006 ve znění pozdějších dodatků 12. 12. 202228. 12. 2022
Zápis zastupitelstva č.2 z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Bernartice, konaného dne 1. prosince 2022 06. 12. 202222. 12. 2022
Oznámení záměru směny pozemku parc.č. 615/5 v k.ú. Zběšice za pozemek parc.č. 30/2 v k.ú. Zběšice 05. 12. 202229. 12. 2022
Rozpočtové opatření č.15/2022 05. 12. 202221. 12. 2022
Pozvánka na 23. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 05. 12. 202221. 12. 2022
Plánovaná kalkulace ceny vody (pitné, odpadní) pro kalendářní rok 2023 02. 12. 202231. 12. 2023
Návrh rozpočtu na rok 2023 - ZŠ Bernartice 29. 11. 202231. 12. 2022
Návrh rozpočtu 2023 s plněním 2022, Návrh rozpočtu FRB 2023, Návrh rozpočtu SF 2023, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024-2025 29. 11. 202231. 12. 2022
Svazek obcí regionu Písecko - rozpočtové opatření č.10/2022 28. 11. 202231. 12. 2022
Rozpočtové opatření č.14/2022 25. 11. 202211. 12. 2022
Oznámení prací na parc.č. 1453/6 a 263/4, parc.č.st. 236 a 253 v k.ú. Bernartice u Milevska 23. 11. 202209. 12. 2022
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Bernartice 22. 11. 202201. 12. 2022
Návrh rozpočtu Svazku obcí regionu Písecko na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí regionu Písecko na roky 2024-2025 21. 11. 202222. 12. 2022
Návrh rozpočtu Svazku obcí Milevska na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Milevska na roky 2024-2026 21. 11. 202213. 12. 2022
VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY - stanovení počtu členů OVK, počtu a sídel volebních okrsků, zapisovatelů 14. 11. 202228. 01. 2023
Městys Bernartice - vyhlašuje výzvu na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení 14. 11. 202220. 12. 2022
Pozvánka na jednání valné hromady honební společnosti Borovany 11. 11. 202227. 11. 2022
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny č.1 územního plánu Bernartice - veřejné projednání 09. 11. 202216. 12. 2022
Svazek obcí Milevska - rozpočtové opatření č.12/2022 08. 11. 202231. 12. 2022
Rozpočtové opatření č.13/2022 07. 11. 202223. 11. 2022
Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 03. 11. 202231. 12. 2022
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovené přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy 01. 11. 202217. 11. 2022
Pozvánka na 22. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 31. 10. 202216. 11. 2022
Výzva na přihlášení uchazeče o místo - Řidič traktoru - lesník 26. 10. 202230. 11. 2022
Zápis zastupitelstva č.1 z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Bernartice, konaného dne 14. října 2022 24. 10. 202209. 11. 2022
Svazek obcí Milevska - rozpočtové opatření č.11/2022 21. 10. 202231. 12. 2022
Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou 17. 10. 202202. 11. 2022
Rozpočtové opatření č.12/2022 07. 10. 202223. 10. 2022
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Bernartice 07. 10. 202223. 10. 2022
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva městyse Bernartice 06. 10. 202206. 10. 2022
Oznámení záměru směny části pozemku parc.č. 1085/1, k.ú. Bojenice za část pozemku parc.č. 53, k.ú. Bojenice 04. 10. 202228. 11. 2023
Oznámení záměru prodeje části pozemku parc.č. 1085/1, k.ú. Bojenice 04. 10. 202228. 11. 2023
Svazek obcí regionu Písecko - rozpočtové opatření č.9/2022 04. 10. 202231. 12. 2022
Pozvánka na 21.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 03. 10. 202219. 10. 2022
Zápis zastupitelstva č.25 z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Bernartice, konaného dne 20. září 2022 27. 09. 202231. 12. 2022
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva městyse Bernartice 26. 09. 202212. 10. 2022
Jmenování náhradního zapisovatele pro volební okrsek č.1 - Bernartice 23. 09. 202209. 10. 2022
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem 15. 09. 202231. 12. 2022
Telefoní čísla do volebních místností v obvodu městyse Bernartice 14. 09. 202202. 10. 2022
Rozpočtové opatření č.11/2022 13. 09. 202229. 09. 2022
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva městyse Bernartice 13. 09. 202220. 09. 2022
Pozvánka na zastupitelstvo městyse Bernartice konaného 20.9.2022 12. 09. 202212. 09. 2022
Výzva na přihlášení uchazeče o místo - Řidič traktoru - lesník 06. 09. 202223. 09. 2022
Pozvánka na 20.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 06. 09. 202215. 09. 2022
Svazek obcí regionu Písecko - rozpočtové opatření č.8/2022 05. 09. 202231. 12. 2022
Svazek obcí Milevska - rozpočtové opatření č.10/2022 02. 09. 202231. 12. 2022
Oznámení o době a místu konání voleb pro Volby do Zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu České republiky 02. 09. 202202. 10. 2022
Volby do Zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu České republiky - první zasedání okrskových volebních komisí 29. 08. 202214. 09. 2022
Svazek obcí Milevska - rozpočtové opatření č.9/2022 26. 08. 202231. 12. 2022
Rozpočtové opatření č.10/2022 23. 08. 202208. 09. 2022
Zrušení zájezdu na Země živitelku 2022 22. 08. 202222. 08. 2022
Svazek obcí Milevska - rozpočtové opatření č.8/2022 08. 08. 202231. 12. 2022
Pozvánka na 19. zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje 08. 08. 202215. 08. 2022
Oznámení záměru prodeje pozemku parc.č. 1085/6, k.ú. Bojenice 05. 08. 202220. 09. 2022
Oznámení záměru prodeje pozemku parc.č. 1085/11, k.ú. Bojenice 05. 08. 202220. 09. 2022
Rozpočtové opatření č.8/2022 04. 08. 202204. 08. 2022
Zápis zastupitelstva č.24 z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Bernartice, konaného dne 2. sprna 2022 04. 08. 202205. 09. 2022
Smlouva k dotačnímu programu na podporu narozeních dětí z Jihočeského kraje 01. 08. 202217. 08. 2022
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva městyse Bernartice 25. 07. 202202. 08. 2022
Volby do zastupitelstva - počet členů, sídlo a zapisovatelé 22. 07. 202202. 10. 2022
Rozpočtové opatření č.9/2022 22. 07. 202207. 08. 2022
Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - Revitalizace Náměstí svobody 21. 07. 202202. 08. 2022
Svazek obcí regionu Písecko - rozpočtové opatření č.7/2022 15. 07. 202231. 12. 2022
Rozpočtové opatření č.8/2022 15. 07. 202230. 07. 2022
Včasné vyřízení osobních dokladů před letní sezónou 04. 07. 202230. 09. 2022
Svazek obcí Milevska - rozpočtové opatření č.7/2022 01. 07. 202231. 12. 2022
Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva 2022-20226 01. 07. 202202. 10. 2022
Oznámení o zrušení výběrového řízení na akci "Odbahnění a oprava hráze břehů vodních nádrží Jestřebice a Bilinka" 29. 06. 202230. 12. 2022
Oznámení o záměru pronájmu prostor v objektu přístavby radnice na pozemkové parcele číslo 35, k.ú. Bernartice u Milevska 29. 06. 202214. 07. 2022
Rozpočtové opatření č.7/2022 27. 06. 202212. 07. 2022
Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - ZTV - 5RD - Bernartice ul. 8.května 27. 06. 202211. 07. 2022
Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - Revitalizace Náměstí svobody 27. 06. 202211. 07. 2022
Svazek obcí Milevska - schválený závěrečný účet za rok 2021 21. 06. 202230. 06. 2023
Městys Bernartice - vyhlašuje výzvu na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení 21. 06. 202221. 07. 2022
Zápis zastupitelstva č.23 z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Bernartice, konaného dne 9. června 2022 17. 06. 202211. 07. 2022
Výzva k podání nabídky na akci "Odbahnění a oprava hráze a břehu vodních nádrží Jestřebice a Bilinka" 15. 06. 202231. 12. 2022
Informace Lex Ukrajina II - osvobození od správních poplatků na úseku matrik 14. 06. 202231. 03. 2023
Rozpočtové opatření č.6/2022 13. 06. 202228. 06. 2022
Svazek obcí regionu Písecko - Schválený závěrečný účet za rok 2021 10. 06. 202230. 06. 2023
Svazek obcí regionu Písecko - rozpočtové opatření č.5/2022 a 6/2022 a schválený závěrečný účet SORP za rok 2021 10. 06. 202231. 12. 2022
Svazek obcí Milevska - rozpočtové opatření č.5 a 6/2022 08. 06. 202231. 12. 2022
Oznámení o konání 14. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 06. 06. 202216. 06. 2022
Rozpočtové opatření č.5/2022 03. 06. 202207. 07. 2022
Rozhodnutí - povolení - úplná uzavírka silnice I/4 v úseku MÚK Mirotice - most ec.č. 4-036, okr. Písek 03. 06. 202209. 06. 2022
Svazek obcí Milevska - Rozpočtové opatření č. 4/2022 02. 06. 202231. 12. 2022
Oznámení o záměru pronájmu prostor v objektu přístavby radnice na pozemkové parcele číslo 35, k.ú. Bernartice u Milevska 02. 06. 202229. 06. 2022
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva městyse Bernartice 02. 06. 202209. 06. 2022
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu 01. 06. 202209. 06. 2022
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Milevska za rok 2021 27. 05. 202216. 06. 2022
Svazek obcí regionu Písecko - Rozpočtové opatření č. 4/2022 26. 05. 202231. 12. 2022
Rozhodnutí - změna rozhodnutí o povolení uzavírky 26. 05. 202207. 10. 2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu 26. 05. 202230. 06. 2022
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Svazku obcí Milevska 23. 05. 202231. 12. 2022
Upozornění uzavření úseku v souvislosti s veřejně prospěšnou stavbou státu - výstavbou Dálnice D4 (PPP 04 Skalka - Krašovice, úsek Mirotice - rozšíření, 201-00 Most přes silnici II/121) 18. 05. 202210. 06. 2022
Svazek obcí regionu Písecko - návrh závěrečného účtu za rok 2021 13. 05. 202230. 06. 2022
Pozvánka na 17. zasedání zastupitelstva Jihočeského krajce 09. 05. 202224. 05. 2022
Výzva na poskytnutí půjčky z FRB městyse Bernartice 06. 05. 202207. 06. 2022
Zápis zastupitelstva č.22 z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Bernartice, konaného dne 28. dubna 2022 03. 05. 202230. 05. 2022
Schválený závěrečný účet za rok 2021 02. 05. 202231. 12. 2022
Oznámení záměru směny a prodeje části pozemku 02. 05. 202209. 06. 2022
Oznámení záměru prodeje části pozemku parc.č. 637/30, k.ú. Jestřebice 02. 05. 202209. 06. 2022
Oznámení záměru prodeje části pozemku parc.č. 1085/1, k.ú. Bojenice 02. 05. 202209. 06. 2022
Oznámení záměru prodeje pozemku parc.č. 887, k.ú. Svatkovice 02. 05. 202209. 06. 2022
Oznámení záměru prodeje pozemku parc.č. 742/10 a 742/13, k.ú. Bernartice u Milevska 02. 05. 202209. 06. 2022
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I.třídy 28. 04. 202213. 05. 2022
Výzva k podání nabídky - "Dodání vozidla pro úklid a zimní údržbu" - výběrové řízení 22. 04. 202231. 12. 2022
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva městyse Bernartice 21. 04. 202228. 04. 2022
Svazek obcí regionu Písecko - Rozpočtové opatření č. 3/2022 19. 04. 202231. 12. 2022
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - KRAJSKÝ ÚŘAD - JIHOČESKÝ KRAJ 11. 04. 202225. 04. 2022
Pozvánka na 16. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 11. 04. 202225. 04. 2022
Svazek obcí Milevska - Rozpočtové opatření č. 2/2022 06. 04. 202231. 12. 2022
Oznámení o záměru pronájmu prostor v objektu bývalé hospodářské budovy na adrese Táborská čp.5, 398 43 Bernartice 05. 04. 202231. 12. 2022
Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - Zvýšení bezpečnosti chodců na Bernarticku 04. 04. 202230. 04. 2022
Návrh závěrečného účtu za rok 2021 01. 04. 202202. 05. 2022
Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č. 2/2022 ze dne 31.3.2022 o vyhlášení konce období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 01. 04. 202215. 04. 2022
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu 28. 03. 202231. 12. 2022
Rozhodnutí - povolení uzavírky 28. 03. 202231. 12. 2022
Městys Bernartice - zastupitelstvo vyhlašuje výzvu na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení. 28. 03. 202229. 04. 2022
Rozhodnutí hejtmana č.1/2022 ze dne 28.3.2022 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 28. 03. 202215. 04. 2022
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu 21. 03. 202207. 10. 2022
Informace o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 21. 03. 202204. 04. 2022
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 17. 03. 202207. 10. 2022
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Svazku obcí regionu Písecko 14. 03. 202231. 12. 2022
Dodatek č.2 k Nájemní smlouvě uzavřené dne 27.3.2012 11. 03. 202231. 12. 2022
Oznámení záměru prodeje pozemku parc.č. 637/3 k.ú. Jestřebice 11. 03. 202228. 04. 2022
Oznámení o záměru pronájmu prostor v objektu přístavby radnice na pozemkové č. parc. 35, k.ú. Bernartice u Milevska 11. 03. 202228. 03. 2022
Oznámení o konání 14. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 11. 02. 202224. 02. 2022
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Svazku obcí Milevska 01. 02. 202231. 12. 2022
Výzva k podání nabídky "Oprava místní komunikace ul. Lukešova" 25. 01. 202208. 02. 2022
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Svazku obcí Milevska 24. 01. 202214. 02. 2022
Stavební úřad p. Kreuzer - DOVOLENÁ 13. 01. 202218. 02. 2022
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Svazku obcí Milevska 12. 01. 202231. 01. 2022
Informace k vyměření daně z nemovitých věcí na rok 2022 28. 12. 202131. 01. 2022
SORP Oznámení o zveřejnění 2021 22. 12. 202131. 12. 2022
Zápis č. 20 z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Bernartice 22. 12. 2021
Rozpočtové dokumenty Svazku obcí Milevska 21. 12. 202131. 03. 2022
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Svazku obcí Milevska 20. 12. 202131. 12. 2022
Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Bernartice 08. 12. 202115. 12. 2021
13. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 01. 12. 202122. 12. 2021
Rozpočtové dokumenty Svazku obcí Milevska 30. 11. 202131. 01. 2022
Vyhlášení výběrového řízení na pozici úředníka Úřadu městyse Bernartice 26. 11. 202116. 12. 2021
Mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy "ptačí chřipky" na území České republiky 24. 11. 202125. 11. 2022
Vítání občánků 26.11.2021 !ZRUŠENO! 24. 11. 202126. 11. 2021
Návrh - střednědobý výhled rozpočtu SOM na rok 2023-2025 22. 11. 202131. 03. 2022
Návrh rozpočtu Svazku obcí Milevska na rok 2022 22. 11. 202131. 01. 2022
Rozpočtové dokumenty Svazku obcí regionu Písecko 19. 11. 202131. 12. 2021
Návrh rozpočtu na rok 2022 - Svazek Písecko 08. 11. 202123. 11. 2021
Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Bernartice 03. 11. 202131. 12. 2021
Zápis č. 19 ze zasedání zastupitelstva městyse dne 26.10.2021 03. 11. 2021
Rozpočtové opatření č.23 01. 11. 202123. 11. 2021
Rozpočtové opatření č.22 01. 11. 202123. 11. 2021
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Svazku obcí Milevska 31. 10. 202130. 11. 2021
Záměr prodeje části pozemků 29. 10. 202131. 12. 2022
Pozvánka na Martinský jarmark a zábavu Fantom 26. 10. 202109. 11. 2021
Rozpočtové opatření č. 21 24. 10. 202131. 12. 2021
Oznámení o konání zasedání zastupitelstva městyse dne 26. 10. 2021 ve Svatkovicích 18. 10. 202126. 10. 2021
Rozpočtové opatření č. 20/2021 17. 10. 202103. 01. 2022
Oznámení o otevření knihovny v průběhu nemoci knihovnice. 17. 10. 202125. 10. 2021
SOM Oznámení zveřejnění RO 8 15. 10. 202131. 12. 2021
Veřejná vyhláška zahájení územního plánu Podolí I 15. 10. 202117. 11. 2021
Oznámení konání zasedání zastupitelů Jihočeského kraje dne 20.10.2021 11. 10. 202120. 10. 2021
SORP RO9 05. 10. 202131. 12. 2021
Rozpočtové opatření č. 19 05. 10. 202131. 12. 2021
Elektronická dražba dne 4.11.2021 usnesení 01. 10. 202104. 11. 2021
Zimní svoz popelnic začíná 1.listopadu 2021 27. 09. 202130. 11. 2021
Zápis č. 18 ze zasedání zastupitelstva městyse dne 16.9.2021 24. 09. 202115. 12. 2021
Rozpočtové opatření č. 18 ze zastupitelstva městyse 23. 09. 202131. 12. 2021
Rozpočtové opatření č. 17 23. 09. 202131. 12. 2021
Volby do PS ČR ve dnech 8. a 9. 10.2021 oznámení 23. 09. 202109. 10. 2021
Smlouva o dílo na Víceúčelové hřiště ZŠ Bernartice s VYSSPA Technology sro z Plzně 23. 09. 2021
Oznámení o uzavření knihovny v Bernarticích od 20.9. do 15.10.2021 17. 09. 202116. 10. 2021
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy vydané MZČR - k lesům 15. 09. 202131. 12. 2021
odpověď dle §106 na dotazy k výstavbě u Svatkovic 14. 09. 202131. 12. 2021
Dodatek č.1 ke smlouvě se SMM Bernartice chodníky ul Pod Stadionem 09. 09. 2021
Rozpočtové opatření č. 16 07. 09. 202131. 12. 2021
Rozpočtové opatření č.15 04. 09. 202131. 12. 2021
Záměr prodeje části pozemku 1085 1 v Bojenicích 03. 09. 202131. 10. 2021
Výzva na poskytnutí půjčky z FRB městyse Bernartice 03. 09. 202113. 10. 2021
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Bernartice dne 16.9.2021 03. 09. 202116. 09. 2021
SORP oznámení o zveřejnění RO č 8 31. 08. 202131. 12. 2021
JčK oznámení konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 9.9.2021 31. 08. 202109. 09. 2021
SORP oznámení o rozpočtových dokumentech. RO 7 20. 08. 202131. 12. 2021
Rozpočtové opatření č.14/2021 20. 08. 202131. 12. 2021
Oznámení záměru pronájmu části pozemku 1323 na výběr starých pneumatik 18. 08. 202120. 09. 2021
SOM rozpočtové opatření č.7 11. 08. 202131. 12. 2021
Rozpočtové opatření č 13 11. 08. 202131. 12. 2021
EGD - EON - informovanost občanů o odstávkách 10. 08. 202131. 12. 2021
VOLBY 2021 stanovení sídla a počtů členů okrskových volebních komisí 06. 08. 202109. 10. 2021
Výzva k podání nabídky na zakázku Víceúčelové hřište ZŠ Bernartice 27. 07. 202131. 12. 2021
Usnesení dražební vyhláška elektronická dražba 28.8.2021 27. 07. 202126. 08. 2021
Vyjádření senátora našeho senátního obvodu č. 13 Mgr. Jaroslava Větrovského ke stavebnímu zákonu. 24. 07. 202130. 09. 2021
Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - ZD Bernartice - přístřešek v Jestřebicích 22. 07. 202102. 08. 2021
Poděkování našim hasičům za pomoc na Moravě 16. 07. 202130. 09. 2021
Výzva na podání žádostí o půjčku z FRB 16. 07. 202124. 08. 2021
Přehlídka dechových hudeb Bernartice 2021 - pozvánka 16. 07. 202114. 08. 2021
Nabídka možnosti brigády o prázdninách - průzkum - Současná česká rodina 13. 07. 202131. 07. 2021
informace o uzavření železničního přejezdu u Mikoty Okrouhlá Milevsko od 13. do 18. 7. 13. 07. 202119. 07. 2021
SOM oznámení o zveřejnění RO6 a závěrečný účet 08. 07. 202131. 12. 2021
Oznámení záměru prodeje části poz 1591 14 v kú Jestřebice 08. 07. 202106. 08. 2021
Veřejná vyhláška územní rozhodnutí - EGD Brno - Bojenice Vaněk NN připojení kabelem 08. 07. 202126. 07. 2021
Oznámení dovolené na podatelně, pokladně, matrice, evidence obyvatel zcech-point 08. 07. 202124. 07. 2021
SORP oznámení o zveřejnění závěrečného účtu svazku za rok 2020 07. 07. 202130. 06. 2022
Zápis č. 17 ze zasedání zastupitelstva městyse dne 29.6.2021 07. 07. 202130. 09. 2021
Vyhlášení výběrového řízení na zajišťování správní činnosti na úseku matrik 03. 07. 202125. 07. 2021
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu městyse 01. 07. 202115. 07. 2021
Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 8.7.2021 01. 07. 202108. 07. 2021
Oznámení o uzavření sběrného dvora v sobotu 3.7. 01. 07. 202107. 07. 2021
Rozpočtové opatření č.10 30. 06. 202131. 12. 2021
Plánované kulturní akce městyse Bernartice na červenec a srpen 2021 28. 06. 202131. 08. 2021
Veřejná vyhláška společné územní a stavební povolení Kanalizace a ČOV Slabčice 24. 06. 202109. 07. 2021
Výzva na podání nabídkové ceny na zakázku: Nábytek a cvičné kuchyňky v ZŠ Bernartice 21. 06. 202110. 07. 2021
Rozpočtové opatření č. 9/2021 19. 06. 202130. 06. 2021
SOM oznámení zveřejnění závěrečného účtu za rok 2020 17. 06. 202130. 06. 2022
SORP oznámení o zveřejnění RO 4 17. 06. 202131. 12. 2021
Oznámení o uzavření matriky, pokladny a podatelny ve středu 23.6. 2021 odpoledne 17. 06. 202123. 06. 2021
Veřejné zasedání zastupitelstva městyse 29.6.2021 - pozvánka 16. 06. 202130. 06. 2021
Rozpočtové opatření č.8/2021 14. 06. 202130. 06. 2021
SORP návrh závěrečného účtu SORP za rok 2020 02. 06. 202122. 06. 2021
Veřejná vyhláška oznámení zahájení úz říz EGD - Křenovice Skála NN 02. 06. 202118. 06. 2021
Rozpočtové opatření č.6/2021 29. 05. 202115. 06. 2021
Rozpočtové opatření č.7/2021 28. 05. 202115. 06. 2021
Veřejná vyhláška oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek - vydalo MZe. 28. 05. 202119. 06. 2021
Nechybí Vám? v Meziříčí se našel pes 25. 05. 202130. 06. 2021
2021 Faktura ING FOREST za LHP pro Bernartice 24. 05. 2021
SOM Návrh závěrečného účtu svazku za rok 2020 21. 05. 202110. 06. 2021
Výzva na podání žádostí o půjčku z FRB do 20.6.2021 20. 05. 202121. 06. 2021
SORP oznámení zveřejnění RO č 3 17. 05. 202131. 12. 2021
Odpověď dle zák 106/1999 Sb na dotaz toulavá zvířata 17. 05. 202130. 09. 2021
2021 Kupní smlouva na pozemek Fejtová Zděnek 17. 05. 2021
2021 Kupní smlouva na pozemek Fara Farová 17. 05. 2021
2021 Faktura č.620210099 INTESTA CZ za reko radnice 17. 05. 2021
Oznámení záměru prodeje podílů v k.ú. Zběšičky a Dražíč 14. 05. 202114. 06. 2021
Návrh závěrečného účtu městyse Bernartice za rok 2020 13. 05. 202103. 07. 2021
JčK Oznámení o veřejném projednání návrhu Územní studie krajiny JčK 13. 05. 202131. 05. 2021
Zápis č.16 ZM ze dne 6. 5. 2021 13. 05. 2021
Územní rozhodnutí, veřejná vyhláška - EGD - Rastory Cihlář Dvořák TS NN kabel 12. 05. 202128. 05. 2021
Přerušení dodávky elektrické energie Jestřebice 3.6.2021 oznámení 10. 05. 202104. 06. 2021
Zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje - oznámení 10. 05. 202120. 05. 2021
ČEVAK kalkulace cen za hospodářský rok 2020 04. 05. 202131. 07. 2021
Oznámení záměru pronájmu části poz 1481 v k.ú. Bernartice u Mil. 04. 05. 202101. 06. 2021
Upozornění na uzavření úřadu od 5. do 7. května 2021 - stěhování 03. 05. 202109. 05. 2021
Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Bernartice dne 6. 5. 2021 - pozvánka 29. 04. 202106. 05. 2021
Výzva na podání nabídek - Stavební úpravy spojovacího krčku na prádelnu a skladovací prostory pro MŠ a modernizace vytápění ZŠ 28. 04. 202113. 05. 2021
6. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 29. 4. 2021 22. 04. 202130. 04. 2021
Úhrn srážek za rok 2020 v Bernarticích 22. 04. 202131. 12. 2021
SOM oznámení o zveřejnění RO č 4 22. 04. 202131. 12. 2021
Finanční úřad pro Jihočeský kraj veřejná vyhláška k dani z nemovitosti 22. 04. 202131. 05. 2021
Oznámení záměru pronájmu pozemku 313/58 22. 04. 202112. 05. 2021
Rozpočtové opatření č.5/2021 20. 04. 202106. 05. 2021
Rozpočtové opatření č.5/2021 20. 04. 202120. 04. 2021
Kupní smlouva Modernizace osvětlení a zastínění oken ZŠ Bernartice 20. 04. 2021
Faktura za REKO radnice od Intesta Písek 620210059 20. 04. 2021
Faktura za REKO Radnice od Intesta Písek 620210058 20. 04. 2021
Dovolená na stavebním úřadu 21.4.2021 19. 04. 202122. 04. 2021
SOM oznámení o zveřejnění RO č 3 19. 04. 202131. 12. 2021
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Rozhodnutí prezidenta 19. 04. 202110. 10. 2021
Volby do PSPČR žádost o voličský průkaz 19. 04. 202109. 10. 2021
Volby do PSPČR plná moc k vyzvednutí voličského průkazu 19. 04. 202109. 10. 2021
FIN2 12M za IQ2021 15. 04. 202130. 04. 2021
SORP Oznámení o zveřejnění RO č 2 14. 04. 202131. 12. 2021
Smlouva na zakázku ZTV pro 9 RD Bernartice Pod Stadionem 12. 04. 2021
Rozpočtové opatření č. 4/2021 09. 04. 202123. 04. 2021
Usnesení dražební vyhláška elektronická dražba 09. 04. 202110. 06. 2021
2021 04 Kupní smlouva na pozemek Hladík Sedláčková 01. 04. 2021
Usnesení - dražební vyhláška Exekut. úřad Brno 31. 03. 202107. 05. 2021
SOM oznámení o zveřejnění RO č 2 29. 03. 202131. 12. 2021
Veřejná vyhláška Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání a částečné uzavírky provozu - ŠAFINVEST sro - v obci Vlastec 29. 03. 202114. 04. 2021
Odběrné místo na PCR testy a AG testy nově v Milevsku 23. 03. 202131. 12. 2021
Usnesení dražební vyhláška Exekutorský úřad Písek dne 19.5.2021 22. 03. 202119. 05. 2021
Rozhodnutí o výběru a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na akci ZTV pro 9 RD Bernartice Pod Stadionem 18. 03. 202122. 03. 2021
Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou Rastory Cihlář Dvořák TS NN kabel 18. 03. 202105. 04. 2021
Záměr prodeje pozemků v lokalitě Pod Stadionem 15. 03. 202112. 06. 2022
Oznámení o uzavření sběrného dvora dne 3. dubna 2021 15. 03. 202104. 04. 2021
Zápis č. 15 za zasedání zastupitelstva městyse Bernartice dne 9.3.2021 15. 03. 2021
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - MěÚ Milevsko - Výstavba CH v ul. Pod Stadionem 11. 03. 202130. 03. 2021
Rozpočtové opatření č.3/2021 11. 03. 202130. 03. 2021
SOM Oznámení o zveřejnění RO č 1 11. 03. 202131. 12. 2021
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 18.3.2021 08. 03. 202119. 03. 2021
Informace o návrhu veřejnosprávní smlouvy - společnost Na Lázni sro 05. 03. 202116. 03. 2021
Našel se pes - hledá se majitel 04. 03. 202105. 03. 2021
2021 smlouva o dílo Bernartice MK ul K Posvátnému - VIALIT Soběslav 04. 03. 2021
2021 Smlouva o dílo Bernartice náměstí - VIALIT Soběslav 04. 03. 2021
Výzva na podání nabídkové ceny na zakázku: ZTV pro 9RD Bernartice Pod Stadionem 02. 03. 202119. 03. 2021
Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Bernartice dne 9.3.2021 pozvánka 02. 03. 202118. 03. 2021
Výroční zpráva za rok 2020 dle zák 106 28. 02. 202131. 12. 2021
Objízdná trasa přes Bernartice při uzavření Vlastce - situace 24. 02. 202124. 04. 2021
Nový seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků 24. 02. 202131. 05. 2021
Smlouva o dílo na Bernartice - chodník ul. Pod Stadionem 23. 02. 202123. 02. 2021
Smlouva o dílo na Bernartice - chodník ul. Pod Stadionem 23. 02. 2021
Rozpočtové opatření č.2/2021 22. 02. 202115. 03. 2021
Smlouva o dílo - dodatek č.1 - REKO úřadu městyse Bernartice a stavební úpravy objektu č.parc 35 Bernartice INTESTA CZ 22. 02. 2021
2021 Faktura 620210025 od INTESTA CZ na akci Reko radnice městyse 22. 02. 2021
2021 SORP oznámení o zveřejnění 19. 02. 202119. 03. 2021
Oznámení ČSÚ ke sčítání lidí, domů a bytů v ČR 19. 02. 202130. 05. 2021
test 18. 02. 202118. 02. 2021
Výzva na podání nabídkové ceny: Bernartice náměstí 11. 02. 202127. 02. 2021
Výzva na podání nabídkové ceny: Bernartice místní komunikace ul. K Posvátnému 11. 02. 202127. 02. 2021
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti Málek Bernartice 08. 02. 202125. 02. 2021
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na silnici I.tř. - přeznačení stávající VDZ V2b na V4 ( před farou) 08. 02. 202126. 02. 2021
Rozpočtové opatření č.1/2021 03. 02. 202131. 12. 2021
Veřejné zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje dne 11.2.2021 01. 02. 202112. 02. 2021
Územní rozhodnutí a veřejná vyhláška - EGD Lidická Brno - Bernartice Týnská SENIO NN kabel vedení 28. 01. 202116. 02. 2021
Oznámení společnosti OMEXOM o realizací sítí pro EON v lok Pod Stadionem 25. 01. 202131. 05. 2021
Výzva - Na Zpracování projektové dokumentace na vodovod Jestřebice, Kolišov, Bojenice a Bilinka 19. 01. 202104. 02. 2021
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí Rakov u Svatkovic 19. 01. 202131. 07. 2021
Výzva: Bernartice - chodník ul. Pod Stadionem 18. 01. 202104. 02. 2021
Pokyny pro možnost placení poplatků na účet - poplatky za odpady pro rok 2021 jsou stejné 18. 01. 202131. 07. 2021
Oznámení záměru prodat část poz. 1085/1 v k.ú. Bojenice 12. 01. 202101. 03. 2021
Schválený střednědobý výhled rozpočtu aktualizace 2021 12. 01. 202131. 12. 2021
Schválený rozpočet městyse Bernartice na rok 2021 včetně plnění za předcházející rok 12. 01. 202131. 12. 2021
Schválený rozpočet městyse Bernartice na rok 2021 12. 01. 202131. 12. 2021
Schválený rozpočet Sociálního fondu a FRB městyse Bernartice na rok 2021 12. 01. 202131. 12. 2021
Zápis č.14 zasedání zastupitelstva městyse dne 7.1.2021 12. 01. 202131. 08. 2021
Rozpočtové opatření č.22/2020 - zveřejněno 7.1.2021 07. 01. 202101. 03. 2021
SORP schválený rozpočet 2021 a střednědobý výhled 2022 2023 - oznámení 07. 01. 202131. 12. 2021
SOM Oznámení o zveřejnění 2020 RO č.9 06. 01. 202101. 03. 2021
Finanční úřad pro Jihočeský kraj - upozornění pro polatníky 05. 01. 202131. 05. 2021
SORP Oznámení o zveřejnění 2020 RO č 11 04. 01. 202131. 01. 2021
Měú Milevsko Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - úprava průtahu Senožaty - objízdná trasa 04. 01. 202121. 01. 2021
Územní rozhodnutí veřejná vyhláška - EON Distribuce - Olešná chaty Vranice NN kabelové vedení 04. 01. 202105. 02. 2021
Rozpočtové opatření č. 22/2020 zveřejněno 16. 12. 2020 04. 01. 202104. 01. 2021
Rozpočtové opatření č. 21/2020 zveřejněno 16. 12. 2020 04. 01. 202131. 01. 2021
Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Bernartice dne 7.1.2021 - pozvánka 28. 12. 202008. 01. 2021
Uzavřená výzva k podání nabídky - Modernizace vybavení učeben v ZŠ Bernartice 14. 12. 202009. 01. 2021
SOM oznámení o zveřejnění 2020 Schválený rozpočet SOM na rok 2021 14. 12. 202031. 12. 2021
informace o otevření úřadu na konci roku 2020. 10. 12. 202004. 01. 2021
Vyhlášení záměru městyse uzavřít dodatek č.1 smlouvy o výpůjčce plynárenského zařízení STL plynovod ZTV lok Posvátný Bernartice 10. 12. 202001. 01. 2021
Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Bernartice 17.12.2020 - pozvánka 09. 12. 202019. 12. 2020
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy návrh stanovení místní úpravy na I/29 vodorovné DZ - V4 09. 12. 202012. 01. 2021
3. zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje - 17. 12. 2020 - pozvánka 07. 12. 202018. 12. 2020
SORP oznámení zveřejnění RO č.10 07. 12. 202001. 01. 2021
SOM oznámení zveřejnění RO č 8 02. 12. 202001. 01. 2021
Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou - EON Distribuce - Bernartice Týnská SENIO kabel NN vedení 30. 11. 202017. 12. 2020
Návrh plánu výnosů a nákladů na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu plánu výnosů a nákladů na r. 2022 - 2023 Bernartice s.r.o. 30. 11. 202011. 01. 2021
Rozpočtové opatření č. 19/2020 - zveřejněno 26.11.2020 26. 11. 202001. 01. 2021
Zápis č. 13 ze zasedání zastupitelstva městyse dne 19.11.2020 v jídelně ZŠ 26. 11. 202031. 12. 2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městyse Bernartice na rok 2021 25. 11. 202021. 12. 2020
Návrh rozpočtu městyse Bernartice na rok 2021, návrh rozpočtu FRB městyse a Sociálního fondu městyse na rok 2021 25. 11. 202021. 12. 2020
SORP Návrh rozpočtu na rok 2021 a střednědobý výhled SORP na roky 2022-2023 23. 11. 202011. 12. 2020
SOM - návrh rozpočtu roku 2021 a střednědobý výhled rozpočtu SOM 2022-2024 23. 11. 202009. 12. 2020
2. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje - pozvánka 23. 11. 202004. 12. 2020
Oznámení záměru městyse prodeje části 1436/14, PK300 a směna části 452 23. 11. 202031. 12. 2020
Žádost o pomoc při hledání dědice po paní Melicharové 20. 11. 202020. 11. 2020
Druhý záměr prodeje pozemků za účelem stavby RD v lokalitě Pod Stadionem 20. 11. 202031. 12. 2020
Oznámení záměru směnit a prodat část pozemků 616 a 617 ve Zběšicích 18. 11. 202020. 11. 2020
Oznámení záměru prodeje části pozemku č.34 ve Zěšicích 18. 11. 202020. 11. 2020
Oznámení o zaháíjení územního řízení veřejnou vyhláškou - Olešná chaty Vranice, NN kabel vedení 12. 11. 202015. 12. 2020
Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Bernartice 19. 11. 2020 - pozvánka 10. 11. 202020. 11. 2020
Rozpočtové opatření č. 18 - zveřejněno 9.11.2020 09. 11. 202005. 01. 2021
Přerušení dodávky elektrické energie 1.12.2020 a 3. 12. 2020 09. 11. 202004. 12. 2020
SORP oznámení o zveřejnění rozpočtové opatření 9 04. 11. 202001. 01. 2021
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy - provedení asfaltů Bechyňská ulice při realizaci stavby chodníků 02. 11. 202019. 11. 2020
SOM 2020 Oznámení o zveřejnění RO č 7 29. 10. 202001. 01. 2021
Oznámení konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva Jč kraje 3.11.2020 26. 10. 202004. 11. 2020
Rozpočtové opatření č. 17/2020 - zveřejněno 20. 10. 2020 20. 10. 202001. 01. 2021
SORP oznámení o zveřejnění ROč 8 16. 10. 202001. 01. 2021
Výzva na podání nabídkové ceny - Modernizace vybavení učeben v ZŠ Bernartice 15. 10. 202029. 10. 2020
Rozpočtové opatření č. 16/2020 - zveřejněno 7.10.2020 12. 10. 202001. 01. 2021
Rozpočtové opatření č.15/2020 - zveřejněno 7.10.2020 12. 10. 202001. 01. 2021
Ounámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou EON Distribuce - Horní Rastory Kopáček:NN kabel. připojení 08. 10. 202027. 10. 2020
Výsledky voleb do Zastupitelstva kraje v Bernarticích 05. 10. 202001. 11. 2020
SOM oznámení o zveřejnění 2020 RO č 6 05. 10. 202001. 01. 2021
Vyhlášení nouzového stavu od 5. 10 2020 05. 10. 202009. 11. 2020
Nařízení Krajské hygienické stanice jihočeského kraje č.3/2020 05. 10. 202026. 10. 2020
Volby do krajů telefonní čísla do okrskových komisí 30. 09. 202003. 10. 2020
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy úprava provozu na komunikaci Milevsko Staňkov 25. 09. 202013. 10. 2020
SORP 2020 Oznámení o zveřejnění RO 7 23. 09. 202001. 01. 2021
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stavba I/19 Milevsko - Sepekov - objížďka od 1.10. 22. 09. 202028. 10. 2020
Oznámení plánované uzavírky silnice Milevsko - Staňkov v říjnu. 21. 09. 202028. 10. 2020
EON žádost o ořezání větví kolem vedení 21. 09. 202001. 12. 2020
Veřejná vyhláška oznámení zahájení řízení o návrhu územního plánu Zběšičky 21. 09. 202024. 10. 2020
Veřejná vyhláška obce Veselíčko - Územní plán obce Veselíčko 16. 09. 202003. 10. 2020
Veřejné zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 24. 9. 2020 - pozvání 14. 09. 202025. 09. 2020
Rozpočtové opatření č. 14/2020 - zveřejněno 14. 9. 2020 14. 09. 202001. 01. 2021
Oznámení o zrušení 29. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 10. 09. 202012. 09. 2020
Zápis č. 12 zastupitelstva městyse ze dne 3.9. 2020 09. 09. 202001. 01. 2021
Uzavírka na silnici I/19 Milevsko - Sepekov plánovaná objížďka asi od října 08. 09. 202001. 11. 2020
Oznámení záměru městyse směna a prodej Zběšice 616 a 617 08. 09. 202001. 10. 2020
Volby - Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise - 11. 9. 2020 07. 09. 202016. 09. 2020
Volby - žádosti o vydání voličských průkazů 07. 09. 202025. 09. 2020
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání územního plánu Veselíčko 03. 09. 202022. 09. 2020
Nedostatečně identifikovaní vlastníci - seznam od ÚZSVM 01. 09. 202001. 03. 2021
Veřejné zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje - 10.9.2020 - pozvání 01. 09. 202011. 09. 2020
Rozpočtové opatření č. 13 26. 08. 202001. 01. 2021
Veřejná vyhláška Měú Milevsko Modernizace silnice II 105 Bernartice 26. 08. 202012. 09. 2020
Usnesení dražební vyhláška PROFI CREDIT vers PTÁKOVÁ 24. 08. 202025. 09. 2020
Veřejné zasedání zastupitelstva městyse 3. 9. 20220 - pozvánka 24. 08. 202005. 09. 2020
Daruje psí boudu 20. 08. 202003. 09. 2020
Dovolená na stavebním úřadě v Bernarticích od 24. do 28. 8. 2020 18. 08. 202029. 08. 2020
Volby do ZK - oznámení o době a místě konání voleb 18. 08. 202003. 10. 2020
Volby - jmenování zapisovatelů OVK 18. 08. 202003. 10. 2020
Rozpočtové opatření č. 12 - zveřejněno 6.8.2020 18. 08. 202001. 01. 2021
SORP - oznámení o zveřejnění 2020 RO č 5 18. 08. 202001. 01. 2021
VOLBY - Počty a sídla volebních okrsků - 3 18. 08. 202003. 10. 2020
Nařízení mimořádného opatření JčK č.2/2020 18. 08. 202019. 09. 2020
Vyhlášení obnovy katastrálního operátu Bernartice u milevska 17. 08. 202001. 11. 2020
Připravovaná uzavírka Milevské ulice v Bernarticích od 7.9. do 6. 10. 2020 14. 08. 202015. 09. 2020
Přerušení dodávky elektrické energie 22. a 23.9.2020 12. 08. 202025. 09. 2020
VOLBY do Zastupitelstev krajů 2020 - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 03. 08. 202003. 10. 2020
uzavření sběrného dvora - dovolená 10. - 15. 8.2020 29. 07. 202017. 08. 2020
MZČR veřejná vyhláška doplnění opatření obecné povahy z dubna 2020 29. 07. 202015. 08. 2020
Informace společnosti ASEKOL - Přerušení sběru elektro značky SAMSUNG 28. 07. 202015. 10. 2020
Nařízení mimořádných opatření na území Jihočeského kraje od 29.7.2020 28. 07. 202001. 09. 2020
Měú Milevsko veřejná vyhláška úprava průtahu Senožaty 28. 07. 202011. 09. 2020
Veřejná vyhláška Úprava průtahu obce Senožaty od 1 září 27. 07. 202022. 12. 2020
SOM Oznámení o zveřejnění RO č5 22. 07. 202001. 01. 2021
2020 Dodatek č.2 veřejnoprávní smlouvy s městem Milevsko 15. 07. 202001. 09. 2020
Rozpočtové opatření č.11 - vyvěšeno 14. 7. 2020 14. 07. 202001. 01. 2021
Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou - Bojenice Samoty NN připojení kabelem 14. 07. 202031. 07. 2020
SOM oznámení o zveřejnění 2020 schválený závěrečný účet 14. 07. 202030. 06. 2021
Dovolená na odboru výstavby od 15. 7. do 21. 7. 13. 07. 202022. 07. 2020
Zápis č. 11 ze zasedání zastupitelstva městyse dne 25. 6. 2020 v Jestřebicích 02. 07. 202001. 11. 2020
Dovolená na matrice a v pokladně - od 7. do 17. 7. 2020 02. 07. 202018. 07. 2020
Záměr prodeje pozemků za účelem stavby RD - lokalita pod stadionem 01. 07. 202022. 11. 2020
Půjčky z Fondu rozvoje bydlení - prodloužení podávání žádostí do 15. 8. 2020 01. 07. 202017. 08. 2020
Oznámení záměru prodeje části pozemku 34 ve Zběšicích 01. 07. 202004. 08. 2020
Cyklobusy na jihu Čech i přes Bernartice - informace 30. 06. 202002. 09. 2020
Rozpočtové opatření č. 10/2020 - zveřejněno 30. 6. 2020 30. 06. 202001. 01. 2021
Rozpočtové opatření č. 9 - zveřejněno 30.6. 30. 06. 202001. 01. 2021
SORP - oznámení o zveřejnění RO 4 a závěrečný účet 2019 30. 06. 202012. 06. 2022
Výzva na zaslání cenové nabídky na motorovou požární stříkačku 25. 06. 202011. 07. 2020
Zasedání zastupitelstva městyse Bernartice dne 25. 6. 2020 - pozvání 16. 06. 202026. 06. 2020
Oznámení o konáná zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 25.6. 2020 16. 06. 202026. 06. 2020
Usnesení - dražební vyhláška 17. 7. 2020 Tatýrek 15. 06. 202018. 07. 2020
Rozpočtové opatření č.8 2020 - zveřejněno 10.6.2020 10. 06. 202013. 01. 2021
SOM Závěrečný účet za rok 2019 10. 06. 202001. 07. 2020
Usnesení Exekutorského úřadu Praha 9 - dražební vyhláška Chudý - Clearing ICE 08. 06. 202023. 07. 2020
Oznámení přerušení dodávky elektrické energie Zběšice 26.6.2020 04. 06. 202027. 06. 2020
SOM oznámení o zveřejnění 2020 Ro č 4 01. 06. 202001. 01. 2021
Zápis č. 10 zasedání zastupitelstva městyse dne 26.5. 01. 06. 202001. 09. 2020
SORP 2020 Oznámení o zveřejnění RO č 3 01. 06. 202004. 01. 2021
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy JčK k opravě mostu na I/29 u Srlína 28. 05. 202001. 07. 2020
Oznámení záměrů prodeje a pronájmu pozemků Srlín 37/2 a 42/2, Svatkovice 506/12 28. 05. 202001. 07. 2020
Rozpočtové opatření č. 7/2020 27. 05. 202013. 01. 2021
SORP Pozvánka na valnou hromadu SORP dne 11.6. 25. 05. 202012. 06. 2020
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu REKO MOSTU U SRLÍNA 25. 05. 202011. 06. 2020
Záměr prodeje části pozemku č.698/1 v k.ú.Svatkovice 18. 05. 202027. 05. 2020
Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Bernartice dne 26. 5. 2020 18. 05. 202027. 05. 2020
Půjčky z FRB prodloužení termínu na podávání žádostí do 26.6. 18. 05. 202027. 06. 2020
Katastrální úřad - přerušení místních šetření v Bernarticích je ukončeno - Katastr pokračuje 18. 05. 202001. 07. 2020
Zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje 21.5.2020 - oznámení 12. 05. 202022. 05. 2020
Rozpočtové opatření č. 6/2020 - zveřejněno 12. 5. 2020 12. 05. 202001. 01. 2021
Rozpočtové opatření č. 5/2020 - zveřejněno 12. 5. 2020 12. 05. 202001. 01. 2021
SOM 2020 Oznámení o zveřejnění RO č.3/2020 11. 05. 202001. 01. 2021
Začal letní svoz popelnic - příští svoz bude 18.5. 06. 05. 202002. 06. 2020
ČEVAK kalkulace cen pro vodné a stočné za hospodářský rok 2019 05. 05. 202001. 12. 2020
Letošní jarmark 1. května NEBUDE. 24. 04. 202003. 05. 2020
Přerušení dodávky elektrické energie 11. 5. Zámecká ulice 23. 04. 202012. 05. 2020
Veřejná vyhláška Finanční úřad - daň z nemovitých věcí za rok 2020 22. 04. 202028. 05. 2020
Usnesení dražební vyhláška pro elektronickou dražbu 20. 04. 202022. 05. 2020
Rozhodnutí hejtmanky JčK o vyhlášení konce období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 20.4.2020 20. 04. 202014. 05. 2020
SORP 2020 Oznámení o zveřejnění RO č 2 20. 04. 202001. 01. 2021
Výzva na podání nabídky Bernartice prodloužení vodovodu do dalších samostatných místních částí - zpracování studie 16. 04. 202006. 05. 2020
Návrh závěrečného účtu městyse Bernartice za rok 2019 16. 04. 202028. 05. 2020
Zákaz rozdělávání a udržování otevřeného ohně ukončeno 20.4. 09. 04. 202022. 04. 2020
SOM 2020 Oznámení o zveřejnění RO č.2 08. 04. 202001. 01. 2021
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy přechodná úprava provozu na komunikaci - jarmark 1.5. 08. 04. 202029. 04. 2020
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství - opatření v lesích 06. 04. 202031. 12. 2022
Rozpočtové opatření č. 4/2020 - zveřejněno 2. 4. 2020 02. 04. 202001. 06. 2020
Rozpočtové opatření č. 3/2020 - zveřejněno 2. 4. 2020 02. 04. 202001. 07. 2020
Půjčky z Fondu rozvoje bydlení - žádosti podávat do 11. 5. 2020 02. 04. 202012. 05. 2020
Bernartice - chodníky Bechyňská ulice 18. 03. 202002. 04. 2020
Bernartice - chodníky Bechyňská ulice 18. 03. 202002. 04. 2020
Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva městyse dne 10. 3. 2020 13. 03. 202001. 05. 2020
Vláda vyhlásila od čtvrtečních (12.3.2020) 14 hodin v České republice nouzový stav z důvodu ohrožení na zdraví 13. 03. 202026. 05. 2020
Oznámení záměru prodat a směnit části pozemků k.ú. Srlín, Bojenice, Bernartice 11. 03. 202012. 04. 2020
Mimořádné opatření MZ ČR - od 10.3. 2020 od 18,00 hodin - zákaz společenských akcí 10. 03. 202026. 05. 2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - zákaz od 11. 3. 2020 - školy 10. 03. 202026. 05. 2020
Rozpočtové opatření č. 2/2020 05. 03. 202001. 01. 2021
Dovolená na stavebním úřadě v Bernarticích od 10. do 12. 3. - oznámení 04. 03. 202013. 03. 2020
Nedostatečně identifikovaní vlastníci seznam pozemků k 1.2.2020 04. 03. 202031. 12. 2020
Veřejné zasedání zastupitelstva městyse dne 10. 3. 2020 - pozvání 03. 03. 202012. 03. 2020
Zrušeno výběrové řízení na akci: Bernartice chodníky Bechyňská ulice 02. 03. 202001. 05. 2020
Výzva k podání nabídky - Udržovací práce na Základní škole Bernartice 02. 03. 202013. 03. 2020
Výzva na cenovou nabídku na vozík pro SDH 28. 02. 202011. 03. 2020
Veřejná vyhláška Obecní úřad Veselíčko návrh územního plánu Veselíčko 27. 02. 202001. 05. 2020
Zápis č. 8 ze zasedání zastupitelstva městyse dne 13.2. 2020. 19. 02. 202001. 05. 2020
Výzva na podání nabídky - ČOV Bernartice obnova odtokového žlabu v dosazovací nádrži 17. 02. 202005. 03. 2020
Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 20.2.- oznámení 11. 02. 202021. 02. 2020
Výzva na podání nabídky na TDI při realizaci díla Bernartice chodníky Bechyňská ulice" 10. 02. 202025. 02. 2020
Výzva na podání nabídky na:"Technický dozor investora při realizaci díla Rekonstrukce úřadu městyse Bernartice" 07. 02. 202025. 02. 2020
Veřejné zasedání zastupitelstva 13.2.2020 - pozvání 07. 02. 202014. 02. 2020
Rozpočtové opatření č. 1 2020 - zveřejněno 3. 2. 2020 03. 02. 202001. 01. 2021
SOM Oznámení o zveřejnění 2020 ROč.1 03. 02. 202001. 01. 2021
Centrum pro výzkum veřejného mínění - nabídka spolupráce 23. 01. 202001. 04. 2020
Honební společenstvo Borovany - pozvánka na valnou hromadu 22. 01. 202016. 02. 2020
Výroční zpráva za rok 2019 21. 01. 202021. 02. 2020
Výroční zpráva za rok 2018 21. 01. 202021. 02. 2020
Zhotovení "Lesního hospodářského plánu pro lesní majetek městyse Bernartice" - výzva 17. 01. 202006. 02. 2020
Bernartice chodníky Bechyňská ulice - výzva 17. 01. 202006. 02. 2020
Oprava místní komunikace III. třídy 40c Rakov - Kosí Hora - výzva 17. 01. 202006. 02. 2020
Oprava komunikace a částí chodníků v ulici K Posvátnému - výzva 17. 01. 202005. 02. 2020
Veřejná zakázka - výzva k podání nabídek - Rekonstrukce úřadu městyse Bernartice a stavební úpravy objektu č. parc. 35 Bernartice 14. 01. 202031. 01. 2020
Rozpočtové opatření č. 22/2019 09. 01. 202003. 02. 2020
SOM oznámení o zveřejnění rozpočtu 2020 střednědobého výhledu a ROč12 2019 09. 01. 202001. 01. 2021
SORP oznámení o zveřejnění rozpočet 2020 a střednědobý výhled 09. 01. 202001. 01. 2021
Usnesení dražební vyhláška Buriánek 09. 01. 202021. 02. 2020
Informace pro vlastníky lesa - finanční pomoc - kůrovcová kalamita 09. 01. 202011. 03. 2020
Informace o návrhu veřejnosprávní smlouvy Domov seniorů Bernartice 06. 01. 202016. 01. 2020
Zápis č.7 ze zasedání zastupitelstva městyse dne 16.12.2019 26. 12. 201901. 04. 2020
Rozpočtové opatření č. 21/2019 18. 12. 201901. 01. 2020
Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Bernartice 16. 12. 2019 - pozvánka 09. 12. 201917. 12. 2019
Uzavření úřadu radnice na konci roku 2019 09. 12. 201907. 01. 2020
Uzavření úřadu radnice na konci roku 2019 09. 12. 201907. 01. 2020
Otevření sběrného dvora na konci roku 2019 09. 12. 201907. 01. 2020
Svoz popelnic na konci roku 2019 - upozornění 05. 12. 201931. 12. 2019
Oznámení záměru pronajmout část hosp budovy MŠ 13 m2 03. 12. 201919. 12. 2019
Rozpočtové opatření č.20/2019 02. 12. 201901. 01. 2020
Bernartice s.r.o. plán výnosů a nákladů 2020 a střednědobý výhled 02. 12. 201901. 01. 2020
Návrh rozpočtu na rok 2020, návrh sociálního fondu a návrh FRB městyse Bernartice na rok 2020 29. 11. 201930. 12. 2019
SOM Oznámení o zveřejnění 1019 - RO č 10 29. 11. 201901. 01. 2020
Opatření obecné povahy č.1/2015 - změna - udělení výjimky k lovu bobra evropského 22. 11. 201911. 12. 2019
Rozpočtové opatření č. 18/2019 - zveřejněno 8.11.2019 21. 11. 201901. 01. 2020
Rozpočtové opatření č.19/2019 zveřejněno 21.11.2019 21. 11. 201901. 01. 2020
SORP Oznámení o zveřejnění 2019 RO č.9 a 10 20. 11. 201902. 01. 2020
Den seniorů - pozvánka na 27. 11. 2019 do Písku 19. 11. 201928. 11. 2019
SOM návrh rozpočtu 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu SOM 2021-2023 19. 11. 201911. 12. 2019
Dopis České televize ke změně vysílání - DVB-T2 14. 11. 201920. 03. 2020
SOM návrh rozpočtu na rok 2020 a střednědobý rozpočtový výhled na období 2021 - 2023 13. 11. 201930. 11. 2019
SOM oznámení o zveřejnění RO č.9 12. 11. 201901. 01. 2020
SORP návrh rozpočtu na rok 2020 a střednědobý rozpočtový výhled na období 2021-2022 11. 11. 201929. 11. 2019
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy II 105 Swietelsky na náměstí 06. 11. 201920. 11. 2019
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na náměstí - jarmark 04. 11. 201917. 11. 2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Bernartice oprava vozovky náměstí 2x50m 01. 11. 201916. 11. 2019
Dražební jednání Exekutorský úřad Litoměřice - Ekyáda a s - Cvach 31. 10. 201904. 01. 2020
Rozpočtové opatření č. 17 2019 - zveřejněno 30. 10. 2019 31. 10. 201901. 01. 2020
Veřejná vyhláška - oznámení uložení písemnosti Palus 24. 10. 201912. 11. 2019
Veřejné zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 31.10. - pozvánka 23. 10. 201901. 11. 2019
Veřejná vyhláška zahájení řízení o návrhu územního plánu Bernartice - veřejné projednání dne 27. 11. 2019 22. 10. 201905. 12. 2019
SORP Oznámení o zveřejnění 2019 - RO č.8/2019 21. 10. 201901. 01. 2020
SOM oznámení o zveřejnění RO č 8 14. 10. 201901. 01. 2020
Výběrové řízení na pozici ODBORNÉHO LESNÍHO HOSPODÁŘE A SPRÁVCE LESŮ 09. 10. 201901. 11. 2019
Rozpočtové opatření č. 16 2019 - zveřejněno 3. 10. 2019 03. 10. 201901. 01. 2020
Zápis č.6 ze zasedání ZM dne 24. 9. 2019 03. 10. 201901. 01. 2020
Zápis č.6 ze zasedání ZM dne 24. 9. 2019 03. 10. 201901. 01. 2020
Veřejná vyhláška Palus usnesení o ustanovení opatrovníka 02. 10. 201919. 10. 2019
Veřejná vyhláška doručení návrhu 4.aktualizace zásed územního rozvoje Jihočeského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace o možnosti uplatnit připomínky k zpracovanému návrhu 01. 10. 201919. 11. 2019
EON - žádost na vlastníky pozemků o provedení ořezu kolem vedení NN 30. 09. 201902. 03. 2020
Dopis - nabídka pomoci Jč. kraje při obnově lesa po kůrovci 30. 09. 201901. 04. 2020
Přerušení dodávky elektrické energie ve Zběšicích 11. 10. a současně ořez větví 25. 09. 201912. 10. 2019
Opatření obecné povahy Měú Milevsko osazení trvalého DZ na křižovatce Pod Stadionem 25. 09. 201912. 10. 2019
Dražební vyhláška opakovaná dražba movité věci auta 19. 09. 201911. 10. 2019
Pozvánka na prezentaci obnova katastrálního operátu v k.ú.Bernartice 9. října 19. 09. 201911. 10. 2019
Dražbyprost oznámení o konání opakované dražby ků Bojenice 17. 09. 201910. 10. 2019
Rozpočtové opatření č. 15/2019 - zveřejněno 16. 9. 2019 16. 09. 201902. 01. 2020
Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Bernartice 24.9. - pozvání 16. 09. 201925. 09. 2019
Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 19.9.2019 - oznámení 09. 09. 201920. 09. 2019
Rozpočtové opatření č. 14/2019 zveřejněno 5. 9. 2019 05. 09. 201901. 01. 2020
Veřejná vyhláška - oznámení o místě uložení zásilky adresátovi Marcela Řežábková 05. 09. 201909. 09. 2019
Centrum mladé rodiny Milísek v Milevsku nabízí bezplatné služby 03. 09. 201926. 09. 2019
Povinné čipování psů od 1.1.2020 02. 09. 201901. 06. 2020
SOM Oznámení o zveřejnění 2019 RO č 7 02. 09. 201901. 01. 2020
MZ ČR Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - k ochraně lesů 02. 09. 201931. 12. 2022
Oznámení přerušení dodávky elektrické energie SRLÍN 24. 9. 29. 08. 201925. 09. 2019
Oznámení přerušení dodávky elektrické energie Bojenice 4.9. 29. 08. 201905. 09. 2019
Usnesení nařízení dražebního jednání EKYÁDA vers CVACH 26. 08. 201924. 10. 2019
Rozpočtové opatření č.13 zveřejněno 21.8. 26. 08. 201902. 01. 2020
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - STL plynovod v ulici Bechyňská 08. 08. 201927. 08. 2019
Veřejná vyhláška oznámení návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy - osazení DZ Pod Stadionem 08. 08. 201927. 08. 2019
Rozpočtové opatření č 12 zveřejněno 8.8. 08. 08. 201901. 01. 2020
Výzva na podání nabídky na akci: Oprava chodníků Bernartice 2019 K Posvátnému 06. 08. 201922. 08. 2019
Dražbyprost oznámení o konání opakované dražby pozemků v Bojenicích 06. 08. 201912. 09. 2019
SORP oznámení o zveřejnění 2019 RO č7 29. 07. 201901. 01. 2020
SOM oznámení o zveřejnění 2019 ROč 6 23. 07. 201901. 01. 2020
Rozpočtové opatření č. 2/2019 - zveřejněno 15.3. 2019 10. 07. 201901. 01. 2020
Rozpočtové opatření č.1/2019 - zveřejněno 11. 2. 2019 10. 07. 201901. 01. 2020
Rozpočtové opatření č. 11/2019 - zveřejněno 4. 7. 2019 10. 07. 201901. 01. 2020
Rozpočtové opatření č.10/2019 - zveřejněno 3.7.2019 10. 07. 201901. 01. 2020
Rozpočtové opatření č.9/2019 - zveřejněno 3.7.2019 10. 07. 201901. 01. 2020
Rozpočtové opatření č. 8/2019 - zveřejněno 17. 6.2019 10. 07. 201901. 01. 2020
Výzva na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení - 4 kolo. 04. 07. 201909. 08. 2019
Zápis č.4 ZM ze dne 16.5.2019 03. 07. 201901. 08. 2019
Zápis č.5 ze zasedání zastupitelstva městyse Bernartice 26.6.2019 v Bojenicích 03. 07. 201901. 09. 2019
Dovolená na stavebním úřadě od 26.7. - oznámení 03. 07. 201909. 08. 2019
Oznámení přerušení dodávky elektrické energie 15.7.2019 03. 07. 201916. 07. 2019
SORP oznámení o zveřejnění 2019 závěrečný účet 2018 03. 07. 201901. 01. 2020
SOM oznámení o zveřejnění 2019 RO č4 03. 07. 201901. 01. 2020
Oznámení záměrů směn a prodejů pozemků městyse Bernartice 03. 07. 201901. 09. 2019
Usnesení o dalším dražebním jednání Litoměřice Cvach 25. 06. 201922. 08. 2019
Dražební vyhláška DRAŽBYPROST k.ú. Bojenice 19. 06. 201901. 08. 2019
Dražební vyhláška DRAŽBYPROST k.ú. Jestřebice 19. 06. 201901. 08. 2019
22. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 27.6.2019 19. 06. 201928. 06. 2019
Veřejné zasedání zastupitelstva městyse dne 26. 6. 2019 - pozvánka 17. 06. 201927. 06. 2019
SOM Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Milevsko za rok 2018 11. 06. 201901. 08. 2019
SORP Oznámení o zveřejnění 2019 - závěrečný účet SORP za rok 2018 a střednědobý výhled 11. 06. 201901. 01. 2020
Informace dle zákona 106/1999 Sb paní Pillerová 07. 06. 201901. 10. 2019
Oznámení vypnutí elektrického proudu 25.6 v Bernarticích 06. 06. 201927. 06. 2019
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy VIALIT pokládka mikrokoberce na I/29 ke Kolišovu a u Podolí I 06. 06. 201901. 09. 2019
MŽP Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - postup při usmrcování kormorána 05. 06. 201901. 09. 2019
Rozpočtové opatření č. 7/2019 - zveřejněno 3. 6. 2019 03. 06. 201925. 05. 2020
Rozpočtové opatření č. 4/2019 - zveřejněno 26. 3. 2019 03. 06. 201925. 05. 2020
Rozpočtové opatření č.3/2019 - zveřejněno 26. 3. 2019 03. 06. 201901. 01. 2020
SOM oznámení o zveřejnění 2019 rozp opatř 3/2019 03. 06. 201901. 01. 2020
Výzva na podání nabídek Oprava komunikací K Posvátnému 30. 05. 201912. 06. 2019
Nařízení města Milevska - vyhlášení záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy 28. 05. 201914. 06. 2019
Usnesení Exekutorského úřadu Tachov zemř. Novák 24. 05. 201927. 06. 2019
Přerušení dodávky elektrické energie 14. a 17. června v Bernarticích 24. 05. 201918. 06. 2019
Darovací slouva s TJ Sokol Bernartice 2019 24. 05. 201924. 05. 2024
Zápis č.4 ze zasedání zastupitelstva městyse dne 16.5.2019 23. 05. 201901. 07. 2019
Pozvánka na seminář "Kotlíkové dotace" do Milevska 14. 05. 201911. 06. 2019
Výběrové řízení na půjčky z FRB - 3. kolo 14. 05. 201922. 06. 2019
JčK Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje - oznámení 14. 05. 201924. 05. 2019
SORP Oznámení o zveřejnění 2019 - Ro č5 14. 05. 201901. 01. 2020
Veřejné zasedání zastupitelstva městyse dne 16.5.2019 - pozvání 09. 05. 201917. 05. 2019
Rozpočtové opatření č.5/2019 - zveřejněno 26.4. 2019 06. 05. 201901. 01. 2020
Rozpočtové opatření č6 2019 - zveřejněno 6.5.2019 06. 05. 201901. 01. 2020
ČEVAK - kalkulace vodné stočné 06. 05. 201901. 08. 2019
Volby do Evropského parlamentu - žádost o voličský průkaz 06. 05. 201925. 05. 2019
SORP návrh dodatku střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020 26. 04. 201901. 01. 2020
SORP návrh závěrečného účtu za rok 2018 26. 04. 201901. 07. 2019
SOM oznámení o zveřejnění 2019 rozp opatř 2/2019 26. 04. 201901. 01. 2020
Volby do EP - oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise 25. 04. 201903. 05. 2019
Volby do Evropského parlamentu Oznámení o době a místu konání voleb 25. 04. 201926. 05. 2019
FÚ Veřejná vyhláška o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu daně z nemovitých věcí na rok 2019 25. 04. 201929. 05. 2019
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy přechodná úprava na II/105 při jarmarku 25. 04. 201914. 05. 2019
VOLBY do Evropského parlamentu - info voličské průkazy 18. 04. 201905. 05. 2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy při prvomájovém jarmarku v Bernarticích. 16. 04. 201902. 05. 2019
Přerušení dodávky elektrické energie Bernartice Táborská ulice 7.5.2019 16. 04. 201908. 05. 2019
SORP oznámení o zveřejnění 2019 RO 3 10. 04. 201901. 01. 2020
Exekutorský úřad Litoměřice usnesení o dražebním jednání Ekyáda - Cvach 124EX4369/17-411 10. 04. 201914. 06. 2019
LETNÍ SVOZ POPELNIC - od 20. 5. 2019 08. 04. 201911. 06. 2019
Výroční zpráva městyse Bernartice - poskytování info. 05. 04. 201901. 01. 2020
Uzavření sběrného dvora v sobotu "O VELIKONOCÍCH" 05. 04. 201922. 04. 2019
Oznámení o zveřenění dokumentů k rozpočtovému procesu zveřejněno 5.4.2019. 05. 04. 201901. 01. 2020
Ministerstvo zamědělství - veřejná vyhláška opatření obecné povahy 04. 04. 201901. 06. 2019
Zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje 04. 04. 201912. 04. 2019
VOLBY do Evropského parlamentu - informace o počtu a sídle volebních okrsků 02. 04. 201926. 05. 2019
Výzva - nabídka nepotřebného vybavení k prodeji 02. 04. 201931. 12. 2019
Výzva na podání nabídky na WiFi4EU 29. 03. 201901. 05. 2019
Zápis do MŠ 26. 03. 201908. 05. 2019
Návrh závěrečného účtu městyse Bernartice za rok 2018 26. 03. 201902. 06. 2019
Výběrové řízení na půjčky z FRB - 2 kolo 25. 03. 201910. 05. 2019
VOLBY do Evropstkého parlamentu stanovení minimálního počtu členů OVK 25. 03. 201926. 05. 2019
Dražební vyhláška EKYADA proti Cvachovi 25. 03. 201923. 05. 2019
SORP Oznámení o zveřejnění 2019 ROč2 25. 03. 201901. 01. 2020
Veřejná vyhláška oznámení o doručení a zveřejnění návrhu územního plánu Bernartice 21. 03. 201917. 05. 2019
Oznámení záměru prodeje části pozemku 188/2 v Bernarticích 21. 03. 201923. 04. 2019
Zápis č.3 ze zasedání zastupitelstva městyse dne 14.3. 2019 21. 03. 201901. 01. 2020
Kupní smlouva na nemovitost 21. 03. 201921. 03. 2024
2019 Smlouva o dílo - Bernartice obnova vodovodu - HES stavební s.r.o. 19. 03. 201919. 03. 2024
Cena vodného a stočného na období 1.4.2019 - 30.3.2020 15. 03. 201901. 05. 2019
Veřejná vyhláška obce Veselíčko - návrh zadání územního plánu Veselíčko 12. 03. 201913. 04. 2019
Oznámení vypnutí elektrické energie 29. 3. a 3. 4. 2019 v Bernarticích a Bojenicích 11. 03. 201904. 04. 2019
Oznámení vypnutí elektrického proudu dne 22. 3. v Srlíně 11. 03. 201923. 03. 2019
Výzva - Zpracovatel PD inženýrských sítí s přípojkami vodovod, ply, kanalizace pro pozemky v lokalitě Pod Stadionem 11. 03. 201904. 04. 2019
Veřejné zasedání zastupitelstva městyse dne 14. 3. 2019 - pozvánka 06. 03. 201915. 03. 2019
Výzva Obnova kamenné kašny Bernartice 06. 03. 201921. 03. 2019
Ministersdtvo životního prostředí vydalo veřejnou vyhlášku s návrhem opatření obecné povahy 04. 03. 201923. 03. 2019
Smlouva o dílo Oprava MK náměstí Na Kopečku - VIALIT Soběslav 28. 02. 201928. 02. 2024
Smlouva o dílo Oprava MK Svatkovice pč 704 a 970 kú Svatkovice 28. 02. 201928. 02. 2024
Smlouva o dílo - Bernartice - místní komunikace ul. Zámecká - VIALIT Soběslav 28. 02. 201928. 02. 2024
Dovolená na matrice a stavebním úřadě od 4. do 8. 3. 27. 02. 201910. 03. 2019
Výzva na podání nabídky:Oprava dvorní části ZŠ Bernartice, fasáda, zpevněné plochy 25. 02. 201907. 03. 2019
Výzva na podání nabídky:ČSK 1 Bernartice - obnova čerpadel 25. 02. 201907. 03. 2019
Oznámení vypnutí elektrického proudu Jestřebice 14.3. 2019 25. 02. 201915. 03. 2019
Veřejná vyhláška k územnímu plánu Borovany 25. 02. 201905. 04. 2019
Výzva 2 Bernartice - ulice Bechyňská STL plynovod 21. 02. 201908. 03. 2019
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků 21. 02. 201901. 12. 2019
Návrh územního plánu Bernartice 2019 15. 02. 201915. 02. 2024
Oznámení vypnutí elektrického proudu 27.2.2019 11. 02. 201928. 02. 2019
SORP oznámení o zveřejnění 2019 ROč 1 11. 02. 201901. 01. 2020
Uzavření pokladny a matriky z důvodu dovolené 7. a 8. 2. 2019 05. 02. 201910. 02. 2019
Půjčky z Fondu rozvoje bydlení - výzva na podávání žádostí 2019 05. 02. 201910. 03. 2019
usnesení o odročení dražby Cvach 05. 02. 201904. 04. 2019
Usnesení Dražební vyhláška Cvach z 31. 1. 2019 05. 02. 201904. 04. 2019
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - oznámení výběrového řízení s aukcí C/60/2018 05. 02. 201903. 04. 2019
Veřejné zasedání Zastupitelů Jč kraje 14.2.2019 - pozvánka 05. 02. 201915. 02. 2019
SOM oznámení o zveřejnění 2019 ROč1 2019 05. 02. 201901. 01. 2020
Výzva Oprava MK Svatkovice p.č.704 a p.č.970 01. 02. 201922. 02. 2019
Výzva Oprava místní komunikace Náměstí Na Kopečku 01. 02. 201922. 02. 2019
Výzva na podání nabídky Bernartice obnova vodovodu 01. 02. 201922. 02. 2019
Výzva Bernartice ulice Bechyňská STL plynovod 01. 02. 201922. 02. 2019
Výzva Bernartice - místní komunikace ul. Zámecká 01. 02. 201922. 02. 2019
Výzva Bernartice - chodníky ulice Zámecká 01. 02. 201922. 02. 2019
Vypnutí elektrického proudu 13.2. 2019 - oznámení 25. 01. 201914. 02. 2019
Volby do Evropského parlamentu - informace krajského úřadu 24. 01. 201927. 05. 2019
Oznámení záměru pronajmout pozemek 887 ve Svatkovicích 24. 01. 201924. 01. 2019
Usnesení dražební vyhláška PROCREDIA vers Řežábkovi 21. 01. 201921. 02. 2019
Kulturní kalendář na leden - březen 2019 16. 01. 201931. 03. 2019
Tříkrálová sbírka 2019 - poděkování 16. 01. 201901. 04. 2019
Územní rozhodnutí a veřejná vyhláška - CH a VO Borovany 16. 01. 201902. 02. 2019
Přerušení dodávky elektrické energie 6. 2. 2019 - oznámení 16. 01. 201907. 02. 2019
Veřejná vyhláška oznámení uložení zásilky pro paní Řežábkovou 11. 01. 201930. 01. 2019
Informace Finančního úřadu k dani z nemovitosti 11. 01. 201901. 06. 2019
SORP oznámení o zveřejnění rozpočet 2019 a výhled 10. 01. 201901. 01. 2020
2019 Dohoda o poskytnutí neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Bernartice v roce 2019 08. 01. 201901. 01. 2020
Zápis č.2 zasedání zastupitelstva městyse Bernartice dne 27.12.2018 08. 01. 201901. 05. 2019
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu městyse rozpočtu soc fondu rozpočtu FRB střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 2021 příloha rozpočtu městyse na rok 2019 a ROč22 zveřejněno 28. 12. 2018 08. 01. 201901. 01. 2020
Schválený rozpočet Fondu rozvoje bydlení městyse Bernartice na rok 2019 08. 01. 201901. 01. 2020
Schválený rozpočet sociálního fondu městyse Bernartice na rok 2019 08. 01. 201901. 01. 2020
Schválený rozpočet městyse na rok 2019 s přílohou 08. 01. 201901. 01. 2020
2018 Rozpočtové opatření č22 2018 08. 01. 201901. 05. 2019
Výzva na podání nabídky "Zpracování PD ČOV a kanalizačního řádu včetně přípojek Srlín" 08. 01. 2019
SOM oznámení o zveřejnění schválený rozpočet 2019 a ROč22 07. 01. 201901. 01. 2020
Schválený střednědobý výhled rozpočtu městyse Bernartice na roky 2020 2021 28. 12. 201828. 12. 2023
SORP oznámení o zveřejnění 2018 ROč16/2018 21. 12. 201801. 01. 2019
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo Opravy CH a reko VO Bernartice - Služby města Milevsko 21. 12. 201821. 12. 2023
2018 Oznámení o zveřejnění RO č.21/2018 - zveřejněno 20.12.2018 20. 12. 201801. 01. 2019
2018 Rozpočtové opatření č.21/2018 20. 12. 201801. 01. 2019
Dražební vyhláška Agentura BERM 20. 12. 201801. 02. 2019
Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Bernartice dne 27. 12. 2018 - pozvánka 19. 12. 201828. 12. 2018
Veřejná vyhláška - ozn. zahájení řízení o návrhu územního plánu Borovany 19. 12. 201822. 01. 2019
Veřejná vyhláška rozhodnutí stavební povolení Bezbariérové chodníky Bechyňská ulice Bernartice 19. 12. 201805. 01. 2019
SOM oznámení o zveřejnění RO č 21 rozpočet 2019 a střednědobý výhled rozpočtu 14. 12. 201801. 01. 2020
2018 Oznámení o zveřejnění návrhů rozpočtů na rok 2019 rozpočtové opatření č. 19 a 20 14. 12. 201801. 01. 2019
2018 Rozpočtové opatření č.20 14. 12. 201801. 01. 2019
2018 Rozpočtové opatření č.19/2018 14. 12. 201801. 01. 2019
Návrh rozpočtu městyse Bernartice na rok 2019, návrh FRB a Sociálního fondu na rok 2019 střednědobý výhled rozpočtu 2020 2021 10. 12. 201801. 01. 2019
2018 Oznámení o zveřejnění RO č. 18/2018 - zveřejněno 10. 12. 2018 10. 12. 201801. 01. 2019
2018 Rozpočtové opatření č.18/2018 10. 12. 201801. 01. 2019
18. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 04. 12. 201814. 12. 2018
Veřejná vyhláška oznámení o uložení písemnosti paní Řežábková 04. 12. 201821. 12. 2018
SOM oznámení o zveřejnění ROč20 29. 11. 201801. 01. 2019
Usnesení dražební vyhláška Ekyada - Cvach 28. 11. 201831. 01. 2019
Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškjou - Chodníky a veřejné osvětlení Borovany 28. 11. 201815. 12. 2018
Pozvánka na informační schůzku "SE SOUSEDY II" 26. 11. 201811. 12. 2018
Svozy popelnic na konci roku 2018 - Vánoce a silvestr 26. 11. 201801. 01. 2019
SORP návrh rozpočtu na rok 2019, návrh dodatku střednědobého výhledu na 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020 - 2021 26. 11. 201814. 12. 2018
SOM Návrh rozpočtu SOM 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020 2022 19. 11. 201807. 12. 2018
SORP oznámení o zveřejnění 2018 ROč 14 a 15 19. 11. 201801. 01. 2019
2018 Oznámení o zveřejnění RO č. 17 2018 15. 11. 201801. 01. 2019
2018 Rozpočtové opatření č. 17/2018 15. 11. 201801. 01. 2019
Přerušení dodávky elektrické energie - Svatkovice 28.11.2018 12. 11. 201829. 11. 2018
Dopravní automobil pro jsdh bernartice - uhrazená cena 09. 11. 201809. 11. 2023
Veřejná vyhláška oznámení o zahájení stavebního řízení - Bezbariérové chodníky Bechyňská ulice v Bernarticích 08. 11. 201827. 11. 2018
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 16.11.2018 05. 11. 201817. 11. 2018
Zápis č.1 z ustavujícího zasedání zastupitelstva městyse dne 30. 10. 2018 02. 11. 201801. 07. 2019
SOM oznámení o zveřejnění 2018 ROč.19/2018 01. 11. 201801. 01. 2019
Státní pozemkový úřad Nabídka nepronajatého majetku 01. 11. 201816. 11. 2018
Oznámení záměru prodat části pozemků v kú Srlín 35, 36, 37 a 42 31. 10. 201801. 01. 2019
Zimní svoz popelnic od 5. 11. 2018 29. 10. 201828. 11. 2018
Výzva k podání nabídek na výkup dřevní hmoty z prořezávek a probírek do 40 let věku 26. 10. 201828. 11. 2018
Výzva k podání nabídek provedení prořezávek a slabých probírek do 40 let věku 26. 10. 201828. 11. 2018
Zpravodaj Svazku obcí Milevska - září 26. 10. 201801. 01. 2019
EON upozornění na odstranění a ořez dřevin kolem elektrického vedení 26. 10. 201801. 03. 2019
SOM oznámení o zveřejnění 2018 ROč18 2018 26. 10. 201801. 01. 2019
SORP Oznámení o zveřejnění 2018 RO 13 25. 10. 201801. 01. 2019
Veřejná vyhláška JčK opatření obecné povahy na I/29 Martinský jarmark 24. 10. 201811. 11. 2018
Veřejné ustavující zasedání zastupitelstva městyse Bernartice 30. 10. 2018 - pozvánka 23. 10. 201801. 11. 2018
Prodej dřevní hmoty - výzva na podání nabídkové ceny 18. 10. 201825. 10. 2018
Prodej dřevní hmoty - výzva na podání nabídkové ceny 18. 10. 2018
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu silnice I/29 v úseku mostu u Kolišova -výměna svodidel 16. 10. 201802. 11. 2018
Radar Bernartice Veřejnoprávní smlouva a rozhodnutí KÚ Jč 11. 10. 201801. 01. 2019
Oznámení přerušení dodávky elektrické energie - Srlín 1.11. 2018 - oznámení 10. 10. 201803. 11. 2018
16. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 18.10. - pozvánka 08. 10. 201820. 10. 2018
Zápis č.26 ze zasedání zastupitelstva městyse dne 25.9.2018 08. 10. 201801. 11. 2018
SOM oznámení o zveřejnění 2018 Rozp.opatř.č.17/2018 04. 10. 201801. 01. 2019
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy na komunikaci II/105 Svatkovice čp8 NN připojení kabelem 04. 10. 201823. 10. 2018
Oznámení záměru prodat část 146/2 v k.ú.Bernartice 02. 10. 201801. 01. 2019
Přerušení dodávky elektrické energie ve Svatkovicích - oznámení 02. 10. 201830. 10. 2018
2018 Smlouva o dílo - Opravy CH Bernartice + reko V.O. Bernartice náměstí , park 20. 09. 201820. 09. 2023
Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Bernartice dne 25.9. - pozvání 19. 09. 201826. 09. 2018
Dodatek č.1 smlouvy o dílo Stavební úpravy ZŠ Bernartice s firmou Kočí a.s. 19. 09. 201819. 09. 2023
VOLBY 2018 Oznámení o době a místu konání voleb 17. 09. 201807. 10. 2018
SORP oznámení o zveřejnění 2018 RO 12 17. 09. 201801. 01. 2019
Oznámení o zveřejnění RO č.13 2018 - zveřejněno 11. 9. 2018 12. 09. 201801. 01. 2019
2018 Rozpočtové opatření č.13/2018 12. 09. 201801. 01. 2019
Usnesení soudního exekutora odročení dražby Ekyada proti Cvachovi 11. 09. 201811. 10. 2018
Vypnutí elektrického proudu dne 24.9. 2018 v Srlíně - oznámení 10. 09. 201825. 09. 2018
Záměr Jč kraje prodej pozemků v Srlíně 801/38, 39,40 10. 09. 201811. 10. 2018
Oznámení záměru pronajmout část pozemku 228/1 ve Svatkovicích 04. 09. 201828. 09. 2018
JčK zasedání zastupitelstvsa Jihočřeského kraje dne 6. 9. - oznámení s programem 31. 08. 201808. 09. 2018
SOM Oznámení o zveřejnění RO č16 31. 08. 201801. 01. 2019
Dovolená na stavebním úřadě 29. 8.2018 28. 08. 201829. 08. 2018
SORP Otavská cyklistická cesta - putování krajem Karla Klostermana 27. 08. 201801. 04. 2019
Volby 2018 jmenování zapisovatelů okrskové volební komise 22. 08. 201807. 10. 2018
Výzva na podání nabídky na zakázku: Opravy CH + reko V.O Bernartice náměstí a park 16. 08. 201801. 09. 2018
SORP Oznámení o zveřejnění 2018 ROč9 14. 08. 201801. 01. 2019
Oznámení o zveřejnění RO č 12 2018 - zveřejněno 26.7.2018 14. 08. 201801. 01. 2019
2018 Rozpočtové opatření č 12/2018 14. 08. 201801. 01. 2019
Výzva na podání nabídky na zpracování projektu na obnovu kamenné kašny Bernartice 13. 08. 201801. 09. 2018
Přerušení dodávky elektrické energie ve Svatkovicích a v Bernarticích - oznámení 13. 08. 201828. 08. 2018
Uzavření sběrného dvora - dovolená od 30.8. do 9.9. 13. 08. 201811. 09. 2018
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Svatkovice 22. 8. 2018 08. 08. 201823. 08. 2018
SOM Oznámení o zveřejnění 2018 RO 15 08. 08. 201801. 01. 2019
Výzva - opravy místních komunikací a chodníků Bernartice ulice Zámecká 08. 08. 201830. 08. 2018
Volby do zastupitelstev obcí stanovení počtu členů OVK a míst VO 02. 08. 201806. 10. 2018
Veřejná vyhláška KÚ JčK Modernizace silnice II 105 01. 08. 201823. 08. 2018
Dohoda o navýšení neinvestičního příspěvku z rozpočtu městyse pro ZŠ a MŠ 01. 08. 201801. 01. 2019
Výzva na podání nabídkové ceny: Revitalizace zeleně - hřbitov Bernartice 31. 07. 201816. 08. 2018
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu - modernizace silnice II/105 Bernartice (Týnská ulice) 26. 07. 201831. 08. 2018
SOM oznámení o zveřejnění RO 13 23. 07. 201801. 01. 2019
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/29 z Bernartic do Křenovic 26. 7. - 30.9. 23. 07. 201801. 10. 2018
usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání 23. 07. 201814. 09. 2018
Plán rozvoje sportu městyse Bernartice na rok 2018 - 2025 23. 07. 201823. 07. 2023
2018 07 Smlouva s Římskokatolickou farností na poskytnutí daru na opravu věže kostela v Bernarticích 18. 07. 201818. 07. 2023
SORP Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření 8/2018 17. 07. 201801. 01. 2019
Oznámení o zveřejnění záměru prodat pozemky v průmyslové zóně č 791 792 793 10. 07. 201801. 10. 2018
Oznámení záměru městyse Bernartice prodat pozemky 791 792 793 10. 07. 201801. 09. 2018
Zápis č. 25 ze zasedání zastupitelstva městyse dne 28.6.2018 09. 07. 201811. 10. 2019
Oznámení o uzavření sběrného dvora - dovolená 04. 07. 201810. 07. 2018
SOM oznámení o zveřejnění 2018 RO 11 02. 07. 201801. 01. 2019
Výzva na podání nabídky na zpracování projektu na obnovu kamenné kašny Bernartice 25. 06. 201801. 08. 2018
SORP Oznámení o zveřejnění o rozpočtových pravidlech 22. 06. 201801. 01. 2019
2018 dovolená na stavebním úřadu - oznámení 22. 06. 201826. 07. 2018
Výzva na podání nabídky na akci: Bernartice rekonstrukce válečného hrobu obětí 2 světové války 20. 06. 201829. 06. 2018
Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Bernartice 28.6.2018 - pozvání 19. 06. 201829. 06. 2018
SORP Oznámení o zveřejnění 2018 ROč6 2018 13. 06. 201801. 01. 2019
Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 21. 6. 2018 - pozvánka 11. 06. 201822. 06. 2018
SOM oznámení o zveřejnění 2018 - schválený závěrečný účet SOM za rok 2017. 11. 06. 201801. 07. 2019
Výzva na podání nabídky na zpracovatele PD "Úpravy obecní garáže a skladu na provozovny Bernartice" 06. 06. 201801. 08. 2018
Upozornění o uzavření komunikace I/29 z Bernartic do Srlína 06. 06. 201801. 07. 2018
Volby 2018 do zastupitelstvev obcí a Senátu Parlamentu ČR ve dnech 5. a 6. 10. 06. 06. 201807. 10. 2018
Výzva na podání nabídky na dodání třídící lopaty 06. 06. 201813. 06. 2018
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy most na I/29 u Srlína - uzávěra od 11.6. do 30.6.2018 04. 06. 201801. 07. 2018
Veřejná vyhláška - návrh zadání územního plánu Podolí I 04. 06. 201827. 06. 2018
Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním k.ú. Bernartice 04. 06. 201801. 01. 2020
Usnesení Dražební vyhláška - ČEZ Prodej - Návrat 30. 05. 201826. 07. 2018
Katastrální úřad - oznámení o obnově operátu v k.ú. Bernartice 30. 05. 201801. 08. 2018
ENO oznámení tvorby dokumentace sítě NN ve Svatkovicích 30. 05. 201804. 09. 2018
SOM oznámení o zveřejnění RO 9 30. 05. 201801. 01. 2019
Zápis č. 24 zastupitelstva městyse ze dne 10.5. 28. 05. 201813. 01. 2021
SOM Návrh závěrečného účtu SOM za rok 2017 23. 05. 201812. 06. 2018
Veřejná vyhláška oznámení o projednávání návrhu zadání územního plánu Bernartice 22. 05. 201826. 06. 2018
Poptávkové řízení na kazázku:"COV Bernartice- obnova čerpadel" 17. 05. 201830. 05. 2018
Usnesení dražební vyhláška elektronická dražba - Ekyada - Cvach 17. 05. 201812. 07. 2018
Výzva - nabídka nepotřebného vybavení k prodeji 16. 05. 201831. 05. 2018
Oznámení záměrů městyse - prodeje částí pozemků - 7 lokalit 15. 05. 201801. 07. 2018
Závěrečný účet městyse Bernartice za rok 2017 - zveřejněno 11.5.2018 11. 05. 201801. 07. 2018
Jihočeský kraj 13. zasedání Zastupitelstva JčK dne 17.5. - pozvánka 11. 05. 201818. 05. 2018
SORP Závěrečný účet za rok 2017 - uveřejněno 11.5.2018 11. 05. 201801. 07. 2018
Veřejná vyhláška opatř obec povahy - Oprava mostu na silnici I/29 Srlín 11. 05. 201829. 05. 2018
SOM oznámení o zveřejnění 2018 RO 8 11. 05. 201801. 01. 2019
SORP oznámení o zveřejnění 2018 RO 5 11. 05. 201801. 01. 2019
SORP oznámení o zveřejnění 11. 05. 201811. 05. 2018
2018 Kupní smlouva na pořízení auta pro JSDH městyse Bernartice 11. 05. 201811. 05. 2023
Oznámení o uzavření radnice dne 7.5.2018 26. 04. 201808. 05. 2018
Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky ZŠ a MŠ Bernartice 26. 04. 201827. 06. 2018
Veřejná vyhláška Finančního úřadu - daň z nemovitých věcí 25. 04. 201829. 05. 2018
Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Bernartice dne 10.5. 2018 - pozvánka 24. 04. 201811. 05. 2018
Oznámení provádění stavbySvatkovice Hynek:NN připojení kabelem 24. 04. 201801. 06. 2018
Přerušení dodávky elektrické energie 10.5. - oznámení 20. 04. 201811. 05. 2018
Veřejná vyhláška stavební povolení ŘSD I/29 Křenovice Bernartice 19. 04. 201808. 05. 2018
Veřejn vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy -KÚ CB - Prvomájový jarmark 17. 04. 201802. 05. 2018
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy II 105 Prvomájový jarmark Měú Milevsko 12. 04. 201801. 05. 2018
SORP oznámení o zveřejnění RO 4 2018 12. 04. 201801. 01. 2019
2018 Smlouva o dílo "Oprava CH a VO III. etapa - Za Humny Bernartice" Služby městy Milevsko 11. 04. 201811. 04. 2023
Výběrové řízení na pořízení dopravního auta pro JSDH městyse Bernartice 09. 04. 201811. 04. 2018
SOM oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření 6/2018 09. 04. 201801. 01. 2019
SORP zveřejnění rozpočtových dokumentů 3 2018 04. 04. 201801. 01. 2019
2018 Smlouva o dílo Oprava MK Zběšice - Vialit Soběslav 28. 03. 201828. 03. 2023
SOM Oznámení o zveřejnění rozp opatř 4 2018 27. 03. 201801. 01. 2019
Jihočeská krajská jízdenka JIKORD plus 27. 03. 201803. 09. 2018
12. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 5.4.2018 - pozvánka 27. 03. 201806. 04. 2018
2018 smlouva o dílo: Oprava chodníků a komunikace u zdravotního střediska Bernartice - HES stavební sro 20. 03. 201820. 03. 2023
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písmnosti usnesení stanovení opatrovníka - Lohonka 19. 03. 201804. 04. 2018
Dodatek č.14 ke smlouvě o umístění zařízení BR2001 16. 03. 201816. 03. 2023
Zápis č. 23 zastupitelstva městyse dne 6.3.2018 13. 03. 201801. 04. 2018
Uzavření stavebního úřadu z důvodu nemoci od 6. 3. 2018. 06. 03. 201809. 04. 2018
Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu městyse Bernartice za rok 2017 a rozpočtových opatření - 1.3.2018 01. 03. 201801. 05. 2018
Návrh závěrečného účtu městyse Bernartice za rok 2017 01. 03. 201801. 05. 2018
SORP Oznámení o zveřejnění 2018 rozpočtových dokumentů 28. 02. 201801. 01. 2019
Zasedání zastupitelstva městyse Bernartice dne 6.3.2018 - pozvánka 28. 02. 201808. 03. 2018
SOM oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů 2/2018 27. 02. 201801. 01. 2019
Výzva na podání nabídkjové ceny na zakázku:"Oprava chodníků a komunikace u zdravotního střediska Bernartice" 26. 02. 201813. 03. 2018
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku:"Oprava chodníků a veřejného osvětlení III. etapa - Za Humny Bernartice" 26. 02. 201826. 02. 2018
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku:"Oprava chodníků a veřejného osvětlení III. etapa - Za Humny Bernartice" 26. 02. 201826. 02. 2018
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku:"Oprava chodníků a veřejného osvětlení III. etapa - Za Humny Bernartice" 26. 02. 201813. 03. 2018
Výzva na podání nabídky na veřejnou zakázku: "Oprava MK Zběšice" 26. 02. 201811. 03. 2018
Dovolená na stavebním úřadu od 26. 2. do 2. 3. 2018 - oznámení 20. 02. 201804. 03. 2018
11. zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje 22.2.2018 - pozvánka 12. 02. 201823. 02. 2018
Oznámení o zveřejnění RO č1 2018 - zveřejněno 2.2.2018 12. 02. 201801. 01. 2019
Rozpočtové opatření č 1 2018 12. 02. 201801. 05. 2018
SOM oznámení o zveřejnění 2018 rozpočtových dokumentů 09. 02. 201801. 01. 2019
Výběrové řízení na poskytnutí půjčky z FRB 2018 09. 02. 201818. 03. 2018
Usnesení Dražební vyhláška opr. Ekyada, povinný Cvach 06. 02. 201829. 03. 2018
SORP Oznámení o zveřejnění RO 1/2018 06. 02. 201801. 01. 2019
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu - posunutí DZ IZ 4a a 4b v ulici Pod Stadionem - začátek a konec obce 16. 01. 201803. 02. 2018
Oznámení o zveřejnění rozpočtové opatření 21/2017 15. 01. 201801. 04. 2018
SOM Oznámení o zveřejnění - rozpočtová opatření - 20 2017 11. 01. 201801. 01. 2019
Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa "vedoucí pracovník technické skupiny" 11. 01. 201813. 03. 2018
Bernartice sro návrh plánu výnosů a nákladů na r 2018 a návrh střednědobého výhledu plánu výnosů a nákladů na r 2019 2020 10. 01. 201810. 01. 2018
Darovací smlouva TJ Sokol Bernartice z.s. 2018 08. 01. 201808. 01. 2023
Oznámení záměru prodeje částí pozemků v k.ú. Zběšice pro MK 02. 01. 201806. 02. 2018
Smlouva 2018 o poskytnutí neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Bernartice 02. 01. 201802. 01. 2023
Volby prezident - oznámení o době a místě konání voleb prezidenta + 2. kolo 29. 12. 201728. 01. 2018
Zápis ZM č.22 ze dne 20.12.2017 v Bernarticích 28. 12. 201713. 04. 2018
Veřejná vyhláška oznámení o zahájení stavebního řízení I29 Křenovice Bernartice - KÚJčK 22. 12. 201710. 01. 2018
2017 Oznámení zveřejnění rozpočtového opatření 20 21. 12. 201702. 01. 2018
2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtu a střednědobého výzhledu 21. 12. 201705. 04. 2019
2018 Schválený rozpočet městyse Bernartice, rozpočet FRB a rozpočet sociálního fondu na rok 2018 21. 12. 201713. 01. 2021
2018 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 až 2020 21. 12. 201713. 01. 2021
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Bilinka 19. 12. 201705. 01. 2018
SOM rozpočtové opatření č.17 12. 12. 201701. 01. 2018
Oznámení zveřejnění rozp pravidel RO č18 12. 12. 201701. 01. 2018
Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Bernartice 20. 12. 2017 - pozvání 11. 12. 201721. 12. 2017
SORP Oznámení o zveřejnění rozpočet 2018 a střednědobý výhled 2019 2020 11. 12. 201701. 01. 2018
Oznámení o uzavření úřadu radnice na konci roku 2017 07. 12. 201731. 12. 2017
Odbor výstavby bude 6.12. u důvodu školení uzavřen 05. 12. 201707. 12. 2017
10. zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje - pozvánka 05. 12. 201715. 12. 2017
Rozpočet 2018 oznámení zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu (2018 - 2020) a návrh ročního rozpočtu 2018 01. 12. 201713. 01. 2021
SOM oznámení o zveřejnění rozpočtových pravidel 16 30. 11. 201701. 01. 2018
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti pro :Petr Šimsa Svatkovice 29. 11. 201716. 12. 2017
Bernartice sro plán výnosů a nákladů a střednědobý výhled plánu výnosů a nákladů na r.2019 - 2020 29. 11. 201729. 11. 2022
Svoz odpadů na konci roku 2017 28. 11. 201703. 01. 2018
SOM střednědobý výhled rozpočtu SOM na roky 2019 - 2021 27. 11. 201714. 12. 2017
SOM návrh rozpočtu na rok 2018 27. 11. 201714. 12. 2017
Rozpočtové opatření č.17/2017 zveřejněno dne 24. 11. 2017 24. 11. 201727. 12. 2017
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - pro Strabag - úprava provozu na silnic I29 v úseku Bernartice Srlín 22. 11. 201709. 12. 2017
SORP oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření 12/2017 20. 11. 201701. 01. 2018
Oprava chodníků v ulici Za Humny Bernartice, oprava VO v ulici V Zahrádce Bernartice Konečná faktura Městské služby Milevsko 20. 11. 201720. 11. 2022
Usnesení - dražební vyhláška - do 10.1.2018 16. 11. 201711. 01. 2018
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - posunutí dopravních značek obec a konec obce 16. 11. 201705. 12. 2017
Rozpočtové opatření č.16/2017 zveřejněno dne 1.11.2017 14. 11. 201730. 11. 2017
Volby prezident 2018 stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí 10. 11. 201713. 01. 2018
Volby prezident 2018 informace o počtu a sídle okrsků 10. 11. 201713. 01. 2018
HES Dodatek smlouvy o dílo č1 Bernartice oprava komunikace 10. 11. 201710. 11. 2022
Veřejná vyhláška MZ ČR zpracování těžeb do 31.8.2018 07. 11. 201721. 12. 2017
SOM oznámení o zveřejnění rozpočtová opatření 15/2017 06. 11. 201701. 01. 2018
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy náměstí Martinský jarmark 11.11. 06. 11. 201713. 11. 2017
EON - žádost o provádění ořezu větví kolem elektrického vedení 03. 11. 201701. 03. 2018
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - KÚ ČB - 30. 10. 201716. 11. 2017
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - Měú Milevsko - pro stavební práce na mostech na silnici I/19 u Božetic 30. 10. 201716. 11. 2017
EON oznámení bezproudí 29. 11.2017 26. 10. 201726. 10. 2017
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - MK Zběšice - zřízení nové autobusové zastávky 26. 10. 201714. 11. 2017
Pečovatelská služba Sociálních služeb Města Milevska 26. 10. 201730. 12. 2017
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - Oprava silnice III/10553 Zběšičky 25. 10. 201711. 11. 2017
Přerušení dodávky elektrické energie dne 7. 11. v průmyslové zóně (ŠEPIKO , TRUCK) 23. 10. 201708. 11. 2017
SOM oznámení rozpočtových opatřeních 14 18. 10. 201701. 01. 2018
EON upozornění vlastníků na potřebu ořezu dřevin 17. 10. 201721. 12. 2017
SORP oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů 17. 10. 201701. 01. 2018
Veřejná vyhláška,opatření obecné povahy,stasnovení přechodné úpravy provozu na I/29 v Bernarticích pro SETERMCB pokládka kabelu NN 11. 10. 201731. 10. 2017
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí - Bilinka 11. 10. 201724. 11. 2017
Vyhlášení obnovy katastrálního operátu Bilinka 11. 10. 201701. 12. 2017
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí k.ú.Dražíč 09. 10. 201714. 11. 2017
Oznámení veřejná vyhláška - projednání návrhu zadání územního plánu Borovany 09. 10. 201714. 11. 2017
Veřejná vyhláška opatř obecné povahy přechodná úprava provozu silnice I/29 náměstí HES 09. 10. 201726. 10. 2017
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - přechodná úprava I-29 Martinský jarmark 05. 10. 201724. 10. 2017
Oznámení přerušení dodávky elektrické energie 24.10. 04. 10. 201725. 10. 2017
Zápis č. 21 ze zasedání zastupitelstva městyse dne 21.9. 2017 02. 10. 201731. 10. 2017
Oznámení záměru prodat pozemek 132-2 v Bernarticích 02. 10. 201701. 11. 2017
Oznámení záměru prodat nepotřebné nemovitosti v Bojenicích - Jihočeský kraj 27. 09. 201731. 10. 2017
SOM rozpočtová opatření - oznámení 27. 09. 201701. 01. 2018
Volby - první zasedání okrskových volebních komisí 26. 09. 201721. 10. 2017
Volby do PSPČR - oznámení o době a místě konání voleb v obci 15. 09. 201721. 10. 2017
Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství omezení těžby 14. 09. 201716. 10. 2017
Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Bernartice 21.9. - pozvánka 13. 09. 201722. 09. 2017
8.zasedání Zastupitelstva Jč. kraje - pozvánka na 21.9. 13. 09. 201722. 09. 2017
Jč Kraj Veřejná vyhláška opatř obecné povahy přechodná úprava provozu v úseku náměstí 13. 09. 201730. 09. 2017
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu - Rekonstrukce komunikace Náměstí svobody Bernartice 12. 09. 201729. 09. 2017
Volba presidenta 2018 Rozhodnutí o termínu a harmonogram před volbami 07. 09. 201713. 01. 2018
Oznámení záměru pronájmu pozemků 925 909 k.ú. Svatkovice 07. 09. 201708. 09. 2017
VOLBY - Žádost o voličský průkaz 04. 09. 201721. 10. 2017
VOLBY - harmonogram úkolů k volbám do PS ČR 04. 09. 201721. 10. 2017
VOLBY - Rozhodnutí o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny ČR 04. 09. 201721. 10. 2017
Volby - informace o počtu a sídle volebních okrsků 04. 09. 201721. 10. 2017
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o povolení a uzavírky a nařízení objížďky - most Slabčice 04. 09. 201721. 09. 2017
Dražební vyhláška - usnesení Szabó - Bartůněk 04. 09. 201704. 10. 2017
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Rekonstrukce komunikace Náměstí svobody Bernartice 28. 08. 201714. 09. 2017
Dodatek č.3 smlouvy o dílo Oprava části chodníkového tělesa Písecká ulice Bernartice 28. 08. 201728. 08. 2022
SORP oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů 24. 08. 201701. 01. 2018
SOM rozpočtové dokumenty 2017 21. 08. 201701. 01. 2018
Volby - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do PSPČR 21. 08. 201721. 10. 2017
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - zřízení nové autobusové zastávky Zběšice 18. 08. 201706. 09. 2017
Veřejná vyhláška oznámení zahájení řízení o návrhu územního plánu Zběšičky 17. 08. 201723. 09. 2017
Zápis č. 20 ze zasedání zastupitelstva městyse dne 8.8.2017 16. 08. 201717. 09. 2017
SOM zveřejnění rozpočtových pravidel 15. 08. 201705. 04. 2019
Veřejná vyhláška Kapoun Kumpoldtová 09. 08. 201726. 08. 2017
Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Bernartice 8.8. - pozvání 01. 08. 201709. 08. 2017
Smlouva o dílo "Bernartice - oprava komunikace" HES stavební sro 01. 08. 201701. 08. 2022
SOM zveřejnění rozpočtových pravidel 26. 07. 201701. 01. 2018
SORP oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů 21. 07. 201705. 04. 2019
Dovolená na stavebním úřadu 17 - 19.7 11. 07. 201720. 07. 2017
Zápis č.19 ze zasedíní ZM v Srlíně 05. 07. 201716. 08. 2017
SOM zveřejnění rozpočtových pravidel 03. 07. 201701. 07. 2018
SORP oznámení o zveřejnění rozp opatření 22. 06. 201701. 01. 2018
Státní pozemkový úřad - oznámení zamýšleného převodu pozemků 19. 06. 201721. 09. 2017
Veřejné zasedání zastupitelstva městyse 27.6.2017 - pozvánka 14. 06. 201728. 06. 2017
Smlouva o dílo Stavební úpravy ZŠ Bernartice s firmou KOČÍ 08. 06. 201708. 06. 2022
Oznámení záměru pronajmout pozemky 149-4 a 146-2 06. 06. 201701. 07. 2017
Dražební vyhláška MONETA -Dušková 06. 06. 201711. 07. 2017
Závěrečný účet Svazku obcí Milevsko za rok 2016 02. 06. 201701. 07. 2017
SOM rozpočtové dokumenty 2017 02. 06. 201701. 01. 2018
Dovolená na stavebním úřadu dne 1. a 2. 6. 2017 24. 05. 201703. 06. 2017
EON oznámení vypnutí elektřiny 7. a 12. 6. v Bernarticích Písecká ulice 22. 05. 201713. 06. 2017
Výzva na půjčky z Fondu rozvoje bydlení - 2 kolo 22. 05. 201724. 06. 2017
Územní rozhodnutí a veřejná vyhláška - Městys - Bezbariérové chodníky Bechyňská ulice 16. 05. 201702. 06. 2017
územní rozhodnutí a veřejná vyhláška EON Bernartice Za kostelem NN kabel 16. 05. 201702. 06. 2017
SORP závěrečný účet za rok 2016 15. 05. 201702. 06. 2017
SORP oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů 11. 05. 201701. 01. 2018
Výzva na zpracování územního plánu 09. 05. 201702. 06. 2017
SORP oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů 05. 05. 201701. 01. 2018
Výzva k podání nabídkové ceny ČOV Bernartice dmychadla a aerační systém 04. 05. 201725. 05. 2017
Dotační program "dešťovka" 04. 05. 201701. 07. 2017
Veřejné zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 11. 5. 2017 - pozvánka 04. 05. 201712. 05. 2017
Výza k podání nabídkové ceny Stavební úpravy základní školy Bernartice 04. 05. 201725. 05. 2017
Výzva k podání nabídkové ceny Bernartice oprava komunikace 03. 05. 201724. 05. 2017
ČEVAK porovnání všech položek výpočtu cen vodného a stočného 28. 04. 201701. 06. 2017
Smlouva o dílo Oprava chodníků v ulici Za Humny a oprava VO v ulici V Zahrádce Bernartice - Služby města Milevsko 27. 04. 201727. 04. 2022
FÚ Veřejná vyhláška Daň z nemovitých věcí 2017 25. 04. 201730. 05. 2017
Jarmark veřejná vyhláška opatření obecné povahy na silnici II/105 25. 04. 201713. 05. 2017
Mimořádné zasedání Zastupitelstva Jihořčeského kraje - pozvánka 19. 04. 201728. 04. 2017
Jarmark veřejná vyhláška opatření obecné povahy na I/29 z ČB 13. 04. 201703. 05. 2017
Zápis zastupitelstva městyse Bernartice č.18 ze dne 29.3.2017 05. 04. 201701. 06. 2017
Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou:Borovany ke hřišti:NN rekonstrukce. 05. 04. 201722. 04. 2017
Oznámení záměru směny pozemků městys Blažek Bojenice 04. 04. 201716. 05. 2017
Půjčky z Fondu rozvoje bydlení - výzva k podávání žádostí o půjčku 30. 03. 201703. 05. 2017
Oznámení přerušení dodávky elektrické energie 19. a 20. 4. 28. 03. 201721. 04. 2017
Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou: Bernartice Za kostelem NN kabelové vedení 23. 03. 201711. 04. 2017
Veřejné zasedání zastupitelstva městyse 29-3-2017 - pozvánka 21. 03. 201730. 03. 2017
SORP oznámení o zveřejnění dokumentů k rozpočtovému procesu 16. 03. 201701. 06. 2017
4. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje - pozvánka 13. 03. 201724. 03. 2017
Návrh závěrečného účtu městyse Bernartice za rok 2016 09. 03. 201710. 03. 2017
Zápis do první třídy ZŠ a MŠ Bernartice 06. 03. 201708. 04. 2017
ČEVAK návrh ceny vodného a stočného pro rok 2017 Bernartice 28. 02. 201731. 03. 2017
Usnesení o stanovení opatrovníka 28. 02. 201716. 03. 2017
Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků k 1. 2. 2017 28. 02. 201701. 09. 2017
Dovolená na stavebním úřadu od 20.2 do 24.2. - oznámení 14. 02. 201726. 02. 2017
Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje - pozvánka 07. 02. 201718. 02. 2017
EON Oznámení o ořezu dřevin kolem vedení 07. 02. 201701. 04. 2017
usnesení o nařízení elektronické dražbě - dražební vyhláška - Suchan Fr. Milevsko 18. 01. 201716. 02. 2017
Územní rozhodnutí a veřejná vahláška: Veřejné osvětlení Bernartice - sv. Rozálie na pozemcích v k.ú. Bernartice a Borovany 12. 01. 201701. 02. 2017
Dovolená na stavebním úřadu - oznámení 11. 01. 201724. 01. 2017
Rozpočet městyse Bernartice pro rok 2017 04. 01. 201710. 03. 2017
Rozpočet sociálního fondu městyse Bernartice pro rok 2017 04. 01. 201707. 02. 2018
Rozpočet FRB městyse Bernartice na rok 2017 04. 01. 201707. 02. 2018
Zápis č. 17 ze zasedání zastupitelstva městyse Bernartice dne 29. 12. 2016 04. 01. 201701. 04. 2017
Smlouva o poskytnutí neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Bernartice v roce 2017 04. 01. 201704. 01. 2022
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku TJ Sokol pro rok 2017 04. 01. 201704. 01. 2022
Dodatek smlouvy č1 o příspěvku TJ Sokol pro rok 2016 04. 01. 201704. 01. 2022
Informace Finančního úřadu k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2017 02. 01. 201701. 06. 2017
ukončení provozu mobilní pobočky České spořitelny v Bernarticích 02. 01. 201701. 04. 2017
Výzva k podání nabídek na výchovné práce a těžbu 2017 02. 01. 201721. 01. 2017
Dodatek č1 smlouvy o dílo - Oprava chodníků a VO v ulici Za Humny Bernartice - Jan Kakaščík 24. 12. 201624. 12. 2021
Veřejné zasedání zastupitelstva dne 29.12.2016 - pozvánka 21. 12. 201630. 12. 2016
Rozpočet městyse Bernartice na rok 2017 13. 12. 201630. 12. 2016
Zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje - pozvánka 05. 12. 201616. 12. 2016
Ptačí chřipka informace SVS pro veřejnost 01. 12. 201601. 03. 2017
Zápis ZM č. 16 ze dne 15.11.2016 v přísálí sokolovny 25. 11. 201601. 02. 2017
Zápis ZM č. 16 ze dne 15.11.2016 v přísálí sokolovny 25. 11. 201625. 11. 2016
SOM návrh rozpočtu na rok 2017 a rozpočtový výhled SOM na r.2018 - 2020 24. 11. 201614. 12. 2016
Výzva - veřejná vyhláška Bezbariérové chodníky Bechyňská ulice Bernartice 21. 11. 201610. 12. 2016
Výsledky hodnocení kvality pitné vody Bernartice a Srlín 14. 11. 201601. 01. 2017
Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Bernartice 15.11.2016 - pozvánka 08. 11. 201616. 11. 2016
EON oznámení přerušení dodávky elektřiny 28.11. Bernartice 03. 11. 201630. 11. 2016
Státní pozemkový úřad ČR nabídka pozemku k pronájmu 02. 11. 201606. 12. 2016
EON Oznámení přerušení dodávky el. energie 23. a 24. 11. 02. 11. 201626. 11. 2016
Nabídka prodeje nepotřebné stavební buňky 02. 11. 201617. 11. 2016
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikaci II/105 - jarmark 12. 11. 2016 25. 10. 201611. 11. 2016
Svoz popelnic v Jestřebicích 24. 10. 201628. 10. 2016
Ustavující zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 3.11.2016 od 9,00 hodin - svolává hejtman JčK. 24. 10. 201605. 11. 2016
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na I/29 jarmark 12.11. - KÚ Jč 19. 10. 201608. 11. 2016
Svazek obcí regionu Písecko - návrh rozpočtu na rok 2017 17. 10. 201610. 11. 2016
Příkazní smlouva výkon TDI na Opravu chodníků a VO Bernartice - ulice Za Humny - INVEST PK sro 11. 10. 201611. 10. 2021
Příkazní smlouva výkon TDI na Opravu MK Bernartice - ulice Za Humny - INVEST PK sro 11. 10. 201611. 10. 2021
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na poz komunikacích akce:Oprava silnice III/10557 Borovany 10. 10. 201628. 10. 2016
Záměr pronájmu Husovi kaple 06. 10. 201628. 10. 2016
Oznámení přerušení dodávky elektřiny dne 11. 10. v Bojenicích 20. 09. 201613. 10. 2016
Volby - oznámení o době a místě konání voleb 20. 09. 201616. 10. 2016
Kupní smlouva na nákup osobního auta 20. 09. 201620. 09. 2021
Nedostatečně identifikovaní vlastníci k 1.8. 2016 19. 09. 201601. 01. 2017
Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva městyse Bernartice dne 8. 9. 2016 17. 09. 201621. 10. 2016
Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou - Bezbariérové chodníky Bechyňská ulice Bernartice 15. 09. 201604. 10. 2016
Prodej nepotřebné stavební buňky - výzva k podání nabídkové ceny 14. 09. 201606. 10. 2016
25. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje - pozvánka 14. 09. 201624. 09. 2016
Půjčka z FRB vzhlášení výzvy na podávání žádostí 13. 09. 201616. 10. 2016
Upozornění vlastníků či uživatelům nemovitostí na odstranění či ořez dřevin - energetický zákon 08. 09. 201601. 01. 2017
Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Bernartice dne 8.9.2016 - pozvánka 01. 09. 201610. 09. 2016
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na I/29 pro COLAS CZ 30. 08. 201609. 09. 2016
Véřejná vyhláška opatření obecné povahy Oprava silnice I29 Podolí Opařany -Měú Milevsko 30. 08. 201609. 09. 2016
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu BOJENICE 30. 08. 201604. 10. 2016
Smlouva o dílo - Oprava chodníků a VO v ulici Za Humny Bernartice - Kakaščík 30. 08. 201630. 08. 2021
Informace o počtu a sídle volebních okrsků 22. 08. 201608. 10. 2016
Oznámení přerušení dodávky elektrické energie 22. 08. 201614. 09. 2016
Dovolená na stavebním úřadu. 18. 08. 201627. 08. 2016
Výzva na podání nabídky na zakázku Oprava chodníků a VO v ulici Za humny Bernartice 11. 08. 201624. 08. 2016
Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou - Veřejné osvětlení Bernartice - sv. Rozálie 09. 08. 201626. 08. 2016
Nabídka pozemků k pronájmu 01. 08. 201623. 08. 2016
Výzva na poskytnutí půjčky z FRB 4.kolo 29. 07. 201601. 09. 2016
Oznámení o uzavření sběrného dvora 26. 07. 201604. 08. 2016
Smlouva o dílo - Oprava komunikací Bernartice Za Humny - HES sro 26. 07. 201626. 07. 2021
EON Distribuce - územní rozhodnutí, veřejná vyhláška o umístění stavby: Borovany Rozálie VN,TS,NN 21. 07. 201609. 08. 2016
Obec Slabčice - Územní rozhodnutí a veřejná vyhláška: Slabčice - dostavba vodovodu a kanalizace pro ZTV, komunikace a zpevněné plochy na pozemcích obce Slabčice 20. 07. 201609. 08. 2016
Dovolená na stavebním úřadu od 25.7. do 5.8. 2016 20. 07. 201607. 08. 2016
Smlouva o dílo - Stavba inž sítí v lokalitě Za Humny - Robstav 18. 07. 201618. 07. 2021
Veřejná vyhláška oznámení zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jč kraje 3.aktualizace 15. 07. 201615. 07. 2016
Informace o hodnocení kvality pitné vody od ČEVAKu 15. 07. 201601. 10. 2016
Zápis ze zasedání ZM dne 30. 6. 2016 11. 07. 201601. 09. 2016
Veřejná zakázka Stavební úpravy základní školy Bernartice 2 01. 07. 201615. 07. 2016
Dokončení obnovy katastrálního oparátu BOJENICE - oznámení 27. 06. 201601. 10. 2016
Veřejné zasedání zastupitelstva městyse dne 30.6.2016 - pozvánka 23. 06. 201602. 07. 2016
Volby 2016 21. 06. 201608. 10. 2016
Výzva na zakázku: Oprava komunikací Bernartice - ulice Za Humny 21. 06. 201608. 07. 2016
24. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 23.6.2016 13. 06. 201624. 06. 2016
Dovolená na stavebním úřadu ve středu dne 15.6.2016. 13. 06. 201617. 06. 2016
Záměr prodeje části pozemku č. 767-19 07. 06. 201628. 06. 2016
Fond rozvoje bydlení - výběrové řízení na poskytnutí půjčky 3. kolo 07. 06. 201607. 07. 2016
Výzva k podání nabídek - stavební úpravy ZŠ 06. 06. 201623. 06. 2016
Výzva na podání nabídek - Stavba inženýrských sítí v lokalitě navazující na ulici Za Humny v Bernarticích 06. 06. 201623. 06. 2016
Návrh závěrečného účtu Městyse Bernartice za rok 2015 06. 06. 201629. 06. 2016
Zápis č.13 ze zasedaní Zastupitelstva městyse dne 26.5.2016 02. 06. 201601. 08. 2016
Stavební úpravy ZŠ Bernartice ve veřejných zakázkách 02. 06. 201622. 06. 2016
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu městyse pro TJ Sokol Bernartice 200 00,- 02. 06. 201602. 06. 2021
SOM Závěrečný účet za rok 2015 19. 05. 201617. 06. 2016
Veřejné zasedání zastupitelstva dne 26. 5. 2016 - pozvánka 19. 05. 201628. 05. 2016
Letní dovolená a cestování s dětmi - jaké doklady 18. 05. 201601. 10. 2016
Oznámení přerušení dodávky elektrické energie 23. a 25. 5. v Bernarticích 18. 05. 201626. 05. 2016
Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku - Bernartice - projekt svislého dopravního značení - osazení značek 10. 05. 201622. 05. 2016
Nabídka pozemků k pronájmu od ČR Státní pozemkový úřad 04. 05. 201607. 06. 2016
SORP Závěrečný účet za rok 2015 03. 05. 201621. 05. 2016
ČEVAK - porovnání položek výpočtu kalkulace cen 02. 05. 201601. 09. 2016
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/29 dne 1.5. - jarmark 25. 04. 201603. 05. 2016
Veřejná vyhláška o zpřístupnění k nahlédnutí hromadných předpisných seznamů na daň z nemovitých věcí na rok 2016. 25. 04. 201601. 06. 2016
Výběrové řízení na poskytnutí půjčky z FRB městyse 21. 04. 201626. 05. 2016
Zápis č.12 ze zasedání zastupitelstva městyse dne 14.4.2016 v Srlíně 21. 04. 201618. 05. 2016
Záměr prodeje pozemků v lokalitě "Posvátný" 18. 04. 201630. 06. 2016
Veřejné zasedání zastupitelstva městyse dne 14. 4. 2016 - pozvánka 07. 04. 201616. 04. 2016
Dražební vyhláška - usnesení 30. 03. 201628. 04. 2016
Zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje - pozvánka 30. 03. 201609. 04. 2016
Nabídka k prodeji - nákladní auto MAN 24. 03. 201616. 04. 2016
Veřejná vyhláška - opatření obecné povyhy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - II-105 a náměstí 24. 03. 201612. 04. 2016
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na silnici I-29 - náměstí 24. 03. 201629. 03. 2016
Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou o prodloužení platnosti územního řžízení - Městys Bernartice - stavba:Bernartice Písecká veřejné osvětlení 11. 03. 201630. 03. 2016
Půjčka z Fondu rozvoje bydlení vyhlášení výběrového řízení na podávání žádostí 09. 03. 201613. 04. 2016
Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse dne 25. 2. 2016 07. 03. 201601. 05. 2016
Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou - Slabčice dostavba vodovodu a kanalizace pro ZTV, komunikace a zpevněné plochy. 01. 03. 201618. 03. 2016
Oznámení záměru městyse směnit pozemky 543, 545-1 a 561 za část poz.742-1 se ZD Bernartice 01. 03. 201623. 03. 2016
Oznámení záměru městyse prodat podíl 1-12 pozemků v k.ú. Dražíč 01. 03. 201623. 03. 2016
Oznámení záměru městyse prodat pozemek č.158/22 01. 03. 201623. 03. 2016
Dovolená na stavebním úřadu ve dnech 2., 3. a 7. března - oznámení 29. 02. 201608. 03. 2016
Veřejné vyhlášky - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Žďákovský most - vydané Krajským úřadem ČB a Městským úřadem Milevsko 22. 02. 201610. 03. 2016
Věřejné zasedání zastupitelstva městyse Bernartice dne 25. února 2016 - pozvánka 18. 02. 201627. 02. 2016
Územní rozhodnutí veřejná vyhláška - Honební společenstvo Slabčice Nemějice - Vodní zdroj, studna Na potocích 17. 02. 201605. 03. 2016
Oznámení přerušení dodávky elektrické energie dne 15.2.2016 05. 02. 201617. 02. 2016
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu náměstí 04. 02. 201623. 02. 2016
Nabídka nepronajatých pozemků ČR Pozemkový úřad 03. 02. 201605. 03. 2016
Oznámení přerušení dodávky elektrické energie - Svatkovice 17.2. 28. 01. 201619. 02. 2016
Oznámení záměru pronajmout část poz 235-1 v k.ú. Srlín 28. 01. 201619. 02. 2016
Dovolená na stavebním úřadě Bernartice 26. 01. 201615. 02. 2016
Smlouva o poskytnutí neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ 15. 01. 201615. 01. 2021
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici I. třídy 14. 01. 201616. 02. 2016
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy, Národní plány povodí: Labe, Odry, Dunaje 13. 01. 201602. 02. 2016
Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2016 13. 01. 201602. 06. 2016
Nabídka "torza" stavební buňky k prodeji 08. 01. 201605. 02. 2016
Oznámení záměru prodat část pozemku 1104/1 v k.ú. Bojenice 07. 01. 201601. 02. 2016
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Bernartice dne 28.12.2015 06. 01. 201601. 02. 2016
Vodní zdroj - studna Na potocích - Oznámení o pokračování ÚŘ VV - Honební společenstvo Slabčice 06. 01. 201623. 01. 2016
Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Bernartice dne 28.12.2015 - pozvánka 16. 12. 201530. 12. 2015
Sběrný dvůr Bernartice provoz na konci roku 2015 08. 12. 201506. 01. 2016
Návhr rozpočtu městyse Bernartice na rok 2016, návrh rozpočtu FRB 2016 a Sociálního fondu 2016 08. 12. 201501. 01. 2016
Veřejné zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje - pozvánka 07. 12. 201518. 12. 2015
Oznámení obnovy katastrálního operátu Bojenice a částečná revize katastru nemovitostí k.ú. Bojenice 04. 12. 201511. 01. 2016
Nedostatečně identifikovaní vlastníce - seznam od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 30. 11. 201501. 04. 2016
Návrh rozpočtu Svazku obcí Milevsko na rok 2016 23. 11. 201510. 12. 2015
Kvalita pitné vody v řádu - hodnocení ČEVAKu 09. 11. 201501. 02. 2016
ČR Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu 05. 11. 201507. 12. 2015
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o návrhu územního plánu Křižanov 04. 11. 201510. 12. 2015
Zápis č.9 z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Bernartice dne 22.10.2015 v Jestřebicích 02. 11. 201523. 11. 2015
19. zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje 5.11.2015 - pozvánka 27. 10. 201507. 11. 2015
Oznámení přerušení dodávky elektřiny dne 5. 11. 2015 ve Svatkovicích 27. 10. 201507. 11. 2015
SORP pozvánka na valnou hromadu a návrh rozpočtu na rok 2016 20. 10. 201505. 11. 2015
Přerušení dodávky elektrické energie dne 21. 10. 2015 od 8 do 15 hodin 12. 10. 201506. 11. 2015
Oznámení o dvoukolovém výběrovém řízení na prodej nemovitosti v Jestřebicích 06. 10. 201507. 11. 2015
Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Bernartice dne 22.10.2015 - pozvánka 06. 10. 201524. 10. 2015
Přerušení dodávky elektrické energie 7. a 8. října 24. 09. 201510. 10. 2015
Územní rozhodnutí o umístění stavby EON Březí u Dražíče 16. 09. 201503. 10. 2015
18. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 24.9.2015 - pozvánka 14. 09. 201526. 09. 2015
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků 02. 09. 201501. 01. 2016
Exekuční příkaz - Allianz pojišťovna a.s.- Jaruška Maňásková s.r.o. 02. 09. 201519. 09. 2015
Usnesení - Dražební vyhláška - Jaruška Maňásková s.r.o. - Allianz pojišťovna a.s. 02. 09. 201529. 09. 2015
Oznámení přerušení dodávky elektrické energie - Bernartice 31. 08. 201518. 09. 2015
Výzva a veřejná vyhláška: EON Březí u Dražíče samoty:NN reko 28. 08. 201515. 09. 2015
Zápis č. 8 z jednání zastupitelstva městyse dne 13. 8. 2015 24. 08. 201501. 10. 2015
Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou - Honební společenstvo Slabčice - Vodní zdroj - studna Na Potocích 19. 08. 201522. 09. 2015
Výzva na podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu: Oprava chodníků - Městys Bernartice - Týnská ulice 17. 08. 201530. 08. 2015
Uzavření sběrného dvora dne 15. 8. 2015 - oznámení 04. 08. 201517. 08. 2015
Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Bernartice dne 13. 8. 2015 - pozvání 03. 08. 201515. 08. 2015
Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č.1/2015 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 27. 07. 201501. 09. 2015
Nabídka pozemků k pronájmu od ČR Státního pozemkového úřadu 24. 07. 201507. 09. 2015
Dražební vyhláška - Tmejová - Dražbyprost 23. 07. 201522. 08. 2015
Usnesení dražební vyhláška - Selinger - DP Praha 22. 07. 201525. 09. 2015
Výzva na podání nabídky - Stavební úpravy šatnového bloku ZŠ Bernartice II et. 22. 07. 201522. 07. 2015
Veřejná vyhláška návrh opatření obecné povahy o vydání programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad CZ03 17. 07. 201521. 08. 2015
Oznámení záměru prodat části pozemků č 466/14, 782/12 a 46/1 v Srlíně 14. 07. 201514. 08. 2015
Oznámení prodloužení záměru prodat poz 239-2 a část 167-4 v Bernarticích 14. 07. 201516. 08. 2015
Zápis č7 ze zasedání zastupitelstva městyse Bernartice dne 9-7-2015 v Bojenicích 14. 07. 2015
Dovolená na stavebním úřadu Bernartice od 27.7. do 7. 8. 2015 08. 07. 201509. 08. 2015
Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou - Březí u Dražíče samoty: NN rekonstrukce 08. 07. 201528. 07. 2015
EON oznámení bezproudí v Kolišově a Rábu 17. a 27. 7. 07. 07. 201529. 07. 2015
Veřejné zasedání zastupitelstva městyse dne 9. 7. 2015 - pozvánka 03. 07. 201511. 07. 2015
Územní rozhodnutí a veřejná vyhláška - Veřejné osvětlení Kolišov 01. 07. 201518. 07. 2015
Dražební vyhláška - usnesení o nařízení dražebního jednání OKV Leasing - P. Bartůněk 25. 06. 201527. 08. 2015
17. zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje dne 25.6.2015 - pozvánka 17. 06. 201527. 06. 2015
Závěrečný účet za rok 2014 Svazku obcí Miulevska 15. 06. 201502. 07. 2015
Systém svozu bioodpadu Bernartice - veřejná zakázka 05. 06. 201527. 06. 2015
Oznámení bezproudí Bilinka a Bojenice 19.6. 02. 06. 201521. 06. 2015
Oznámení záměru prodeje pozemků 239/2 a 167/4 02. 06. 201503. 07. 2015
Oznámení výběrového řízení - nabídka RD čp14 a 35 v Jestřebicích 27. 05. 201501. 07. 2015
Zasedání zastupitelstva městyse dne 28.5.2015 - pozvání 21. 05. 201530. 05. 2015
Oznámení o zahájení územního řízení bez jednání - veřejná vyhláška - veřejné osvětlení Kolišov 20. 05. 201509. 06. 2015
Půjčka z FRB - vyhlášeno II. kolo výběrového řízení na poskytnutí půjčky 18. 05. 201518. 06. 2015
ČEVAK celkové vyúčtování položek výpočtu ceny vodného a stočného pro rok 2014 05. 05. 201509. 06. 2015
Záměr pronajmout část hospodářské budovy MŠ 05. 05. 201528. 05. 2015
Veřejná vyhláška Finanční úřad - hromadné předpisy daní z nemovitostí k nahlédnutí 23. 04. 201502. 06. 2015
Závěrečný účet Svazku obcí regionu Písecko za rok 2014 13. 04. 201530. 04. 2015
Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse dne 31. 3. 2015 13. 04. 201501. 05. 2015
ČEVAK informace provozovatele vodovodu a kanalizace ve smyslu zákona 08. 04. 201512. 05. 2015
Zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje - pozvání 08. 04. 201518. 04. 2015
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek - vydání národního plánu povodí Labe 03. 04. 201524. 06. 2015
Oznámení uzavření stavebního úřadu 03. 04. 201511. 04. 2015
Usnesení dražební vyhláška - povinný V Brčák 25. 03. 201530. 04. 2015
Výběrové řízení na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlen 25. 03. 201501. 05. 2015
Veřejné zasedání zastupitelstva městyse dne 31. 3. 2015 ve Svatkovicích - pozvánka 25. 03. 201502. 04. 2015
Oznámení přerušení dodávky elektrické energie Jestřebice Kolišov Ráb 11. 03. 201502. 04. 2015
Dražební vyhláška ČR Okresní soud v Písku - Mir. Malý Svatkovice 05. 03. 201517. 04. 2015
Návrh ceny vodného a stočného rok 2015 Bernartice 05. 03. 201501. 05. 2015
Výzva k podání nabídky: Rekonstrukce místní komunikace Rakov - Slabčice 04. 03. 201520. 03. 2015
Usnesení, dražební vyhláška soudního exekutora Kladno - VZP - Smolová 02. 03. 201501. 05. 2015
Zápis č.4 ze zasedání zastupitelstva městyse dne 19.2.2015 26. 02. 201516. 03. 2015
Závěrečný účet městyse Bernartice za rok 2014 26. 02. 201501. 05. 2022
Oznámení záměru prodeje pozemků v Jestřebicích a záměru pronájmu pozemků v Srlíně 25. 02. 201501. 04. 2015
Dovolená na stavebním úřadu - oznámení 23. 02. 201509. 03. 2015
Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Bernartice - pozvánka 10. 02. 201519. 02. 2015
Nabídka pozemků k pronájmu od ČR Státního pozemkového úřadu 10. 02. 201512. 03. 2015
Opatření obecné povahy č.1/2015 - udělení výjimky k lovu bobra evropského 05. 02. 201524. 02. 2015
Zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje 5.2.2015 - pozvánka 27. 01. 201507. 02. 2015
Oznámení o uzavření sběrného dvora Bernartice z důvodu nemoci 26. 01. 201505. 02. 2015
Oznámení bezproudí 17. a 19. února 26. 01. 201521. 02. 2015
Pokyny pro možnost placení poplatků na účet - poplatky za odpady pro rok 2021 jsou stejné 23. 01. 201509. 05. 2022
Oznámení dovolené na stavebním úřadu 19. 01. 201509. 02. 2015
Informace k dani z nemovitých věcí - Finanční úřad 09. 01. 201503. 06. 2015
Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse č3 dne 30.12.2014 08. 01. 201516. 02. 2015
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání 1. aktualizace zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. 05. 01. 201522. 01. 2015
Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse dne 16. 12.2014 27. 12. 201401. 02. 2015
Zasedání zastupitelstva městyse - pozvánka 19. 12. 201401. 01. 2015
Rozpočet sociálního fondu městyse Bernartice na rok 2015 12. 12. 201431. 12. 2014
Rozpočet Fondu rozvoje bydlení Městyse Bernartice na rok 2015 12. 12. 201431. 12. 2014
Návrh rozpočtu na rok 2015 12. 12. 201431. 12. 2014
Rozpočet sociálního fondu na rok 2015 12. 12. 201412. 12. 2014
Novostavba OMD Jestřebice - závěr zjišťovacího řízení 12. 12. 201401. 01. 2015
zasedání zastupitelstva městyse - pozvánka 08. 12. 201418. 12. 2014
Rozpočet Svazku obcí Milevska na rok 2015 - návrh 03. 12. 201412. 12. 2014
Veřejná vyhláška - návrh zprávy o uplatňování územního plánu Slabčice 19. 11. 201420. 12. 2014
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva městyse 11. 11. 201401. 12. 2014
Posuzování vlivů na ŽP - zahájení zjišťovacího řízení - Novostavba OMD Jestřebice 11. 11. 201401. 12. 2014
Návrh rozpočtuna rok 2015 - Svazek obcí regionu Písecko 10. 11. 201427. 11. 2014
Přerušení dodávky elektrické energie v Bernarticích - Za Humny 05. 11. 201428. 11. 2014
Oznámení EONu bezproudí Bojenice 03. 11. 201423. 11. 2014
Veřejné ustavující zasedání zastupitelstva městyse Bernartice - pozvánka 26. 10. 201407. 11. 2014
13. zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje dne 30.10.2014 - pozvání 23. 10. 201401. 11. 2014
Oznámení o výběrovém řízení na prodej RD v Jestřebicích 20. 10. 201422. 11. 2014
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce konaných 10. a 11. 10. 2014 16. 10. 201401. 12. 2014
Oznámení bezproudí - Bernartice 17.10. 08. 10. 201419. 10. 2014
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bernartice dne 23. 9. 2014 26. 09. 201401. 11. 2014
Oznámení záměru obce prodat pozemky pod garážemi 24. 09. 201421. 10. 2014
Volby - oznámení o době a místu konání 23. 09. 201412. 10. 2014
Oznámení EONu bezproudí Jestřebice 19. 09. 201407. 11. 2014
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Bernartice - pozvánka 16. 09. 201425. 09. 2014
12. Zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje -pozvánka 08. 09. 201420. 09. 2014
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 08. 09. 201401. 10. 2014
Oznámení záměru směnit pozemek 717/2za 762/1 03. 09. 201404. 10. 2014
Veřejné zasedání zastupitelstva obce - pozvánka 28. 08. 201430. 08. 2014
Výzva na přihlášení uchazeče o místo 18. 08. 201428. 09. 2014
Volby 2014 poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků 15. 08. 201412. 10. 2014
Volby 2014 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 05. 08. 201411. 10. 2014
Usnesení - dražební vyhláška - Motyčkovi - Raiffeisenbank 24. 07. 201431. 10. 2014
Nedostatečně identifikovatelní vlastníci v katastru nemovitostí 24. 07. 201401. 12. 2014
Oznámení záměru obce prodat pozemky v Srlíně a směnit pozemky v Bernarticích 11. 07. 201423. 08. 2014
Stanovení počtu členů zastupitelůpro volební období 2014 až 2018 11. 07. 201411. 10. 2014
Vyhlášení výberového řízení na půjčku z FRB 08. 07. 201413. 08. 2014
Dovolená na stavebním úřadu v Bernarticích - oznámení 03. 07. 201413. 08. 2014
Oznámení bezproudí 24.7. Týnská ulice 03. 07. 201426. 07. 2014
Zasedání zastupitelstva obce 10.7.2014 - pozvání 03. 07. 201412. 07. 2014
Veřejná výzva na výběr pracovníka obecního úřadu - matrikář/matrikářka 20. 06. 201409. 07. 2014
Usnesení dražební vyhláška - ČSOB - MIOS CZ - XA Investor 17. 06. 201405. 09. 2014
Oznámenío výběrovém řízení C/61/2014-VŘ nabídka prodeje nem v Jestřebicích č.p. 14 a 35 12. 06. 201412. 07. 2014
Veřejná vyhláška -zahájení řízení o 1. aktualizaci Zásad územního rozvoje Jč. kraje, data a místa konání veřejného projednávání a zveřejnění dokumentace. 09. 06. 201416. 07. 2014
Oznámení přerušení dodávky elektrické energie - Svatkovice 02. 06. 201413. 06. 2014
Závěrečný účet SOM za rok 2013 02. 06. 201420. 06. 2014
Usnesení dražební jednání Szabó - Bartůněk odročení 29. 05. 201411. 06. 2014
Zateplení budovy MŠ Bernartice na pozemku st.č.342 - výzva na podávání nabídek 28. 05. 201417. 06. 2014
SORP - závěrečný účet za rok 2013 20. 05. 201418. 06. 2014
Oznámení bezproudí Rákov 19. 05. 201431. 05. 2014
Fond rozvoje bydlení - vyhlášení 2. kola výběrového řízení na poskytnutí půjčky 15. 05. 201418. 06. 2014
Oznámení bezproudí - Srlín a Srlín samoty 05. 05. 201418. 05. 2014
Informace pro voliče o době a místě konání voleb 30. 04. 201425. 05. 2014
Sběrný dvůr oznámení o uzavření 30. 04. 201410. 05. 2014
Dražební vyhláška - usnesení Bartůněk - Szabó 28. 04. 201429. 05. 2014
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2014 28. 04. 201403. 06. 2014
Zasedání zastupitelstva obce Bernartice dne 29. 4. 2014 - pozvánka 22. 04. 201401. 05. 2014
Závěrečný účet obce Bernartice za rok 2013 14. 04. 201401. 05. 2022
Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterin. opatření - varroáza včel 08. 04. 201401. 05. 2014
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Bilinka 02. 04. 201406. 05. 2014
Územní souhlas a veřejná vyhláška -EON Distribuce - Kolišov:NNposílení sítě 31. 03. 201417. 04. 2014
územní rozhodnutí a VV - EON Distribuce ČB - Bernartice Písecká úprava vedení NN 27. 03. 201415. 04. 2014
Územní rozhodnutí a veřejná vyhláška - Obec Bernartice - Bernartice Písecká veřejné osvětlení 27. 03. 201415. 04. 2014
Oznámení přerušení dodávky elektrické energie - Zběšice 24. 03. 201417. 04. 2014
Volby - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu. 24. 03. 201416. 05. 2014
Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjček z FRB obce 17. 03. 201419. 04. 2014
Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba 17. 03. 201418. 04. 2014
Oznámení o nabídce RD v Jestřebicích od ÚZSVM 11. 03. 201411. 04. 2014
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Bernartice dne 18. března 2014 - pozvánka 07. 03. 201420. 03. 2014
Výzva k předložení nabídky na zakázku malého rozsah - Výměna vchodových dveří v BD č.p. 349 v Bernarticích 04. 03. 201420. 03. 2014
Výzva na podání nabídkové ceny na zakázku maléh rozsahu:"ZŠ Bernartice - stavební úpravy šatnového bloku" 03. 03. 201420. 03. 2014
Výzva na podání nabídkové ceny na zakázku: Místní komunikace Srlín 03. 03. 201420. 03. 2014
Výzva k podání nabídkové ceny na veřejnou zakázku malého rozsahu: "Komunikace pro pěší v ulici K Posvátnému v obci Bernartice" 21. 02. 201413. 03. 2014
Veřejná zakázka malého rozsahu - Oprava komunikace Bernartice Jestřebice - výzva 20. 02. 201413. 03. 2014
Dovolená na stavebním úřadu Bernartice dne 19.2.2014 - oznámení 17. 02. 201421. 02. 2014
Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou - Bernartice Písecká veřejné osvětlení 11. 02. 201428. 02. 2014
Oznámení přerušení dodávky elektrické energie ve Zběšicích 07. 02. 201401. 03. 2014
Komplexní pozemková úprava v k.ú.Rataje 04. 02. 201406. 03. 2014
Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou - EON - Bernartice Písecká ulice úprava vedení NN 04. 02. 201421. 02. 2014
Posuzování vlivů na životní prostředí:"Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje 2014 - 2020" 22. 01. 201411. 02. 2014
Oznámení o dovolené na stavebním úřadu 13. 01. 201402. 02. 2014
Veřejná vyhláška - Projednávání návrhu zadání změny č.2 Územního plánu Radětice 09. 01. 201411. 02. 2014
Výzva na podání nabídek na zakázku: Oprava bytu v sokolovně Bernartice 07. 01. 2014
Výzva na podání nabídek na výkup dřevní hmoty 2014 06. 01. 2014
Výběrové řízení na podání nabídek na těžbu a přiblížení dřevní hmoty 2014 06. 01. 2014
Program obnovy vesnice - aktualizace 2014 - 2018 17. 12. 2013
Veřejná vyhláška - 1.aktualizace zásad územního rozvióje Jihočeského kraje, včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území a informace o možnosti uplatnit připomínky k zpracovanému návrhu. 09. 12. 201301. 01. 2014
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Bernartice dne 19.12.2013 - pozvánka 09. 12. 201321. 12. 2013
Oznámení o uzavření obecního úřadu 05. 12. 201302. 01. 2014
Návrh rozpočtu obce Bernartice na rok 2014 04. 12. 201328. 12. 2013
Zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje - pozvánka 26. 11. 201308. 12. 2013
Zápis č. 20 zastupitelstva obce 26. 11. 201329. 12. 2013
Svazek obcí Milevska - návrh rozpočtu na rok 2014 21. 11. 201313. 12. 2013
Oznámení záměru obce prodej pozemku Svatkovice a v Bernarticích u ČOV 21. 11. 201321. 12. 2013
Oznámení o obnově katastrálního operátu k.ú. Bilinka 14. 11. 201321. 12. 2013
Zasedání zastupitelstva obce dne 14.11.2013 - pozvánka 07. 11. 201316. 11. 2013
SORP - návrh rozpočtu na rok 2014 04. 11. 201321. 11. 2013
Návrh koncepce - posuzování vlivů na ŽP - Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje 2014-2020 31. 10. 201304. 12. 2013
Zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje dne 31.10.2013 - pozvání 22. 10. 201302. 11. 2013
Volby 2013 termín prvního zasedání okrskové volební komise a žádost o voličský průkaz 10. 10. 201326. 10. 2013
Územní rozhodnutí o změně využití území - orná a ostatní plocha na les v k.ú. Bojenice 07. 10. 201324. 10. 2013
Informace pro voliče o době a místě konání voleb 02. 10. 201328. 10. 2013
Sběrný dvůr Bernartice - provozní doba + konec roku 2017. 02. 10. 201310. 01. 2018
Veřejná vyhláška návrh opatření obecné povahy - kormorán 01. 10. 201319. 10. 2013
Změna svozu komunálního odpadu. 30. 09. 201304. 12. 2013
Oznámení o uzavření sběrného dvora 27. 09. 201322. 10. 2013
Oznámení záměru pronajmout pozemky obce v k.ú. Bojenice, Bilinka, Kolišov a Srlín 27. 09. 201319. 10. 2013
Oznámení záměru směnit pozemky Bernartice-Zběšice, změna katastrálního území Bernartice a Borovany a záměr prodeje pozemku v Kolišově 23. 09. 201301. 11. 2013
Zateplení budovy MŠ Bernartice na pozemku st.342 - zpracování PD 19. 09. 201328. 09. 2013
Oprava místní komunikace Srlín - výzva k předložení nabídky 19. 09. 2013
Zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje - pozvánka 18. 09. 201322. 09. 2013
Volby 2013 - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 16. 09. 201303. 10. 2013
Volby 2013 - Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků 16. 09. 201329. 10. 2013
Územní rozhodnutí a veřejná vyhláška - Obec Bernartice -Komunikace pro pěší v ulici K Posvátnému v obci Bernartice 11. 09. 201328. 09. 2013
Zasedání zastupitelstva obce 19.9. - pozvánka 10. 09. 201321. 09. 2013
Diakonie - vyhlášení sbírky použitého ošacení 04. 09. 201306. 10. 2013
EON upozornění vlastníků či uživatelů pozemků na ořez dřevin 02. 09. 201319. 11. 2013
Oznámení veřejná vyhláška Projednání návrhu zadání územního plánu Zběšičky 02. 09. 201304. 10. 2013
Odstávka vodovodního řádu v Bernarticích 26. 08. 201313. 09. 2013
Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou - změna využití území na lesní pozemek k.ú.Bojenice 19. 08. 201305. 09. 2013
Územní rozhodnutí - změna využití území na les obec 19. 08. 201305. 09. 2013
Exekuční příkaz - Jaruška Maňásková s.r.o. 14. 08. 201331. 08. 2013
Dovolená na stavebním úřadu v Bernarticích 12. 08. 201319. 08. 2013
Fotografická soutěž "O nejhezčí balkon či zahradu" -vyhlášení 31. 07. 201301. 09. 2013
Diakonie Broumov - poděkování 31. 07. 201301. 09. 2013
Rozhodnutí o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí požáru 26. 07. 201315. 08. 2013
Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou - Komunikace pro pěší v ulici K Posvátnému v obci Bernartice 19. 07. 201307. 08. 2013
Dovolená na stavebním úřadu 17. 07. 201329. 07. 2013
Sběrný dvůr - uzavření v sobotu 6.7. 03. 07. 201308. 07. 2013
KINO Bernartice bude promítat o prázdninách: 25. 06. 201301. 09. 2013
zasedání zastupitelstva obce Bernartice dne 24.6.2013 21. 06. 201326. 06. 2013
Pila, křovinořez, sekačka - práce bude brnkačka - projekt na vzdělávání 18. 06. 201322. 10. 2013
Svoz odpadů - vyvážení popelnic - letní svoz 15. 06. 201305. 02. 2014
Půjčka z FRB obce - vyhlášení 2. kolo 06. 06. 201304. 07. 2013
Závěrečný účet roku 2012 a zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 Svazku obcí Milevska 04. 06. 201322. 06. 2013
Povoďně informace základní pravidla hygieny 04. 06. 201301. 09. 2013
Povodně - vyhlášení stavu nebezpečí - na úřední desce 03. 06. 201304. 07. 2013
Oznámení bezproudí Zběšice, Kolišov a Ráb - na úřední desce 16. 05. 201317. 06. 2013
Usnesení o nařízení opakovaného dražebního jednání - Jakšič- dražební vyhláška 10. 05. 201329. 06. 2013
Zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje 10. 05. 201318. 05. 2013
Dovolená na stavebním úřadu od 13. do 16.5.2013 06. 05. 201318. 05. 2013
Usnesení o nařízení dražebního jednání Česká spořitelna - Dastychová 03. 05. 201329. 06. 2013
závěrečný účet za rok 2012 Svazek obcí regionu Písecko 03. 05. 201325. 05. 2013
Stavební povolení územní rozhodnutí veřejná vyhláška- ZD Bernartice - Přístavba přístřešku 30. 04. 201317. 05. 2013
usnesení - dražební vyhláška 30. 04. 201322. 05. 2013
Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisu na daň z nemovitosti za rok 2013 - na úřední desce 22. 04. 201304. 06. 2013
Prodej traktorového kontajnerového návěsu - na úřední desce 22. 04. 2013
Prodej nákladního automobilu záměr - na úřední desce 22. 04. 2013
Oznámení EONu o přerušení dodávky elektrické energie - článek na úřední desce 16. 04. 201309. 05. 2013
Výzva k podání nabídkové ceny - nákup osobního automobilu 02. 04. 201318. 04. 2013
Výzva k podání nabídkové ceny - Rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ Bernartice 02. 04. 201318. 04. 2013
Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - Zateplení části obvodového pláště tělocvičnového bloku včetně výměny oken 02. 04. 201318. 04. 2013
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - Oprava části MK v k.ú. Bernartice (K Lomu) 02. 04. 201318. 04. 2013
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Bernartice - pozvánka v rubrice úřední deska 25. 03. 201305. 04. 2013
Stavební povolení, územní rozhodnutí, veřejná vyhláška - paní Čandová Hrazánky - Novostavba izolovaného RD v Bernarticích 25. 03. 201311. 04. 2013
Svoz komunálního odpadu o velikonocích - změna!! 20. 03. 201303. 04. 2013
Oznámení zahájení spoj územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou - ZD Bernartice - Přístavba přístřešku v Bernarticích 20. 03. 201306. 04. 2013
Stavební povolení územní rozhodnutí veřejná vyhláška - Hrádek - Studna, vodovod, ČOV, kanalizace pro RD 18. 03. 201304. 04. 2013
Návrh kalkulace ceny vodného a stočného pro Bernartice 2013 15. 03. 201311. 04. 2013
Závěrečný účet obce Bernartice za rok 2012 15. 03. 201301. 05. 2022
Oznámení bezproudí 14. 03. 201328. 03. 2013
Stavební povolení územní rozhodnutí veřejná vyhláška - GREEN ENGINEERING Písek - Studna, vodovod, provozní budova, sklad, žumpa, zpevněné plochy 14. 03. 201303. 04. 2013
Stavební povolení a územní rozhodnutí veřejná vyhláška - Kořánkovi Milevsko - Pergola 12. 03. 201329. 03. 2013
Výzva a veřejná vyhláška změna využití pozemků orná na les - obec Bernartice 12. 03. 201329. 03. 2013
Daň z příjmů za rok 2012 - zpráva Finančního úřadu pro Jč kraj 04. 03. 201304. 04. 2013
Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjček z FRB obce - na úřední vývěsce 01. 03. 201304. 04. 2013
Zápis do MŠ Bernartice 27. 02. 201328. 03. 2013
Zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje - pozvánka 27. 02. 201308. 03. 2013
Dovolená na stavebním úřadu - oznámení 27. 02. 201310. 03. 2013
Stavební povolení územní rozhodnutí veřejná vyhláška - Kotrba Jestřebice - Zastřešené hnojiště a zpevněné manipulační plochy 21. 02. 201312. 03. 2013
Vyhláška 1-2013 Fondu rozvoje bydlení 20. 02. 201301. 04. 2013
Zápis č. 16 20. 02. 201301. 04. 2013
Stavební povolení a územní rozhodnutí veřejná vyhláška - O.Veselý Praha - Přístavba a stavební úpravy domu č.p. 95 v Bernarticích. 20. 02. 201309. 03. 2013
Stavební povolení a územní rozhodnutí veřejná vyhláška - TRUCK SERVIS PRAHA - Přístavba autolakovny, přístřešek a vyrovnávací zeď 20. 02. 201309. 03. 2013
Územní rozhodnutí a veřejná vyhláška - Trojákovi Praha - Kanalizační přípojka v k.ú. Borovany 20. 02. 201309. 03. 2013
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou - Čandová - Novostavba izolovaného RD v lokalitě "Posvátný" 20. 02. 201309. 03. 2013
Stavební povolení a územní rozhodnutí - Kloudovi - Zahradní domek, kolna, vrtaná studna, vodovod 15. 02. 201306. 03. 2013
Stavební povolení územní rozhodnutí veřejná vyhláška - P a M Starých - Novostavba RD Zběšice, ČOV, kanalizace, studna, vodovod 12. 02. 201301. 03. 2013
Stavební povolení a územní rozhodnutí veřejná vyhláška - J.Štěpánek - Chatový kemp Podolsko, bazén,žumpy a kanalizace, elektro, rozvod vody 12. 02. 201301. 03. 2013
Oznámení zahájení spoj ÚŘ a ST Ř veřejnou vyhláškou - GREEN ENGINEERING - Provozní budova, sklad, žumpa kanalizace studna vodovod zpevněné plochy - Olešná 04. 02. 201321. 02. 2013
Seznámení s podklady - Pergola - k.ú.Bilina - Kořánkovi 04. 02. 201319. 02. 2013
Veřejné zasedání zastupitelstva obce - pozvánka na úřední desce 29. 01. 201307. 02. 2013
Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou - Obec Bernartice - Změna využití na les 29. 01. 201315. 02. 2013
Stavební povolení územní rozhodnutí veřejná vyhláška - Kotrba Jestřebice - Zastřešení napajedla pro dobytek 29. 01. 201315. 02. 2013
Rozpočet obce na rok 2013 23. 01. 201305. 01. 2015
Rozpočtový výhled 2013 - 2015 23. 01. 201305. 04. 2019
Stavební povolení,územní rozhodnutí,veřejná vyhláška - Bouškovi Nemějice - sklad palivového dřeva 23. 01. 201309. 02. 2013
Usnesení dražební vyhláška - oprávněný Bernard Homola, povinný Iva Macková 23. 01. 201307. 03. 2013
Informace pro voliče o době a místě konání druhého kola volby prezidenta - na úřední desce 15. 01. 201327. 01. 2013
Stavební povolení a územní rozhodnutí veřejná vyhláška - EON Distribuce ČB - Křenovice p.Chábek, Bartoš kabel NN 15. 01. 201301. 02. 2013
Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou - J.Kotrba Jestřebice - Zastřešené hnojiště a zpevněné manipulační plochy 15. 01. 201301. 02. 2013
Stavební povolení a územní rozhodnutí a veřejná vyhláška - P.Pejřil Olešná - Přístavba a stavební úpravy RD41 v Olešné 15. 01. 201301. 02. 2013
Oprava chyby v oznámení o zahájení řízení - O.Veselý, Praha - Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení - Přístavba a st úpravy č.p.95 v Bernarticích 15. 01. 201301. 02. 2013
Zakázka malého rozsahu - záměr obce - Oprava MK "K Lomu" v Bernarticích 15. 01. 2013
Zakázka malého rozsahu - Oprava sociálního zařízení v MŠ - záměr obce v roce 2013 15. 01. 2013
Zakázka malého rozsahu - Oprava ZŠ Bernartice - záměr obce 15. 01. 2013
Stavební povolení a územní rozhodnutí veřejná vyhláška - EON Distribuce a.s. ČB - SB5011-322 Podolí Rastory pan Málek VN TS NN 10. 01. 201329. 01. 2013
Stavební povolení a územní rozhodnutí veřejná vyhláška - ŠEPIKO Slabčice - Výrobní a skladovací hala inž sítě 08. 01. 201325. 01. 2013
územní rozhodnutí a veřejná vyhláška - Jarošová Praha - Vrtaná studna a vodovod pro RD k.ú. Podolí I 07. 01. 201324. 01. 2013
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení - TRUCK SERVIS PRAHA - Přístavba autolakovny, přístřešek a vyrovnávací zeď z kamenných gabionů v k.ú.Bernartice 07. 01. 201324. 01. 2013
Územní rozhodnutí a veřejná vyhláška - Ivan Václavíček Tábor - Vrtaná studna a vodovod pro RD v k.ú.Borovany 07. 01. 201324. 01. 2013
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k ústnímu jednání - Štěpánek Srlín - Chytový kemp Podolsko, bazén, žumpy a kanalizace, elektro, rozvody vody 07. 01. 201324. 01. 2013
Oznámení o pokračování územního řízení veřejnou vyhláškou - Trojákovi Praha - Kanalizační přípojka v k.ú.Borovany 07. 01. 201324. 01. 2013
Informace k dani z nemovitosti na rok 2013 z Finančního úřadu Milevsko 04. 01. 201301. 07. 2013
Oznámení zahájení spoj. ÚŘ a St.Ř veřejnou vyhláškou - Kloudovi - zahradní domek + vrtaná studna + vodovod 04. 01. 201323. 01. 2013
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou - Kotrba Jestřebice - Zastřešení napajedla pro dobytek 19. 12. 201205. 01. 2013
Územní rozhodnutí a veřejná vyhláška - Teringlová Borovany - Vrtaná studna na pozemku ve Zběšicích 19. 12. 201205. 01. 2013
Územní rozhodnutí a veřejná vyhláška - Hemmer Bilina - Vodovod ze stávající studny pro 2 RD 19. 12. 201205. 01. 2013
Volby prezidenta - jmenování členů okrskových volebních komisí 17. 12. 201212. 01. 2013
Volby prezidenta - oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí 17. 12. 201223. 12. 2012
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou - Bouškovi, Nemějice - Sklad palivového dřeva 12. 12. 201229. 12. 2012
Zasedání zastupitelstva obce dne 20.12.2012 - pozvánka 11. 12. 201207. 01. 2013
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k ústnímu jednání: EON Distribuce ČB - Křenovice Chábek Bartoš kabel NN 11. 12. 201228. 12. 2012
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k ústnímu jednání: Pejřil Olešná - Přístavba a stavební úpravy RD čp41 11. 12. 201228. 12. 2012
Výzva na podání nabídek na těžbu dřevní hmoty k pevné cestě na I.Q.2013 - složka úřad-úřední deska 11. 12. 2012
Výzva k podání nabídek na výkup dřevní hmoty I.Q 2013 11. 12. 2012
Valná hromada honebního společenstva Bernartice - pozvánka na úřední desce 05. 12. 201220. 01. 2013
Obecně závazná vyhláška 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - viz úřední deska 05. 12. 201201. 03. 2013
Uzavření stavebního úřadu v Bernarticích - oznámení na úřední desce 05. 12. 201203. 01. 2013
Návrh rozpočtu obce na rok 2013 04. 12. 201222. 12. 2012
Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu: VB Leasing CZ sro proti David Bartůněk Tábor 29. 11. 201223. 01. 2013
Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Trojákovi Praha 6 - Kanalizační přípojka v k.ú. Borovany 29. 11. 201218. 12. 2012
Svazek obcí Milevska - návrh rozpočtu na rok 2013 27. 11. 201218. 12. 2012
Oznámení zahájení územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou - Starých, Svatkovice - ČOV, kanalizace, studna, vodovod ve Zběšicích 27. 11. 201214. 12. 2012
Výzva k doplnění žádosti - Kořánkovi Milevsko - pergola v Bilině 27. 11. 201214. 12. 2012
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Bernartice dne 29.11.2012 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ - pozvánka - na úřední desce. 22. 11. 201230. 11. 2012
Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Jarošová Jitka - Vrtaná studna a vodovod pro RD v ku Podolí I 22. 11. 201211. 12. 2012
Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k veřejnému ústnímu jednání: Teringlová Borovany : Vrtaná studna ve Zběšicích. 15. 11. 201204. 12. 2012
Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Václavíček Tábor - Vrtaná studna a vodovod pro RD v Borovanech 15. 11. 201204. 12. 2012
Volby presidenta 2013 - informace o počtu a sídle volebních okrsků 14. 11. 201212. 01. 2013
Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Hemmer Bilina - Vodovod ze stávající studny pro 2 RD 12. 11. 201229. 11. 2012
Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou : Teringl, Teringlová: Domácí hvězdárna 12. 11. 201229. 11. 2012
územní rozhodnutí a veřejná vyhláška - ŠEPIKO sro - Prodloužení vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace a plynovodu v průmyslové zóně 06. 11. 201223. 11. 2012
Územní rozhodnutí, veřejná vyhláška - Prodloužení místní komunikace v průmyslové zóně - Obec Bernartice 06. 11. 201223. 11. 2012
Svazek obcí regionu Písecko - návrh rozpočtu na rok 2013 06. 11. 201229. 11. 2012
Jaroslav a Nataša Kořánkovi, Milevsko - Oznámení zahájení spojeného´územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou - Pergola 6,7x5m v k.ú.Bilina 26. 10. 201214. 11. 2012
SÚS - stavební povolení a územní rozhodnutí veřejná vyhláška - Stavební úpravy objektu v areálu SÚS středisko Bernartice - zřízení sociálního zařízení + vodovodní přípojka, splašková kanalizace, jímka 26. 10. 201214. 11. 2012
Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení SB 5011 322 Podolí Rastory pan Málek VN TS NN 22. 10. 201208. 11. 2012
Oznámení ŘSD k opravě Žďákovského mostu - na úřední desce. 16. 10. 201201. 12. 2012
Záměr pronájmu restauračních prostor v sokolovně v Bernarticích - na úřední desce 15. 10. 201217. 11. 2012
Výsledky voleb do zastupitelstev krajů v obci Bernartice - na úřední desce 15. 10. 201201. 12. 2012
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Jestřebice 12. 10. 201217. 11. 2012
Veřejné zasedání zastupitelstva obce - pozvánka na úřední desce 12. 10. 201219. 10. 2012
Oznámení záměru pronájmu pozemku 197-1 a prostor na radnici po spořitelně - na úřední desce 05. 10. 201203. 11. 2012
Rozpis cvičení v hale ZŠ Bernartice - pozvánka na cvičení 02. 10. 201229. 06. 2013
Moštování v Bernarticích - informace pro zájemce 02. 10. 201201. 12. 2012
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou - SÚS ČB - Stavební úpravy objektu v areálu SÚS Bernartice 20. 09. 201209. 10. 2012
Oznámení záměru prodat pozemek č.37 v k.ú.Srlín - na úřední desce 18. 09. 201208. 01. 2019
Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 25.9.2012 - pozvánka 18. 09. 201226. 09. 2012
Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví ČR - zákaz nabízení lihovin o obsahu ethanolu od 20% 18. 09. 201207. 11. 2013
Stavební povolení, územní rozhodnutí, veřejná vyhláška - M Říhová Rákov čp2 - Kolna na nesené stroje 18. 09. 201205. 10. 2012
Územní rozhodnutí o změně využití území a o umístění stavby autobazaru pro fi. TRUCK SERVIS PRAHA sro 10. 09. 201227. 09. 2012
Oznámení záměru prodat pozemek 313/64 na "Posvátném" - na úřední desce 05. 09. 201222. 10. 2012
zasedání zastupitelstva obce Bernartice 13.9.2012 - pozvánka 04. 09. 201214. 09. 2012
Oznámení přerušení dodávky elektrické energie Kolišov Ráb Bernartice Bojenice 04. 09. 201225. 09. 2012
Územní rozhodnutí a veřejná vyhláška - Bartošovi Křenovice a Chábek Písek - domovní ČOV+kanalizace+studna+vodovod pro 2RD 04. 09. 201221. 09. 2012
Seznámení se s podklady + veřejná vyhláška - Říhová Rákov - kolna na nesené stroje 23. 08. 201211. 09. 2012
Volby 2012 stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí 22. 08. 201214. 10. 2012
Volby 2012 informace o době a místě konání voleb 22. 08. 201214. 10. 2012
Volby 2012 do zastupitelstva kraje - oznámení o počtu a sídle okrskových volebních komisí 22. 08. 201214. 10. 2012
Stavební povolení, územní rozhodnutí, veřejná vyhláška - J.Kalous - Hala 1a2 sklady píce 22. 08. 201208. 09. 2012
Stavební povolení, územní rozhodnutí veřejná vyhláška: Hasičská zbrojnice Bojenice 20. 08. 201206. 09. 2012
Nabídka pozemků určených k převodu od PF ČR Kolišov, Srlín, Zběšice 14. 08. 201215. 09. 2012
Volby 2012 informace o počtu a sídle volebních okrsků do zastupitelstva kraje 14. 08. 201222. 08. 2012
2012 volby informace o počtu a sídle volebních okrsků 14. 08. 201222. 08. 2012
Volby 2012 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí 14. 08. 201222. 08. 2012
Oznámení úmyslu pronajmout část pozemku 1463-11 13. 08. 201216. 09. 2012
Územní rozhodnutí a veřejná vyhláška - EON - SB5011308 Borovany Troják kabel NN 13. 08. 201230. 08. 2012
Oznámení bezproudí Bojenice 22.8.2012 08. 08. 201223. 08. 2012
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu JESTŘEBICE 06. 08. 201220. 09. 2012
Výzva doplnit podklady ke stavbě Říhová Rákov - kolna na nesené stroje 06. 08. 201223. 08. 2012
Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjčky z FRB obce. 06. 08. 201204. 09. 2012
Dražební vyhláška - Homola proti Mackové 03. 08. 201222. 09. 2012
Povolení uzavírky silnice II/122 a objížďka přes Bernartice 03. 08. 201215. 08. 2012
Oznámení zahájení územního řízení - Bartošovi, Chábek - Domovní ČOV kanalizace studna vodovod pro 2RD 01. 08. 201218. 08. 2012
Oznámení zahájení územního řízení - TRUCK Praha sro - orná půda na ostatní plochu provozování autobazaru 01. 08. 201218. 08. 2012
Záměr prodeje pozemku 784-10 v k.ú.Srlín 24. 07. 201226. 08. 2012
Oznámení o přerušení dodávky el. energie Bojenice 24. 07. 201201. 08. 2012
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o návrhu územního plánu Sepekov 18. 07. 201231. 08. 2012
Oznámení o přerušení dodávky el energie Bernartice k Posvátnému 10.8.2012 18. 07. 201211. 08. 2012
Zasedání zastupitelstva obce Bernartice dne 19.7.2012 - pozvánka 12. 07. 201220. 07. 2012
Vyúčtování položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2011 10. 07. 201201. 08. 2012
Výzva na podávání nabídek a zadávací dokumentace na dodávku na projekt - Svozové auto pro obec Bernartice 09. 07. 201201. 08. 2012
Usnesení a výzva - ŠEPIKO - Výrobní a skladovací hala prodloužení plynovodu přípojka vody splaškové a dešťové kanalizace plynu zpevněné plochy 09. 07. 201226. 07. 2012
Výzva a veřejná vyhláška - ŠEPIKO sro - Prodloužení MK v průmyslové zóně prodloužení vodovodu splaškové a dešťové kanalizace 09. 07. 201226. 07. 2012
Územní rozhodnutí a veřejná vyhláška - Sikora Slabčice - Příjezdová cesta ze zámkové dlažby 09. 07. 201226. 07. 2012
Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - EON Distribuce - SB5011 308 Borovany Troják kabel NN 09. 07. 201226. 07. 2012
Oznámení zahájení spoj. ÚŘ+STŘ+veřejná vyhláška - Říhová - Kolna na nesené stroje 03. 07. 201220. 07. 2012
Oznámení zahájení spoj UŘ + STŘ+veřejná vyhláška - obec - Hasičská zbrojnice Bojenice 03. 07. 201220. 07. 2012
Usnesení dražební vyhláška - D Bartůněk - VB Leasing 03. 07. 201215. 08. 2012
Usnesení - dražební vyhláška - VZP - Čuhel Jan Srlín 18. 06. 201213. 07. 2012
Ďulíkovi Robert a Petra Nevězice - Stavební povolení ÚR a VV - Přístavba a stavební úpravy stávající zemědělské budovy na RD 18. 06. 201205. 07. 2012
Veřejná nabídka pozemků určených k převodu dle zákona č.229/1991 Sb 18. 06. 201205. 07. 2012
Zasedání zastupitelstva Jičeského kraje - pozvánka 15. 06. 201227. 06. 2012
Oznámení o dovolené na stavebním úřadu v Bernarticích 15. 06. 201226. 07. 2012
Pozvánka na valnou hromadu členů honebního společenstva Borovany 14. 06. 201230. 06. 2012
Obec Olešná - stavební povolení a veřejná vyhláška - ZTV Olešná - VO a pilíře el.en. 14. 06. 201203. 07. 2012
územní rozhodnutí a veřejná vyhláška - J+Z Hemmerovi-Domovní ČOV BC8 kanalizace vsakovací dreny a dočišťovací nádrž 11. 06. 201228. 06. 2012
Výzva veřejná vyhláška - J.Kalous Olešná - Hala č.1a2 sklady píce 08. 06. 201227. 06. 2012
závěr zjišťovacího řízení - Program rozvoje Jč.Kraje 2014- 2020 05. 06. 201222. 06. 2012
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k ústnímu jednání - ŠEPIKO - Výrobní a skladovací hala prodloužení sítí zpevnění plochy 05. 06. 201222. 06. 2012
Oznámení zahájeného územního řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - ŠEPIKO - Prodloužení MK a sítí 05. 06. 201222. 06. 2012
Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Sikora Slabčice-Příjezdová cesta 31. 05. 201219. 06. 2012
Veřejná nabídka pozemků určených k prodeji od PFČR 23. 05. 201225. 05. 2012
Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky ZŠ a MŠ Bernartice 23. 05. 201226. 06. 2012
Závěrečný účet Svazku obcí Milevska za rok 2011 16. 05. 201202. 06. 2012
zasedání zastupitelstva obce Bernartice - pozvánka 10. 05. 201218. 05. 2012
Oznámení o zahájení územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou Ďulíkovi Svatkovice 10. 05. 201229. 05. 2012
Závěrečný účet za rok 2011 - SORP 10. 05. 201226. 05. 2012
Oznámení zahájení stavebního řízení Obec Olešná 09. 05. 201226. 05. 2012
Oznámení zrušení živnostenského oprávnění - Maruš L. 09. 05. 201226. 05. 2012
Zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje - pozvánka 09. 05. 201216. 05. 2012
Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k ústnímu jednání: Hemmerovi - Domovní čistírna odpadních vod, kanalizace, vsakovací dreny a dočišťovací nádrž 04. 05. 201223. 05. 2012
Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Šedivý - Řadová garáž 26. 04. 201215. 05. 2012
Závěrečný účet obce Bernartice za rok 2011 18. 04. 201219. 05. 2012
Posuzování vlivů na ŽP 18. 04. 201222. 05. 2012
Usnesení dražební vyhláška 18. 04. 201228. 04. 2012
Výzva na podání nabídkové ceny - Oprava splaškové kanalizace, prodloužení vodovodních přípojek a vybudování dešťové kanalizace Bernartice - Milevská ulice 11. 04. 201225. 04. 2012
Výzva - Oprava MK Bojenice 11. 04. 201225. 04. 2012
Výzva - Oprava MK Bernartice - V Zahrádce 11. 04. 201225. 04. 2012
Výzva - Oprava místní komunikace Srlín 11. 04. 201225. 04. 2012
Chodníky Bernartice - Milevská ulice 11. 04. 201225. 04. 2012
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitostí na rok 2012 10. 04. 201201. 06. 2012
Usnesení - dražební vyhláška 04. 04. 201214. 06. 2012
Stavební povolení, územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou - Brabenec Zběšice - Stavba skleníků 04. 04. 201221. 04. 2012
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou - Kalous - Hala č.1 a 2 sklady píce 04. 04. 201221. 04. 2012
Oznámení zrušení živnostenského oprávnění - Kostohryz Jiří 03. 04. 201220. 04. 2012
Výběrové řízení na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení 29. 03. 201205. 05. 2012
Územní rozhodnutí a veřejná vahláška - Mramor Bohemia 23. 03. 201211. 04. 2012
Zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje 21. 03. 201228. 03. 2012
ČEVAK - cena vodného a stočného 16. 03. 201203. 04. 2012
Územní rozhodnutí o změně využití území - orná na les - Hronkovi Písecká Smoleč a Horní Zahoří 14. 03. 201231. 03. 2012
Územní rozhodnutí + veřejná vyhláška - sportovní, relaxační a ubytovací zařízení, ČOV a kanalizace - Kašparovi Veselíčka 14. 03. 201231. 03. 2012
Územní rozhodnutí - Pila Staré Sedlo - o změně využití území 14. 03. 201231. 03. 2012
Zasedání zastupitelstva obce - pozvánka 09. 03. 201216. 03. 2012
Veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení o pozemkové úpravě v k.ú. Rataje u Bechyně 29. 02. 201220. 03. 2012
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení - Brabenec Zběšice - Skleníky 23. 02. 201213. 03. 2012
Stavební povolení územní rozhodnutí veřejná vyhláška - Hemmer Bilina - Strojní dílna silo na piliny sklad řeziva 21. 02. 201210. 03. 2012
fff 12. 02. 201212. 02. 2012
ddd 12. 02. 201212. 02. 2012
Oznámení zaháj úz řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - MRAMOR BOHEMIA v k.ú. Křenovice 10. 02. 201229. 02. 2012
Oznámení zaháj úz řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Pila Staré Sedlo v k.ú.Zběšičky 08. 02. 201225. 02. 2012
Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou - Hronek Písecká Smoleč 03. 02. 201222. 02. 2012
Oznámení o přerušení dodávky el. energie EON. 01. 02. 201225. 02. 2012
Územní rozhodnutí a veřejná vyhláška EON Distribuce - Jestřebice rozhledna kabel NN 31. 01. 201217. 02. 2012
Stavební povolení, územní rozhodnutí a veřejná vyhláška - Obec Veselíčko - Přístavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice 26. 01. 201214. 02. 2012
Stavební povolení, územní rozhodnutí a veřejná vyhláška - Obec Veselíčko - Sklad a garáž obce 26. 01. 201214. 02. 2012
Stavební povolení, územní rozhodnutí a veřejná vyhláška - Václavíček Borovany Novostavba RD 26. 01. 201214. 02. 2012
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti na Magistrátu v ČB - pan Churáň. 25. 01. 201210. 02. 2012
Oznámení změny územního plánu č.1 obce Opařany 25. 01. 201228. 02. 2012
Oznámení zaháj úz řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Kašparovi Veselíčko 23. 01. 201208. 02. 2012
Územní rozhodnutí a veřejná vyhláška Samcovi ve Veselíčku ČOV,venkovní kanalizace, filtr, vsak 10. 01. 201226. 01. 2012
Oznámení o zahájení územního řízení spojeného se stavebním řízením veřejnou vyhláškou- Hemmer - Strojní dílna silo na piliny sklad řeziva 09. 01. 201225. 01. 2012
Stavební povolení, územní rozhodnutí a veřejná vyhláška - EON - Obec Bernartice lokalita RD VN TS NN 05. 01. 201223. 01. 2012
Stavební povolení, územní rozhodnutí a veřejná vyhláška - Mikota -Přístavba skladu u stávajícího RD 05. 01. 201223. 01. 2012
Hlášení o odpadech za rok 2011 04. 01. 201201. 03. 2012
Daň z nemovitosti za rok 2012 v k.ú. Kolišov Srlín a Zběšice - daňové přiznání 04. 01. 201201. 06. 2012
Oznámení zaháj úz řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - EON - Jestřebice rozhledna kabel NN 21. 12. 201106. 01. 2012
Oznámení o zahájení územního řízení spojeného se stavebním řízením veřejnou vyhláškou Václavíček Borovany Novostavba RD 21. 12. 201106. 01. 2012
Plán zimní údržby chodníků v obci 15. 12. 201101. 04. 2012
Oznámení o uzavření obecního úřadu pro veřejnost koncem roku 2011 15. 12. 201131. 12. 2011
Zasedání zastupitelstva obce dne 22.12.2011 - pozvánka 15. 12. 201122. 12. 2011
Zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje 20.12.2011- pozvánka 12. 12. 201120. 12. 2011
Stavební povolení, územní rozhodnutí a veřejná vyhláška EON Distribuce - Obec Olešná kabel NN 7xRD 12. 12. 201128. 12. 2011
Seznámení s podklady rozhodnutí - doplnění - Samcovi Milevsko ve Veselíčku 08. 12. 201127. 12. 2011
Výzva na podání nabídkové ceny - Sběrný dvůr Bernartice - technické vybavení 07. 12. 201127. 12. 2011
Výzva na podání nabídkové ceny - Sběrný dvůr Bernartice - stavební část 07. 12. 201127. 12. 2011
Nabídka prodeje stavebních pozemků pod POSVÁTNÝM v Bernarticích. 06. 12. 201127. 10. 2017
Oznámení o záměru obce prodat pozemek ve Svatkovicích 01. 12. 201121. 12. 2011
Oznámení o zahájení územního řízení spojeného se stavebním řízením veřejnou vyhláškou-Mikota Milevsko - Přístavba kladu u RD 30. 11. 201119. 12. 2011
Návrh rozpočtu obce Bernartice na rok 2012 25. 11. 201128. 12. 2011
Usnesení dražební vyhláška Fuka Jaroslav 25. 11. 201124. 01. 2012
Usnesení dražební vyhláška - Hospergrová 24. 11. 201109. 12. 2011
Usnesení dražební vyhláška - Hospergr 24. 11. 201109. 12. 2011
Oznámení o zahájení územního řízení spojeného se stavebním řízením veřejnou vyhláškou- EON - Obec Bernartice lokalita RD VN TS NN v lokalitě Posvátný 21. 11. 201107. 12. 2011
Návrh rozpočtu SOM na rok 2012 21. 11. 201109. 12. 2011
Zasedání zastupitelstva obce dne 24.11.2011 - pozvánka 15. 11. 201124. 11. 2011
Oznámení o záměru pronajmout část hospodářského pavilonu v MŠ v Bernarticích. 15. 11. 201130. 11. 2011
Územní rozhodnutí a veřejná vyhláška Obec Olešná - ZTV 14. 11. 201130. 11. 2011
Výzva a veřejná vyhláška - Samcovi Veselíčko ČOV kanalizace vsak 10. 11. 201128. 11. 2011
usnesení Dražební vyhláška Jakšič 10. 11. 201105. 01. 2012
Zvazek obcí regionu Písecko - návrh rozpočtu na rok 2012 07. 11. 201123. 11. 2011
Územní rozhodnutí a veřejná vyhláška obec dělení a scelování pozemků Posvátný 02. 11. 201118. 11. 2011
Oznámení o konání zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje - pozvánka 02. 11. 201108. 11. 2011
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou -EON Distribuce - SB5011-145 Obec Olešná kabel NN 7xRD 27. 10. 201114. 11. 2011
Výzva a veřejná vyhláška - Obec Veselíčko - Sklad a garáž obce 27. 10. 201114. 11. 2011
Výzva a veřejná vyhláška - Obec Veselíčko - Přístavba a st úpravy hasičské zbrojnice 27. 10. 201114. 11. 2011
Stavební povolení, územní rozhodnutí a veřejná vyhláška - ČEPRO Armaturní šachta k.ú.Kolišov 13. 10. 201131. 10. 2011
Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce dne 18.10.2011 v Srlíně 12. 10. 201118. 10. 2011
Stavební povolení, územní rozhodnutí a veřejná vyhláška - Nováková novostavba RD 12. 10. 201128. 10. 2011
Stavební povolení, územní rozhodnutí a veřejná vyhláška - Charypar R Přístavba a st úpravy stávající ocelové haly 10. 10. 201126. 10. 2011
Výzva na podání nabídky na těžbu dřevní hmoty 10. 10. 201131. 10. 2011
Stavební povolení, územní rozhodnutí a veřejná vyhláška - Kubešovi - Přístavba a st úpravy RD v Nemějicích 05. 10. 201121. 10. 2011
Oznámení o přerušení dodávky el. energie Bernartice a Bojenice 05. 10. 201113. 10. 2011
Stavební povolení, územní rozhodnutí a veřejná vyhláška - Kofroň - Přístavba kolny a dešť kanalizace 05. 10. 201121. 10. 2011
Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Obec olešná - ZTV 05. 10. 201121. 10. 2011
Stavební povolení, územní rozhodnutí a veřejná vyhláška - obec Olešná - Veřejné osvětlení Olešná 04. 10. 201120. 10. 2011
Výzva a veřejná vyhláška ČEPRO - INPRO Moravia - Armaturní šachta kú Kolišov 03. 10. 201119. 10. 2011
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou - Obec Veselíčko Přístavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice 03. 10. 201119. 10. 2011
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou - Obec Veselíčko Sklad a garáž obce 03. 10. 201119. 10. 2011
Oznámení zaháj úz řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Samcovi 26. 09. 201112. 10. 2011
Veřejná vyhláška informace o odvolání zákazu používání vody ke koupání. 26. 09. 201112. 10. 2011
usnesení Dražební vyhláška Haich 23. 09. 201104. 11. 2011
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání zásad územního rozvoje Jihočeského kraje 20. 09. 201107. 10. 2011
Výzva na podání nabídky Dětské hřiště Bernartice 2.etapa 19. 09. 201111. 10. 2011
Výzva a veřejná vyhláška - Kubešovi Nemějice - Přístavba a s.ú. RD 22 14. 09. 201130. 09. 2011
Seznámení s podklady rozhodnutí - doplnění - Kofroň Jestřebice 14. 09. 201130. 09. 2011
Stavební povolení, územní rozhodnutí a veřejná vyhláška Charypar Borovany Přístavba a stavební úpravy skladu v Bernarticích 08. 09. 201126. 09. 2011
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k ústnímu jednání Nováková Bernartice novoszavby RD 08. 09. 201126. 09. 2011
Stavební povolení, územní rozhodnutí a veřejná vyhláška Bezstarosta Novostavba RD a přípojky Písecká Smoleč 08. 09. 201126. 09. 2011
Oznámení o konání zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje - pozvánka 05. 09. 201113. 09. 2011
Výběrové řízení na poskytnutí půjčky z FRB v roce 2011 - 2.kolo 05. 09. 201110. 10. 2011
Opatření o zákazu koupání ve vodní nádrži Orlík - veřejné koupaliště Podolsko 29. 08. 201105. 10. 2011
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou Obec Olešná VO 29. 08. 201114. 09. 2011
Stavební povolení a územní rozhodnutí veřejná vyhláška - ČEPRO Praha, Š10 Podolí I armaturní šachta 25. 08. 201112. 09. 2011
Územní rozhodnutí a veřejná vyhláška Houdkovi Srlín Sklad zahradní techniky 25. 08. 201112. 09. 2011
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou ČEPRO Armaturní šachta Kolišov 25. 08. 201112. 09. 2011
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou Charypar Borovany 25. 08. 201112. 09. 2011
Oznámení o záměru prodat pozemky pod POSVÁTNÝM v Bernarticích změna velikostí 17. 08. 201103. 07. 2013
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Kubešovi 15. 08. 201131. 08. 2011
Usnesení dražební vyhláška - Maruš 15. 08. 201123. 08. 2011
Stavební povolení, územní rozhodnutí a veřejná vyhláška - Mužíkovi - Dílna na opravu OA 03. 08. 201119. 08. 2011
Stavební povolení, územní rozhodnutí a veřejná vyhláška - Busínská Zběšičky -přístřešek na auto 03. 08. 201119. 08. 2011
Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce dne 11.8.2011 01. 08. 201111. 08. 2011
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - Srlín 01. 08. 201101. 09. 2011
Zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje 9.8.2011- pozvánka 28. 07. 201109. 08. 2011
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou ,Charypar, Přístavba a stavební úpravy stávajícího skladu 28. 07. 201115. 08. 2011
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k ústnímu jednání Bezstarosta, Novostavba RD Písecká Smoleč 26. 07. 201111. 08. 2011
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou Kofroň Jestřebice 25. 07. 201110. 08. 2011
Stavební povolení, územní rozhodnutí a veřejná vyhláška - MUDr Mráz Plzeň 25. 07. 201110. 08. 2011
Veřejná vyhláška - oznámení vlastníkům lesních pozemků o možnosti převzetí vlastnických separátů lesní hospodářské osnovy. 20. 07. 201105. 08. 2011
Stavební povolení, územní rozhodnutí a veřejná vyhláška - Liška - novostavba RD v Nemějicích 19. 07. 201104. 08. 2011
Usnesení dražební vyhláška Čapková - Altmanová 13. 07. 201117. 08. 2011
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o návrhu změny č.2 územního plánu obce Křižanov 12. 07. 201130. 08. 2011
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou -Čepro Praha 11. 07. 201128. 07. 2011
Oznámení zaháj úz řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Houdkovi 11. 07. 201128. 07. 2011
Pouťové slavnosti Bernartice 2011 - pozvánka 08. 07. 201117. 07. 2011
Oznámení o přerušení dodávky el. energie - Jestřebice 07. 07. 201121. 07. 2011
Čevak informace o vyúčtování vodného a stočného za rok 2010. 01. 07. 201130. 09. 2011
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - Kolišov 29. 06. 201101. 08. 2011
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k ústnímu jednání Mužíkovi 29. 06. 201115. 07. 2011
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k ústnímu jednání 28. 06. 201114. 07. 2011
Zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje - pozvánka 21. 06. 201128. 06. 2011
Územní rozhodnutí a veřejná vyhláška 15. 06. 201101. 07. 2011
Stavební povolení, územní rozhodnutí a veřejná vyhláška 15. 06. 201101. 07. 2011
Stavební povolení, územní rozhodnutí a veřejná vyhláška 15. 06. 201101. 07. 2011
Stavební povolení, územní rozhodnutí a veřejná vyhláška 15. 06. 201101. 07. 2011
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu 14. 06. 201130. 06. 2011
Usnesení dražební vyhlášky 14. 06. 201128. 06. 2011
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k ústnímu jednání 09. 06. 201127. 06. 2011
Oznámení o přerušení dodávky el. energie EON. 02. 06. 201117. 06. 2011
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu Srlín 02. 06. 201108. 07. 2011
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou 02. 06. 201120. 06. 2011
Stavební povolení, územní rozhodnutí a veřejná vyhláška 02. 06. 201120. 06. 2011
Stavební povolení, územní rozhodnutí a veřejná vyhláška 02. 06. 201120. 06. 2011
Výzva na podání nabídky 31. 05. 201114. 06. 2011
Zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje - pozvánka 20. 05. 201131. 05. 2011
Závěrečný účet Svazku obcí Milevska za rok 2010 20. 05. 201107. 06. 2011
Stavební povolení, územní rozhodnutí a veřejná vyhláška 19. 05. 201106. 06. 2011
Pozvání na zasedání zastupitelstva obce dne 26.5.2011 do Jestřebic 18. 05. 201126. 05. 2011
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou Novák Olešná 13. 05. 201130. 05. 2011
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou VO Milevská ulice 13. 05. 201130. 05. 2011
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou Hudební altán Bernartice 13. 05. 201130. 05. 2011
Závěrečný účet SORP za rok 2010 12. 05. 201118. 05. 2011
Nabídka pozemků od Pozemkového fondu ČR 10. 05. 201126. 05. 2011
Stavební povolení, územní rozhodnutí a veřejná vyhláška 09. 05. 201125. 05. 2011
Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou 03. 05. 201119. 05. 2011
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou 03. 05. 201119. 05. 2011
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu Kolišov 28. 04. 201110. 06. 2011
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k ústnímu jednání 28. 04. 201113. 05. 2011
Veřejná vyhláška k dani z nemovitosti na rok 2011 27. 04. 201126. 05. 2011
1. máj v Bernarticích - tradiční jarmark - pozvánka 19. 04. 201102. 05. 2011
8. květen 2011 oslavy v Bernarticích - pozvánka 19. 04. 201108. 05. 2011
Oznámení o přerušení dodávky el. energie EON. 19. 04. 201106. 05. 2011
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k ústnímu jednání 15. 04. 201103. 05. 2011
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou 14. 04. 201130. 04. 2011
Oznámení o konání zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje - pozvánka 12. 04. 201119. 04. 2011
Stavební povolení a územní rozhodnutí 11. 04. 201127. 04. 2011
Výzva na podání nabídky - prodlouženo do 13.5.2011. 08. 04. 201113. 05. 2011
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu 08. 04. 201124. 05. 2011
Usnesení dražební vyhláška 08. 04. 201121. 04. 2011
Výzva na podání nabídky 07. 04. 201129. 04. 2011
Výzva na podání nabídky 07. 04. 201129. 04. 2011
Výzva na podání nabídky 07. 04. 201129. 04. 2011
Výzva na podání nabídky 07. 04. 201129. 04. 2011
Oznámení SDH Bernartice 04. 04. 201116. 04. 2011
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 04. 04. 201120. 04. 2011
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou 28. 03. 201113. 04. 2011
Letní svoz komunálního odpadu 28. 03. 201131. 05. 2011
Obecně závazná vyhláška č.3/2011 24. 03. 201131. 05. 2011
Obecně závazná vyhláška č.2/2011 24. 03. 201131. 05. 2011
Obecně závazná vyhláška č.1/2011 24. 03. 201131. 05. 2011
Veřejná vyhláška 23. 03. 201125. 04. 2011
Výzva na obsazení pracovního místa - prodlouženo do 31.3.2011 18. 03. 201101. 04. 2011
Územní rozhodnutí a veřejná vyhláška 16. 03. 201101. 04. 2011
Zasedání zastupitelstva obce - pozvánka 16. 03. 201122. 03. 2011
Zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje - pozvánka 14. 03. 201122. 03. 2011
Územní rozhodnutí a veřejná vyhláška 07. 03. 201123. 03. 2011
Územní rozhodnutí a veřejná vyhláška 07. 03. 201123. 03. 2011
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou 07. 03. 201123. 03. 2011
Oznámení o sčítání lidí, domů bytů v roce 2011 03. 03. 201115. 05. 2011
Výzva na obsazení pracovního místa 02. 03. 201121. 03. 2011
Oznámení o přerušení dodávky el. energie EON. 02. 03. 201119. 03. 2011
Závěrečný účet obce za rok 2010 02. 03. 201130. 06. 2011
Zápis dětí do Mateřské školky Bernartice 22. 02. 201110. 03. 2011
Výzva k předložení nabídky 16. 02. 201128. 02. 2011
Oznámení dovolené na stavebním úřadu 16. 02. 201126. 02. 2011
Poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení obce Bernartice 15. 02. 201129. 03. 2011
Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 11. 02. 201128. 02. 2011
Výzva na podání nabídky (vrata) 07. 02. 201128. 02. 2011
Stavební povolení, územní rozhodnutí a veřejná vyhláška 07. 02. 201123. 02. 2011
Usnesení dražební vyhláška (Cejnar) 07. 02. 201122. 03. 2011
Oznámení o konání zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje 04. 02. 201115. 02. 2011
Usnesení zastavení řízení a veřejná vyhláška 03. 02. 201119. 02. 2011
Usnesení zastavení řízení a veřejná vyhláška 03. 02. 201118. 02. 2011
Územní rozhodnutí a veřejná vyhláška 03. 02. 201118. 02. 2011
Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 03. 02. 201118. 02. 2011
Nabídka pozemků od Pozemkového fondu ČR 03. 02. 201128. 02. 2011
Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 03. 02. 201118. 02. 2011
Stavební povolení + územní rozhodnutí + veřejná vyhláška 24. 01. 201109. 02. 2011
Zpracování projektu a podání žádosti o dotaci na projekt s názvem:"Systém separovaného sběru v obci Bernartice" 24. 01. 201107. 02. 2011
Zpracování projektu a podání žádosti o dotaci na projekt s názvem:"Systém separovaného sběru v obci Bernartice" 24. 01. 201107. 02. 2011
Oznámení o přerušení dodávky el. energie EON. 24. 01. 201124. 02. 2011
Nabídka pozemkůPF ČR k náhradním restitucím - k.ú. Srlín 17. 01. 201121. 02. 2011
Dražební vyhláška 13. 01. 201131. 01. 2011
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o návrhu změny č.2 územního plánu obce Bernartice 03. 01. 201116. 02. 2011
Uzavření obecního úřadu 22. 12. 201031. 12. 2010
Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 22. 12. 201007. 01. 2011
Veřejná vyhláška - Změna č.1 ÚPD Radětice 17. 12. 201027. 01. 2011
Provoz v tělocvičně ZŠ přes vánoční prázdniny 15. 12. 201003. 01. 2011
Vánoční turnaj ve stolním tenise 2010 - pozvánka 15. 12. 201026. 12. 2010
Oznámení zahájení spojeného územního řízení a stavebního řízení veřejnou vyhláškou Macounová 15. 12. 201031. 12. 2010
Oznámení zahájení územního řízení a stavebního řízení veřejnou vyhláškou Kofroň 15. 12. 201031. 12. 2010
Veřejné zasedání Jihočeského kraje - pozvánka 10. 12. 201021. 12. 2010
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Bernartice - pozvánka 07. 12. 201017. 12. 2010
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Bernartice - pozvánka 07. 12. 201007. 12. 2010
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Bernartice - pozvánka 07. 12. 201007. 12. 2010
Veřejná vyhláška 07. 12. 201010. 01. 2011
Veřejná vyhláška 03. 12. 201020. 12. 2010
Nabídka stavebních pozemků pro stavbu RD v Srlíně 02. 12. 201006. 11. 2015
Oznámení o záměru prodat stavební pozemky pod POSVÁTNÝM v Bernarticích. 02. 12. 201006. 12. 2011
Výzva na podání nabídky 02. 12. 201017. 12. 2010
Výzva na podání nabídek 02. 12. 201017. 12. 2010
Rozpočet na rok 2011 Svazku obcí Milevska - návrh 02. 12. 201020. 12. 2010
Rozpočet na rok 2011 - návrh 01. 12. 201020. 12. 2010
Návrh rozpočtu na rok 2011 30. 11. 201015. 12. 2010
Stavební povolení a uz. rozhodnutí veřejná vyhláška Školka Forest Nástavba a stavební úpravy budovy 99 25. 11. 201013. 12. 2010
Stavební povolení a územní rozhodnutí veřejná vyhláška Fritzovi Nemějice Sklad hosp nářadí 25. 11. 201013. 12. 2010
Výzva a veřejná vyhláška Multifunkční budova Křenovice - usnesení o přerušení územního řízení 24. 11. 201010. 12. 2010
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení 09. 11. 201025. 11. 2010
Veřejná vyhláška oznámení zahájení řízení o jednoduché pozemkové úpravě Rataje 09. 11. 201024. 11. 2010
E.ON. oznámení o přerušení dodávky el energie - Srlín a Leveč 09. 11. 201003. 12. 2010
Stavební povolení a územní rozhodnutí, veřejná vyhláška 03. 11. 201019. 11. 2010
Veřejná vyhláška 02. 11. 201017. 12. 2010
Martinský jarmark 2010 - pozvánka 01. 11. 201014. 11. 2010
Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce Bernartice dne 9.11.2010 od 19,00 hodin. 01. 11. 201010. 11. 2010
Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR 2010 v Bernarticích a po okrscích. 25. 10. 201010. 11. 2010
Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce Bernartice 25. 10. 201026. 10. 2010
Změna č.2 územního plánu obce Křižanov 25. 10. 201026. 11. 2010
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 21. 10. 201009. 11. 2010
18. zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje 21. 10. 201002. 11. 2010
Veřejná vyhláška o zahájení řízení o vydání Zásad územního rozvoje JčKraje, datu a místě konání veřejného projednání a zveřejnění dokumentace 21. 10. 201017. 12. 2010
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou 21. 10. 201008. 11. 2010
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou 21. 10. 201008. 11. 2010
Výsledky voleb do zastupitelstva obce z 15. a 16. 10. 2010 18. 10. 201031. 12. 2010
Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR - II. kolo a výsledky I. kola v Bernarticích. 18. 10. 201023. 10. 2010
Výzva a veřejná vyhláška 18. 10. 201030. 11. 2010
Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 18. 10. 201003. 11. 2010
Oznámení o přerušení dodávky el. energie EON. 11. 10. 201028. 10. 2010
Nabídka pozemků určených k převodu dle zákona 95/1999 Sb. 11. 10. 201012. 11. 2010
Oznámení o pokračování územního řízení veřejnou vyhláškou 07. 10. 201025. 10. 2010
Nabídka nepotřebného majetku k prodeji 01. 10. 201012. 10. 2010
Oznámení veřejnou vyhláškou - Výstavba polní cesty v k.ú. Svatkovice 01. 10. 201030. 11. 2010
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k ústnímu jednání 29. 09. 201015. 10. 2010
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR 29. 09. 201016. 10. 2010
E ON - Upozornění pro vlastníky nemovitostí 17. 09. 201020. 11. 2010
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Bernartice - pozvánka 17. 09. 201030. 09. 2010
Výzva na podání nabídkové ceny 17. 09. 201029. 09. 2010
Obchodní veřejná soutěž 14. 09. 201003. 11. 2010
17. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 13. 09. 201021. 09. 2010
Veřejná vyhláška o doručení písemnosti 10. 09. 201027. 09. 2010
Územní rozhodnutí a veřejná vyhláška 10. 09. 201027. 09. 2010
Stavební povolení a územní rozhodnutí a veřejná vyhláška 10. 09. 201027. 09. 2010
Oznámení o záměru prodat pozemky pod POSVÁTNÝM v Bernarticích. 03. 09. 201002. 12. 2010
Oznámení veřejnou vyhláškou 31. 08. 201013. 10. 2010
Oznámení bezproudí 24. 08. 201022. 09. 2010
Veřejná vyhláška o uložení písemností 24. 08. 201010. 09. 2010
Stavba chodníku v Milevské ulici - situace 19. 08. 201030. 11. 2010
Zasedání zastupitelstva obce - pozvánka 17. 08. 201026. 08. 2010
Volby do zastupitelstev obcí a senátu Parlamentu ČR 2010 17. 08. 201030. 09. 2010
Oznámení o zrušení živnostenského oprávnění 11. 08. 201027. 08. 2010
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 09. 08. 201025. 08. 2010
Oznámení zahájení územního řízení, stavebního řízení veřejnou vyhláškou 29. 07. 201016. 08. 2010
Stavební povolení, územní rozhodnutí, veřejná vyhláška 29. 07. 201016. 08. 2010
Volby do zastupitelstva obce ve dnech 15. a 16. října 2010 22. 07. 201030. 09. 2010
Volby do zastupitelstev obcí 2010 20. 07. 201011. 08. 2010
Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k veřejnému ústnímu jednání (sítě obec) 19. 07. 201006. 08. 2010
Oznámení Katastrálního úřadu 15. 07. 201020. 08. 2010
Výběrové řízení na obsazení místa účetní na OÚ Bernartice 07. 07. 201020. 08. 2010
Oznámení o záměru prodat pozemky obce 07. 07. 201031. 07. 2010
Oznámení záměru obce směnit části pozemků 07. 07. 201031. 07. 2010
Usnesení - dražební vyhláška 02. 07. 201023. 08. 2010
Výzva k podání nabídkové ceny 01. 07. 201017. 07. 2010
Zasedání zastupitelstva obce - pozvánka 24. 06. 201002. 07. 2010
Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k veřejnému ústnímu jednání. 24. 06. 201009. 07. 2010
Výzva na podání nabídkové ceny 22. 06. 201008. 07. 2010
Výzva na podání nabídkové ceny 18. 06. 201009. 07. 2010
Výzva a veřejná vyhláška usnesení o přerušení řízení 16. 06. 201002. 07. 2010
Oznámení o zahájení územního řízení a stavebního řízení veřejnou vyhláškou 16. 06. 201002. 07. 2010
Závěrečný účet Svazku obcí Milevska za rok 2009 10. 06. 201028. 06. 2010
Zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje - pozvánka 10. 06. 201022. 06. 2010
Stavební povolení a územní rozhodnutí veřejná vyhláška - Husova kaple 09. 06. 201025. 06. 2010
Stavební povolení,územní rozhodnutí, veřejná vyhláška 01. 06. 201017. 06. 2010
Oznámení záměru obce 27. 05. 201015. 06. 2010
Územní rozhodnutí a veřejná vyhláška - obec Bernartice 26. 05. 201011. 06. 2010
Územní rozhodnutí a veřejná vyhláška - obec Bernartice 26. 05. 201026. 05. 2010
Územní rozhodnutí a veřejná vyhláška - obec Bernartice 26. 05. 201011. 06. 2010
Územní rozhodnutí - obec Slabčice 26. 05. 201011. 06. 2010
Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k veřejnému ústnímu jednání -Vodovod Popovec 26. 05. 201011. 06. 2010
Zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje - pozvánka 17. 05. 201025. 05. 2010
Veřejná vyhláška o doručení 13. 05. 201031. 05. 2010
Oznámení o místě a době konání voleb 13. 05. 201029. 05. 2010
Zasedání zastupitelstv obce dne 20.5.2010 v Jestřebicích - pozvánka 13. 05. 201021. 05. 2010
Zpráva o výsledku hospodaření SORP 07. 05. 201026. 05. 2010
Výzva na podání nabídkové ceny - okna na hasičárnu 06. 05. 201025. 05. 2010
Vyhláška - předpis vyměření daně z nemovitostí na rok 2010 05. 05. 201031. 05. 2010
Oznámení o uložení písemnosti od FÚ Milevsko 05. 05. 201021. 05. 2010
Stavební povolení + územní rozhodnutí + vešejná vyhláška 03. 05. 201019. 05. 2010
Stavební povolení, územní rozhodnutí, veřejná vyhláška WeBe Praha 26. 04. 201012. 05. 2010
Oznámení zahájení územního řízení + stavebního řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 26. 04. 201012. 05. 2010
Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k veřejnému ústnímu jednání (sítě obec) 26. 04. 201012. 05. 2010
Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k veřejnému ústnímu jednání (sítě obec) 26. 04. 201012. 05. 2010
Oznámení zahájení spojeného územního řízení a stavebního řízení veřejnou vyhláškou - Hrádková 19. 04. 201005. 05. 2010
Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 19. 04. 201005. 05. 2010
Stavební povolení a ÚR A VV 19. 04. 201005. 05. 2010
Nařízení Krajské veterinární správy č.1/2010 15. 04. 201003. 05. 2010
Výzva na podání nabídkové ceny oprava MK 13. 04. 201030. 04. 2010
Oznámení záměrů obce 08. 04. 201025. 04. 2010
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí Krajského úřadu 06. 04. 201022. 04. 2010
Veřejná vyhláška FÚ Ústí nad Labem 01. 04. 201016. 04. 2010
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 2010 25. 03. 201029. 05. 2010
Zasedání zastupitelstva obce 1.4.2010 - pozvánka 25. 03. 201002. 04. 2010
Závěrečný účet obce Bernartice 2009 23. 03. 201030. 04. 2010
Veřejná vyhláška o doručení písemnosti Janě Moravcové 22. 03. 201007. 04. 2010
Zahájení stavebního řízení VO Borovany 18. 03. 201005. 04. 2010
Stavební povolení + územní rozhodnutí + veřejná vyhláška 17. 03. 201002. 04. 2010
Změna č.2 ÚPO Bernartice 05. 03. 201009. 04. 2010
Zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje - pozvánka 04. 03. 201016. 03. 2010
Územní rozhodnutí a veřejná vyhláška 03. 03. 201019. 03. 2010
Informační leták - daň z příjmů fyzických osob 03. 03. 201001. 04. 2010
Oznámení o výběrovém řízení na zjištění zájemce p koupi pozemku 03. 03. 201026. 03. 2010
Vodné a stočné v roce 2010 - 2011 26. 02. 201030. 06. 2010
Oznámení zahájení územního řízení a stavebního řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k ústnímu jednání 26. 02. 201016. 03. 2010
Daňové přiznání - informační leták Finančního úřadu 26. 02. 201031. 03. 2010
Oznámení záměrů prodeje a směn pozemků v k.ú. Bernartice 23. 02. 201015. 03. 2010
Stavební povolení na FVE Bernartice 23. 02. 201012. 03. 2010
Příprava stavebních pozemků v lokalitě POSVÁTNÝ - sítě 16. 02. 201006. 11. 2015
Výběrové řízení na zakázku v opatření 2.4. ROP II NUTS JIHOZÁPAD 15. 02. 201008. 03. 2010
Výběrové řízení na poskytnutí půjčky z FRB v roce 2010 15. 02. 201022. 03. 2010
Pozvání na zasedání zastupitelstva obce 12. 02. 201018. 02. 2010
Seznámení s podklady rozhodnutí a oznámení o jejich doplnění 04. 02. 201022. 02. 2010
Nabídka pozemků od PFČR 19. 01. 201022. 02. 2010
Zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje - pozvánka 18. 01. 201026. 01. 2010
Výzva na podání nabídkové ceny 14. 01. 201001. 02. 2010
Provoz v tělocvičně Základní školy Bernartice o vánočních prázdninách 21. 12. 200904. 01. 2010
Výzva na podání nabídky na těžbu dřeva 15. 12. 200931. 12. 2009
Výzva a veřejná vyhláška 15. 12. 200931. 05. 2010
Výzva a veřejná vyhláška 14. 12. 200930. 12. 2009
Zasedání zastupitelstva obce - pozvánka 11. 12. 200918. 12. 2009
Zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje - pozvánka 07. 12. 200904. 01. 2010
Výběrové řízení na uchazeče o místo 30. 11. 200921. 12. 2009
Výběrové řízení na nákup techniky 30. 11. 200914. 12. 2009
SOM - návrh rozpočtu na rok 2010 26. 11. 200914. 12. 2009
Rozpočtový výhled na rok 2011 - 2013 25. 11. 200918. 03. 2010
Návrh rozpočtu obce na rok 2010 25. 11. 200931. 12. 2009
Stavební povolení ve spojeném územním a stavebním řízení Syrovátka Bernartice 23. 11. 200910. 12. 2009
Stavební povolení ve spojeném územním a stavebním řízení Polodna Křenovice 23. 11. 200910. 12. 2009
Stavební povolení ve 23. 11. 200923. 11. 2009
Stavební povolení ve 23. 11. 200923. 11. 2009
Plán zimní údržby chodníků v obci 20. 11. 200930. 03. 2010
Zasedání zastupitels 20. 11. 200924. 11. 2009
Zasedání zastupitels 20. 11. 200926. 11. 2009
Územní rozhodnutí u 11. 11. 200927. 11. 2009
Územní rozhodnutí o 11. 11. 200911. 11. 2009
SORP - záměr prodeje 11. 11. 200928. 11. 2009
SORP - návrh rozpočt 11. 11. 200928. 11. 2009
Nabídka pozemků pro stavbu RD v Srlíně 09. 11. 200902. 12. 2010
Oznámení zahájení úz 04. 11. 200920. 11. 2009
Stavební povolení,´ú 04. 11. 200920. 11. 2009
Oznámení zahájení úz 22. 10. 200909. 11. 2009
Územní rozhodnutí o 19. 10. 200905. 11. 2009
Oznámení o spojení ú 19. 10. 200905. 11. 2009
Oznámení o spojení ú 19. 10. 200905. 11. 2009
Pozvání na zasedání 13. 10. 200922. 10. 2009
Pozemkový fond - Nab 07. 10. 200909. 11. 2009
Rozhodnutí o vydání 01. 09. 200922. 09. 2009
Rozpočet na rok 2009 31. 08. 200915. 01. 2010
Výuka 26. 08. 200926. 08. 2009
První článek 26. 08. 200926. 08. 2009