Úřední deska

Úhrada poplatků (za odpady, za psy a jiné)

Úhrada přes bankovní účet

Číslo účtu: 641532349/0800

Variabilní symbol (VS):       pro platbu za odpady             VS: 1345

                                               pro platbu za psy                    VS. 1341

                                               pro platbu za hroby                VS: 3632

Specifický symbol (SS):      pro platbu za hroby                SS: číslo hrobu

                                              pro platbu za odpady a psy je SS tvořen čtyřčíslím, kde na prvním místě se uvádí číslo podle místní části

Bernartice                   0 (nemusí se uvádět)

Bilinka                        1

Bojenice                     2

Svatkovice                  3

Rakov                         4

Zběšice                       5

Jestřebice                    6

Kolišov                       7

Srlín                            8

Dvůr Leveč                 9

a na konci číslo popisné domu. Mezi číslo místní části a číslo popisné domu se podle potřeby doplní nuly, tak aby konečné číslo bylo čtyřmístné.

např.    Bernartice 33               SS: 33 (0033)

             Zběšice 6                    SS: 5006

             Srlín 98                       SS: 8098

             Rakov 152                  SS: 4152

Sazba poplatku za kalendářní rok za odpady

1) fyzická osoba, která má v obci trvalé bydliště

dospělí                                                                                         Kč 400,-

děti do 10 let včetně, dospělí nad 75 let včetně, ZTP/P              Kč 200,-

Poplatek je splatný jednorázově do 31. března nebo ve dvou splátkách, vždy 1. polovina nejpozdějí do 31. března a 2. polovina do 30. září příslušného kalendářního roku.

2) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu,

kde není trvale hlášená žádná osoba                                            Kč 400,-

Poplatek je splatný jednorázově do 31. března.

 

Sazba poplatku za kalendářní rok za psy

    1. za prvního psa     

         - místní části Bilinka, Bojenice, Jestřebice, Kolišov, Srlín, Svatkovice,

            Rakov, Zběšice, Ráb, Dvůr Leveč……………..………………………....40,- Kč

         - obec Bernartice v rodinných domech……………………………....……..60,- Kč

         - obec Bernartice v bytových domech…………………………………….200,- Kč

    1. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

         - místní části Bilinka, Bojenice, Jestřebice, Kolišov, Srlín, Svatkovice,

            Rakov a Zběšice, Ráb, Dvůr Leveč ……………………………...……..100,- Kč

         - obec Bernartice v rodinných domech……………………………………200,- Kč

         - obec Bernartice v bytových domech…………………………………….300,- Kč

    1. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu v bytových domech v obci Bernartice……………………………………………………………………300,- Kč

 

Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
planovaci-kalendar-bernartice-a-krenovice-smesny-odpad-2023568605511.pdf 218.7 Kb
pokyny-k-platbe-poplatku.pdf 202.4 Kb