Knihovna městyse

Výše registračního poplatku v knihovně městyse Bernartice platného od 1.1.2024

Uživatelé 0-5 let 0 Kč/rok
Uživatelé 6-15 let 60 Kč/rok
Uživatelé od 16 let 100 Kč/rok
Držitelé průkazu ZTP, ZTP/P 0 Kč/rok

 


Veřejný internet v knihovně

Městys Bernartice poskytuje zájemcům, kteří nemají možnost se připojit doma na internet, veřejně přístupné připojení k internetu v naší knihovně. Veřejný internet je přístupný v otevírací době knihovny.


Tisk článku

Knihovna městyse v Bernarticích

Začátky knihovnictví v Bernarticích.

První knihovna v Bernarticích se datuje k 22. únoru 1920 s knihovníkem, odborným učitelem a ochotníkem Františkem Dubským. Vznikla zde Čtenářsko-ochotnická jednota se sídlem v místní sokolovně. František Dubský knihovnu vedl do 29. srpna 1921 a potom ještě v letech 1924 a 1925. Od roku 1921 se vystřídali na postu knihovníka tito odborní učitelé: Václav Hodinář, František Fučík, Marie Matušková, Josef Větrovský,  Jaroslav Kouba, Josef Mrázek, Julie Pavlásková a Božena Míková. Ve válečných letech 1939-1945 byl knihovníkem odborný učitel a vlastenec František Hodík, o němž spisovatelka Ilona Borská napsala román Osud jednoho Čecha.

Od roku 1946 do roku 1972 vedl místní lidovou knihovnu učitel českého jazyka a dějepisu Václav Zítek. Knihovna v těchto letech sídlila v přízemní místnosti bernartické fary. Následníkem pana učitele Zítka se stal učitel fyziky a chemie a kulturní pracovník Stanislav Dušek. Ten v knihovně pracoval až do srpna roku 1979.

Dnem 1. září 1979 byla v obci zřízena kulturní profesionalizovaná zařízení, a to: Místní kulturní středisko a Středisková knihovna.

Místní kulturní středisko metodicky řídilo Osvětové besedy v Borovanech, Branicích, Dražíči, Jetěticích, Podolí I, Slabčicích a Veselíčku. První vedoucí MKS byla paní Danuše Čiháková z Kolišova.

Středisková knihovna metodicky spravovala  Místní lidové knihovny v: Borovanech, Branicích, Dražíči, Jestřebicích, Jetěticích Křenovicích, Nemějicích, Podolí I, Slabčicích, Srlíně, Svatkovicích, Veselíčku a Zběšičkách.

Ze začátku sídlily obě organizace v budově Základní devítileté školy v Bernarticích  a po dobu 3 měsíců také v jedné kanceláři Místního národního výboru. Čekalo se na dostavbu nového sídla obou institucí. Tím se stal dům po zemřelé doktorce Vlastě Kálalové – Di Lottiové v Táborské ulici čp. 5.

První profesionální knihovnicí v Bernarticích se stala v roce 1979 bernartická rodačka Jana Cihlářová, která  tehdy právě ukončila knihovnické studium v Praze. Ta zde působila do roku 1984 a potom ještě v letech 1986 a 1987.

Po Janě Pecháčkové – Cihlářové se ve střediskové knihovně vystřídaly tyto pracovnice: Alena Suchanová, Hana Turková a krátce také Ludmila Dušková – učitelka v důchodu, manželka učitele Stanislava Duška.

V devadesátých letech a následně až do roku 2012 pracovala v knihovně paní učitelka Ludmila Veverková a to především jako organizátorka různých kulturních akcí, výstav a přednášek. Na přípravě některých kulturních akcí se podílí nadále.

V březnu roku 1989 nastoupila do knihovny Jaroslava Sušerová.

V  roce 1991 byla zrušena instituce Místního kulturního střediska a také bylo zrušeho pracovní místo uklízečky celého objektu. Od té doby byly veškeré tyto záležitosti převedeny na vedoucí knihovny a k tomu ještě knihovnice „získala“ post vedoucí místního kina. Postupem času vzniklo v Bernarticích, v domě „Doktorky z domu Trubačů“ knihovnické, informační a kulturní centrum. Dnes již Obecní knihovna sídlí v přízemí domu, kde má oddělení pro dospělé a oddělení pro dětské čtenáře. V prvním patře domu je kancelář a dvě výstavní síně. Ve větší výstavní síni se pořádají besedy, přednášky a různá setkání a nyní je zde instalována expozice „Bernartice v historii a současnosti“. V malé výstavní síni se nachází stálá expozice „Významné osobnosti Bernartic a okolí: MUDr. Vlasta Kálalová – Di Lottiová, učitel František Hodík, farář Jan Šanda, učitel František Fučík, básník Josef Kostohryz z Bojenic, učitel a spisovatel Karel Kálal z Rákova, bernartický starosta František Švec, popravený v Táboře v roce 1942 a bernartičtí poručíci Jan Doubek, Rudolf Hrubec a Rudolf Krzák.

Obecní knihovna v současnosti pořádá: besedy se žáky základní a mateřské školy, výstavy obrazů a fotografií, prodejní velikonoční a předvánoční výstavy, besedy cestopisné a různé naučné, průvodcovskou činnost pro cizí návštěvníky- rodinné a ostatní zájezdy, setkání rodáků, divadelní představení, předplatné do Divadla Oskara Nedbala v Táboře, oslavy MDD, Mikulášská setkání pro děti i seniory, taneční zábavy a plesy, přehlídky dechových hudeb a setkání heligónkářů, zájezdy na výstavy Hobby a Země živitelka, spolupracuje s místními hasiči, s TJ Sokol Bernartice a také se základní a mateřskou školou. Od roku 1998 zpracovává obrazovou kroniku kulturních a ostatních aktivit naší obce. 

Tisk článku

Tisk článku

Nabídka knih k prodeji

Jiří Benda: VZPOMÍNKY NA ROK 1945   60,- Kč
František Mikolášek: BERNARTICE 130,- Kč
František Mikolášek: TENKRÁT BYLA VÁLKA  130,- Kč
František Mikolášek: O LIDECH, CESTÁCH A NÁVRATECH    110,- Kč
František Mikolášek: BLOUDĚNÍ ČASEM 120,- Kč
František Mikolášek: POVÍDÁNÍ O ROZÁRCE          60,- Kč
František Mikolášek: STALETÝ SVĚDEK     130,- Kč
Marie Kostohryzová: POLÁRNÍ ZÁŘE NAD PASTVIŠTĚM         60,- Kč
J. Bílý, O. Fibich: PRÁCHEŇSKÝ POKLAD        80,- Kč
Petr Luniaczek: PUTOVÁNÍ ZA LIDOVOU ARCHITEKTUROU PÍSECKA    80,- Kč
Jiří Hladký: KŘÍŽE A KŘÍŽKY NA PÍSECKU A MILEVSKU  (vydáno 2015)  255,- Kč
Irena Cejnarová: PAMĚTNÍ KNIHA OBCE BILINKA a samot k ní příslušných Leveč, Kozí hora, Ovčín 500,- Kč
Irena Cejnarová: PAMĚTNÍ KNIHA OBCE RAKOV  500,- Kč
Irena Cejnarová: PAMĚTNÍ KNIHA OBCE SVATKOVICE      500,- Kč
               
Tisk článku

Tisk článku

Adresa a spojení

Knihovna městyse Bernartice
Táborská čp.5
398 43 Bernartice
tel. 382 585 310, 774 100 594
E-mail: knihovna.ou@bernartice.cz


Výpůjční doba:

PONDĚLÍ :                                        13,00 - 16,00 hod.

STŘEDA:       8,00 - 11,00 hod.        13,00 - 16,00 hod.

PÁTEK :         8,00 - 11,00 hod.


V Bernarticích se nachází další kulturní zařízení - sokolovna. Sokolovna je v Táborské ulici proti knihovně a je provozována městysem Bernartice. Konají se zde veškerá setkání, plesy a společenské akce . 
 

Tisk článku