Veřejné zakázky

Výzva k podání cenové nabídky na akci: "Vodovod Bilinka"

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 26.03.2024 ve 13:00 hodin.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
1.priloha-kryci-list-vodovod-bilinka-bernartice.doc 44 Kb
2.priloha-cestne-prohlaseni-zakladni-kvalifikacni-predpoklady-vodovod-bilinka-bernartice.doc 38.4 Kb
3.priloha-cestne-prohlaseni-financni-zpusobilost-a-sankce-vodovod-bilinka-bernartice.doc 55.8 Kb
4.priloha-technicka-kvalifikace-vodovod-bilinka-bernartice.doc 39.4 Kb
5.priloha-seznam-poddodavatelu-vodovod-bilinka-bernartice.doc 57.9 Kb
6.priloha-sod-vodovod-bilinka-bernartice.doc 151.6 Kb
7.priloha-slepy-polozkovy-rozpocet-vodovod-bilinka.xlsx 201.5 Kb
8.priloha-pd-vodovod-cast-bilinka.zip 5405.5 Kb
dodatecne-informace-c.1-vodovod-bilinka-bernartice-14.03.2023.pdf 77 Kb
vyzva-a-zd-vr-k-podani-nabidky-vodovod-bilinka-bernartice.pdf 582.8 Kb

Výzva k podání nabídky na zakázku: „Přístavba hasičské zbrojnice Bernartice - objektu občanské vybavenosti - 8.května čp.295, Bernartice a dešťová kanalizace, zpevněná plocha“

Nabídku lze podat v termínu nejpozději do 18. 8. 2023 do 14:00 hodin na městys Bernartice.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
2-priloha-c-1-sod-srlin-pristavba-hasicske-zbrojnice.doc 110.6 Kb
3-priloha-c.-2-kryci-list-nabidky.docx 15 Kb
4-priloha-c.-3-cestne-prohlaseni662533602.doc 23 Kb
5-zadavaci-podminky-pristavba-hasicske-zbrojnice.doc 69.1 Kb
vyzva-k-podani-cenove-nabidky-pristavba-hasicske-zbrojnice.pdf 149.9 Kb
zadavaci-dokumentace740490344.rar 2472.7 Kb

Výzva k podání nabídky na zakázku: "ZTV 8. května Bernartice" - opakované vyhlášení výzvy

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
1.priloha-kryci-list-ztv-8.kvetna-bernartice260238165.doc 46.6 Kb
2.priloha-cestne-prohlaseni-zakladni-kvalifikacni-predpoklady-ztv-8.kvetna-bernartice492693370.doc 38.4 Kb
3.priloha-cestne-prohlaseni-financni-zpusobilost-a-sankce-ztv-8.kvetna-bernartice.doc 55.8 Kb
4.priloha-technicka-kvalifikace-ztv-8.kvetna-bernartice401727255.doc 39.4 Kb
5.priloha-seznam-poddodavatelu-ztv-8.kvetna-bernartice137829351.doc 51.2 Kb
6.priloha-sod-ztv-8.kvetna-bernartice144831343.doc 144.9 Kb
7.priloha-slepy-rozpocet-ztv-bernartice-8.-kvetna-vykaz-vymer447077210.xlsx 86.6 Kb
8.priloha-pd-ztv-8.kvetna-bernartice321131414.zip 13268.3 Kb
vyzva-a-zd-vr2-k-podani-nabidky-ztv-8.kvetna-bernartice.pdf 618.4 Kb

Výzva k podání nabídky na zakázku: "ZTV 8. května Bernartice"

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
1.priloha-kryci-list-ztv-8.kvetna-bernartice530912091.doc 46.6 Kb
2.priloha-cestne-prohlaseni-zakladni-kvalifikacni-predpoklady-ztv-8.kvetna-bernartice113385631.doc 38.4 Kb
3.-priloha-cestne-prohlaseni-financni-zpusobilost-a-sankce-ztv-8.kvetna-bernartice614803614.doc 55.8 Kb
4.priloha-technicka-kvalifikace-ztv-8.kvetna-bernartice192134226.doc 39.4 Kb
5.priloha-seznam-poddodavatelu-ztv-8.kvetna-bernartice161503582.doc 51.2 Kb
6.priloha-sod-ztv-8.kvetna-bernartice795189107.doc 144.9 Kb
7.priloha-slepy-rozpocet-ztv-bernartice-8.-kvetna-vykaz-vymer906776700.xlsx 86.6 Kb
8.priloha-pd-ztv-8.kvetna-bernartice672876304.zip 13268.3 Kb
vyzva-a-zd-k-podani-nabidky-ztv-8.kvetna-bernartice457258269.pdf 548.4 Kb

Výzva k podání nabídky na zakázku: "Bernartice - ul.8.května - oprava komunikace"

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
2-priloha-c.-1-sod-bernartice-ul.-8.-kvvetna-oprava-komunikace.doc 110.1 Kb
3-priloha-c.-2-kryci-list-nabidky-bernartice-ul.-8.-kvetna-oprava-mistni-komunikace.doc 31.7 Kb
4-priloha-c.-3-cestne-prohlaseni610570476.doc 23 Kb
5-zadavaci-podminky-bernartice-ul.-8.-kvetna-oprava-mistni-komunikace.doc 50.7 Kb
projektova-dokumentace.rar 6391.8 Kb
sdeleni-k-ohlaseni-stavebnich-uprav-odbor-regionalniho-rozvoje-mestsky-urada-milevsko.pdf 117.9 Kb
vyzva-bernartice-mistni-komunikace-ul.lukesova.pdf 110.5 Kb

Výzva k podání nabídky na zakázku: "Bernartice – chodník a lávka Týnská ulice"

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
1-priloha-kryci-list-chodnik-a-lavka-tynska-bernartice.doc 35.3 Kb
2-priloha-cestne-prohlaseni-zakladni-kvalifikacni-predpoklady-chodnik-a-lavka-tynska-bernartice.doc 31.7 Kb
3-priloha-slepy-rozpocet-chodnik-a-lavka-v-tynska-bernartice.xls 447 Kb
4-priloha-technicka-kvalifikace-chodnik-a-lavka-tynska-bernartice.doc 36.4 Kb
5-priloha-seznam-poddodavatelu-chodnik-a-lavka-tynska-bernartice.doc 43.5 Kb
6-priloha-sod-chodnik-a-lavka-tynska-bernartice.doc 137.7 Kb
7-priloha-pd-chodnik-a-lavka-tynska-bernartice.zip 8168.7 Kb
oznameni-o-vyberu-nejvhodnejsi-nabidky-chodnik-a-lavka-tynska-bernarti....pdf 160.2 Kb
rozhodnuti-o-vyberu-nejvhodnejsi-nabidky-chodnik-a-lavka-tynska-berna....pdf 161.6 Kb
vyzva-a-zd-k-podani-nabidky-chodnik-a-lavka-tynska-bernartice463279166.pdf 250.6 Kb

Výzva na podání nabídky na akci: Přístavba a stavební úpravy objektu č.p. 126 Bernartice

Předmětem tohoto výběrového řízení jsou stavební práce spočívající v provedení přístavby a stavebních úprav objektu č.p. 126 v městysi Bernartice – konkrétně rekonstrukce - přístavba schodiště a stavební úpravy podkroví a to za účelem vytvoření jednoho bytu - v zastavěném území městyse Bernartice, viz příloha této výzvy – Projektová dokumentace. Podrobná specifikace prací je uvedena ve výkazu výměr - slepém rozpočtu. Zakázka musí být uchazečem/dodavatelem zabezpečena v celém rozsahu. 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
1.priloha-kryci-list-1byt-bernartice.doc 32.8 Kb
2.priloha-cestne-prohlaseni-zakladni-kvalifikacni-predpoklady-1byt-bernartice.doc 31.2 Kb
3.priloha-slepy-rozpocet-1byt-bernartice.xls 292.4 Kb
4.priloha-technicka-kvalifikace-1byt-bernartice.doc 36.4 Kb
5.priloha-pd-1byt-bernartice.zip 5086.2 Kb
vyzva-a-zd-k-podani-nabidky-1byt-bernartice-signed.pdf 238.6 Kb

Výzva na podání nabídkové ceny: Bernartice náměstí

Městys Bernartice vyhlašuje výzvu na podání nabídky na zakázku: Bernartice náměstí, dle přiložených podkladů.


Výzva na podání nabídkové ceny: Bernartice místní komunikace ul. K Posvátnému

Městys Bernartice zveřejňuje výzvu na podání nabídky na zakázku:"Bernartice místní komunikace ul. K Posvátnému. Nabídky zasílejte do 25. 2. 2021 do 14,00 hodin.


Výzva - nabídka nepotřebného vybavení k prodeji

Městys Bernartice prodlužuje nabídku prodeje nepotřebného vybavení. Snižujeme požadované ceny oproti původním, které jsou v příloze. Celkem 8 ks velkoobjemových komtejnerů a štěpkovač za traktor. Proti původní výzvě požadujeme za velký kontejner minimálně 30 000,- Kč, za malý minimálně 20 000,- Kč a za štěpkovač nabídněte cenu. V příloze je fotodokumentace s původní výzvou.