Procházka mohylovou cestou v Srlíně - 12.8.2023

Procházka mohylovou cestou v Srlíně - 12.8.2023

V sobotu 12. srpna se sešli zájemci o komentovanou vycházku na téma Mohylová pohřebiště v údolí říčky Smutná v okolí obce. Jedná se o uměle navršené náspy z kamení a hlíny, které vystupují z jinak rovinaté krajiny a které v sobě ukrývají pravěké hroby. Přednášku přímo v terénu vedl archeolog Jihočeského muzea v Českých Budějovicích doc. Mgr. Ondřej Chvojka, PhD. Záměrem bylo nahlédnout do života našich dávných předků prostřednictvím výsledků archeologických výzkumů, které na lokalitách v okolí Srlína byly prováděny především ve druhé polovině 19. století. Před dvanácti lety byly tyto mohyly nově dokumentovány autorem vycházky. Doc. Chvojka často zmiňoval svého předchůdce – rodáka z nedalekých Rataj Jana Karla Hraše, který se narodil roku 1840 a má zde na svém rodném domě pamětní desku. Z jeho bádání vycházejí odborníci dodnes. Jím nalezené předměty lze shlédnout v Městském muzeu v Bechyni, v Národním muzeu v Praze a také v Regionálním muzeu v Náchodě, kde Hraše prožil druhou polovinu života. Archeologie se za těch několik generací významně posunula, nyní má hlavně za úkol vykonávat průzkum neinvazivními metodami a památky zachovat pokud možno dalším generacím. Navštívili jsme mohyly ze starší doby železné (tzv. halštatské období, t.j. cca 800 – 450 př. Kr.) v lese Březovec na okraji Srlína a další lokalitu v lese Bezinky u Starého Sedla, která spadá do střední doby bronzové (t.j. cca 1600 – 1300 př. Kr.). Na této lokalitě nalezl Hraše také depot (hromadný nález) měděných žeber ze starší doby bronzové (cca 2000 – 1600 př. Kr.), které dokládají zapojení místních obyvatel do dálkového obchodu s alpskou mědí. Téma oslovilo osm desítek účastníků, kteří se vydali v poměrně horkém odpoledni do okolí Srlína. Kromě místních sem zamířili milovníci historie i z nedalekých obcí. Mezi posluchači byly zastoupeny všechny generace, od malých dětí až po seniory.
1-12 | 13-18 |