Archiv veřejných zakázek
Výzva na podání nabídek na Víceúčelové hřiště ZŠ Bernartice
Výzva na podání nabídkové ceny na zakázku: Nábytek a cvičné kuchyňky v ZŠ Bernartice
Výzva na podání nabídek - Stavební úpravy spojovacího krčku na prádelnu a skladovací prostory pro MŠ a modernizace vytápění ZŠ
Výzva na podání nabídky - Modernizace osvětlení a zastínění oken ZŠ Bernartice
Výzva na podání nabídkové ceny na zakázku: ZTV pro 9RD Bernartice Pod Stadionem

Veřejná zakázka na podání nabídkové ceny - stavební práce.


Výzva - Na Zpracování projektové dokumentace na vodovod Jestřebice, Kolišov, Bojenice a Bilinka
Výzva: Bernartice - chodník ul. Pod Stadionem
Uzavřená výzva k podání nabídky - Modernizace vybavení učeben v ZŠ Bernartice
Výzva na podání nabídkové ceny - Modernizace vybavení učeben v ZŠ Bernartice
Výzva na zaslání cenové nabídky na motorovou požární stříkačku
Výzva na podání nabídky Bernartice prodloužení vodovodu do dalších samostatných místních částí - zpracování studie
Bernartice - chodníky Bechyňská ulice
Výzva k podání nabídky - Udržovací práce na Základní škole Bernartice
Zrušeno výběrové řízení na akci: Bernartice chodníky Bechyňská ulice
Výzva na cenovou nabídku na vozík pro SDH
Výzva na podání nabídky - ČOV Bernartice obnova odtokového žlabu v dosazovací nádrži
Výzva na podání nabídky na TDI při realizaci díla Bernartice chodníky Bechyňská ulice"
Výzva na podání nabídky na:"Technický dozor investora při realizaci díla Rekonstrukce úřadu městyse Bernartice"
Bernartice chodníky Bechyňská ulice - výzva
Bernartice chodníky Bechyňská ulice - výzva
Oprava komunikace a částí chodníků v ulici K Posvátnému - výzva
Oprava místní komunikace III. třídy 40c Rakov - Kosí Hora - výzva
Zhotovení "Lesního hospodářského plánu pro lesní majetek městyse Bernartice" - výzva
Veřejná zakázka - výzva k podání nabídek - Rekonstrukce úřadu městyse Bernartice a stavební úpravy objektu č. parc. 35 Bernartice
Výběrové řízení na pozici ODBORNÉHO LESNÍHO HOSPODÁŘE A SPRÁVCE LESŮ
Výzva na podání nabídky na akci: Oprava chodníků Bernartice 2019 K Posvátnému
Výzva na podání nabídek Oprava komunikací K Posvátnému
Výzva na podání nabídky na WiFi4EU
Výzva - Zpracovatel PD inženýrských sítí s přípojkami vodovod, ply, kanalizace pro pozemky v lokalitě Pod Stadionem
Výzva Obnova kamenné kašny Bernartice
Výzva na podání nabídky:ČSK 1 Bernartice - obnova čerpadel
Výzva na podání nabídky:Oprava dvorní části ZŠ Bernartice, fasáda, zpevněné plochy
Výzva 2 Bernartice - ulice Bechyňská STL plynovod
Výzva Bernartice - chodníky ulice Zámecká
Výzva Bernartice - místní komunikace ul. Zámecká
Výzva Bernartice ulice Bechyňská STL plynovod
Výzva na podání nabídky Bernartice obnova vodovodu
Výzva Oprava místní komunikace Náměstí Na Kopečku
Výzva Oprava MK Svatkovice p.č.704 a p.č.970
Výzva na podání nabídky "Zpracování PD ČOV a kanalizačního řádu včetně přípojek Srlín"
Výzva na podání nabídky "Zpracování PD ČOV a kanalizačního řádu včetně přípojek Srlín"
Dopravní automobil pro jsdh bernartice - uhrazená cena
Výzva k podání nabídek na výkup dřevní hmoty z prořezávek a probírek do 40 let věku
Výzva k podání nabídek provedení prořezávek a slabých probírek do 40 let věku
Prodej dřevní hmoty - výzva na podání nabídkové ceny
Prodej dřevní hmoty - výzva na podání nabídkové ceny
Výzva na podání nabídky na zakázku: Opravy CH + reko V.O Bernartice náměstí a park
Výzva na podání nabídky na zpracování projektu na obnovu kamenné kašny Bernartice
Výzva - opravy místních komunikací a chodníků Bernartice ulice Zámecká
Výzva na podání nabídkové ceny: Revitalizace zeleně - hřbitov Bernartice
Výzva na podání nabídky na zpracování projektu na obnovu kamenné kašny Bernartice
Výzva na podání nabídky na akci: Bernartice rekonstrukce válečného hrobu obětí 2 světové války
Výzva na podání nabídky na dodání třídící lopaty
Výzva na podání nabídky na zpracovatele PD "Úpravy obecní garáže a skladu na provozovny Bernartice"
Poptávkové řízení na kazázku:"COV Bernartice- obnova čerpadel"
Výzva - nabídka nepotřebného vybavení k prodeji
Výběrové řízení na pořízení dopravního auta pro JSDH městyse Bernartice
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku:"Oprava chodníků a veřejného osvětlení III. etapa - Za Humny Bernartice"
Výzva na podání nabídkjové ceny na zakázku:"Oprava chodníků a komunikace u zdravotního střediska Bernartice"
Výzva na podání nabídky na veřejnou zakázku: "Oprava MK Zběšice"
Výzva "Chodník podél Týnské ulice - zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení" 2
Výzva Chodník podél Týnské ulice - zpracování PD pro územní řízení a stavební povolení
Výzva na podání nabídkové ceny "Bernartice oprava komunikace"
Výzva na zpracování územního plánu
Výzva k podání nabídkové ceny: Stavební úpravy základní školy Bernartice
Výzva na akci: ČOV Bernartice dmychadla a aerační systém
Bernartice - oprava komunikace
Výzva k podání nabídky - Stavební úpravy Základní školy Bernartice
Oprava chodníků v ulici Za Humny Bernartice, oprava VO ulice V Zahrádce Bernartice
Výzva k předložení nabídky - Oprava části kanalizace v ulici Zámecká Bernartice
Výzva k podání nabídek na výchovné práce a těžbu, přiblížení a výkup dřevní hmoty v porostech do 40 let věku a probírek 40+
Prodej nepotřebné stavební buňky - výzva na podání nabídkové ceny
Oprava chodníků a VO v ulici Za Humny Bernartice
Výběrové řízení na nákup osobního auta
Stavební úpravy základní školy Bernartice 2 - byla zrušena
Oprava komunikací Bernartice - ulice Za Humny
Stavba inženýrských sítí v lokalitě navazující na ulici Za Humny v Bernarticích
Stavební úpravy základní školy Bernartice - zrušena
Poptávka na zhotovitele Změny č.3 ÚPD Bernartice
Bernartice - projekt svislého dopravního značení - osazení značek
Oprava MK Bilinka
Bezbariérové chodníky Bernartice - Bechyňská ulice - zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení
oprava částí místních komunikací Jestřebice
Oprava částí MK Jestřebice
Oprava chodníků - Městys Bernartice, Týnská ulice
Systém svozu bioodpadu Bernartice
Rekonstrukce místních komunikací
Oprava části kanalizace Bernartice náměstí
Výzva k podání nabídky:"Oprava části chodníkového tělesa Písecká ulice - Bernartice"
Oprava místních komunikací Zběšice
Stavební úpravy šatnového bloku ZŠ Bernartice II. etapa
Výzva k podání nabídek - Výměna oken a vchodových dveří v objektu zdravotního střediska Bernartice
Rekonstrukce místní komunikace Rakov - Slabčice
Výměna vchodových dveří v BD č.p. 349 v Bernarticícch - Výzva k předložení nabídky
Místní komunikace Srlín - výzva na podání nabídkové ceny
ZŠ Bernartice - stavební úpravy šatnového bloku - výzva k podání nabídkové ceny
Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu "Komunikace pro pěší v ulici K Posvátnému v obci Bernartice"
Výzva k podání nabídkové ceny "Oprava komunikace Bernartice - Jestřebice
Výzva na podání nabídek na zakázku: Oprava bytu v sokolovně Bernartice
Výzva na podání nabídek na zakázku: Oprava bytu v sokolovně Bernartice
Výběrové řízení na podání nabídek na těžbu a přiblížení dřevní hmoty 2014
Výběrové řízení na podání nabídek na těžbu a přiblížení dřevní hmoty 2014
Výzva na podání nabídek na výkup dřevní hmoty 2014
Výzva na podání nabídek na výkup dřevní hmoty 2014
Oprava místní komunikace Srlín - výzva k předložení nabídky
Oprava místní komunikace Srlín - výzva k předložení nabídky
Zateplení budovy MŠ Bernartice na pozemku st.342 - zpracování PD
Poptávkové řízení na dodání hracích prvků
Prodej nákladního automobilu záměr - na úřední desce
Prodej traktorového kontajnerového návěsu - na úřední desce
Výzva k podání nabídkové ceny - nákup osobního automobilu
Výzva k podání nabídkové ceny - Rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ Bernartice
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - Oprava části MK v k.ú. Bernartice (K Lomu)
Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - Zateplení části obvodového pláště tělocvičnového bloku včetně výměny oken
Zakázka malého rozsahu - Oprava sociálního zařízení v MŠ - záměr obce v roce 2013
Zakázka malého rozsahu - Oprava sociálního zařízení v MŠ - záměr obce v roce 2013
Zakázka malého rozsahu - Oprava ZŠ Bernartice - záměr obce
Zakázka malého rozsahu - Oprava ZŠ Bernartice - záměr obce
Zakázka malého rozsahu - záměr obce - Oprava MK "K Lomu" v Bernarticích
Zakázka malého rozsahu - záměr obce - Oprava MK "K Lomu" v Bernarticích
Sběrný dvůr Bernartice
Výzva k podání nabídek na výkup dřevní hmoty I.Q 2013
Výzva k podání nabídek na výkup dřevní hmoty I.Q 2013
Výzva na podání nabídek na těžbu dřevní hmoty k pevné cestě na I.Q.2013 - složka úřad-úřední deska
Výzva na podání nabídek na těžbu dřevní hmoty k pevné cestě na I.Q.2013 - složka úřad-úřední deska