Archiv veřejných zakázek

Zakázka malého rozsahu - záměr obce - Oprava MK "K Lomu" v Bernarticích

Obec Bernartice zveřejňuje záměr v roce 2013 provést opravu MK "K Lomu" v Bernarticích v předpokládaném nákladu 800 000,-Kč. bližší informace budou včas zveřejněny.