Volby do Evropského parlamentu 7. a 8. června 2024

Žádost o vydání voličského průkazu

Upozorňujeme, že žádost o voličský průkaz může být úřadu doručena ode dne vyhlášení voleb, nejpozději však 7 dnů přede dnem voleb při písemném podání, resp. až do 2 dnů přede dnem voleb při osobním podání žádosti.

Podání poštou v listinné podobě musí být opatřené úředně ověřeným podpisem voliče.

Podání v elektronické podobě musí být zasláno prostřednictvím datové schránky.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zadost-o-vydani-vp-do-ep-2.docx 18.9 Kb