Úřední deska

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Na silnici: křižovatka místní komunikace 19c (na pozemku parc. č. 1596/14 v k.ú. Jestřebice)
v Bernarticích, místní části Jestřebice, se silnicí III. třídy č. 10553 – zjednosměrnění levé
větve křižovatky – dle přiložené situace dopravního značení. V místě: Městys Bernartice, místní část Jestřebice. Z důvodu: úprava dopravního značení na místní komunikaci 19c (na pozemku parc. č. 1596/14 v k.ú.
Jestřebice) - zjednosměrnění levé větve křižovatky pro zajištění bezpečnosti a plynulosti
provozu na pozemních komunikacích.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dio223216261.pdf 214.9 Kb
verejna-vyhlaska713343288.pdf 202.6 Kb