Úřední deska

SOM oznámení o zveřejnění 2019 ROč 6

Svazek obcí Milevsko oznamuje zveřejnění podle zákona o rozpočtových pravidlech - RO č. 6/2019.