Úřední deska

Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

katastrální operát obnovený novým mapováním na digitální katastrální mapu (dále jen „obnovený katastrální operát“) v katastrálním území Bernartice u Milevska - intravilán obce Bernartice bude předložen k veřejnému nahlédnutí v budově Úřadu městysu Bernartice, v zasedací místnosti, a to ve dnech od 29. 5. 2023 do 9. 6. 2023 a s možností uplatnění námitek proti jeho obsahu.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni687023683.pdf 337.5 Kb