Úřední deska

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním k.ú. Bernartice

Oznámení o obnově operátu.