Veřejné zakázky

Výzva na podání nabídky na akci: Přístavba a stavební úpravy objektu č.p. 126 Bernartice

Předmětem tohoto výběrového řízení jsou stavební práce spočívající v provedení přístavby a stavebních úprav objektu č.p. 126 v městysi Bernartice – konkrétně rekonstrukce - přístavba schodiště a stavební úpravy podkroví a to za účelem vytvoření jednoho bytu - v zastavěném území městyse Bernartice, viz příloha této výzvy – Projektová dokumentace. Podrobná specifikace prací je uvedena ve výkazu výměr - slepém rozpočtu. Zakázka musí být uchazečem/dodavatelem zabezpečena v celém rozsahu. 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
1.priloha-kryci-list-1byt-bernartice.doc 32.8 Kb
2.priloha-cestne-prohlaseni-zakladni-kvalifikacni-predpoklady-1byt-bernartice.doc 31.2 Kb
3.priloha-slepy-rozpocet-1byt-bernartice.xls 292.4 Kb
4.priloha-technicka-kvalifikace-1byt-bernartice.doc 36.4 Kb
5.priloha-pd-1byt-bernartice.zip 5086.2 Kb
vyzva-a-zd-k-podani-nabidky-1byt-bernartice-signed.pdf 238.6 Kb