Místní komunikace Rakov Slabčice

2015 Místní komunikace Rakov Slabčice

Oprava byla provedena za přispění dotace z MMR, program na odstraňování povodňových škod, Z vlastních prostředků jsme opravily prostor kolem hasičské zbrojnice v Rakově a příjezd k sousedním nemovitostem.