Významné osobnosti

50 let od úmrtí doktorky Vlasty Kálalové - Di Lottiové

50 let od úmrtí doktorky Vlasty Kálalové DI - LottiovéV pondělí 15. února 2021 uběhne 50 let od úmrtí významné bernartické osobnosti, doktorky Vlasty Kálalové – Di Lottiové.  Zemřela v písecké nemocnici v úterý 15. února 1971. 

Větší zdravotní problémy se u ní začaly projevovat už od podzimu 1969 a téměř celý rok 1970 prožila střídavě v nemocnici. Tam ji také na jaře navštívila redaktorka z Českého rozhlasu Věra Macháčková, aby s ní natočila oblíbený rozhlasový pořad „A léta běží, vážení.“ Ke spolupráci si tehdy pozvala svoji kamarádku – novinářku a spisovatelku Ilonu Borskou. Zdravotní stav paní doktorky byl natolik vážný, že lékaři s určitým zdráháním rozhovor povolili s podmínkou, že bude trvat pouze půl hodiny a přítomna bude jedna osoba. Rozhovor se samozřejmě značně protáhl, ale redaktorka si s sebou odnášela natočený neuvěřitelný příběh staré lékařky. Ilona Borská pak podle tohoto vyprávění napsala román „Doktorka z domu Trubačů“. Poprvé román vyšel v roce 1978.

Občanský pohřeb se konal v sobotu 20. února 1971. S paní doktorkou se přišly rozloučit kromě rodiny i stovky lidí z Bernartic a širokého okolí.  Smutečního obřadu se zúčastnil i irácký kulturní atašé. Pohřeb byl vypraven z domu smutku, uložena byla do hrobu ke svým dětem a manželovi. Obřad zahájily děti z pěveckého sboru při ZDŠ Bernartice písní „Sbohem buď můj jihočeský kraji“. Poté nad hrobem promluvila paní učitelka Věra Hrubcová, která přednesla odkaz paní doktorky „Spoluobčanům na rozloučenou“ a nakonec přednesl smuteční řeč ředitel školy Jindřich Maryška.

Když tehdejší starosta obce, Václav Mrázek, děkoval iráckému kulturnímu atašé za účast na tomto smutečním obřadu, on odvětil:  „Nikoli Vy nám, ale celý Irák děkuje za to, že Vaše obec dala světu takovou osobnost, na níž nikdy nezapomeneme“. Fotky z pohřbu.

Jaroslava Sušerová.