Praktický a dětský lékař v Bernarticích

Ordinační hodiny dětské lékařky v Bernarticích

Ordinační hodiny dětské lékařky v BernarticíchDětská lékařka MUDr. Zlata Mikulášová ordinuje ve zdravotním středisku vedle ordinace praktického lékaře.

Ordinační hodiny:

Úterý: 7,30  - 9,30 hodin

Čtvrtek: 7,30 - 9,30 hod. , 10,00 - 11,00 - poradna pro novorozence.

Telefon: 382 213 319.

Ordinační hodiny dětské lékařky v BernarticíchOrdinační hodiny dětské lékařky v BernarticíchOrdinační hodiny dětské lékařky v BernarticíchOrdinační hodiny dětské lékařky v Bernarticích


Upozornění na ukončení činnosti praktického lékaře v Bernarticích

Vážení spoluobčané,

ordinace praktického lékaře v Bernarticích ke dni 30. 6. 2023 končí svou činnost. Je asi zbytečné popisovat proč a za jakých okolností se to stalo. Je potřeba si říci co bude dál.

Z dlouhodobého hlediska si vůbec nepřipouštím, že by v Bernartickém obvodu nebyl lékař a udělám pro to vše.

Co však dělat nyní!

Doporučuji všem se někde zaregistrovat. Vím, že pro starší spoluobčany to nebude vůbec jednoduché a bez pomoci blízkých se neobejdou.

Postupujte takto:

  1. doporučuji obrátit se na Vaší zdravotní pojišťovnu, u které jste registrovaní a která je ze zákona povinna zajistit poskytování hrazených služeb svým pojištěncům, včetně jejich místní a časové dostupnosti. V případě praktického lékaře pro dospělé je to dojezdová vzdálenost do 35 min. Popřípadě požádejte Vaší zdravotní pojišťovnu o zaslání seznamu ordinací praktických lékařů v dojezdové vzdálenosti, ale zdůrazněte „ pouze těch obvodních lékařů, kteří přijímají nové pacienty“.

K dispozici je také odkaz na veřejnou část Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb, ve kterém naleznete všechny lékaře resp. poskytovatele.  Tento registr může být nápomocen při hledání nového poskytovatele napříč obory zdravotní péče:

    https://nrpzs.uzis.cz/index.php?pg=vyhledavani-poskytovatele--pro-verejnost

  1. Nejspíše se většině z Vás lékaře zajistit nepodaří. Opět požádejte Vaší zdravotní pojišťovnu a důrazně žádejte zajištění zaregistrování Vaší osoby u nějakého praktického lékaře, protože žádný lékař ze seznamu vás dosud nezaregistroval. Popř. použijte odkaz na stránky MZ ČR a obraťte se pomocí tohoto formuláře na svou zdravotní pojišťovnu. https://nedostupnapece.mzcr.cz/

Vaše pojišťovna je povinna Vám lékaře zajistit.

Vím, že to nebude jednoduché, ale než se povede zajistit praktického lékaře, musíme to vydržet.

Děkuji Vám za pochopení a buďte trpěliví.

 

Pavel Souhrada

starosta