Výstavba sběrného dvora Bernartice

Výstavba sběrného dvora Bernartice

Slavnostní otevření sběrného dvora v Bernarticích, v části nazývané v lomu, se konalo 9.11.2012.

V úvodu seznámil přítomné hosty starosta obce s historií místa, kde je dvůr postaven a s celým procesem přípravy žádosti, zpracování projektu a samotnou realizací, s náklady na realizaci a průběhem výstavby.

Přestřižení pásky provedli za dodavatele stavební části firma UNIKO Písek – Ing. Marek Masopust, za dodavatele vybavení firma Mevatec - Antonín Kadlec, za administraci projektu firma Kapex – Ing. Petr Kaněra a za naši obec starosta Pavel Souhrada. Tím byl slavnostně zahájen provoz sběrného dvora. Našemu konání a sběrnému dvoru poté požehnal bernartický farář Pius Zdeněk Vágner. Slavnostního otevření se zúčastnili zástupci Krajského úřadu, odboru životního prostředí, zástupci Městského úřadu Milevsko odboru životního prostředí, starosta Milevsko Bc. Zdeněk Herout, starostové sousedních obcí - Borovan Ivana Dolejšková, Zběšiček Ladislav Sobotka, Slabčic Jaroslav Bouška, Veselíčka Ing. Jiří Lešek, dále všichni, kteří se podíleli na samotné realizaci projektu a další hosté.

Několik technických údajů a čísel:

Velikost haly: 319 m2

Zpevněná plocha v areálu: 1189 m2

Délka oplocení 195 m

Celková plocha sběrného dvora : 3 337 m2.

Náklady projektu:

Stavební část               6 238 390,-   Kč

Vybavení                     3 349 749,60 Kč

Administrace (projekty, podání žádosti, vyřízení, atd..)802 000,-Kč

 

Celkové náklady:                                 10 390 140,-  Kč

Dotace:                        90%                  9 351 125,-  Kč

Podíl obce:                  10%                  1 039 014,-  Kč

Dotaci poskytl Státní fond životního prostředí.

V sobotu se konal den otevřených dveří pro veřejnost. Přišlo se podívat několik desítek bernartických občanů, ale i občanů sousedních obcí. Návštěvníci byli mile překvapeni provedením sběrného dvora, vybavením a možností ukládání odpadů všeho druhu.

Sběrný dvůr je určen pro naše občany, to znamená bernartické, rákovské, svatkovické, bilinské, bojenické, jestřebické, kolišovské, zběšické a srlínské  a ukládání je pro ně zdarma. Postupně bychom chtěli tuto službu nabídnout i okolním obcím.