Městys Bernartice

Významné osobnosti
Tisk článku

Vlasta Kálalová - Di Lottiová

Lékařkou v Orientu 

Vlasta Kálalová naplnila svůj studentský sen - založila a téměř sedm let vedla nemocnici v Bagdádu. Vlasta Kálalová - Di Lottiová

Vlasta Kálalová, označovaná někdy též za Alberta Schweitzera v sukních, byla za první republiky známá nejen v lékařských kruzích. Po válce se nad ní zavřela voda. Znovu ji „objevila“ až spisovatelka Ilona Borská, která napsala román o jejím strhujícím životě plném obětavosti, ale poznamenaném i velkou osobní tragédií. Pod názvem Doktorka z domu Trubačů vyšel roku 1978, sedm let po lékařčině smrti. Vzbudil mimořádnou odezvu a byl vydán ještě pětkrát. V šedi normalizace bylo čtení o mladé Češce, jež se rozhodla otevřít si lékařskou praxi v dalekém Iráku, výjimečným zážitkem.

Důležité rozhodnutí

Vlasta Kálalová se narodila 26. října 1896 v jihočeských Bernarticích do učitelské rodiny. Už jako mladá dívka zjistila, že jí naprosto nedělají problémy jazyky. Když začala studovat v Praze medicínu, uměla už anglicky, francouzsky, rusky, italsky, španělsky, německy a turecky.
Po jedné přednášce profesora Jaroslava Hlavy o exotické parazitologii se v hlavě mladé medičky zrodil plán. Významný český patolog upozornil, že v Čechách neexistuje specializované pracoviště na exotické choroby, a Kálalová se rozhodla, že po studiích tuto situaci změní a odcestuje sbírat lékařské zkušenosti do Orientu. Nebylo to zbrklé rozhodnutí ani romantická představa. Zapsala se do kurzů arabštiny a perštiny, předplatila si turecký lékařský časopis, aby si osvojila medicínské názvosloví, snažila se o arabském světě co nejvíce dozvědět z knih i od lidí, kteří tam pobývali. V nejparnějších dnech podnikala mnohakilometrové pochody, aby si otestovala, jak vydrží velká vedra. Rodiče z jejího rozhodnutí moc nadšeni nebyli, báli se o ni. Ale Vlasta trvala na svém. Lékařskou fakultu ukončila s vynikajícím prospěchem v roce 1922 a se specializací na chirurgii. Dva roky potom vykonávala potřebnou praxi v Čechách. Zároveň sháněla podporu pro svůj plán - založit v některé orientální zemi nemocnici, kde by čeští lékaři ošetřovali místní obyvatelstvo a přitom získávali znalosti o exotických chorobách. S rozvojem cestování totiž hrozilo, že se tyto nemoci mohou objevit i v srdci Evropy. Na tento projekt však byly třeba nemalé finanční prostředky. Kálalová se obrátila na několik institucí s žádostí o finanční podporu, ale neúspěšně. Velkou roli hrál fakt, že o peníze žádala žena.

S penězi pomohl Masaryk

Pomoc nakonec přišla z nečekané strany - od prezidenta T. G. Masaryka. O plánech mladé lékařky jej informovala jeho dcera Alice, která se s Kálalovou osobně znala díky svým aktivitám v Červeném kříži. Pozvala Kálalovou na prezidentský zámek v Topolčiankách, kde spolu měly o plánované cestě na východ hovořit. „Tu jsem strnula nad svou hlasitou řečí: v křesle u plápolajícího ohně seděl bez pohnutí, zamyšleně, pan prezident,“ napsala o této návštěvě později ve svých nepublikovaných vzpomínkách Kálalová.
Masaryk si nechal podrobně vyprávět o jejím záměru a zeptal se i na finanční prostředky, které má k dispozici. Osmadvacetiletá lékařka mu odpověděla, že má peníze z otcovského podílu a své úspory. „Ty si schovejte. Budete je potřebovat. Vyhledejte v Praze mého právního zástupce. Má příkaz k úhradě výloh vaší cesty. Teď vám dá dva tisíce a napíšete mu, když budete potřebovat.“ Postupně jí půjčil 244 tisíc a ona mu je do posledního haléře vrátila. Dokázala to za necelé tři roky.

Nemocnice v Iráku

V roce 1924 odjela nejprve do Istanbulu. Dostala se na kliniku věhlasného gynekologa, který měl renomé po celém Orientu, věděla, že s jeho doporučením bude mít v arabském světě mnohem lepší pozici. Svou nemocnici se rozhodla v roce 1925 vybudovat v Iráku. V Bagdádu založila sanatorium neboli mustausaf s dvaceti lůžky a téměř sedm let ho úspěšně vedla. Operovala i velmi složité případy. Ukázalo se, že být ženou je vlastně výhoda. Muslimským pacientkám by totiž jejich muži nikdy nedovolili, aby je vyšetřoval lékař-muž.
O propagaci se jí hned na počátku postaral otec jejího prvního pacienta - malého chlapce, kterého kopl kůň do obličeje. Dítě jí přinesli v hrozném stavu, uprostřed obličeje mu zela krvavá rána. Doktorka Kálalová ho zachránila, srovnala mu kůstky a udělala plastiku. Chlapcův otec byl prodavač a každému, kdo do jeho krámku zavítal, chlapce ukazoval a vyprávěl o šikovné doktorce. Osvědčila se i u těžkých porodů. Její renomé rostlo tak, že ji chtěl poznat i irácký vladař. Česká lékařka pak léčila i některé členy královské rodiny.

Téměř sedm let odolávala

Po celou dobu svého iráckého působení informovala o svém počínání prezidenta Masaryka. Moc jí záleželo na tom, aby ho nezklamala, přála si, aby na ni byl hrdý. Byl. Po jejím návratu do Československa řekl: „Taková holčička to byla, když si troufla sama do světa. Blahopřeji vám, paní doktorko! Udělala jste tam Československu dobré jméno. A takový kus práce, že by to leckterý mužský nezastal.“
Psala i na česká lékařská pracoviště, zda by se nenašel lékař nebo lékařka, který by se stal jejím nástupcem. „Nezbývalo mi než držet získané pozice tak dlouho, dokud se nestanou poměry příznivějšími - dokud v mé vlasti nebude zájem o klinickou jednotku, která by v subtropickém prostředí udržovala styk teoretických ústavů doma s exotickou patologií. Pracovala jsem, psala domů, čekala. Odpověď z Čech byla vždy táž: mlčení. Jako by psal domů mrtvý,“ napsala Kálalová ve svých vzpomínkách.
V Bagdádu našla vedle řady vděčných pacientů i životního partnera. V roce 1927 se zde provdala za Itala Giorgia Di Lottiho, úředníka irácké správní služby. V následujícím roce se jim narodil syn Radbor a v roce 1931 dcera Drahomila Lydia.
V Bagdádu se v létě teploty pohybují kolem 50 stupňů Celsia, pro Evropana je to velice náročné, k tomu nejrůznější exotické nemoci... Muselo to přijít a je až s podivem, že se tak stalo až po šesti letech. Horečka dengue ji naprosto vyčerpala: „Zima 1931-32 mě upoutala téměř trvale na lůžko a nedalo se očekávat, že by můj zdravotní stav snesl další léta v horkém podnebí.“ Odjížděla nerada, k Iráku si vytvořila pevné pouto, mnoha lidem tu zachránila život, především dětem (tehdy tam umíralo každé třetí novorozeně v prvním roce života), měli ji tu velice rádi a vážili si jí. A odjíždělo se jí o to hůř, že za sebe nenašla náhradu, že nebyl založen „stálý československý ústav pro výzkum tropických chorob“.

Přežila jen zázrakem

Po návratu do Československa v roce 1932 se nejprve potřebovala dát do pořádku. Plně se zotavila až po čtyřech letech. Organizovala kurzy pro dobrovolné zdravotní sestry a stala se vedoucí redaktorkou časopisu Zdraví lidu. Její manžel přijal československé občanství, fašistickou Itálii už nepovažoval za svou vlast.
Okupaci nesla doktorka Kálalová Di Lottiová velmi těžce. Odjela z Prahy, s rodinou se usadila v rodném domě v Bernarticích a otevřela si tam ordinaci. Na jaře 1942 se toto městečko stalo útočištěm československých parašutistů, neboť dva instruktoři našich výsadkářů v Londýně, Rudolf Hrubec a Rudolf Krzák, pocházeli z Bernartic. Nacisté se o parašutistech dozvěděli a Bernarticím hrozil osud Lidic. Nakonec bylo zastřeleno „pouze“ 22 bernartických občanů.
Lékařčině rodině se tehdy smrt vyhnula. Ale pouze dočasně. Přišla nakonec v posledních hodinách války. Ustupující jednotky SS zakročily 8. května 1945 v Bernarticích proti českým povstalcům a zastřelily 44 lidí, mezi nimi i manžela Kálalové a obě jejich děti. Giorgio Di Lotti se jako Ital mohl vyhnout popravě, ale před esesáky se označil za Čecha. Vlasta Kálalová, ležící zraněná v tratolišti krve vedle svých blízkých, unikla smrti pouze díky tomu, že ji Němci považovali za mrtvou.

Bez rodiny

Zoufale se snažila s tou strašlivou tragédií vyrovnat. Už v nemocnici si umínila, že k sobě do Bernartic vezme několik válečných sirotků. Nejprve si přivedla polskou dívku, později slovenského mladíka, který tvrdil, že byl partyzánem. Její snaha vytvořit jakousi náhradní rodinu skončila fiaskem. Polka po několika měsících bez rozloučení odešla. Taktéž Slovák, kterému dokonce vystrojila svatbu, se k ní zachoval dosti nevděčně a nelze vyloučit, že byl za války konfidentem gestapa.
Nevyužité prostory ve svém domě pak osamělá lékařka nabídla místním jeslím. Děti z Bernartic i širokého okolí se k ní chodily učit jazyky. Zemřela 15. února 1971 v písecké nemocnici.
Dnes by byla Kálalová ze situace v Iráku nešťastná. Hrdá by však určitě byla na české lékaře, kteří provedli stovky operací a ošetřili tisíce Iráčanů v české polní nemocnici v Basře. I na to, že český stát přijal k léčení přes dvacet těžce nemocných iráckých dětí a několika tamním lékařům umožňuje stáže na našich klinikách.

3x ze života

Vlasta Kálalová se svými postoji příliš nehodila do komunistického režimu. Při procesu s Miladou Horákovou protestovala proti hrdelnímu rozsudku a napsala prezidentu Gottwaldovi. Komunistická tajná policie ji proto začala sledovat a zapsala si: „Za její přílišnou humanitou vzhledem k jejímu vzdělání a znalosti světa by se mohly skrývat i protistátní věci. Jest vlastenkou v buržoazním pojetí a osobní přítelkyní Alice Masarykové.“ Kálalová intervenovala i za svého rodáka z Bernartic, parašutistu Rudolfa Krzáka, který byl jako příslušník „západního“ odboje komunisty uvězněn.

Měla mimořádný jazykový talent. Ovládala čtrnáct jazyků a věk u ní nehrál roli. Norštinu a islandštinu se začala učit až po padesátce. Jen jedním jazykem od války už nikdy nepromluvila - německy. „Tímto jazykem mluvili vrazi mých dětí,“ vysvětlovala.

Během pobytu v Iráku sbírala také hmyz pro Národní muzeum v Praze. To díky ní vlastní rozsáhlou sbírku.

Autorka textu: PAVLÍNA FORMÁNKOVÁ. Autorka je historička. Text převzat z Mladé fronty dnes ze den 27.09/2005.
Vlasta Di Lottiová

SPOLUOBČANŮM NA ROZLOUČENOU Vlasta Kálalová - Di Lottiová

Spoluobčané!
Kdybych Vám mohla říci pár slov, než opustí naposled mé tělo otcovský dům, chtěla bych Vám říci toto:
Děkuju Vám všem.
Každému z Vás patří můj nekonečný dík.
Měla jsem Vás upřímně ráda. Těšíval mě nesmírně každý Váš krásný čin, každé vlídné slovo. Jste ušlechtilí lidé. Pracovití, bystrého ducha. Vážívala jsem si Vaší neobyčejné vytrvalosti v plnění úkolů. Jsem Vám vděčna za to, že jste mohli být mému mládí vzorem a mému stáří útěšnou oporou.
Děkuji Vám vroucně za to, že jste mi umožnili dožít mezi Vámi v nezměrné lásce a úctě k Vám, předrazí rodáci.
Těšívalo mě vždy obzvláště, když jsem viděla Vaši uvážlivost a vzájemnou snášenlivost. Když jsem mohla pozorovat, že neurážíte lidskou důstojnost v těch, s nimiž právě nesouhlasíte.
Jako je nejhanebnějším rysem otročivosti stádné klanění se současným mocným a kydání hany na ty členy národa, jejichž doba přešla, tak je projevem zavrženíhodné zbabělosti, nevyjádříme-li zrale uvážený nesouhlas anebo zabraňujeme-li druhým tak včas učiniti.
Každý z nás jedná za okolností, jež nejsou totožnými v žádném následujícím okamžiku. Můžeme kdykoli poté klást jednotlivci za vinu jednání, jež pravděpodobně bylo výsledkem hromadné účasti mnohých?
Prosím Vás, přátelé, snažte se předcházet zlu činně, sotva zpozorujete jeho počátky. Houževnaté úsilí zvládne mnoho, jsme-li proniknuti láskou.
Tisícileté myšlení vytvářelo pojem „ráj”. Pojem souladné krásy, prostředí duševní spokojenosti. Jsem přesvědčena, že zeměkoule dává lidstvu všechny podmínky, aby na ní uskutečnilo „opravdový ráj”. Jen je třeba vidět jej a uskutečňovat už v dnešku. Šťastný domov na zemi pro všechny. Domov, v němž se prozíravě váží hodnoty duševní neméně než bezprostřední blahobyt hmotný.
Připustíte mou poslední prosbu?
Učiňte tak, byť výhradně proto, že si říkáme Slované. Nevyslovujte slov, za jejichž významem nestojí s plnou odpovědností Váš vlastní rozum. Slovem vyjadřujeme úsudek. Slovo odlišuje člověka od druhých bytostí živočišného světa. Každé vyřčené slovo tvoří. Obsahuje v zárodku skutečný svět, svět příštích okamžiků. Slovo tvoří věcné hodnoty i lidské vztahy. Je půdou blaženosti. Je však také s to udržovat lidskou společnost v propastech kalu a špíny, hrůzách bezcitné surovosti. Doufám, že soudíte podobně jako já!
Není důstojno člověka, aby svým slovem srážel květy dobrých lidských snah pod kopyta zvířeckosti.
Přeji Vám vroucně, moji rodáci, aby se Vám podařilo přiblížit se hodně blízko blaženému láskyplnému lidskému celku.

Vaše
Vlasta Di Lottiová
Únor 1971

Tisk článku

Dnes je: 23.02.2019

Svátek slaví: Svatopluk

aktuality

Oznámení o uzavření sběrného dvora 21. a 23. 2.

Oznamujeme občanům, že z důvodu NEMOCI bude sběrný dvůr v Bernarticích ve čtvrtek 21. 2. a v sobotu 23. 2. 2019  UZAVŘEN. Děkujeme za pochopení.


8. BERNARTICKÁ HELIGONKA 23. 2. 2019 - pozvánka

Městys Bernartice a Heligónkářská liga srdečně zvou všechny příznivce heligónek a milovníky hezké české písničky na již 8. ročník „BERNARTICKÉ HELIGÓNKY“. Tato akce se bude konat v bernartické sokolovně v sobotu 23. února 2019 od 14:00 hodin. Pro všechny účastníky bude připravena divácká soutěž a také proběhne slosování všech vstupenek o pěkné hudební ceny. Během hudební přehlídky zahraje k tanci a poslechu Toulavá kapela Josefa Janouška. Přijďte se odreagovat, zazpívat a zatančit. Na shledání v Bernarticích se těší všichni pořadatelé. Informace a případné rezervace na č. 774100594.


Nový Územní plán městyse Výzva k podávání podnětů

Městys Bernartice zadal zpracování nového územního plánu městyse Bernartice a všech místních částí. Žádáme všechny občany, kteří mají, či chtějí podat nějaký podnět ke zpracování nového územního plánu, aby jej doručili na radnici v co nejkratší době. Děkujeme všem za podané návrhy k uspořádání nového územního plánu městyse.


14. obecní ples 9. 3. 2019 - pozvánka

Městys Bernartice srdečně zve na 14. obecní ples, který se bude konat v sobotu 9. 3. 2019 od 20,00 hodin v sokolovně v Bernarticích. Hudba RM Band, bohatá tombola, předtančení.


Půjčky z Fondu rozvoje bydlení - výzva na podávání žádostí 2019

Zastupitelstvo městyse Bernartice vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení. Žádoti o půjčky podávejte do 8. března 2019.


Povánoční koncert skupiny Fantom v kostele v Bernarticích

Povánoční koncert skupiny Fantom v kostele v BernarticíchPovánočním koncertem, v sobotu 5. ledna 2019, v kostele sv. Martina v Bernarticích zakončila své vánoční turné koncertů skupina Fantom se svými hosty Ninou Fialovou, Nelou Duchačovou a sborem Mil Roses. V kostele všechny učinkující a návštěvníky přivítal Pius Zdeněk Vágner a poté koncert zahájil sbor Mil Roses. Zaplněný kostel si na závěr, jako i loni, vyžádal potleskem přídavek. Pár fotek je v odkaze: http://www.rajce.net/a15779340


Zpívání v kostele

Zpívání v kostele23. prosince 2018 se konalo v kostele sv. Martina tradiční Vánoční zpívání. Žáci Základní školy současní i bývalí, pod vedení učitelky Milady Jirouškové opět zaplnili prostory našeho kostela do posledního místečka. Fotky jsou ve fotoalbu. Sestřih koncertu který nám poskytl pan Krekule je možné shlédnout zde: http://youtu.be/yrPPC-1loR4


Silvestrovský pochod kolem Bernartic a ohňostroj 2018

Silvestrovský pochod kolem Bernartic a ohňostroj 201831. 12. 2018 se konal již XX. ročník Silvestrovského pochodu kolem Bernartic, tentokráte za poměrně teplého počasí. Cílem pochodu byla místní část Srlín. Zhruba 3 stovky pochodníků se vydalo, po přivítání starostou Pavlem Souhradou a paní Veverkovou, od restaurace Na kopečku, společně s několika čtyřnohými kamarády směrem na Zběšice, kde bylo malé zastavení na návsi. Odtud pak směrem k rybníku Loviště a po lukách do Srlína k bývalému "zámku", kde na všechny čekalo občerstvení v podobě čaje, grogu a vánočky. Pochodníci obdrželi pamětní list za absolvování XX. ročníku pochodu. V Srlíně na všechny čekal připravený autobus, který po několika turnusech dopravil účastníky zpět do Bernartic. Tady pro všechny hrála od 16 hodin hudba pana Cézy a občerstvení zde zajistil Jindřich Čeněk ze Srlína. Již tradiční odpolední ohňostroj přilákal na náměstí do Bernartic mnohem více spoluobčanů, než bylo na pochodu. Celá horní polovina náměstí se zaplnila. Po půl šesté, když starosta zhasl veřejné osvětlení se náměstí rozzářilo pod vystřelovanými petardami. Ohňostroj byl zakončen potleskem příhlížejících. Fotky z pochodu jsou k nahlédnutí zde: http://www.rajce.net/a15779290


Předvánoční setkání se seniory 2018

Předvánoční setkání se seniory 2018Ve čtvrtek podvečer se v sokolovně konalo každoroční předvánoční setkání se seniory. Na začátku setkání se krátce přítomným představil nový ředitel základní školy pan Ing. Mgr Jan Cendelín. Poté vystoupily děti naší základní školy s nacvičenými koledami a krátkou scénkou pod vedením Petry Brčákové. Všichni příchozí dostali občerstvení a k poslechu i tanci zahrála hudba pana Kodada z Bechyně. Pár fotek k nahlédnutí zde: http://www.rajce.net/a15726960


Česko zpívá koledy v Bernarticích u Pekařství Malá

Česko zpívá koledy v Bernarticích u Pekařství MaláI Bernartice se letos podruhé zapojily do akce "Česko zpívá koledy". Do seznamu míst, kde se zpívaly koledy, přihlásila Bernartice paní Malá, která celou akci zorganizovala a zajistila, včetně občerstvení. Zazpívat si předem nahlášené koledy přišlo cca 50 spoluobčanů, na které čekalo občerstvení v podobě punče či čaje s vánočkou. Za doprovodu kytary si příchozí s chutí zazpívali. Pár fotek z akce je zde:https://www.rajce.net/a15724705


Mikulášská pro děti v sokolovně

V sobotu 8. prosince se v sokolovně v Bernarticích konala Mikulášská besídka pro děti. Více jak padesát dětí se vyskotačilo při různých soutěžích, které pro ně připravil jeden čert, kterému se podařilo utéci z Hravého pekla. Všichni však s napětím čekali, zda se ve vchodových dveřích neobjeví, byť se spožděním, Mikuláš. A dočkali se. Přišel i s andělem. Za básničku pak obdrželi malý dárek. Fotky z celé akce jsou k dispozici zde, případně na radnici.https://www.rajce.net/a15719518Mikulášská pro děti v sokolovně


Mikuláš chodil po Srlíně

Mikuláš chodil po SrlíněVe středu 5. prosince 2018 chodil Mikuláš se svojí družinou také po Srlíně. Navštívil naše nejmladší a nejstarší a podaroval je sladkými drobnostmi. Fotky z obchůzky jsou v odkaze: https://www.rajce.net/a15719495


Rozsvícení Vánočního stromu na náměstí v Bernarticích

V neděli 2. prosince 2018 se konalo na náměstí v Bernarticích slavnostní rozsvícení Vánočního stromu. Letošní rozsvícení se konalo za velmi nepříjemného deštivého počasí. Na úvod zaspívaly děti základní školy Vánoční koledy, poté došlo na přednášení básniček či říkadel od jednotlivých dětí, za něž byly odměněny Vánočním kalendářem. Pro všechny příchozí byl rozléván punč či čaj dle přání a k zakousnutí vánočka. Fotky z vystoupení dětí jsou v odkaze zde. http://www.rajce.net/a15709667Rozsvícení Vánočního stromu na náměstí v Bernarticích


Rozsvěcení Vánočního stromku v Srlíně

V sobotu 1. prosince 2018 se v Srlíně slavnostně rozsvítil Vánoční stromek na návsi. Na začátku vystoupili žáci Základní školy Bernartice s nacvičenými koledami. Pár fotek je ve fotoalbu zdeRozsvěcení Vánočního stromku v Srlíně.


Ustavující jednání zastupitelstva městyse Bernartice

V úterý 30. 10. 2018 se konalo ustavující jednání „nově zvoleného“ zastupitelstva městyse Bernartice. V těchto komunálních volbách byly sestaveny 4 kandidátní listiny a o přízeň voličů se ucházelo celkem 60 kandidátů do 15-ti členného zastupitelstva. Zvoleno bylo týž 15 zastupitelů, kteří byli zvoleni již v minulém volebním období. Při volbě starosty, místostarosty, členů rady a členů a předsedů komisí byli zvoleni stejní zastupitelé, kteří tyto funkce zastávali v minulém období. Je to velice zvláštní situace, která, nevím, jestli kdy tady byla a jestli se kdy bude opakovat. 

Vedení městyse:

Pavel Souhrada – starosta

Jaromír Fuka – místostarosta

JUDr. Vladimír Souhrada, Ing. Václav Tupý, Zdeněk Čeněk – radní

Jiří Kotrba, František Malý, Jaroslava Sušerová, Miloslav Kolář, Aleš Kroupa, Josef Hrádek, Ing. Stanislav Kunt, Pavla Čížková, Zdeňka Fuková, Ing. Jana Trávníčková – členové zastupitelstva

Kontrolní výbor: Pavla Čížková, Miloslav Kolář, Jiří Pinc

Finanční výbor: Zdeňka Fuková, Ing. Stanislav Kunt, Marie Tintěrová

2014 Ustavující jednání zastupitelstva městyse Bernartice a 2018 Ustavující jednání zastupitelstva městyse Bernartice


Rozšíření veřejného osvětlení v Srlíně

Pět nových svítidel jsme osadili v části naší vesničky Srlín. K výměně stávající lampy a prodloužení stávajícího osvětlení došlo v souběhu s přeložením stávajícího vzdušného vedení nízkého napětí do země. Celkové náklady byly 150 000,- Kč. Opravu provedla firma ELTA s.r.o. Rozšíření veřejného osvětlení v SrlíněRozšíření veřejného osvětlení v SrlíněRozšíření veřejného osvětlení v SrlíněRozšíření veřejného osvětlení v Srlíně


Nově opravené společné hroby na hřbitově

Za pomoci dotace Ministerstva obrany jsme nově opravili společně hroby padlých bernartických občanů na konci války 8. května roku 1945. Výše dotace 338 000,- Kč, celkové náklady 449 225,- Kč, finanční podíl městyse Bernartice 111 225,- Kč. Opravu provedla v měsíci září křenovická firma Garantkámen, s.r.o. Nově opravené společné hroby na hřbitověNově opravené společné hroby na hřbitově


Vítání nových občánků na radnici

Vítání nových občánků na radniciV pátek odpoledne 16.11,2018 přivítal starosta městyse Bernartice Pavel Souhrada celkem 14 občánků. Přivítáno bylo 10 dětí z Bernartic, 2 z Křenovic a po jednom z Borovan a ze Zběšiček. Fotky z vítáni jsou k dispozici v odkaze zde: http://www.rajce.net/a15674464


Zběšická lípa ke 100. výročí založení Československa

Zběšická lípa ke 100. výročí založení ČeskoslovenskaV sobotu 27. 10. 2018 ve 14,18 hodin se ve Zběšicích u místní bývalé kovárny sešly desítky místních občanů či občanů se zběšickými kořeny, aby zde vedle bývalé kovárny zasadili na památku 100. výročí založení Československa "Zběšickou lípu". I přes nepřízeň počasí se zde sešli spoluobčané téměř z každé chalupy a společně, od nejmenších po nejstarší, lípu zasadili. Místní na tuto slávu přichystali bohaté občerstvení. Ke kořenům této pamětní lípy byla uložena schránka s pamětními listinami a dokumenty o sázení pro další generace. Pohled na sázení je ve fotogalerii v odkaze zde.


Beseda ke 100. výročí založení republiky

Beseda ke 100. výročí založení republikyV pátek 26. 10. 2018 se na bernartické radnici konala od 18,00 hodin beseda ke 100. výročí založení Československé republiky. Hostem byl ředitel Prácheňského muzea v Písku pan Phdr. Jiřím Prášek, který velice poutavě vyprávěl o dění v Písku a okolí. V průběhu večera, proloženého hudebními vystoupeními Markéty Chroustové a Kristýny Zítkové, se účastníci seznámili se jmény padlých spoluobčanů z jednotlivých místních částí, patřících dneska k Bernarticím, čteny byly úryvky z kronik z let 1918. Pohled na besedující ve fotografii je ve fotoalbu zde.


Téměř dokončená oprava školy

Téměř dokončená oprava školyStavební firma KOČÍ provedla v letních měsících druhou etapu opravy fasády a dvorní části školy. Opravena je fasáda v levé dvorní části a v nové části směrem k radnici, nový povrch dostalo celé nádvoří. Drobné nedodělky budou odstraněny do konce října. Celá tato část nás bude stát 3 200 000,- Kč, vše platíme z rozpočtu městyse. Náhled je ve fotoalbu zde.


Oprava chodeb a sociálního zázemí v mateřské škole

Oprava chodeb a sociálního zázemí v mateřské školeV letním období se rekonstruovalo i v naší mateřské škole. Stavební firma STAVEKO-SERVIS z Tábora provedla rekonstrukci sociálního zařízení v objektu MŠ včetně provedení nových dlažeb na chodbách v přízemí a prvním patře. Rekonstrukce stála 659 546,- Kč. Nahlédnout do MŠ je možné ve fotogalerii zde.


Požehnání nového auta pro SDH Bernartice

Požehnání nového auta pro SDH BernarticeV sobotu odpoledne, 29.9.2018, se konala malá slavnost v Bernarticích před hasičskou zbrojnicí. Pius Zdeněk Vágner zde požehnal novému autu bernartických hasičů. Přítomné přivítal starosta SDH Bernartice pan Václsav Písecký, starosta městyse Bernartice Pavel Souhrada seznámil s historií a žádostma o nové auto, které bylo získáno za podpory Jihočeského kraje. Poté Pius Zdeněk Vágner autu požehnal a popřál aby sloužilo co nejdéle a k výjezdům bylo potřeba co nejméně. Po požehnání byly oceněni medailemi ke 100. výročí založení republiky zasloužilí členové sboru. Následovalo volné posezení s občerstvením. Fotky z odpoledne jsou k nahlédnutí zde. https://www.rajce.net/a15553455


Udělení čestného občanství Pavlu Novotnému

Udělení čestného občanství Pavlu NovotnémuZastupitelstvo městyse Bernartice na svém zasedání 25. září 2018 schválilo a udělilo předsedovi Zemědělského družstva Bernartice Pavlu Novotnému, za dlouholetou spolupráci s městysem Bernartice "ČESTNÉ OBČANSTVÍ". Foto ve fotogalerii zde.


SDH Srlín a Svatkovice - Rákov v Trocnově

SDH Srlín a Svatkovice - Rákov v TrocnověSbory dobrovolných hasičů Srlína a Svatkovice - Rákov měly své zastoupení v Trocnově dne 22. 9. 2018, na Trocnovských slavnostech, kde se konalo setkání praporů ke 100. výročí založení České republiky. Více z akce ve fotkách.http://www.rajce.net/a15541940


5. ročník bernartického cyklokrosu

5. ročník bernartického cyklokrosuV neděli 23. 9. 2018 se i přes nepřízeň počasí konal v Bernarticích pod Posvátným 5. ročník cyklokrosu. Dopoledne patřilo dětem, hlavní závod odstartoval zhruba v půl třetí odpoledne. Výsledky nejsledovanějších kategorií, elite mužů, žen, juniorů a juniorek ovládli cyklokrosaři stáje ČEZ Cyklo Team Tábor. Muži + absolutní pořadí: 1. Martin Hunal (ČEZ CT Tábor), 2. Josef Jelínek (Mitas Trek), 3. Tomáš Bakus (ČEZ CT Tábor). Ženy: 1. Kamila Janů (ČEZ CT Tábor), 2. Tereza Vaníčková (Ivar CS Author Team), 3. Celestýna Součková (ČEZ CT Tábor). Junioři: 1. Matyáš Fiala, 2. Karel Camrda, 3. Jiří Koktavý (všichni ČEZ CT Tábor). Juniorky: 1. Klára Šafaříková (ČEZ CT Tábor), 2. Barbora Macháčková (GS cyklo team Jistebnice), 3. Michaela Hazová (Kola Bakus). Kadeti: 1. Adam Kubík (Cycling Academy Tábor), 2. Jan Frühauf, 3. Radim Teršl (oba Cykloksport-Pitstop.cz). Kadetky: 1. Nikola Navrkalová (Kooperativa Jablonec nad Nisou), 2. Anna Dostálová (LykoClub Prachatice), 3. Anna Mundlová (Cyclosport PitStop). Postřehy ze závodního prostředí ve fotkách jsou v odkaze: http://www.rajce.net/a15542043


První školní den v ZŠ Bernartice 3.9.2018

První školní den v ZŠ Bernartice 3.9.2018Jako každé zahájení nového školního roku i letos přišel přivítat prvňáky do základní školy starosta městyse Pavel Souhrada s místostarostou Jaromírem Fukou a zastupitelem Zdeňkem Čeňkem. Na uvítanou prvňákům předali malou sladkost. Poté společně se ředitelem navštívili ještě ty nejstarší v deváté třídě. Slavnostní zahájení školního roku pak proběhlo na nově opraveném nádvoří před vstupem do školy. Nový pan ředitel, Ing. Mgr. Jan Cendelín, všechny přivítal, představil nové vyučující na škole a popřál všem hodně úspěchů v nadcházejícím školním roce. Pár fotek je k nahlédnutí ve fotoalbu zde.


Slavnostní vyhlášení výsledků Vesnice roku 2018 - za Jihočeský kraj

Slavnostní vyhlášení výsledků Vesnice roku 2018V pátek 10. 8. 2018 se ve Svatém Janu nad Malší konalo slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola soutěže Vesnice roku 2018 v programu obnovy venkova. Bernartice získaly titul "Jihočeská knihovna roku 2018" a diplom za moderní knihovnické a informační služby, ocenení si převzala knihovnice Jaroslava Sušerová, a dále Cenu hejtmanky Jihočeského kola, za realizaci projektu "Hravé peklo". Tuto cenu převzal Aleš Kroupa. Zlatou stuhu v Jihočeském kraji, za vítězství v krajském kole soutěže, získal Svatý Jan nad Malší. Druhá skončila obec Čejetice a třetí obec Popelín. Fotky ze slavnostního vyhlášení si můžete prohlédnout ve fotoalbu zde.


Noční soutěž SDH v Bojenicích 2018

V sobotu 21. července 2018 se konal další ročník noční soutěže v požárním sportu "O putovní pohár předsedy ZD Bernartice" v Bojenicích. Večer začal od 20,00 hodiny pod stanem TepNoční soutěž SDH v Bojenicích 2018lický drak, ve 21.45 hod nástup soutěžních družstev a ve 21,55 odstartoval ohňostroj. Pak začala samotná soutěž družstev. Přihlásilo se pět družstev žen a deset družstev mužů - soutěžících, a dále dvě družstva mimo soutěž. Hasiči z Mokřic, kteří přijeli po odsoutěžení z Milevska a veteráni ze Svatkovic. V ženách zvítězilo - obhájilo družstvo z Oltyně, před Křenovicemi a Podolím I, Přeborovem a Mirovicemi(NP).  Z mužských družstev byli první muži z Jestřebic (odvezli si putovní pohár natrvalo), před Mirovicemi a Píseckou Smolčí. Následovala družstva Záboří, Chřešťovice, Přeborov, Zběšičky, Bernartice, Bojenice(NP) a Cígler(NP). Oceněna byla i družstva, která se nejvíce přiblížila času 40 s. ale i s nejhorším časem. Fotky z celé akce jsou k dispozioci zde.


Bojenice 800 let

Bojenice 800 letV sobotu 14. 7. 2018 oslavili v Bojenicích 800 let od první zmínky o obci. S oslavami bylo spojeno setkání rodáků a přátel a křest nové publikace (knihy) o Bojenicích. Od 15 hodin se konala v kapličce mše svatá, kterou sloužil Pius Zdeněk Vágner. Poté starosta Bernartic Pavel Souhrada, kam Bojenice dnes patří, společně s nejstarší obyvatelkou Bojenic paní Annou Kotrbovou odhalili pamětní desku obětem 1. světové války. Deska je umístěna na boční stěně kapličky. K tomuto výročí byla vydána publikace (kniha) "Bojenice", jejíž autorkou je Andrea Hrádková. Kniha byla v bojenickém altánu pokřtěna a poté autorka zájemcům knihu podepsala. Celé odpoledne hrála všem k poslechu kapela Akord z Votic. Fotky z odpoledne jsou ve fotoalbu zde.


Předávání vysvědčení 9. třídě na radnici

Pátek 29. června 2018 byl pro naše deváťáky posledním v naší škole. Pro vysvědčení si ale došli do obřadní síně na radnici. Fotky z předávání jsou ve fotoalbu zde.Předávání vysvědčení 9. třídě na radnici


Srlín 120 let SDH, 800 let obce, 20. ročník memoriálu Ladislava Boušky

Srlín 120 let SDH, 800 let obec, 20. ročník memoriálu Ladislava BouškyV sobotu 30. 6. 2018 se od pravého poledne konala po Srlíně malá slavnost. Dobrovolní hasiči slavili 120. výročí od svého založení spojené s 20. ročníkem hasičské soutěže O srlínský pohár - memoriál Ladislava Boušky a doba 800 let od první zmínky o obci. Slavnost začala průvodem z návsi od hasičské zbrojnice k pomníku padlých v I. světové válce vedle budovy bývalé školy. Zde byl položen věnec a kytice a po krátkém proslovu se všichni za hudebního doprovodu přesunuli na louku ke Smutné, kde pokračovalo odpoledne přivítáním hostů, rodáků soutěžících hasičských družstev, předáním ocenění a konečně hasičskou soutěží. Celým odpolednem provázel B-Quintet. Fotky z celé akce jsou ve fotoalbu zde.


19. ročník memoriálu Rudolfa Hrubce v bleskové hře v šachu

19. ročník memoriálu Rudolfa Hrubce v bleskové hře v šachu19. ročník memoriálu Škpt. parašutisty Rudolfa Hrubce v bleskové hře v šachu se v sokolovně v Bernarticích konal 10. 6. 2018. Výsledky jsou v příloze, něco fotek ve fotoalbu zde.


Rakov 120 let SDH a setkání rodáků

Rakov 120 let SDH a setkání rodákůSobota odpoledne, dne  2. 6. 2018, byla pro dobrovolné hasiče v Rakově slavnostní. Připomenuli si 120 let od svého založení.Slavnost byla spojena se setkáním rodáků a přátel Rakova. Program zahájil starosta Bernartic Pavel Souhrada, přivítal přítomné, připomněl něco málo z historie Rakova a předal slovo nastoupeným, nejen místním, dobrovolným hasičům. Hasiči při tomto výročí ocenili několik svých bratrů a sester za jejich činnost a léta strávená ve sboru. Poté byla na místní kapli slavnostně odhalena pamětní deska padlým vojákům v první světové válce. Celé odpolednem zpříjemňovala zábavu kapela B-Quintet. Také byla prodávána kniha o Rakovu. Fotky z odpoledne jsou k nahlédnutí ve fotoalbu zde.


Bernartický sekáč 2018

Bernartický sekáč 2018V sobotu 19. 5. 2018 se pod vrchem Posvátným uskutečnil sedmý ročník soutěže v sečení kosou Bernartický sekáč, společná akce městyse Bernartice a ZD Bernartice. Sekáčů se sešlo 27, z toho dvě ženy, nejmladšímu účastníkovi bylo osmnáct, nejstaršímu osmdesát jedna a oba byli z Bernartic. Vítězství obhájil i přes časové znevýhodnění pro obhájce titulu, Miroslav Šobr ze Strakonic. Síly poměřily i tři starostové, místní Pavel Souhrada, starosta z Veselíčka Jiří Lešek a ratajský Roman Šafránek. Jasně nejlepší byl ten nejstarší-  Jiří Lešek. Soutěžícím přálo krásné počasí. Poděkování patří všem za skvěle připravenou akci. Fotky z celé akce si můžete prohlédnout zde.


Pohled z věže kostela podruhé.

Pohled z věže kostela podruhé.Podívat se po okolí Bernartic z lešení kolem věže kostela, než byla dokončena oprava fasády věže, se můžete ve fotoalbu. Tentokráte při olistěných stromech. Ve fotoalbu zde.


Prvomájový jarmark v Bernarticích

Prvomájový jarmark v BernarticíchStalo se jjiž pravidlem, že prvního máje se v Bernarticích na náměstí koná "Prvomájový" jarmark. Ani letos tomu nebylo jinak. A letos vyšlo i ideální počasí. Na radnici byla opět také výstava s prodejem bylin. fotky jsou k nahlédnutí ve fotoalbu zde.


Průvod na Posvátný

Průvod na PosvátnýV úterý 8. května uctili bernartičtí památku obětí z konce války. Poklonit se přišli pamětníci, místní lidé i politici. Průvod se vydal od radnice na hřbitov a k památníku na Posvátném, kde starosta Pavel Souhrada s místními hasiči položil věnec. Poté i paní poslankyně Radka Maxová a další hosté položili kytice. Po skončení byla pro všechny připravena ukázka historické vojenské techniky a občerstvení. Fotky z průvodu jsou k nahlédnutí ve fotoalbu zde.


Silvestrovský pochod kolem Bernartic 2017

Silvestrovský pochod kolem Bernartic 2017Silvestrovský pochod kolem Bernartic měl zahájení po půl druhé odpoledne. Na náměstí se sešlo 240 - 250 pochodníků. Všechny přivítala paní Ludmila Veverková a oficiélně prozradila, že letošní, již 19. ročník má cíl v Rastorech, tedy v sousední místní části Podolí. Za docela teplého odpoledne všichni vyrazili Týnskou ulicí směrem Bojenice. První z několika zastávek s povídáním byla hned na konci Bernartic, další pak v Bojenicích, kde pan Kroupa nechal nahlédnout do hasičské zbrojnice, a pak nad Bojenicemi, kde pan starosta Pavel Souhrada popovídal o samotě s názvem Ovčín. V cíli v Rastorech čekalo na všechny občerstvení v podobě vánočky a čaje s rumem či bez (pro děti). K Rastorům pohovořila u kapličky paní Milada Jiroušková. Ke zpáteční cestě do Bernartic většina využila přistaveného autobusu (točil se třikrát). Od 16. hodiny hrál u garáže za radnicí pan Céza, občerstvení zde zajistil pan Čeněk za Srlína. Na půl šestou, kdy byl nahlášen ohňostroj, se prostory v horní části náměstí zaplnily dalšími desítkami lidí z celého okolí. Fotky z pochodu si můžete prohlédnout ve fotoalbu zde.


Mikulášská pro děti v sokolovně

Mikulášská pro děti v sokolovněMikuláš naděloval dětem v Bernarticích už v neděli 3. prosince. Zastupitelé městyse uspořádali zábavné odpoledne s mikulášskou nadílkou v místní sokolovně od 14 hodin. Po skončení děti a rodiče pokračovali ve svátečním programu na náměstí, kde se od 16,30 hodin konalo slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Nadílky v sokolovně se zúčastnilo téměř 80 dětí se svými rodiči a prarodiči. Kromě balíčku s dobrotami od Mikuláše děti dostaly od sponzorů akce také různé upomínkové předměty a krásné balónky.  Ze soutěží si potom děti přinášely další bombóny.  Firma Danihel věnovala pro první tři vítěze soutěže v „židličkované“ hodnotné ceny. Pořadatelé děkují všem, kteří podpořili tuto vydařenou akci sponzorskými dary nebo peněžitými obnosy. Děkujeme firmě Danihel Týn nad Vltavou, ZD Nemějice, ZD Bernartice, městysi Bernartice, Pekařství Malých Bernartice, Miroslavu Stropnickému z Borovan a Aničce a Michalovi Suchanovým z restaurace Sokolovna.    J. Sušerová.  Fotky z celé akce jsou ve fotoalbu zde.


Vítání dětí na radnici v Bernarticích

Vítání dětí na radnici v BernarticíchV pátek v 16 hodin se konalo na bernartické radnici slavnostní vítání nových občánků. Starosta městyse Bernartice Pavel Souhrada přivítal na radnici osm dětí z Bernartic, jedno z Borovan a dvě z Olešné. Jmenovitě z Bernartic Martin Vácha, Nikol Haškovcová, Vladimíra Panošová, Matěj Trojáček, Rozálie Stará, Alfred Valenta, Antonín Klíma a Karin Haškovcová, z Borovan Marie Hajíčková a z Olešné Antonie Hallová a Leontýna Brožová. Za obec Olešnou se připojila s gratulací starostka obce paní Miloslava Brožková. Fotky z vítání jsou k mání na radnici nabo v odkaze zde: http://www.rajce.net/a14681506


Otevření nové stáje OMD v Jestřebicích

Otevření nové stáje OMD v JestřebicíchV pátek 10. listopadu byla slavnostně otevřena nová moderní stáj pro 300 kusů skotu. ZD ji vybudovalo na místě starých objektů. Slavnostní otevření zahájil předseda družstva Pavel Novotný, který postupně předal slovo svým hostům: náměstkovi ministra zemědělství Jiřímu Šírovi, Jihočeskému poslanci Janu Zahradníkovi, generálnímu řediteli firmy Farmtec Bohumilu Beladovi, starostovi městyse Pavlu Souhradovi a nakonec faráři Piu Zdeňkovi Vágnerovi, který novému objektu požehnal. Stáj postavila firma Kočí z Písku a S.O.K. Třebíč, ve spolupráci s firmou Farmtec z Jistebnice. Pár fotek z otevření je v odkaze: http://www.rajce.net/a14681488


První školní den v Bernarticích

První školní den v BernarticíchPondělí 4. září byl letos prvním školním dnem pro 22 prvňáčků. Po prvním zvonění je přivítala jejich třídní učitelka Mgr. Dana Růžičková, ředitelka školy Mgr. Ilona Hrychová a zástupci městyse Bernartice - starosta Pavel Souhrada, místostarosta Jaromír Fuka a radní Zdeněk Čeněk. Na přivítanou do školních lavic předal starosta všem prvňákům malou sladkou pozornost. Po návštěvě první třídy ještě starosta navštívil třídu devátou. Fotky z pondělka naleznete v odkaze, případně jsou k dispozici na radnici. Odkaz na fotoalbum


Bernfest 2017

Bernfest 2017Od pátku 4. 8. podvečer do soboty, respektive neděle krátce po půlnoci, se nesla Bernarticemi festivalová hudba. Na pódiu vedle sokolovny se vystřídalo mnoho hudebníků a před nimi mnoho posluchačů. Každý si vybral, co se mu líbilo, všichni návštěvníci si přišli na své, využita byla i možnost stanování přímo v areélu. Pořadatelé odhadli návštěvu kolem pěti set lidí. Asi vyvrcholením celé akce bylo vystoupení Ivana Mládka a jeho Banjo bandu. Pár fotek ze sobotního večera je v odkaze ve fotoalbu.


Předvánoční setkání seniorů

Předvánoční setkání seniorůVe čtvrtek 8. prosince 2016 se konalo v bernartické sokolovně předvánoční setkání se seniory. Tuto akci každoročně pořádá městys Bernartice, knihovna městyse a Zákaznický klub Jednoty v Bernarticích pro své starší spoluobčany.  Slavnostní podvečer zahájil starosta městyse Pavel Souhrada, který přítomné seznámil s hospodařením a kulturními akcemi, které se konaly v roce 2016, a zároveň nastínil plány na rok 2017.  Kulturní program zahájily malé hudebnice pod vedením paní učitelky Dany Růžičkové. Sestry Natálka a Amálka Lavičkovy a Berenika Malcátová zahrály na elektronické varhany. Následovalo krátké vystoupení dechové hudby Lidověnky. Potom přišlo na řadu velmi poutavé vyprávění ředitele Prácheňského muzea Jiřího Práška, který pohovořil o Vánocích a vánočních zvycích na Písecku. Po tomto vystoupení už následovala volná zábava a poslech dechovky.  Každý návštěvník dostal na přivítanou krásné vánoční přáníčko, které vyrobily děti z naší školy s paní učitelkou Janou Fučíkovou.  

Poděkování od pořadatelů patří Aničce a Michalovi Suchanovým, kteří pro všech 96 přítomných osob připravili dobré jídlo a nápoje a zajistili skvělou obsluhu. J. Sušerová. Fotky jsou k nahlédnutí zde.


Žehnání knize Kapitán Rudolf Krzák

Žehnání knize Kapitán Rudolf KrzákŽehnání knize Kapitán Rudolf KrzákKostel sv. Martina v Bernarticích byl místem malé slavnosti. Žehnali jsme zde životopisné knize o našem slavném rodákovi Gen. Rudolfu Severinu Krzákovi s názvem "Kapitán Rudolf Krzák". Iniciátorem vydání byl Klub veteránů výsadkářů z Jindřichova Hradce, který nese jeho jméno. Autorem knihy je Martin Vaňourek, knize požehnal hlavní kaplan naší armády Plk. Mgr. Knichala. Pár fotek z žehnání je zde: https://www.bernartice.cz/fotoalbum/2016-11-06-zehnani-knihy-kapitan-rudolf-krzak.html . Přikládáme odkaz na fotodokumentaci získanou od Ing. Josefa Pekárka z Klubu výsadkových veteránů z Jindřichova Hradce, za což děkujeme. http://ingpek.rajce.net/2016.11.06_-_Pegys_foto_-_KVV_Jindr._Hradec_-_Foto_z_zehnani_krest_knihy_-_gen._Krzak_-_Bernartice


Vítání občánků na radnici v Bernarticích

Vítání občánků na radnici v BernarticíchV pátek 4. 11. 2016 po 16. hodině přivítal starosta městyse Bernartice Pavel Souhrada nové občánky. Na úvod vystoupily děti za základní školy s pásmem básniček a písniček. Poté se rodiče zapsali do pamětní knihy. Přivítány byly děti nejen z Bernartic, ale i z Borovan, ze Zběšiček a z Křenovic. Z Bernartic: Martin Kotápiš, Štěpán Hemmer, Petr Hrádek, Tereza Špánková, Eliška Stejskalová, Jakub Tlášek a Tereza Šerhantová, z Borovan Natálie Dolejšková a Marie Kukrálová, ze Zběšiček Michaela Busínská a z Křenovic Karolína Chábková.Všem rodičům blahopřejeme k narození dítěte a přejeme hodně zdraví a radostí. Fotky z akce si můžete prohlédnout zde.


Kovářovská OPONA a Limonádový Joe v sokolovně

Kovářovská OPONA a Limonádový Joe v sokolovněV sobotu 5.11. přivítala Kovářovská OPONA v Bernarticích v sokolovně na svém nastudování Limonádového Joa cca 80 lidí. Komedií o kladném hrdinovi pobavili všechny přítomné. Představení bylo dokonale nastudováno včetně krásných kostýmů. Více si můžete prohlédnout ve fotkách pořízených při představení, kde je vidět nasazení jednotlivých herců. Děkujeme. Foto zde.


SDH Svatkovice Rakov soutěž O pohár velitele sboru

SDH Svatkovice Rakov soutěž O pohár velitele sboruV sobotu 11. června 2016 se konal na louce u Svatkovice další ročník hasičské pohárové soutěže O pohár velitele sboru. Do soutěže se přihlásilo 8 družstev dětí, 3 družstva žen, 2 veteráni se osmičkami stříkačkami a 8 mužských či smíšených družstev. Mezi družstvy dětí byli všichni vítězi, když předvedli, co se naučili, v ženách zvítězilo družstvo z Nemějic před Jestřebicemi a domácími Svatkovice-Rákov, ve veteránech družstvo Srlína před družstvem Svatkovice-Rakov a v družstvech dospělých jasně dominovala družstva z Jestřebic: 1. Jastřebice I, 2. Jestřebice II, 3. Svatkovice-Rakov I. Všichni se ale dobře pobavili, Více ve fotografiích ve fotoalbu zde.


Bernartický sekáč 2016 - 5. ročník soutěže.

Bernartický sekáč 2016 - 5. ročník soutěže.V sobotu dne 28. května 2016 se v lokalitě Posvátný konal již 5. ročník v sečení kosou. Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 23 sekáčů. Jeden v kategorii děti, tři ženy a devatenáct mužů. Dětskou kategorii vyhrál jediný účastník Josef Loses, v kategorii žen zvítězila Majka Tupá před druhou Janou Luňáčkovou a třetí Ludmilou Bláhovou. V nejvíce obsazené, mužské kategorii byl první pan František Šmolík, druhý Miroslav Šobr a třetí Václav Hroch starší. Ceková výsledková listina a seznam všech soutěžících je mezi fotkami. Děkujeme všem zúčastněným soutěžícím, ale i sponzorům a pořadatelům za hladký průběh soutěžení. Těšíme se na další ročník. Fotky naleznete v odkaze zde: http://www.rajce.net/a12813931


Virtuální kolega v naší knihovně

V knihovně v Bernarticích je možnost využívat nově spuštěný výukový portál "Virtuální kolega" Více ve složce knihovny.


Meteostanice v Domě s pečovatelskou službou v Bernarticích

Český hydrometeorologický ústav provozuje v prostorách bernartického Domu s pečovatelskou službou automatickou meteostanici. Přikládáme krátkou historii o měření v Bernarticích, poskytnutou RNDr. Miloslavou Starostovou.Historie stanice. Výsledky měření v Bernarticích můžete vyhledat na stránkách ČHMÚ: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/PR/grafy/cb/grafy-ams-lnk.htm a tabulkový přehled: http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_act_rain.php?day_offset=&fpob=306867&ok=Vyhledat .


Pokyny pro možnost placení poplatků na účet

Pokyny pro možnost uhradit poplatky na účet jsou na úřední desce.


Most u Tintěrů

Postup prací na mostě v Bernarticích v Týnské ulici. Koncem měsíce října bude položen asfaltový koberec a pokud vše dobře dopadne v pondělí odpoledne dne 3. 11. 2014, bude spuštěn provoz.Most u TintěrůMost u Tintěrů Více vo fotoalbu.


Obec Bernartice je MĚSTYS

Obec Bernartice obdržela dnešního dne (19.9.2014) dopis. Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pan Jan Hamáček Rozhodnutím č. 23 ze dne 10. 9. 2014 stanovil naši obec MĚSTYSEM. Rozhodnutí.


Zateplení budovy školky v Bernarticích

Zateplení budovy školky v BernarticíchStavební firma Charypar započala s pracemi na zateplení budovy školky. Kompletně budou vyměněna okna, vstupní dveře, objekt dostane nový barevný "kabát". Náklady na opravu jsou 1 900 000,- Kč, dotace ze Státního fondu životního prostředí je téměř 90 %. Stavební práce na zateplení jsou v plném proudu. Více ve fotogalerii.


Bernartice z jiného pohledu

Podívejte se na Bernartice z pohledu, který nám poskytl jako dárek se souhlasem zveřejnit pan Petr, za nějž mu děkujeme.  http://www.youtube.com/watch?v=rznQdp_UUxU 


Lední hokej v Bernarticích

Lední hokej v BernarticíchPřípravy 60. let trvání hokeje v Bernarticích - více v odd sport

anketa

Líbí se Vám nový vzhled stránek?

Ano
odpověď Ano (71%)
71%
Ne
odpověď Ne (29%)
29%