Úřední deska

Veřejná vyhláška Úprava průtahu obce Senožaty od 1 září

Krajský úřad Jihočeský kraj odbor dopravy a SH vydal veřejnou vyhlášku, opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/29 při provádění stavby "Úprava průtahu obce Senožaty, sil. II/122" v termínu 1.9 2020 - 20. 12. 2020. Vyhláška.