Úřední deska

Nařízení mimořádných opatření na území Jihočeského kraje od 29.7.2020

Krajská hygienická stanice jihočeského kraje vydala dne 27. 7. 2020 Nařízení mimořádného opatření č.1/2020, kde mimo jiného v odstavci II. s účinností od 29. července 2020 do odvolání nařizuje: 

1. zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest ..

a to A) ve všech vnitřních prostorách zdravotnických zařízení, včetně lékáren a ve všech vnitřních prostorách zařízení sociálních služeb

a za B) ve všech veřejnosti přístupných vnitřních prostorách úřadů, platí i pro zaměstnance při kontaktu s veřejností. 

Celé znění mimořádných opatření.