Úřední deska

Měú Milevsko veřejná vyhláška úprava průtahu Senožaty

Městský úřad Milevsko , odbor dopravy vydal veřejnou vyhlášku, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy pro akci Úprava průtahu obce Senožaty, sil. II/122 - objízdná trasa. Vyhláška.