Úřední deska

Dopis - nabídka pomoci Jč. kraje při obnově lesa po kůrovci

Dopis obdržený od Jihočeského kraje o nabízené pomoci při obnově lesních porostů po kůrovci prostřednictvím SDH.