Úřední deska

Dodatek č.1 smlouvy o dílo Stavební úpravy ZŠ Bernartice s firmou Kočí a.s.

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na akci: Stavební úpravy základní školy Bernartice s firmou KOČÍ a.s.