Sběrný dvůr Bernartice

Seznam odpadů možných odevzdávat ve sběrném dvoře

V příloze přikládáme seznam odpadů, které je možné odevzdávat ve sběrném dvoře v Bernarticích.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
2016-02-15-sberny-dvur-seznam-odpadu.pdf 1081.1 Kb

Otevření sběrného dvora

Provozní doba sběrného dvora:

úterý:    10,00 hodin - 14,00 hodin

čtvrtek:  13,00 hodin - 19,00 hodin

sobota: 9,00 hodin - 12,00 hodin

Provozní doba pro ukládání inertního materiálu proti rybníku Pilný v Bernarticích: Inertním materiálem je míněna zemina a stavební suť.

čtvrtek : 13,00 - 18,00 hodin

sobota :  9,00 - 12,00 hodin.