Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Období

  • Volební období: 00.00.0000 - dosud / Složení zastupitelstva: 00.00.0000 dosud

Členové zastupitelstva

Pozice: starosta
Jméno: Pavel Souhrada
Politická příslušnost: ODS

Pozice: místostarosta
Jméno: Jaromír Fuka
Politická příslušnost: ODS

Pozice: člen rady
Jméno: Zdeněk Čeněk
Politická příslušnost: BEZPP

Pozice: člen rady
Jméno: JUDr. Vladimír Souhrada
Politická příslušnost: BEZPP

Pozice: člen rady
Jméno: Ing. Václav Tupý
Politická příslušnost: BEZPP

Jméno: Pavla Čížková
Politická příslušnost: ODS
Komise: Předseda kontrolního výboru

Jméno: Zdeňka Fuková
Politická příslušnost: BEZPP
Komise: Předseda finančního výboru

Jméno: Josef Hrádek
Politická příslušnost: BEZPP

Jméno: Miloslav Kolář
Politická příslušnost: BEZPP
Komise: člen kontrolního výboru

Jméno: Aleš Kroupa
Politická příslušnost: BEZPP

Jméno: Ing. Stanislav Kunt
Politická příslušnost: BEZPP
Komise: člen finančního výboru

Jméno: František Malý
Politická příslušnost: BEZPP

Jméno: Jiří Pinc
Politická příslušnost: BEZPP

Jméno: Jaroslava Sušerová
Politická příslušnost: BEZPP

Jméno: Ing. Jana Trávníčková
Politická příslušnost: BEZPP


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.


Tisk článku

Zastupitelstvo městyse

Zastupitelstvo městyse Zastupitelstvo městyse Bernartice pro volební období 2018 - 2022:


Starosta: Souhrada Pavel

Místostarosta: Fuka Jaromír

Rada městyse: Souhrada Pavel, Fuka Jaromír, Čeněk Zdeněk, JUDr. Souhrada Vladimír, Ing. Tupý Václav.

Složení zastupitelstva v období 2018 - 2022:

Jméno:                                Věk:      Volební strana:      Polit. přísl.
 

Malý František                     64         VPM                      BEZPP

Kotrba Jiří                            45         VPM                      BEZPP

Ing.Tupý Václav                   55         ČSSD                    BEZPP

Kolář Miloslav                      55         ČSSD                    BEZPP

Sušerová Jaroslava             57         ČSSD                    BEZPP

Souhrada Pavel                   58         ODS                       ODS

JUDr. Souhrada Fladimír     60         ODS                       BEZPP

Fuka Jaromír                       81          ODS                       ODS

Čížková Pavla                     68          ODS                       ODS

Ing. Trávníčková Jana         43         ODS                        BEZPP

Fuková Zdeňka                    45         ODS                        BEZPP

Hrádek Josef                       57          JIHOČEŠI 2012      BEZPP

Ing. Kunt Stanislav               53         JIHOČEŠI 2012      BEZPP

Čeněk Zdeněk                     61         JIHOČEŠI 2012       BEZPP

Kroupa Aleš                        39          JIHOČEŠI 2012       BEZPP

Dne 16. 5. 2019 bylo složení zastupitelů doplněno o Jiřího Pince, který nahradil Jiřího Kotrbu. Jiří Kotrba zemřel dne 13. 3. 2019. 

Tisk článku

Tisk článku

Historie samosprávy

 Obecní zastupitelstvo v 90. letech 19. stol. 
Historie samosprávy


sedící vpředu zleva: uč. Prokop, uč. J. V. Kálal
sedící zleva: hostinský F. herink, poštmistr M. Vojta, říd. uč. A. Kolář, administrátor P. F. Nechvátal, obvod. lékař MUDr. A. Svoboda, kaplan P. J. Holub
stojící zleva: izrael. uč. Hirsch, čet. stráž. Valian, starosta P. Fuka, uč. E. Průcha, vrch. stráž. F. Roštík, uč. V. Vondrys. Odkaz na kroniku odevzdanou do Třeboně: https://digi.ceskearchivy.cz/90214/54/1272/837/50/0


Poslední obecní zastupitelstvo před. 1. svět. válkou 
Historie samosprávy


sedící zleva: F. Kořánek (ředitel škol), F. Mácha (soustružník), F. Koudelka (obchodník s obilím), P. Fuka (starosta obce), J. Jírovec (hostinský), A. Mikolášek (soustružník), P. J. Topinka (farář)
stojící zleva: E. Studnička (obuvník), V. Hrubec (správce stravovny), K. Famfule (punčochář), E. Stejskal (rolník), A. Zelenka (kolář), K. Mautner (obchodník) Fotka je v kronice odeslané do archivu v Třeboni. https://digi.ceskearchivy.cz/90214/68/1059/2377/56/0

Obecní zastupitelstvo v r. 1927 
Historie samosprávysedící zleva: F. Koudelka, J. Doubek (1942), S. Kálal, F. Švec (1942), S. Krzák (1942), V. Kolář, J. Jírovec
stojící zleva: V. Hrubec, J. Žižka, F. Tupý, J. Houska, F. Soukup, A. Fučík, MUDr. J. Kořenský, J. Mikolášek, F. Lukeš (1942)
poznámka: 1942 - popraven ve stanném právu. Odkaz na kroniku odevzdanou do Třeboně: https://digi.ceskearchivy.cz/90214/129/1000/1370/51/0

 

Zastupitelstvo obce:stojící zleva: Trávníček Martin, Hrubec Jiří, Malý František, Novák Jaroslav, Pinc Jiří, Kunt Stanislav Ing., Zeman Jan, Čeněk Zdeněk, Kolář Miloslav, Souhrada Vladimír JUDr., sedící zleva: Fučíková Jana, Fuka Jaromír, Souhrada Pavel, Drástalová Jitka Ing., Čížková Pavla. Zastupitelstvo obce pro volební období 2006 - 2010.

Starosta obce: Souhrada Pavel

Místostarosta obce: Fuka Jaromír

Rada obce: Souhrada Pavel, Fuka Jaromír, Čeněk Zdeněk, Pinc Jiří, Zeman Jan.

 

Složení zastupitelů v tomto období:

Volba pro město, Malý František,  BEZPP
Volba pro město, Trávníček Martin Ing.,  BEZPP
Občanská demokratická strana, Souhrada Pavel, ODS
Občanská demokratická strana, Souhrada Vladimír JUDr., BEZPP
Občanská demokratická strana, Zeman Jan, BEZPP
Občanská demokratická strana, Novák Jaroslav, BEZPP
Občanská demokratická strana, Fuka Jaromír, ODS
Občanská demokratická strana, Pinc Jiří, BEZPP
Občanská demokratická strana, Čížková Pavla, BEZPP
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid., Hrubec Jiří, BEZPP
SNK BERNARTIC A PŘIDRUŽ. OBCÍ, Čeněk Zdeněk, BEZPP
SNK BERNARTIC A PŘIDRUŽ. OBCÍ, Fučíková Jana Mgr., BEZPP
SNK BERNARTIC A PŘIDRUŽ. OBCÍ, Drástalová Jitka Ing., BEZPP
SNK, Kunt Stanislav Ing., BEZPP
SNK, Kolář Miloslav, BEZPP

Dne 20.8.2009 nahradil v zastupitelstvu pana Ing. Trávníčka pan Jiří Kotrba, který byl jako náhradní člen ze strany "Volba pro město". Složením slibu se ujal své funkce zastupitele obce.

 Zastupitelstvo obceZastupitelstvo obce Bernartice pro volební období 2010 - 2014:

Starosta: Souhrada Pavel

Místostarosta: Fuka Jaromír

Rada obce: Souhrada Pavel, Fuka Jaromír, Čeněk Zdeněk, JUDr. Souhrada Vladimír, Zeman Jan.

Složení zastupitelstva v období 2010 - 2014:
Jméno:            titul:     Věk:      Volební strana: Polit. přísl.
Malý František              56           VPM                     BEZPP
Hrubec Jiří                    57           VPM                    BEZPP
Tupý Václav    Ing.         46           VPM                    BEZPP
Souhrada Pavel              50           ODS                    ODS
Souhrada Vladimír JUDr. 52           ODS                   BEZPP
Zeman Jan                     61           ODS                   BEZPP
Novák Jaroslav                53           ODS                   BEZPP
Fuka Jaromír                  73           ODS                   ODS
Čížková Pavla                 60           ODS                  BEZPP
Čeněk Zdeněk                53           SNKBaPO         BEZPP
Sušerová Jaroslava         48           SNKBaPO         BEZPP
Hrádek Josef                  49           SNKBaPO         BEZPP
Drástalová Jitka Ing.        46           SNKBaPO         BEZPP
Fuková Zdeňka               37           TOP 09              BEZPP
Kofroň Václav                 37           TOP 09              BEZPP

ZastupitelstvoZastupitelstvo městyse Bernartice pro volební období 2014 - 2018:

Starosta: Souhrada Pavel

Místostarosta: Fuka Jaromír

Rada městyse: Souhrada Pavel, Fuka Jaromír, Čeněk Zdeněk, JUDr. Souhrada Vladimír, Ing. Tupý Václav.


Složení zastupitelstva v období 2014 - 2018:

Jméno:            titul:         Věk:      Volební strana:      Polit. přísl.
Malý František                  60         VPM                     BEZPP
Kotrba Jiří                         41         VPM                     BEZPP
Tupý Václav    Ing.             50         ČSSD                   BEZPP
Kolář Miloslav                    50         ČSSD                   BEZPP
Sušerová Jaroslava             52         ČSSD                  BEZPP
Souhrada Pavel                  54         ODS                    ODS
Souhrada Vladimír JUDr.     56         ODS                   BEZPP
Fuka Jaromír                      77         ODS                    ODS
Čížková Pavla                     64         ODS                    ODS
Trávníčková Jana  Ing.          39         ODS                   BEZPP
Fuková Zdeňka                    41         ODS                   BEZPP
Hrádek Josef                       53        SNKBaPO           BEZPP
Kunt Stanislav  Ing.              49        SNKBaPO           BEZPP
Čeněk Zdeněk                     57        SNKBaPO           BEZPP
Kroupa Aleš                        35        SNKBaPO           BEZPP

 

Tisk článku