Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 2-2020 o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo městyse Bernartice na svém zasedání dne 16. 12. 2019 usnesením č. 7 se usneslo vydat Obecně závazné vyhlášky s platností od 1. 1. 2020:

Č. 2/2020 o místním poplatku ze psů.