Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 1-2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo městyse Bernartice na svém zasedání dne 16. 12. 2019 usnesením č. 7 se usneslo vydat Obecně závazné vyhlášky s platností od 1. 1. 2020:

Č.1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.