Vyhlášky
Tisk článku

16 daněV y h l á š k a č. 16o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
___________________________________________Obecní rada obce Bernartice se podle § 16 a § 45 písm. j) zákona ČNR č.367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem ČNR č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí, usnesla dne 13.07.1999 vydat tuto obecně závaznou vyhlášku.Čl.1Podle § 6 odst. 4 písm. b) zákona o dani z nemovitostí se u nezastavěných pozemků, umístěných v níže uvedených částech obce, stanoví koeficient pro násobení základní sazby daně takto:Obec stanovený koeficient

Bernartice 1,4
Svatkovice 0,6
Bilinka 0,6
Jestřebice 0,6
Kolišov 0,6
Srlín 0,6
Rákov 0,3
Bojenice 0,3
Zběšice 0,3
Samoty v KU Bernartice
čp. 176, 216, 153 0,3
Samota v KU Kolišov
čp. 1, 2, 3, 4, 5 0,3Čl. 2


Podle § 11 odst. 3 písm. a) zákona o dani z nemovitostí se u staveb obytných domů a ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům, umístěných v níže uvedených částech obce, stanoví koeficient pro výpočet výsledné sazby daně takto:


Obec stanovený koeficient

Bernartice 1,4
Svatkovice 0,6
Bilinka 0,6
Jestřebice 0,6
Kolišov 0,6
Srlín 0,6
Rákov 0,3
Bojenice 0,3
Zběšice 0,3
Samoty v KU Bernartice
čp. 176, 216, 153 0,3
Samota v KU Kolišov
čp. 1, 2, 3, 4, 5 0,3
Čl. 3

Podle § 11 odst.3 písm.b) zákona o dani z nemovitosti se stanoví pro celou obec včetně všech místních částí koeficient 1,5 pro výpočet konečné sazby daně u staveb:

- u staveb pro individuální rekreaci a rodinných domů využívaných pro individuální rekreaci, včetně staveb plnících doplňkovou funkci k těmto stavbám,
- u garáží vystavěných odděleně od obytných domů,
- u staveb sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, staveb pro lesní a vodní hospodářství
- u staveb sloužících pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku a ostatní zemědělskou výrobu,
- u staveb sloužících pro ostatní podnikatelskou činnost.

Čl. 4

Zrušuje se vyhláška č. 7 obce Bernartice ze dne 22.6.1994.

Čl. 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2000.Místostarosta obce Starosta obce
Zeman Jan Bouška Ladislav


_____________ _______________

Vyvěšena dne: 15.7.1999 Sejmuta dne:31.7.1999

Tisk článku