Vyhlášky
Tisk článku

1-2005 společný školský obvod

Obecně závazná vyhláška č. 1/2005

kterou se stanoví společný školský obvod základní školy


Zastupitelstvo obce Bernartice se na svém zasedání dne 23.6.2005 usnesením č. 19 usneslo vydat, na základě ustanovení §178 odst.2 písm.c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 84 odst. 2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1

Na základě uzavřené dohody mezi obcí Bernartice a obcemi Borovany, Křenovice , Okrouhlá, Olešná , Podolí, Slabčice, Veselíčko, Vojníkov a Zběšičky o vytvoření společných školských obvodů, vytváří obec Bernartice společný školský obvod Základní školy Bernartice, Táborská ulice č.34, zřízené obcí Bernartice.


Čl. 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.Zeman Jan Souhrada Pavel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
místostarosta starosta

Tisk článku