Vyhlášky
Vnitřní směrnice 1/2018 pro půjčky z FRB
Vyhláška o ochraně ŽP a čistotě v obci
Obecně závazná vyhláška č1-2012

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Obecně závazná vyhláška č.3/2011

o místních poplatcích


Obecně závazná vyhláška č.2/2011

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.


Vyhláška o závazných částech UPD
21 o místním poplatku za provoz systému shromažď
20 odpad
2-2006 vyhlaška odpady
2-2003 Poplatky
17 o čistotě veřej prostranství
16 daně
14 o místním poplatku za VHP
12 Komunální odpady
11 místní poplatky
10 o závazných částech uzemního plánu
1-2007o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve znění vyhlášky č. 2/2006
1-2005 společný školský obvod
1-2004 zrušující vyhl za úhradu MŠ
1-2003 osvobození od daně z nemovitostí.