Usnesení ZO

Zápis ZM č.18 ze dne 29.3. 2017 v přísálí sokolovny

Zápis č. 18.