Usnesení ZO

Zápis ZM č. 16 ze dne 15.11.2016 v přísálí sokolovny

Zápis č. 16.