Oznámení

Pomoc obcím na Moravě postižených živelnou pohromou 24.6.2021

Městys Bernartice přispěje postiženým obcím

Zastupitelé městyse Bernartice, na svém zasedání dne 29. 6. 2021, schválili finanční pomoc obcím postiženým živelní pohromou. Celkovou částkou 120 000,- Kč přispějí na obnovu šesti obcím a to moravským obcím Hrušky, Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves a Pánov a obci Stebno v Severočeském kraji, každé po 20 000,- Kč.

Dále podpoří pobyt dvanácti děti z postižené oblasti na letním táboře mladých hasičů potřebnou finanční částkou a zajistí na své náklady dopravu dětí k nám a zpět.

V pátek 2. 7. 2021 odjíždí 4 bernartičtí hasiči do postižené oblasti pomoci s obnovou.

Rozhodnutí bylo bernartickými zastupiteli schváleno jednomyslně. Je to pomoc všech bernartických občanů lidem v těžké situaci. Zastupitelé děkují všem, kteří jakýmkoli způsobem pomáhají potřebným lidem.