Oznámení
ikona článku

Milostivé léto 2023

Daňové milostivé léto 2023 umožňuje dlužníkům zbavit se dluhů na penále, úrocích a dalším příslušenství daně, které mají u Finanční či Celní správy ČR, případně i Ministerstva financí, soudů nebo Vězeňské služby

Daňové milostivé léto 2023 umožňuje dlužníkům zbavit se dluhů na penále, úrocích a dalším příslušenství daně, které mají u Finanční či Celní správy ČR, případně i Ministerstva financí, soudů nebo Vězeňské služby. Při splnění podmínek akce jim bude dosud neuhrazené příslušenství odpuštěno, drobné (tzv. bagatelní) nedoplatky na příslušenství nebo na dani zaniknou zcela.

NA JAKÉ DLUHY SE DAŇOVÉ MILOSTIVÉ LÉTO VZTAHUJE

Akce se týká pouze příslušenství dluhů a bagatelních dluhů vzniklých do 30. září 2022. Na dluhy vzniklé po tomto datu se možnost odpuštění nevztahuje. Rovněž se možnost oddlužení netýká cla a jeho příslušenství.

Jako příslušenství dluhu se přitom rozumí:

  • úroky (z prodlení nebo posečkané částky)
  • penále
  • pokuty za opožděné podání daňového přiznání
  • náklady řízení včetně exekučních nákladů

K jejich odpuštění dojde na základě úhrady nebo zániku původního dluhu.

bagatelních nedoplatků na dani i příslušenství do 200 Kč (resp. do 30 Kč u daně z nemovitých věcí) dochází k zániku automaticky, pokud jejich součet u příslušného úřadu (např. finančního) není vyšší než 1 000 Kč. Platí pro drobné nedoplatky na příslušenství i na dani samotné.

KDO MŮŽE DAŇOVÉ MILOSTIVÉ LÉTO VYUŽÍT

odpuštění příslušenství daně mohou požádat pouze fyzické osoby - podnikatelé i nepodnikatelé. Na právnické osoby se tato možnost nevztahuje. Oproti tomu k zániku bagatelních dluhů dochází u všech daňových dlužníků, tedy jak u fyzických, tak i právnických osob.

ovat.

Detailní informace a kompletní návod na Milostivé léto 2023 naleznete zde:

https://www.exekuceinfo.cz/novinky/milostive-leto