Oznámení
Přehlídka dechových hudeb Bernartice 2021
BERNFEST 2021
Stavební pozemky v lokalitě Pod Stadionem jsou rozprodány
Nové inženýrské sítě v lokalitě Pod Stadionem
Nový chodník v ulici Pod Stadionem
Vzniká nová ulice od MŠ k ulici K Posvátnému
Zahájení léta s Elizabeth
Pomoc obcím na Moravě postižených živelnou pohromou 24.6.2021
Pietní akt na popravišti v Lubském lese u Klatov
Vzpomínka na Československé parašutisty - Chata Václavka u Věšína
Rekonstrukce radnice pokračuje v 1. patře
Jihočeské letní linky zahájí dne 5.6.2021 provoz
Návrh úpravy střední části náměstí v Bernarticích
8. květen - kladení věnců 2021
Rekonstrukce přízemí radnice je dokončena a v provozu
Smutná zpráva

Oznámení o úmrtí paní Čechové - neteře paní doktorky Vlasty Kálalové-Di Lottiové.


Úřední hodiny v nově vyhlášeném nouzovém stavu se na radnici vracejí do normálu