Osady
Tisk článku

Srlín

V r. 1218 se poprvé uvádí Radoslaus de Zyrlin. V dalších staletích patřila ves, často rozdělená, různým majitelům: Milevskému klášteru, Rožmberkům, Švamberkům, Bechyňům z Lažan, Hozlaurům, jezuitskému řádu. 

Srlín letecky
Srlín - mapa


kaplička na návsi


V polovině 17. století žil v Srlíně jen 1 sedlák a 6 malých zemědělců. Ostatní stavení byla vypálena, podle zápisu “pole dokonale pusty, ladem leží a lesem zarostlé”. V r. 1734 tu jezuité postavili pivovar, který vařil pivo ještě v osmdesátých letech 19. století. V polovině 18. století žilo ve vsi 11 chalupníků a 2 hospodáři. Obhospodařovali 54 ha orné půdy, pastviny neměli. Hospodářům byla stanovena jak ruční robota, tak robota s volským dvojspřežím, 9 chalupníkům ruční robota, všechny roboty v rozsahu 148 dní v roce.

V r. 1807 se 93 osob zabývalo předením lnu, 12 osob předením vlny. V šedesátých letech 19. století měl Srlín 65 domků a 525 obyvatel (nejvíce v dějinách obce).
V sedmdesátých a osmdesátých letech 19. století se více než 60 obyvatel vystěhovalo do Ameriky. 

Ve dvacátých až čtyřicátých letech 15. století plnil Jan ze Srlína důležité důvěrné úkoly Oldřicha z Rožmberka. Od táborských bojovníků byl zajat, vězněn a mučen. Po osvobození nadále pracoval v Rožmberských službách. 

Srlín
V r. 1874 se do Ameriky vystěhovala také nemajetná rodina Neužilova. Jeden z jejích synů za mořem vystudoval, byl vysvěcen na kněze a stal se opatem českého kláštera v Lisle u Chicaga. Za činnost ve prospěch osvobození původní vlasti byl po obou válkách vyznamenán. Zemřel v r. 1946.

Více o Srlínu na www.srlin.com

mlýn

Tisk článku