Osady
Tisk článku

Rakov

Původně asi dvůr lidí Rakových. První zmínka o vsi pochází z r. 1387. Ve 14. století patřil k podolskému zboží, jehož majiteli byli páni z Rataj. 
Rakov

Rakov - mapa základní
Zdroj: www.mapy.cz Rakov - mapa letecká
Zdroj: www.mapy.cz
Asi v r. 1445 koupil zboží Jan Bechyně z Lažan a Rakov byl připojen k jeho bernartickému majetku. Bechyňům patřil až do r. 1623, kdy jej koupila jezuitská kolej. V polovině 17. století v Rakově bydlelo jen 11 lidí, z toho 4 dospělí. V polovině 18. století ze 7 usedlíků bylo 5 sedláků, 1 hospodář a 1 chalupník. Měli přes 70 ha orné půdy a 13 ha pastvin. V r. 1880 měl Rakov 194 obyvatel.

V r. 1860 se v Rakově narodil Karel Kálal, školský pracovník, spisovatel. Vykonal nesmírně mnoho ve prospěch slovenského národa. Zemřel v r. 1930.

Tisk článku