Osady

Ráb

Založen v r. 1790 při dělení vrchnostenské půdy kolišovského dvora. Původně byl pojmenován Raab na počest Františka Antonína Raaba, generálního ředitele habsburských korunních statků. Uváděn též jako dominikální vesnička Neu Raab (Nový Ráb). Stály tu tři chalupy. Koncem 19. století měl 7 popisných čísel. Největšího počtu obyvatel dosáhl v r. 1921 (45).